لیست برندگان فستیوال شگفتی های گلشن

برندگان دوره هفتاد و هفت از تاریخ 1399/12/16 تا تاریخ 1400/01/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مائده رمضانی
زنجان ۰۹۰۲XXXX۴۳ ۲۲۰۴۳۸۰۳۴۸۳ جاروبرقی
۲
مهدی ابراهیمی
جهرم ۰۹۹۱XXXX۳۹ ۴۴۰۳۴۰۰۶۱۱۲ جاروبرقی
۳
مریم عقلی
کرمان ۰۹۹۱XXXX۰۷ ۴۴۰۳۹۲۵۵۱۸۱ پنکه
۴
محمدحسن روستا
جهرم ۰۹۱۷XXXX۷۱ ۴۴۰۳۸۰۶۶۰۰۳ پنکه
۵
آرزو عسگری زاده
--- ۰۹۱۷XXXX۳۲ ۴۴۰۳۵۲۶۱۹۵۳ پنکه
۶
امیرحسین بهمنی
مشهد ۰۹۳۸XXXX۰۸ ۶۶۰۲۴۸۷۱۹۲۶ پنکه
۷
حمیدرضا غفاری
قم ۰۹۱۰XXXX۰۶ ۴۴۰۴۰۷۰۵۱۷۰ پنکه
۸
عظیم بردی قمری داز
گنبد کاووس ۰۹۹۰XXXX۵۰ ۶۶۰۰۰۱۹۲۲۰۹ سرخ کن
۹
.....
--- ۰۹۱۵XXXX۴۴ ۵۵۰۸۳۴۳۶۷۴۶ سرخ کن
۱۰
.....
--- ۰۹۰۵XXXX۵۳ ۴۴۰۳۹۲۴۵۸۰۵ سرخ کن
۱۱
علی قرائتی
کاشان ۰۹۱۳XXXX۲۴ ۹۹۰۰۹۷۴۶۱۴۶ سرخ کن
۱۲
لیلا عدل پرور
خوی ۰۹۱۴XXXX۹۹ ۶۶۰۰۰۰۶۹۰۶۲ سرخ کن
۱۳
ارسلان اسعدی
کاشان ۰۹۲۱XXXX۵۵ ۴۴۰۳۹۵۱۷۸۸۱ آسیاب
۱۴
معین عسگری
تهران ۰۹۳۰XXXX۱۱ ۴۴۰۳۳۴۴۸۷۵۴ آسیاب
۱۵
.....
--- ۰۹۰۳XXXX۹۲ ۵۵۰۸۶۴۰۱۳۱۰ آسیاب
۱۶
میلاد آذری
بیله سوار ۰۹۹۰XXXX۰۸ ۵۵۰۸۵۹۴۷۵۳۰ آسیاب
۱۷
فریبا کمالی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۷۱ ۹۹۰۰۹۷۵۲۳۴۵ آسیاب
۱۸
فاطمه شفیعی
فلاورجان ۰۹۹۰XXXX۷۵ ۹۹۰۰۸۴۰۴۹۶۹ آسیاب
۱۹
روح اله پرشید
رامهرمز ۰۹۱۶XXXX۶۴ ۴۴۰۳۸۳۴۴۰۶۴ جاروشارژی
۲۰
سعید قنبرزاده
بابل ۰۹۲۱XXXX۸۴ ۴۴۰۳۵۳۶۱۱۲۳ جاروشارژی
۲۱
.....
--- ۰۹۰۵XXXX۰۸ ۴۴۰۳۹۴۰۴۵۷۹ جاروشارژی
۲۲
لیلا عباسی
--- ۰۹۱۷XXXX۲۱ ۴۴۰۳۳۷۴۰۳۷۴ جاروشارژی
۲۳
محمد جهانبخش
علویچه ۰۹۱۳XXXX۹۸ ۵۵۰۸۶۰۹۵۰۲۸ جاروشارژی
۲۴
یاسین اعتمادی
بوشهر ۰۹۳۹XXXX۳۲ ۸۸۰۰۱۲۶۷۸۴۱ جاروشارژی
۲۵
.....
--- ۰۹۳۵XXXX۱۱ ۵۵۰۸۶۰۷۱۸۲۰ جاروشارژی
۲۶
محسن احسانی فر
بهبهان ۰۹۱۶XXXX۸۳ ۴۴۰۳۹۱۸۲۶۷۱ جاروشارژی
۲۷
زهره خدا رحمی
اصفهان ۰۹۳۸XXXX۰۰ ۴۴۰۳۱۱۴۹۵۲۶ سرویس غذاخوری
۲۸
مائده فخر نژاد
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۰ ۳۳۰۰۳۴۰۳۱۸۳ سرویس غذاخوری
۲۹
جواد شهبازی
درگز ۰۹۱۵XXXX۴۳ ۴۴۰۳۷۰۰۵۰۸۷ سرویس غذاخوری
۳۰
.....
--- ۰۹۱۳XXXX۹۳ ۴۴۰۳۷۶۶۰۰۳۰ سرویس غذاخوری
۳۱
اکبر زمانی
خوی ۰۹۱۴XXXX۴۸ ۳۳۰۰۳۲۵۵۲۰۹ سرویس غذاخوری
۳۲
محمد منادی
پاکدشت ۰۹۰۲XXXX۷۰ ۳۳۰۰۳۱۷۰۹۴۶ سرویس غذاخوری
۳۳
فرزانه فلاحی
خوی ۰۹۱۴XXXX۹۴ ۶۶۰۰۰۲۹۴۴۵۰ سرویس غذاخوری
۳۴
محمد خلیلی
باغ ملک ۰۹۱۶XXXX۴۴ ۴۴۰۳۹۴۷۹۶۲۹ سرویس غذاخوری
۳۵
مریم رضایی زاده
بم ۰۹۳۷XXXX۹۰ ۵۵۰۸۶۴۱۹۲۳۸ سرویس غذاخوری
۳۶
محمد بانویی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۱۸ ۴۴۰۴۰۳۸۷۷۲۳ سرویس غذاخوری
۳۷
عزیت اله مهر مایل کمر
تهران ۰۹۱۲XXXX۰۹ ۳۳۰۰۳۱۴۶۵۹۴ سرویس غذاخوری
۳۸
علی گل قندشتی
نیشابور ۰۹۱۵XXXX۳۴ ۹۹۰۹۷۶۲۷۶۰۲ سرویس غذاخوری
۳۹
امیر حسین حسینی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۸ ۸۸۰۴۵۷۸۱۸۱۳ سرویس غذاخوری
۴۰
.....
--- ۰۹۳۰XXXX۲۷ ۴۴۰۴۰۳۰۹۷۰۵ سرویس غذاخوری
۴۱
علی رئیسی
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۳۹ ۲۲۰۴۴۶۸۸۸۰۳ سرویس غذاخوری
۴۲
محمد شهنوازی
سراوان ۰۹۱۵XXXX۶۹ ۴۴۰۴۰۰۴۱۴۳۷ سرویس 18پارچه
۴۳
عبدالباسط درازهی
سراوان ۰۹۱۵XXXX۵۶ ۴۴۰۴۱۲۸۵۹۲۹ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۴۴
مصطفی دهقان برنطین
--- ۰۹۳۳XXXX۴۹ ۴۴۰۳۹۳۲۲۰۲۶ سرویس 18پارچه
۴۵
طیبه جداوی
بندر عباس ۰۹۰۱XXXX۱۰ ۴۴۰۳۸۹۶۲۰۲۸ سرویس غذاخوری و آبمیوه گیری
برندگان دوره هفتاد و شش از تاریخ 1399/12/01 تا تاریخ 1399/12/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مریم اسدی
رشت ۰۹۹۰XXXX۲۹ ۹۹۰۹۷۷۴۵۷۰۱ جاروبرقی
۲
خدیجه دولتی
ورامین ۰۹۳۹XXXX۸۶ ۵۵۰۸۵۳۷۱۹۹۴ جاروبرقی
۳
زینب عبدالهی
تهران ۰۹۳۵XXXX۳۲ ۸۸۰۰۱۵۶۳۰۰۷ توستر
۴
ناصر روحانی
نظرآباد ۰۹۳۵XXXX۵۵ ۲۲۰۴۴۶۴۳۸۶۹ توستر
۵
مصطفی یزدانی
شیروان ۰۹۱۵XXXX۳۳ ۳۳۰۰۲۸۱۶۴۹۸ توستر
۶
سعید بوری پوری
رامهرمز ۰۹۰۳XXXX۲۴ ۲۰۴۴۳۰۶۱۳۲ توستر
۷
فرشته سادات شفیعی
آبدانان ۰۹۱۸XXXX۳۵ ۵۵۰۸۵۶۶۰۰ توستر
۸
مصطفی رجبی
اسلام آبا د غرب ۰۹۱۸XXXX۷۰ ۳۳۰۰۲۸۱۰۳۶۳ توستر
۹
بهروز بیگدلی
قم ۰۹۱۹XXXX۷۳ ۴۴۰۳۹۰۶۱۹۷۴ توستر
۱۰
رها منصوریان
دهلران ۰۹۰۵XXXX۰۷ ۲۲۰۳۳۷۱۹۲۹۷ توستر
۱۱
فریبا رئیسی
دهلران ۰۹۳۸XXXX۰۹ ۴۴۰۵۹۵۷۸۸۱۸ توستر
۱۲
داود قاسم آبادی
نایین ۰۹۱۰XXXX۶۰ ۶۶۰۲۲۷۸۷۹۱۱ توستر
۱۳
علی دلیر
فردوس ۰۹۱۵XXXX۳۵ ۴۴۰۳۷۰۲۳۶۶۵ فر تنوری
۱۴
داود حاتمی
تهران ۰۹۳۸XXXX۷۵ ۹۹۰۹۷۷۲۱۳۲۶ فر تنوری
۱۵
رضا طلوعی
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۳ ۹۹۰۹۷۶۹۶۹۱۷ فر تنوری
۱۶
محمد امینی
نایین ۰۹۳۳XXXX۳۰ ۴۴۰۳۹۳۴۳۱۱۵ فر تنوری
۱۷
علیرضا محمودی
یزد ۰۹۳۵XXXX۳۵ ۲۲۰۴۴۵۷۳۸۴۳ فر تنوری
۱۸
محمد حسین محمودی
یزد ۰۹۱۳XXXX۴۹ ۴۴۰۳۷۶۱۶۴۳۰ سرویس قابلمه
۱۹
مجید رحمانی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۰۱ ۹۹۰۰۹۷۲۷۵۷۰ سرویس قابلمه
۲۰
مهدی غیور
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۲۶ ۵۵۰۸۵۹۰۸۵۴۰ سرویس قابلمه
۲۱
علیرضا بهرامی
شاهین دژ ۰۹۳۹XXXX۵۶ ۹۹۰۰۹۴۴۹۹۵۳ سرویس قابلمه
۲۲
.....
--- ۰۹۱۰XXXX۹۱ ۴۴۰۴۰۲۴۴۸۱۰ سرویس قابلمه
۲۳
سمیه خانی
تهران ۰۹۱۹XXXX۸۶ ۴۴۰۳۹۷۹۹۵۲۱ واسو
۲۴
شبنم صوفی فرد
رودسر ۰۹۱۱XXXX۹۰ ۴۴۰۴۰۵۲۷۴۶۴ واسو
۲۵
رزیتا مرجانی
سمنان ۰۹۱۹XXXX۵۲ ۳۸۰۰۱۵۸۲۱۰۸ واسو
۲۶
زهیر حسامی پور
تهران ۰۹۳۰XXXX۱۵ ۹۹۰۰۹۷۱۰۲۸۳ واسو
۲۷
آرمین صیدی
دهلران ۰۹۰۵XXXX۱۰ ۶۶۰۳۹۰۷۶۴۷۷ واسو
۲۸
ستاره دریا دل
رشت ۰۹۳۷XXXX۴۷ ۸۸۰۰۱۵۳۲۱۶۱ واسو
۲۹
لیلا رشید زاده
ورزقان ۰۹۹۱XXXX۹۶ ۴۴۰۳۸۹۳۲۱۶۰ واسو
۳۰
عیوب فلاحی
نجف آباد ۰۹۱۸XXXX۲۸ ۴۴۰۳۸۸۴۷۶۵۱ واسو
۳۱
محمد حیدری
تایباد ۰۹۳۰XXXX۶۳ ۴۴۰۳۹۴۶۰۹۷۹ واسو
۳۲
مریم شهیکی طا
بم ۰۹۱۵XXXX۶۴ ۴۴۰۴۰۳۰۲۱۷۵ واسو
۳۳
محسن برجی
بم ۰۹۱۳XXXX۱۷ ۴۴۰۳۹۰۶۳۴۴۸ واسو
۳۴
رحیم قره شعبانی
خوی ۰۹۳۸XXXX۲۸ ۴۴۰۴۰۵۲۴۱۱۱ واسو
۳۵
محبوبه احتشامی
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۷ ۵۵۰۸۶۳۶۴۸۰۲ واسو
۳۶
ابوالفضل بلاغی
فسا ۰۹۹۴XXXX۰۳ ۳۳۰۰۲۸۹۷۰۲۴ واسو
۳۷
داود قاسمی
تهران ۰۹۱۲XXXX۰۱ ۹۹۰۹۷۶۳۲۷۳۵ واسو
۳۸
.....
--- ۰۹۰۵XXXX۸۲ ۳۳۰۸۲۶۸۹۹۴۹ واسو
۳۹
محمد ظفری
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۸ ۳۳۰۰۲۹۹۰۲۸۸ واسو
۴۰
سعید براتی
بوانات ۰۹۱۷XXXX۱۴ ۴۴۰۳۷۵۲۰۶۵۹ واسو
۴۱
شهریار همیالی
دهلران ۰۹۰۵XXXX۰۹ ۶۶۰۰۳۴۱۴۷۱۸ واسو
۴۲
حسین متصدی زرندی
مشهد ۰۹۳۰XXXX۰۷ ۸۸۰۰۱۴۷۲۲۱۷ واسو
۴۳
یوسف آزادوار
ایرانشهر ۰۹۱۵XXXX۸۶ ۶۶۰۲۴۵۴۰۶۷۴ سرویس 18پارچه
۴۴
یوسف شمو زهی
خاش ۰۹۰۲XXXX۷۴ ۶۶۰۲۴۸۶۲۸۱۱ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۴۵
حمید حیدری هرمز
میناب ۰۹۱۷XXXX۴۰ ۴۴۰۴۰۱۹۸۲۰۹ سرویس 18پارچه
۴۶
حمیده راهبر
بندر عباس ۰۹۰۲XXXX۳۴ ۲۲۰۴۴۴۸۱۵۸۸ سرویس غذاخوری و آبمیوه گیری
برندگان دوره هفتاد و پنج از تاریخ 1399/11/16 تا تاریخ 1399/11/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
فاطمه قندی
رشت ۰۹۳۷XXXX۶۸ ۴۴۰۳۶۱۵۸۷۱۱ جاروبرقی
۲
خانم حاج حسینی
یزد ۰۹۳۶XXXX۶۹ ۵۵۰۸۲۸۷۶۷۱۱ جاروبرقی
۳
.....
--- ۰۹۲۲XXXX۹۱ ۴۴۰۳۸۹۳۴۰۹۹ توستر
۴
محمد دوکله
دلند ۰۹۳۰XXXX۳۸ ۵۵۰۸۴۲۲۰۲۹۱ توستر
۵
محمدحاجی صادقیان
نجف آباد ۰۹۱۳XXXX۷۴ ۴۴۰۳۶۹۴۸۲۴۸ توستر
۶
لیلا حسینعلی
شهریار ۰۹۳۵XXXX۶۰ ۳۳۰۰۳۰۶۸۱۰۵ توستر
۷
احمد نجفیان
همدان ۰۹۱۸XXXX۱۰ ۳۳۰۰۲۴۶۷۵۳۸ توستر
۸
محمدرسول عبداله زاده
کرمان ۰۹۱۴XXXX۱۰ ۳۳۰۰۲۶۴۷۹۷۷ توستر
۹
مسعود طلوعی
کرمان ۰۹۲۱XXXX۴۹ ۵۵۰۸۲۷۸۵۳۳۹ توستر
۱۰
رقیه کشاورز
زنجان ۰۹۱۰XXXX۷۹ ۹۹۰۰۹۴۰۷۸۵۴ توستر
۱۱
لیلا شاکری
کرمان ۰۹۱۳XXXX۰۱ ۴۴۰۳۸۶۳۰۳۰۸ توستر
۱۲
علی آقا محمدی
گرمه ۰۹۱۵XXXX۵۵ ۳۳۰۰۲۶۶۲۶۳۵ توستر
۱۳
ربابه حسن لو
اسلامشهر ۰۹۱۹XXXX۱۹ ۳۳۰۰۳۰۷۰۹۳۷ فر تنوری
۱۴
شهناز آقا علی رویا
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۷۷ ۴۴۰۳۷۵۷۰۰۶۹ فر تنوری
۱۵
حدیثه مهر پرور
شیروان ۰۹۳۰XXXX۵۴ ۲۲۰۴۳۱۸۵۲۵۸ فر تنوری
۱۶
حسین کریمی
چادگان ۰۹۱۳XXXX۸۹ ۴۴۰۳۶۹۱۱۷۳۷ فر تنوری
۱۷
حمیدرضا غفاری
قم ۰۹۱۲XXXX۸۳ ۴۴۰۳۵۳۷۹۷۹۰ فر تنوری
۱۸
فاطمه سادات نیرینی
گلپایگان ۰۹۳۳XXXX۵۶ ۴۴۰۳۵۷۵۰۴۳۹ سرویس قابلمه
۱۹
زبیده بهلول
گرگان ۰۹۳۵XXXX۵۲ ۸۸۰۰۱۵۴۰۸۸ سرویس قابلمه
۲۰
محمد ایلاتی
ورزقان ۰۹۱۴XXXX۸۱ ۴۴۰۳۸۷۶۹۵۴۸ سرویس قابلمه
۲۱
امیرحسین صفرزاده
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۲ ۴۴۰۳۹۴۵۷۸۲۸ سرویس قابلمه
۲۲
زهره میرزایی
اراک ۰۹۹۴XXXX۶۷ ۴۴۰۳۱۹۵۷۳۴۶ سرویس قابلمه
۲۳
رسول اله وردی
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۲ ۵۵۰۸۵۹۲۹۲۷۲ واسو
۲۴
ابوالفضل رضوان پور
کاشان ۰۹۰۳XXXX۲۸ ۴۴۰۳۷۰۰۰۴۷۸ واسو
۲۵
سحر مسعودی
کرمان ۰۹۹۳XXXX۲۱ ۶۹۰۰۷۶۱۶۶۵ واسو
۲۶
.....
--- ۰۹۳۹XXXX۱۰ ۹۹۰۹۷۶۹۷۵۰۲ واسو
۲۷
رضا طغیانی دولت آبادی
دولت آباد ۰۹۱۳XXXX۱۰ ۴۴۰۳۳۷۷۴۱۹۵۴ واسو
۲۸
محمد فرجی
اراک ۰۹۱۸XXXX۵۴ ۴۴۰۳۱۹۵۷۲۷۸ واسو
۲۹
مریم کتی
ورامین ۰۹۰۳XXXX۵۸ ۴۴۰۳۹۶۹۰۳۶۷ واسو
۳۰
علیرضا عبادی
رباط کریم ۰۹۹۰XXXX۳۴ ۹۹۰۰۹۶۰۴۶۸۰ واسو
۳۱
.....
--- ۰۹۱۷XXXX۱۹ ۶۶۰۰۶۳۸۳۳۸۴۷۳۳۲ واسو
۳۲
زهرا رضایی
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۵ ۹۹۰۰۹۶۹۹۰۴۰ واسو
۳۳
زهرا پناهنده
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۶۷ ۵۵۰۸۵۳۰۲۲۶۴ واسو
۳۴
افشین احمدی
تهران ۰۹۳۶XXXX۶۹ ۲۲۰۴۳۷۰۶۷۷۳ واسو
۳۵
.....
--- ۰۹۰۱XXXX۷۶ ۴۴۰۳۸۷۷۶۲۸۷ واسو
۳۶
عباس صفائی
شیروان ۰۹۳۰XXXX۴۴ ۳۳۰۰۲۱۵۵۷۴۰ واسو
۳۷
معصومه نقدی
آذرشهر ۰۹۱۴XXXX۴۴ ۴۴۰۳۸۹۳۳۷۸۵ واسو
۳۸
عبداله جلالی منش
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۲۷ ۲۲۰۴۱۰۹۰۷۰۶ واسو
۳۹
افشین پاراج
نطنز ۰۹۰۵XXXX۹۸ ۴۴۰۳۶۴۳۰۴۲۳ واسو
۴۰
شهرام حبیبی
شهرکرد ۰۹۱۳XXXX۰۶ ۴۴۰۳۴۲۲۳۷۳۸ واسو
۴۱
حمید روح بخش
تهران ۰۹۹۰XXXX۳۵ ۴۴۰۳۹۵۱۹۲۱۱ واسو
۴۲
جواد حاجی بیگلو
گرگان ۰۹۳۷XXXX۰۰ ۲۲۰۳۷۶۳۹۳۰۴ واسو
۴۳
عبدالغفور محمدی
ایرانشهر ۰۹۱۵XXXX۴۶ ۵۵۰۸۵۰۵۷۳۸۳ سرویس 18پارچه
۴۴
رشید شمو زهی
خاش ۰۹۱۵XXXX۳۹ ۶۶۰۲۴۶۳۴۲۶۷ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۴۵
محسن خدادوست
--- ۰۹۹۲XXXX۵۱ ۴۴۰۳۸۶۳۸۴۶۵ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۴۶
ناصر جنگچی مینابی
میناب ۰۹۱۷XXXX۷۸ ۴۴۰۳۶۹۴۴۷۲۹ سرویس 18پارچه
برندگان دوره هفتاد و چهار از تاریخ 1399/11/01 تا تاریخ 1399/11/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
عباس رضائیان
شیروان ۰۹۳۵XXXX۵۳ ۴۴۰۳۴۴۳۱۹۸۴ جاروبرقی
۲
نسترن سعدی
تهران ۰۹۰۱XXXX۳۷ ۲۳۰۴۳۸۱۹۶۶۵ جاروبرقی
۳
.....
--- ۰۹۹۱XXXX۱۵ ۴۴۰۴۹۰۴۰۱۸۹ توستر
۴
زینب تاجیک
کازرون ۰۹۱۷XXXX۵۳ ۴۴۰۳۰۱۵۴۷۷۸ توستر
۵
.....
--- ۰۹۱۷XXXX۳۲ ۴۴۰۳۹۳۵۰۰۸۵ توستر
۶
مسلم عزتی
تهران ۰۹۱۸XXXX۱۷ ۶۶۰۲۲۰۷۱۹۲۸ توستر
۷
مصطفی محمد حسینی نژاد
کرمان ۰۹۱۳XXXX۵۰ ۴۴۰۳۹۵۲۶۵۰۴ توستر
۸
رقیه کریمی سراب
مشهد ۰۹۳۶XXXX۴۳ ۵۵۰۸۴۲۶۴۰۹۵ توستر
۹
هادی فیضی مند
ایوان ۰۹۱۸XXXX۶۵ ۶۶۰۲۴۵۴۴۲۰۰ توستر
۱۰
صبا بهشتی خواه
اسلامشهر ۰۹۰۵XXXX۵۳ ۳۳۰۰۲۹۷۹۹۷۷ توستر
۱۱
میلاد دهپور
شهریار ۰۹۳۶XXXX۸۲ ۳۳۰۰۲۷۷۲۱۰۱ توستر
۱۲
.....
--- ۰۹۹۳XXXX۱۶ ۳۳۰۰۲۲۰۳۷۸۰ توستر
۱۳
کیفیه کرمی
ایلام ۰۹۹۱XXXX۸۷ ۶۶۰۰۸۳۹۷۰۶۴ توستر
۱۴
سمیرا فتحی
ورامین ۰۹۱۹XXXX۴۴ ۴۴۰۳۲۷۴۸۵۳۳ فر تنوری
۱۵
مهدی امیرجان
سمنان ۰۹۱۲XXXX۴۵ ۶۶۰۲۴۸۸۵۶۸۹ فر تنوری
۱۶
حسین طهماسبی
تهران ۰۹۱۲XXXX۸۹ ۳۳۰۰۱۷۵۶۱۲۳ فر تنوری
۱۷
نجمه کاوسی
شهرکرد ۰۹۹۲XXXX۱۶ ۶۶۰۲۳۰۰۷۸۶۲ فر تنوری
۱۸
.....
--- ۰۹۱۹XXXX۰۸ ۲۲۰۴۲۷۶۰۶۲۶ فر تنوری
۱۹
محرم علی نصری
تهران ۰۹۱۹XXXX۱۶ ۸۸۰۰۰۶۶۱۲۴۸ سرویس قابلمه
۲۰
مهدی احمدی خواه
نجف آباد ۰۹۱۳XXXX۶۹ ۴۴۰۳۵۵۱۳۷۱۶ سرویس قابلمه
۲۱
فاطمه معینی
کاشان ۰۹۹۰XXXX۶۶ ۴۴۰۳۸۸۵۱۳۵۵ سرویس قابلمه
۲۲
پریسا زمانی
ایلام ۰۹۹۲XXXX۳۸ ۴۴۰۳۳۰۸۴۸۷۵ سرویس قابلمه
۲۳
.....
--- ۰۹۳۹XXXX۰۲ ۴۴۰۳۷۵۶۱۸۸۹ سرویس قابلمه
۲۴
پیروز حناچی
ایلام ۰۹۹۱XXXX۲۸ ۴۴۰۳۹۰۳۰۱۹۱ واسو
۲۵
غلامحسین رحیمی ظفرآبادی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۲۹ ۴۴۰۳۹۲۰۶۱۴۰ واسو
۲۶
سمیه اساعیلی
زنجان ۰۹۱۰XXXX۵۲ ۴۴۰۳۹۵۹۹۲۷۱ واسو
۲۷
راضیه پرکار
تهران ۰۹۹۱XXXX۹۳ ۳۳۰۰۲۹۹۰۰۳۸ واسو
۲۸
سیدعبدالرضا موسوی
دهلران ۰۹۹۱XXXX۳۹ ۶۶۰۹۹۰۵۶۸۳۷ واسو
۲۹
.....
--- ۰۹۱۵XXXX۳۴ ۴۴۰۳۹۵۳۹۱۵۳ واسو
۳۰
علی سلطانی
مسجدسلیمان ۰۹۱۶XXXX۷۵ ۵۵۰۸۳۰۵۶۲۴۹ واسو
۳۱
محمدحسین زارع
یزد ۰۹۱۳XXXX۶۱ ۲۲۰۴۲۹۷۲۸۱۳ واسو
۳۲
سلمان رمضانی
ایلام ۰۹۹۱XXXX۵۷ ۶۶۰۳۸۱۲۲۹۶۴ واسو
۳۳
داود بهرامی کشکولی
عسلویه ۰۹۱۷XXXX۵۲ ۴۴۰۳۸۰۶۵۸۶۱ واسو
۳۴
.....
--- ۰۹۱۵XXXX۱۷ ۳۳۰۰۲۶۵۰۵۷۰ واسو
۳۵
.....
--- ۰۹۳۶XXXX۳۸ ۸۸۰۰۰۸۸۰۶۹۵ واسو
۳۶
مصطفی پور مبارک
شاهین شهر ۰۹۱۳XXXX۶۱ ۴۴۰۳۹۷۲۵۹۵۲ واسو
۳۷
امیر قلی زارع
شیراز ۰۹۱۷XXXX۶۶ ۹۹۰۰۹۵۹۴۲۸۲ واسو
۳۸
.....
--- ۰۹۹۱XXXX۹۷ ۴۴۰۳۹۱۵۶۸۱۲ واسو
۳۹
.....
--- ۰۹۹۳XXXX۶۴ ۶۶۰۰۰۰۷۶۶۰۸ واسو
۴۰
.....
--- ۰۹۳۶XXXX۹۹ ۶۶۰۲۲۶۰۸۶۲۵ واسو
۴۱
پوریا امین پور
گیلان غرب ۰۹۹۱XXXX۸۷ ۴۴۰۳۷۱۴۱۵۶۱ واسو
۴۲
سامان شهرابی فراهانی
تهران ۰۹۲۱XXXX۸۹ ۲۲۰۴۲۱۲۶۷۰۲ واسو
۴۳
مهدی روستایی
تهران ۰۹۱۰XXXX۳۹ ۳۳۰۰۲۳۲۵۵۳۱ واسو
۴۴
محمد اسحاق پگاه
زاهدان ۰۹۱۵XXXX۴۸ ۵۵۰۸۴۱۷۶۰۷۲ سرویس 18پارچه
۴۵
فضیله زهی
زاهدان ۰۹۱۵XXXX۳۷ ۵۵۰۸۴۱۸۰۳۰۵ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۴۶
مهدی شنبه بوری
میناب ۰۹۳۳XXXX۶۳ ۴۴۰۳۶۹۴۰۵۷۲ سرویس 18پارچه
۴۷
محمدرضا اسماعیلی
بندر عباس ۰۹۱۹XXXX۶۶ ۲۲۰۴۳۴۵۰۷۹۱ هیتر
۴۸
محمد صیادی
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۶۱ ۸۸۰۰۰۷۸۲۰۴۴ سرویس غذاخوری و آبمیوه گیری
برندگان دوره هفتاد و سوم از تاریخ 1399/10/16 تا تاریخ 1399/10/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
...
--- ۰۹۱۶XXXX۱۷ ۵۵۰۷۸۶۸۸۵۰۷ سرخ کن
۲
داریوش بل حسنی
اراک ۰۹۱۸XXXX۳۹ ۴۴۰۳۵۵۴۷۲۱۴ سرخ کن
۳
حسن بربری
تهران ۰۹۳۷XXXX۶۶ ۵۵۰۸۵۳۰۷۹۴۵ چای ساز
۴
...
--- ۰۹۳۷XXXX۸۷ ۴۴۰۳۱۶۵۷۹۵۱ چای ساز
۵
مصطفی خادمی
ایلام ۰۹۳۶XXXX۰۵ ۶۶۰۰۰۱۲۰۴۵۶ چای ساز
۶
شهناز چناری
هرسین ۰۹۱۸XXXX۷۳ ۲۲۰۴۳۹۶۴۵۱۹ چای ساز
۷
سیدعلی سلطانی
مشهد ۰۹۳۰XXXX۷۶ ۵۵۰۸۳۰۹۳۶۹۳ ساندویچ ساز
۸
منصور محمودی
شهریار ۰۹۳۰XXXX۳۳ ۵۵۰۸۳۰۹۳۶۹۳ ساندویچ ساز
۹
سید صدیقه بهشتی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۶ ۶۶۰۰۰۰۰۱۷۹۸ ساندویچ ساز
۱۰
پریسا دالوند
تهران ۰۹۱۶XXXX۸۳ ۵۵۰۸۵۱۸۸۷۵۶ ساندویچ ساز
۱۱
پویا ایزدی
ایلام ۰۹۹۱XXXX۸۴ ۴۴۰۳۸۰۳۴۹۰۱ جاروشارژی
۱۲
...
--- ۰۹۳۶XXXX۹۰ ۶۶۰۲۴۷۹۵۸۵۵ جاروشارژی
۱۳
مصطفی محمدی
تهران ۰۹۱۰XXXX۴۵ ۳۳۰۰۲۹۲۰۴۷۱ جارو شارژی
۱۴
نغمه اصغری
دهلران ۰۹۳۰XXXX۶۳ ۶۶۰۳۵۳۷۸۷۲۱ جارو شارژی
۱۵
حسین شیخی
ساری ۰۹۱۱XXXX۷۳ ۲۲۰۴۱۰۱۰۴۰۶ جارو شارژی
۱۶
...
--- ۰۹۱۷XXXX۰۹ ۵۵۰۸۴۴۴۹۹۳۲ جارو شارژی
۱۷
مبینا قائمی فر
آران و بیدگل ۰۹۹۱XXXX۴۹ ۴۴۰۳۸۲۷۹۸۰۹ جارو شارژی
۱۸
محمد آبرودی
تهران ۰۹۱۵XXXX۷۱ ۳۳۰۰۲۷۲۹۳۰۳ جارو شارژی
۱۹
محرم اشرفی
خوی ۰۹۳۵XXXX۹۲ ۹۹۰۰۹۱۳۳۰۲۳ آسیاب برقی
۲۰
نورالدین رجبی
همدان ۰۹۰۵XXXX۳۳ ۶۶۰۲۱۵۴۴۰۹۲ آسیاب برقی
۲۱
فرزانه آرامیان
تهران ۰۹۱۸XXXX۱۱ ۳۳۰۰۲۷۲۸۲۷۴ آسیاب برقی
۲۲
حسن بهرامی
خرم آباد ۰۹۱۶XXXX۹۴ ۴۰۳۴۸۴۸۶۷۰ آسیاب برقی
۲۳
تقی مقانلو
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۵ ۸۸۰۰۰۱۱۶۶۰۱ خرد کن
۲۴
محمدعلی خاوری
پاکدشت ۰۹۳۵XXXX۲۷ ۳۳۰۰۲۳۲۶۶۶۹ خرد کن
۲۵
مراد مرادی
تهران ۰۹۳۶XXXX۲۲ ۳۳۰۰۲۳۱۲۴۷۳ خرد کن
۲۶
امیر میزایی
زنجان ۰۹۹۱XXXX۹۹ ۴۴۰۳۶۱۹۵۶۲۰ خرد کن
۲۷
مصطفی موسوی
قم ۰۹۱۹XXXX۵۶ ۶۶۰۲۴۲۱۳۳۲۵ خرد کن
۲۸
علیرضا سلطانی
نیشابور ۰۹۱۵XXXX۵۴ ۲۲۰۴۱۴۱۱۷۱۶ خرد کن
۲۹
مریم رمضانی
رشت ۰۹۹۱XXXX۳۹ ۴۴۰۳۷۱۳۷۷۱۱ خرد کن
۳۰
...
--- ۰۹۰۵XXXX۴۵ ۵۵۰۸۴۲۶۹۳۶۴ خرد کن
۳۱
سارا شمسی
تهران ۰۹۳۷XXXX۶۸ ۴۴۰۳۹۶۲۶۵۴۴ سرویس غذاخوری
۳۲
امیرعلی علما
یزد ۰۹۱۴XXXX۱۰ ۴۴۰۳۷۱۹۴۰۳۵ سرویس غذاخوری
۳۳
حجت اسدی
دهلران ۰۹۳۶XXXX۳۶ ۴۴۰۹۸۰۸۴۹۲۱ سرویس غذاخوری
۳۴
مهدی کلهری
تهران ۰۹۱۶XXXX۳۱ ۵۵۰۸۳۵۵۹۸۳۹ سرویس غذاخوری
۳۵
سحر شکورجوان
تهران ۰۹۳۵XXXX۳۶ ۶۶۰۰۰۲۷۹۱۳۹ سرویس غذاخوری
۳۶
...
--- ۰۹۰۵XXXX۴۱ ۴۴۰۳۶۶۰۵۵۹۹ سرویس غذاخوری
۳۷
حجت شیخ علی پور
الیگودرز ۰۹۱۶XXXX۲۳ ۴۴۰۳۷۱۷۹۸۴۷ سرویس غذاخوری
۳۸
رضا مرادی
تهران ۰۹۳۳XXXX۴۰ ۳۳۰۰۲۶۸۱۱۵۹ سرویس غذاخوری
۳۹
علی احمدی
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۹ ۶۶۰۰۰۱۹۶۴۲۸ سرویس غذاخوری
۴۰
راحله سبحانی
نمین ۰۹۱۴XXXX۲۷ ۳۳۰۰۲۷۷۵۸۱۲ سرویس غذاخوری
۴۱
عباس طیبی پور
تهران ۰۹۱۹XXXX۱۴ ۴۴۰۳۴۶۹۴۳۲۸ سرویس غذاخوری
۴۲
مهرداد دولت آبادی
تهران ۰۹۱۲XXXX۳۱ ۵۵۰۸۴۴۶۴۷۲۰ سرویس غذاخوری
۴۳
زهرا حسامی
زنجان ۰۹۱۹XXXX۴۰ ۵۵۰۸۴۳۶۵۷۵۴ سرویس غذاخوری
۴۴
معصومه خراسانی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۰۹ ۴۵۰۳۹۰۷۸۷۳۱ سرویس غذاخوری
۴۵
ارسلان اسعدی
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۲ ۴۴۰۹۵۴۵۴۱۰۱ سرویس غذاخوری
۴۶
...
--- ۰۹۹۴XXXX۸۰ ۵۵۰۸۵۳۰۲۹۹۴ سرویس غذاخوری
۴۷
رحمت اله کچویی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۹۸ ۴۴۰۳۸۸۵۱۳۲۷ سرویس غذاخوری
۴۸
مجتبی قدیری
خورزوق ۰۹۳۰XXXX۳۲ ۴۴۰۳۹۰۳۶۴۳۲ سرویس چای خوری
۴۹
حسین محمدی
تیران ۰۹۱۳XXXX۳۸ ۲۲۰۴۱۷۶۵۷۵۶ سرویس میوه خوری و فلاسک
۵۰
محمد ترشابی
خاش ۰۹۹۲XXXX۱۰ ۵۵۰۸۳۸۸۳۷۵۸ سرویس قابلمه
۵۱
محمد یعقوب شهنوازی
خاش ۹۱۵۷XXXX۵ ۶۶۰۲۴۵۰۷۴۸۸ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۵۲
رشید شهو زهی
خاش ۰۹۹۰XXXX۰۴ ۹۹۰۰۹۶۲۲۱۴۶ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۵۳
ماریه شهمور زهی
خاش ۰۹۹۰XXXX۸۴ ۵۵۰۸۳۸۷۷۷۴۶ ماهیتابه پنج کاره و سرویس میوه خوری
۵۴
مسلم استوار
شیراز ۰۹۱۷XXXX۴۱ ۴۴۰۳۹۶۳۸۰۶۵ سرویس غذاخوری
۵۵
طاهره اسماعیلی
ماهان ۰۹۹۰XXXX۹۱ ۳۳۰۰۲۰۱۰۳۳۱ سرویس غذاخوری
۵۶
نصرت شعبانی پور
کرمان ۰۹۱۳XXXX۶۸ ۹۹۰۰۹۷۴۴۳۳۹ سرویس چای خوری
۵۷
محمود برسم
کرمان ۰۹۹۰XXXX۰۴ ۵۵۰۸۳۸۸۰۵۷۶ سرویس میوه خوری و فلاسک
۵۸
اشرف جعغری
کرمان ۰۹۱۴XXXX۵۷ ۵۵۰۸۲۷۸۵۷۰۰ سرویس میوه خوری و فلاسک
۵۹
قاسم مظهر
بهشهر ۰۹۱۱XXXX۵۲ ۲۲۰۴۱۵۳۲۱۰۸ سرویس غذاخوری
۶۰
رامین علیزاده
ساری ۰۹۱۱XXXX۴۳ ۹۹۰۰۹۶۱۸۷۶۸ سرویس چای خوری
۶۱
اکبر اسماعیل پور
بابل ۰۹۱۱XXXX۱۶ ۹۹۰۰۹۵۴۸۱۴۴ سرویس میوه خوری و فلاسک
۶۲
مصطفی دهقانی
بندر عباس ۰۹۳۶XXXX۳۶ ۴۴۰۳۸۳۳۹۶۲۱ سرویس قابلمه
۶۳
مجید یاسری
میناب ۰۹۳۵XXXX۸۳ ۴۴۰۳۷۱۱۴۵۵۰ بخاری برقی
۶۴
علیرضا تیر چرخ
--- ۰۹۹۰XXXX۴۹ ۲۲۰۴۲۶۶۰۴۱۷ سرویس غذاخوری و آبمیوه گیری
۶۵
زهرا دهقان
ابوموسی ۰۹۱۷XXXX۴۷ ۲۲۰۴۲۰۳۳۹۴۸ سرویس غذاخوری
برندگان دوره هفتاد و دو از تاریخ 1399/10/01 تا تاریخ 1399/10/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
حدیث حاتمی
تهران ۰۹۳۹XXXX۱۳ ۴۴۰۳۸۷۸۳۳۰۹ سرخ کن
۲
مازیار شیرمحمدی
خمام ۰۹۱۱XXXX۳۹ ۴۴۰۳۶۶۷۵۲۴۸ سرخ کن
۳
فاطمه جمشیدیان
نجف آباد ۰۹۱۶XXXX۶۸ ۴۴۰۳۹۱۹۵۱۴۲ چای ساز
۴
مهدی رحمانی
تهران ۰۹۱۹XXXX۸۱ ۵۵۰۸۳۸۷۸۳۱۷ چای ساز
۵
پروین رضایی
تهران ۰۹۱۲XXXX۷۸ ۹۹۰۰۹۵۲۴۲۵۸ چای ساز
۶
علی خوش کیشان
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۱۰ ۴۴۰۳۲۸۶۵۶۷۱ ساندویچ ساز
۷
نفیسه مددی
اسفراین ۰۹۳۶XXXX۳۶ ۴۴۰۳۴۱۰۵۸۰۹ ساندویچ ساز
۸
یونس اشرفی زاده
زابل ۰۹۳۸XXXX۷۹ ۵۵۰۸۵۰۵۷۴۴۵ ساندویچ ساز
۹
فاطمه سلیم پور
مشهد ۰۹۱۵XXXX۸۱ ۲۲۰۴۳۹۲۳۸۱۸ ساندویچ ساز
۱۰
امیرمحمد سلطانی نژاد
کرمان ۰۹۳۹XXXX۹۵ ۴۴۰۳۹۰۱۵۷۴۰ ساندویچ ساز
۱۱
مریم کریم زاده
شهرکرد ۰۹۱۴XXXX۶۴ ۳۰۰۲۸۷۶۶۴۷ جاروشارژی
۱۲
مصطفی سعیدی
رشت ۰۹۱۱XXXX۵۸ ۲۲۰۴۲۵۲۵۷۱۴ جاروشارژی
۱۳
محمدرضا خراسانی
اصفهان ۰۹۱۶XXXX۷۲ ۴۴۰۳۸۲۳۵۲۹۱ جاروشارژی
۱۴
ایوب جاوید
ایرانشهر ۰۹۹۱XXXX۳۵ ۴۴۰۳۸۰۸۳۳۴۰ جاروشارژی
۱۵
رضا سلامات
اهواز ۰۹۳۶XXXX۴۵ ۴۴۰۳۹۰۵۴۱۲۳ جاروشارژی
۱۶
فرهاد فراهانی
تهران ۰۹۳۹XXXX۰۴ ۹۹۰۰۹۲۹۸۶۳۰ جاروشارژی
۱۷
.....
--- ۰۹۳۶XXXX۳۶ ۶۶۰۲۳۴۴۲۰۰۸ جاروشارژی
۱۸
.....
--- ۰۹۱۳XXXX۰۲ ۴۴۰۳۶۷۵۹۶۱۷ جاروشارژی
۱۹
فرید عظیمی پور
نورآباد ممسنی ۰۹۱۷XXXX۸۸ ۹۹۰۰۹۶۳۱۹۸۷ آسیاب
۲۰
صبا یعقوبی
اراک ۰۹۱۸XXXX۶۸ ۳۳۰۰۱۷۶۷۳۵۸ آسیاب
۲۱
.....
--- ۰۹۳۷XXXX۶۵ ۴۴۰۳۴۴۵۵۰۲ آسیاب
۲۲
عباس سیدآبادی
سبزوار ۰۹۱۵XXXX۶۶ ۳۳۰۰۲۶۵۱۰۳۳ مخلوط کن
۲۳
علی اصغر زاده
تهران ۰۹۱۴XXXX۰۳ ۳۳۰۰۱۸۷۵۹۷۴ مخلوط کن
۲۴
یاسمن عبدی نژاد
تهران ۰۹۱۹XXXX۱۳ ۵۵۰۸۳۴۱۳۲۰۹ مخلوط کن
۲۵
محدثه راهگل
کرمان ۰۹۲۲XXXX۲۵ ۵۵۰۸۲۷۷۳۴۱۲ مخلوط کن
۲۶
ایمان کردی
خمینی شهر ۰۹۰۳XXXX۰۰ ۴۴۰۳۶۷۹۵۸۷۰ مخلوط کن
۲۷
زهرا یوسفی
تهران ۰۹۱۰XXXX۹۸ ۳۳۰۰۲۷۲۵۰۰۲ مخلوط کن
۲۸
حسن اصغری
اسلامشهر ۰۹۳۶XXXX۸۸ ۴۴۰۳۹۴۴۲۶۷۹ سرویس غذاخوری
۲۹
فتح اله آروین مقدم
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۴۰ ۴۴۰۳۵۷۳۳۵۳۰ سرویس غذاخوری
۳۰
بهروز روانان
یاسوج ۰۹۹۳XXXX۹۳ ۴۴۰۳۸۵۷۵۹۴ سرویس غذاخوری
۳۱
مریم قربان وطن
تهران ۰۹۱۲XXXX۳۲ ۵۵۰۸۳۴۲۰۸۰۹ سرویس غذاخوری
۳۲
محمد گودرزی
پاکدشت ۰۹۱۲XXXX۵۰ ۵۵۰۷۸۵۷۵۰۱۷ سرویس غذاخوری
۳۳
رحمان کرمی
خرمدره ۰۹۱۹XXXX۸۶ ۴۴۰۳۴۴۱۰۳۵۳ سرویس غذاخوری
۳۴
معصومه آجرلو
تهران ۰۹۳۵XXXX۰۷ ۳۳۰۰۲۳۴۳۵۷۵ سرویس غذاخوری
۳۵
.....
--- ۰۹۰۴XXXX۲۳ ۵۵۰۸۳۸۳۴۱۳۸ سرویس غذاخوری
۳۶
علی بابایی
نجف آباد ۰۹۱۳XXXX۴۰ ۳۳۰۰۲۷۲۵۳۶۸ سرویس غذاخوری
۳۷
خدام راد ترشابی
خاش ۰۹۱۵XXXX۴۵ ۶۶۰۲۳۷۰۵۳۴۷ سرویس غذاخوری
۳۸
زهرا صادقی
خمین ۰۹۹۲XXXX۷۸ ۴۴۰۳۲۳۷۸۹۱۹ سرویس غذاخوری
۳۹
محمد سعیدی
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۷ ۳۳۰۰۲۸۸۴۰۵۸ سرویس غذاخوری
۴۰
مهین صادق
فاروج ۰۹۱۵XXXX۳۱ ۵۵۰۷۸۵۶۱۵۴۷ سرویس غذاخوری
۴۱
ناصر لکوشی
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۵ ۵۵۰۸۳۵۲۴۱۴۲ سرویس غذاخوری
۴۲
هانیه احمدی
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۰ ۳۳۰۰۲۷۷۱۱۵۲ سرویس غذاخوری
۴۳
زهرا زال
خورزوق ۰۹۱۶XXXX۶۵ ۴۴۰۳۴۶۵۰۹۴۷ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۴۴
سمیرا ابراهیمی
نجف آباد ۰۹۹۱XXXX۶۹ ۴۴۰۳۹۳۹۷۲۳۳ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۴۵
امیرمهدی رجبی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۸۸ ۴۴۰۳۶۷۵۵۷۲۲ سرویس غذاخوری
۴۶
حسن شاهدی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۹۰ ۴۴۰۳۷۳۴۶۰۰۹ پنج کاره و میوه خوری
۴۷
خدارحم بار احدزهی
خاش ۰۹۱۵XXXX۸۲ ۵۵۰۸۳۸۵۸۳۳۸ سرویس غذاخوری
۴۸
موسی حدادپور
زاهدان ۰۹۳۳XXXX۴۵ ۵۵۰۸۳۵۴۰۴۶۳ سرویس 18پارچه
۴۹
خدام راد ترشابی
خاش ۰۹۱۵XXXX۴۵ ۶۶۰۲۳۷۰۵۳۴۷ سرویس غذاخوری
۵۰
.....
--- ۰۹۱۵XXXX۴۹ ۴۴۰۳۸۷۹۹۱۷۵ پنج کاره و آبمیوه گیری
۵۱
محمد محمدی زاده
بیرم ۰۹۱۶XXXX۴۲ ۴۴۰۳۸۱۵۲۵۳۶ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۵۲
مریم شرفی
فسا ۰۹۱۷XXXX۵۵ ۶۶۸۲۳۵۶۹۱۳۱۹ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۵۳
ابوذر لهراسبی
کازرون ۰۹۰۱XXXX۳۵ ۴۴۰۳۲۹۵۰۸۹۶ سرویس غذاخوری
۵۴
.....
--- ۰۹۱۷XXXX۳۸ ۴۴۰۳۵۲۱۳۳۳۴ پنج کاره و میوه خوری
۵۵
.....
--- ۰۹۱۳XXXX۰۶ ۴۴۰۳۶۳۰۲۵۲۹ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۵۶
محمد گروئی ساردو
کرمان ۰۹۱۴XXXX۳۸ ۵۵۰۸۳۸۷۹۰۹۱ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۵۷
.....
--- ۰۹۱۳XXXX۸۹ ۴۴۰۳۹۶۵۹۳۶۷ سرویس غذاخوری
۵۸
زهرا علیزاده
بهشهر ۰۹۳۸XXXX۵۷ ۳۳۰۰۲۷۸۰۰۰۱ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۵۹
نرگس آبخو
بهشهر ۰۹۰۲XXXX۰۶ ۴۴۰۳۵۳۵۳۷۱۹ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۶۰
.....
--- ۰۹۱۱XXXX۶۵ ۹۹۰۰۹۵۰۹۵۴۰ سرویس غذاخوری
۶۱
مجید کرمی
میناب ۰۹۱۷XXXX۷۸ ۲۲۰۴۲۶۵۵۶۸ هیتر
۶۲
ابراهیم قویدل
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۷۳ ۵۵۰۸۵۴۶۴۸۳۸ سرویس غذاخوری و آبمیوه گیری
۶۳
اسحاق رئیسی
منوجان ۰۹۱۷XXXX۹۲ ۴۴۰۳۸۱۰۷۶۸۶ پنج کاره و میوه خوری
۶۴
.....
--- ۰۹۱۷XXXX۹۹ ۳۳۰۰۲۷۶۸۶۰۹ سرویس غذاخوری
برندگان دوره هفتاد و یک از تاریخ 1399/09/16 تا تاریخ 1399/09/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
زهرا شهریاری
اصفهان ۰۹۱۶XXXX۵۶ ۳۳۰۰۲۷۶۴۲۴۴ سرخ کن
۲
محمد یوسف رجبی
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۳۶ ۵۵۰۸۵۶۳۳۲۸۱ سرخ کن
۳
حمیدرضا طاوسی
شهرکرد ۰۹۱۳XXXX۳۳ ۶۶۰۲۳۶۹۸۱۴۴ چای ساز
۴
رامین روح بیان
زنجان ۰۹۱۲XXXX۵۴ ۳۳۰۰۱۷۷۵۵۷۴ چای ساز
۵
ابوالفضل جوان
درگز ۰۹۱۵XXXX۵۵ ۴۴۰۸۴۱۷۴۱۹۴ چای ساز
۶
الهه فخری
ابوزید آباد ۰۹۱۳XXXX۴۳ ۶۶۰۲۳۴۲۹۶۳۳ ساندویچ ساز
۷
محمود احمداوقلی
گنبد کاووس ۰۹۳۶XXXX۰۱ ۸۸۰۰۰۳۲۲۶۵۵ ساندویچ ساز
۸
سمیرا سیف عسگری
قرچک ۰۹۰۱XXXX۹۶ ۵۵۰۸۳۵۳۹۶۱۲ ساندویچ ساز
۹
رفعت بیگری
زنجان ۰۹۱۰XXXX۲۶ ۴۴۰۳۹۴۷۹۷۰۲ ساندویچ ساز
۱۰
شهربانو نوشیروان
بابل ۰۹۱۱XXXX۲۵ ۶۶۰۲۴۰۵۳۶۶۵ جاروشارژی
۱۱
ناصر زینال زاده
خوی ۰۹۲۲XXXX۵۹ ۶۶۰۰۰۲۳۲۰۳۴ جاروشارژی
۱۲
زهرا حسینی
قم ۰۹۱۹XXXX۸۱ ۹۹۰۰۹۵۶۴۶۰۱ جاروشارژی
۱۳
علی علیزاده
بهارستان ۰۹۱۹XXXX۲۶ ۲۲۰۴۳۷۷۰۲۵۶ جاروشارژی
۱۴
فاطمه سالارپور
--- ۰۹۰۵XXXX۰۰ ۳۳۰۰۲۳۲۲۹۸۱ جاروشارژی
۱۵
فرید منصورزاده
دهلران ۰۹۹۱XXXX۰۷ ۴۴۰۳۸۲۲۴۰۷۳ جاروشارژی
۱۶
بهمن کیانی پور
پارس آباد ۰۹۱۴XXXX۰۱ ۳۳۰۰۲۷۸۴۳۲۰ آسیاب
۱۷
فرشته تهک
قوچان ۰۹۰۳XXXX۷۱ ۴۴۰۳۲۵۳۴۴۶۳ آسیاب
۱۸
مهدی خادمی
فریمان ۰۹۱۵XXXX۳۴ ۳۳۰۰۱۹۴۴۳۹۲ آسیاب
۱۹
سوسن شعبانی
شیروان ۰۹۳۸XXXX۴۰ ۴۴۰۳۸۹۹۵۷۶۸ مخلوط کن
۲۰
....
--- ۰۹۰۵XXXX۸۰ ۴۴۰۳۱۲۲۲۹۷۷ مخلوط کن
۲۱
حمیدرضا ابوالقاسمی
تهران ۰۹۳۵XXXX۷۸ ۲۲۰۴۳۲۸۵۱۶۰ مخلوط کن
۲۲
زینب محمودی
یزد ۰۹۲۲XXXX۱۴ ۴۴۰۳۴۹۱۹۳۱۳ مخلوط کن
۲۳
کبری امین سعیدی
دهلران ۰۹۰۵XXXX۶ ۴۴۰۲۸۰۸۴۹۰۲ مخلوط کن
۲۴
عثمان گرگانلی
مراوه تپه ۰۹۱۱XXXX۱۷ ۳۳۰۰۲۶۵۵۷۷۸ مخلوط کن
۲۵
هستی آروین مقدم
یاسوج ۰۹۹۰XXXX۴۰ ۴۴۰۳۸۵۵۴۱۲۶ سرویس غذاخوری
۲۶
عادل ناصری
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۵۸ ۳۳۰۰۲۶۲۶۴۶۶ سرویس غذاخوری
۲۷
زهرا شکوه
شیراز ۰۹۳۰XXXX۱۸ ۹۹۰۰۹۶۵۳۱۶۹ سرویس غذاخوری
۲۸
هادی مهدی پور
کرمان ۰۹۱۶XXXX۵۴ ۶۶۰۲۴۳۱۸۶۱۲ سرویس غذاخوری
۲۹
محبوبه جعفری
اسفراین ۰۹۹۰XXXX۴۸ ۴۴۰۳۷۶۰۴۸۳۳ سرویس غذاخوری
۳۰
حوا پرستار
هرمز ۰۹۰۴XXXX۲۱ ۴۴۰۳۴۰۷۱۷۸۰ سرویس غذاخوری
۳۱
مریم عباسی
اصفهان ۰۹۹۱XXXX۸۶ ۴۴۰۳۷۹۷۳۴۴۷ سرویس غذاخوری
۳۲
مینا احدی
گلستان ۰۹۹۲XXXX۹۸ ۴۴۰۳۸۱۶۸۹۳۸ سرویس غذاخوری
۳۳
کرم صمصامی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۰۷ ۴۴۰۳۷۵۰۶۵۸۰ سرویس غذاخوری
۳۴
حسین احمدی
ایلام ۰۹۳۳XXXX۸۸ ۴۴۰۴۴۲۲۴۳۲۳ سرویس غذاخوری
۳۵
.....
--- ۰۹۱۶XXXX۹۸ ۴۴۰۳۵۱۴۹۹۱۲ سرویس غذاخوری
۳۶
پریسا طاهری
همدان ۰۹۹۱XXXX۷۳ ۵۵۰۸۳۶۰۸۸۷۱ سرویس غذاخوری
۳۷
فاطمه مردی
نسیم شهر ۰۹۳۰XXXX۰۸ ۵۵۰۷۳۹۹۸۰۷۸ سرویس غذاخوری
۳۸
صغری خادمی
یاسوج ۰۹۹۰XXXX۷۴ ۵۵۰۸۲۷۲۱۲۰۱ سرویس غذاخوری
۳۹
حسین
بم ۰۹۱۳XXXX۳۲ ۶۶۰۲۳۳۸۹۸۶۶ سرویس غذاخوری
۴۰
ارشیا هاشم زهی
خاش ۰۹۹۰XXXX۶۵ ۵۵۰۸۳۸۸۳۴۱۶۳ سرویس غذاخوری
۴۱
کمال محمدی
سامان ۰۹۱۱XXXX۳۶ ۴۴۰۳۳۲۹۱۲۱۳ سرویس غذاخوری
۴۲
میثم عرب
خورزوق ۰۹۱۳XXXX۸۴ ۴۴۰۳۹۴۶۳۹۰۶ هیتر
۴۳
محیا ربیعه
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۰۳ ۴۴۰۳۶۴۲۵۶۱۴ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۴۴
فاطمه ترابیان
بادرود ۰۹۱۳XXXX۱۹ ۴۴۰۳۶۶۰۶۰۹۳ سرویس غذاخوری
۴۵
رسول زارعی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۱۷ ۴۴۰۳۵۵۱۹۵۶۵ پنج کاره و میوه خوری
۴۶
عبدالمجید سیدزاده
سراوان ۰۹۱۵XXXX۰۹ ۳۳۰۰۲۲۳۴۰۰۱ سرویس غذاخوری
۴۷
احمد آذر آئین
زابل ۰۹۱۵XXXX۲۹ ۴۴۰۳۸۶۲۴۷۰۱ سرویس 18پارچه
۴۸
رضا قاسمی
جهرم ۰۹۱۷XXXX۸۱ ۴۴۰۳۶۴۷۱۰۶۱ هیتر
۴۹
.....
--- ۰۹۱۷XXXX۳۶ ۵۵۰۸۵۳۲۳۷۰۳ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۵۰
عبدالمجید زارعیان
جهرم ۰۹۱۷XXXX۴۱ ۴۴۰۳۴۰۵۲۴۲۲ سرویس غذاخوری
۵۱
رضا حاتمی
زرند ۰۹۱۳XXXX۸۴ ۴۴۰۳۶۳۰۳۷۱۸ هیتر
۵۲
مهدی رفاهی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۸۴ ۴۴۰۳۸۰۵۷۸۷۹ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۵۳
اکبر امیری
کوهبنان ۰۹۱۳XXXX۹۸ ۶۶۰۳۴۶۶۱۳۴۹ سرویس غذاخوری
۵۴
اسما کربلائی زاده
بم ۰۹۱۳XXXX۲۵ ۵۵۰۸۴۹۳۶۶۲۰ پنج کاره و میوه خوری
۵۵
.....
--- ۰۹۱۱XXXX۱۲ ۲۲۰۴۱۳۵۸۵۶۵ هیتر
۵۶
خلیل باقری
بهشهر ۰۹۱۱XXXX۱۳ ۹۹۰۰۹۵۶۰۵۹۷ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۵۷
.....
--- ۰۹۱۱XXXX۹۲ ۹۹۰۰۹۳۹۷۱۵۹ سرویس غذاخوری
۵۸
محمدطاها شمس الدینی
--- ۰۹۱۷XXXX۶۶ ۵۵۰۸۳۴۷۴۴۲۴ هیتر
۵۹
غلام حسن حسین پور
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۱۴ ۳۳۰۰۲۶۲۶۸۴۷ سرویس غذاخوری و دو کاره
۶۰
شهرام سلیمی
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۲۱ ۵۵۰۸۵۵۴۱۰۷۲ سرویس غذاخوری
۶۱
.....
--- ۰۹۱۷XXXX۲۶ ۴۴۹۳۴۲۸۹۶۷۷ پنج کاره و میوه خوری
۶۲
علی روشی
--- ۰۹۱۷XXXX۷۹ ۳۳۰۰۲۳۲۴۲۸۲ سرویس چایخوری
۶۳
فاطمه خورهک
کرمان ۰۹۱۳XXXX۰۶ ۵۲۲۰۴۳۰۲۴۸۱۹ سرویس غذاخوری و پنج کاره
برندگان دوره هفتاد از تاریخ 1399/09/01 تا تاریخ 1399/09/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مهرداد ایران منش
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۴۹ ۴۴۰۳۷۲۴۰۶۶۴ سرخ کن
۲
فرزانه نظم خواه
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۸۹ ۵۵۰۸۱۵۸۲۹۹۴ سرخ کن
۳
علی اکبر محمد نظامی
زنجان ۰۹۱۲XXXX۸۹ ۴۴۰۳۹۴۸۰۲۰۳ چای ساز
۴
قاسم عاشوری زاده
اسفراین ۰۹۱۵XXXX۸۲ ۵۵۰۸۳۴۰۷۸۱۶ چای ساز
۵
نادر فلاح پور
ماهدشت ۰۹۱۲XXXX۲۵ ۲۲۰۴۳۴۸۹۱۹۷ چای ساز
۶
راضیه چتر سحر
--- ۰۹۳۷XXXX۴۹ ۴۴۰۳۵۲۹۵۵۴۷ ساندویچ ساز
۷
بهرام رضایی
خمین ۰۹۱۸XXXX۱۲ ۴۴۰۳۳۱۴۱۵۶۶ ساندویچ ساز
۸
.....
--- ۰۹۱۳XXXX۴۸ ۸۸۰۰۰۴۴۵۱۹۲ ساندویچ ساز
۹
فریدون علی تبار
ایلام ۰۹۹۱XXXX۵۵ ۴۴۰۳۶۰۶۸۱۱۹ ساندویچ ساز
۱۰
محمد معین غفاری
زنجان ۰۹۰۳XXXX۹۳ ۴۴۰۳۴۱۹۵۳۴۳ جاروشارژی
۱۱
نبی اله مرادی
آمل ۰۹۱۱XXXX۹۰ ۹۹۰۰۹۵۲۳۵۰۹ جاروشارژی
۱۲
ام البنین پریمی
دامغان ۰۹۳۵XXXX۳۲ ۹۹۰۰۹۴۰۱۴۱۴ جاروشارژی
۱۳
فاطمه کیوان
شیروان ۰۹۱۵XXXX۰۶ ۴۴۰۳۸۴۲۲۲۴۵ جاروشارژی
۱۴
مهدی شرف خوانی
خوی ۰۹۳۰XXXX۰۳ ۹۹۰۰۹۴۳۹۰۶۵ جاروشارژی
۱۵
محمدرضا چهرازی
اهواز ۰۹۳۵XXXX۱۰ ۹۹۰۰۹۴۶۹۰۴۹ آسیاب
۱۶
الهه رحمتی
ایرانشهر ۰۹۱۵XXXX۶۹ ۵۵۰۸۴۱۶۲۰۴۱ آسیاب
۱۷
خدیجه رفیعی
شهرکرد ۰۹۱۳XXXX۴۵ ۴۴۰۳۵۵۹۴۴۴۹ آسیاب
۱۸
لیلا راهرو زرگر
اسلامشهر ۰۹۹۰XXXX۸۹ ۵۵۰۸۳۶۱۴۷۳۳ خرد کن
۱۹
سمیه غفاری
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۲۵ ۸۸۰۰۰۱۹۵۵۳۶ خرد کن
۲۰
فرخنده سلیمانی
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۲۵ ۴۴۰۳۶۰۱۳۸۴۸ خرد کن
۲۱
علی رئیسی
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۲۸ ۶۶۰۲۴۶۷۶۲۷۰ خرد کن
۲۲
عطیه قوام زنگی
کاشان ۰۹۱۳XXXX۸۰ ۴۴۰۳۹۰۲۷۳۰۳ خرد کن
۲۳
شقایق دشتبانی
مغان ۰۹۱۳XXXX۳۹ ۵۵۰۸۲۸۷۶۶۹۰ خرد کن
۲۴
حمیرا برومند
اشنوبه ۰۹۱۳XXXX۶۲ ۹۹۰۰۹۴۶۰۲۲۶ سرویس غذاخوری
۲۵
محمدجواد وفایی
قم ۰۹۱۹XXXX۲۵ ۵۵۰۶۳۸۶۳۲۳۵ سرویس غذاخوری
۲۶
امیر طاها سالاری
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۲۷ ۲۲۰۴۲۰۶۲۶۰۱ سرویس غذاخوری
۲۷
فریبا رئیسی
دهلران ۰۹۱۸XXXX۳۱ ۲۲۰۴۱۷۲۶۳۶۶ سرویس غذاخوری
۲۸
حسن براتی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۹۸ ۵۵۱۳۵۵۱۶۹۰۶ سرویس غذاخوری
۲۹
احمد عباس پور
--- ۰۹۱۷XXXX۱۴ ۳۳۰۰۱۸۶۳۲۲۵ سرویس غذاخوری
۳۰
محمد روشن زاده
ورامین ۰۹۰۱XXXX۸۷ ۵۵۰۸۳۵۶۹۰۲۴ سرویس غذاخوری
۳۱
علیرضا ارجمند
فسا ۰۹۱۷XXXX۹۸ ۴۴۰۳۲۸۴۸۴۲۰ سرویس غذاخوری
۳۲
قدرت اله عابدینی
شهریار ۰۹۱۹XXXX۵۶ ۹۹۰۰۹۳۳۳۹۶۱ سرویس غذاخوری
۳۳
آزاده گودرزی
بروجرد ۰۹۳۷XXXX۱۹ ۵۵۰۸۳۵۴۱۰۰۵ سرویس غذاخوری
۳۴
محمد حسین جعفری
یزد ۰۹۱۳XXXX۲۸ ۴۴۰۳۴۲۶۱۰۸۱ سرویس غذاخوری
۳۵
لیلا تیموری
تهران ۰۹۳۷XXXX۵۱ ۵۵۰۸۳۵۴۳۵۰۹ سرویس غذاخوری
۳۶
علیرضا محمودی
کاشان ۰۹۱۳XXXX۵۳ ۳۳۰۰۱۹۴۵۴۱۰ سرویس غذاخوری
۳۷
سجاد حمیدی
اهواز ۰۹۱۶XXXX۰۹ ۶۶۰۲۴۵۵۲۰۰۸ سرویس غذاخوری
۳۸
هادی حیدری
شهریار ۰۹۳۶XXXX۲۰ ۵۵۰۸۳۹۶۸۰۶۶ سرویس غذاخوری
۳۹
توحید احمدی
قرچک ۰۹۳۳XXXX۲۶ ۵۵۰۸۴۴۱۵۷۲۶ سرویس غذاخوری
۴۰
.....
--- ۰۹۱۱XXXX۵۸ ۴۴۰۳۴۹۵۰۱۴۵ سرویس غذاخوری
۴۱
پارسا نبی زاده
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۳۹ ۵۵۰۸۴۰۱۸۹۳۶ هیتر
۴۲
مسعود دهقانی محمدی
تیران ۰۹۱۳XXXX۵۶ ۹۹۰۰۹۴۶۹۴۶۶ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۴۳
مسعود قدیری
خورزوق ۰۹۱۳XXXX۵۵ ۴۴۰۳۷۶۰۲۰۸۰ سرویس غذاخوری
۴۴
صدیقه شفیع زاده
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۰۴ ۹۹۰۰۸۴۰۱۰۳۱ پنج کاره و میوه خوری
۴۵
زهرا دوستکامی
زابل ۰۹۱۵XXXX۷۰ ۳۳۰۰۱۸۱۹۳۸۴ سرویس غذاخوری
۴۶
مهدی صالحی
زابل ۰۹۱۵XXXX۴۳ ۳۳۰۰۱۸۰۶۳۶۸ سرویس 18پارچه
۴۷
آسیه محمود زهی
خاش ۰۹۰۲XXXX۵۲ ۵۵۰۸۴۹۳۹۵۸۷ فلاسک و دوکاره
۴۸
نعیم جمال زهی
خاش ۰۹۱۵XXXX۰۰ ۵۵۰۸۳۵۳۷۳۳۷ فلاسک و دوکاره
۴۹
کریم درخشان
شیراز ۰۹۱۷XXXX۹۶ ۶۶۰۲۳۲۹۹۷۸۶ هیتر
۵۰
محمدجواد صولتی
فسا ۰۹۱۷XXXX۱۰ ۶۶۰۲۳۴۳۶۸۶۳ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۵۱
صغری فرح بخش
گراش ۰۹۱۷XXXX۹۰ ۴۴۰۳۴۲۶۸۶۰۷ سرویس غذاخوری
۵۲
مرضیه اسدی
فسا ۰۹۱۷XXXX۷۶ ۴۴۰۳۴۰۵۸۷۲۰ پنج کاره و میوه خوری
۵۳
مهدیه شیخ
کرمان ۰۹۱۳XXXX۱۹ ۶۶۰۲۴۱۹۳۳۸۶ هیتر
۵۴
احمد نجات زنانی
راور ۰۹۱۳XXXX۹۲ ۴۴۰۳۱۹۶۶۷۰۹ سرویس غذاخوری و پنج کاره
۵۵
مهدی سنجری
کرمان ۰۹۱۳XXXX۳۲ ۴۴۰۳۸۸۹۸۳۴۵ سرویس غذاخوری
۵۶
مهدی امام دادی
بم ۰۹۱۳XXXX۵۷ ۳۳۰۰۲۶۵۲۳۸۰ پنج کاره و میوه خوری
برندگان دوره شصت و نهم از تاریخ 1399/08/16 تا تاریخ 1399/08/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
علیرضا فیوج
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۷۷ ۴۴۰۳۷۹۷۳۴۴۳ سرخ کن
۲
میترا حسنی
نسیم شهر ۰۹۱۹XXXX۵۴ ۹۹۰۰۹۴۹۰۷۶۰ چای ساز
۳
مهناز سالار زهی
تهران ۰۹۳۰XXXX۳۵ ۳۳۰۰۲۳۴۰۴۷۶ چای ساز
۴
مرتضی یعقوبی
شیروان ۰۹۱۵XXXX۲۱ ۴۴۰۳۴۳۱۰۰۹۳ چای ساز
۵
محمدعلی خاوری
پاکدشت ۰۹۳۵XXXX۲۷ ۵۵۰۸۳۴۱۶۸۹۲ ساندویچ ساز
۶
رقیه ملکی
ملارد ۰۹۳۶XXXX۳۹ ۵۵۰۸۳۴۸۲۳۳۵ ساندویچ ساز
۷
جعفر محمدی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۱ ۴۴۰۳۷۷۵۸۵۱۷ ساندویچ ساز
۸
رقیه سادات فاضلی
اهواز ۰۹۰۵XXXX۱۶ ۴۴۰۹۴۲۷۶۳۹۱ جاروشارژی
۹
.....
--- ۰۹۲۲XXXX۸۰ ۳۳۰۰۲۳۲۱۱۲۲ جاروشارژی
۱۰
فلکناز میثمی زاده
استهبان ۰۹۱۶XXXX۴۴ ۶۶۰۲۴۵۶۱۰۱۳ جاروشارژی
۱۱
محمد صدرا قدمی
قصرشیرین ۰۹۱۸XXXX۸۲ ۴۴۰۳۵۷۹۲۴۹۶ جاروشارژی
۱۲
سعید عابد زاده
زنجان ۰۹۱۰XXXX۹۵ ۴۴۰۳۷۸۱۰۷۶۴ سرویس 18پارچه
۱۳
ابوالفضل محمودی
قم ۰۹۱۲XXXX۸۴ ۲۲۰۴۱۸۷۸۸۷۹ سرویس 18پارچه
۱۴
فرزانه رضایی
مشهد ۰۹۳۷XXXX۸۱ ۴۴۰۳۶۷۸۱۸۸۳ سرویس 18پارچه
۱۵
.....
--- ۰۹۹۱XXXX۷۹ ۵۵۰۸۴۹۳۷۹۶۷ سرویس 18پارچه
۱۶
سعید سلمانی
تهران ۰۹۳۷XXXX۹۲ ۴۴۰۳۷۸۰۷۰۶۶ سرویس 18پارچه
۱۷
سعیده گنجعلی
خوی ۰۹۰۲XXXX۵۴ ۳۳۰۰۲۶۱۵۷۱۸ سرویس 18پارچه
۱۸
معصومه محمدی
شازند ۰۹۱۹XXXX۹۱ ۳۳۰۱۲۷۸۱۹۰۱ سرویس 18پارچه
۱۹
زهرا برائی نژاد
بم ۰۹۰۴XXXX۷۰ ۵۵۰۸۳۵۳۶۴۸۳ سرویس 18پارچه
۲۰
رسول بهمنی
نسیم شهر ۰۹۳۵XXXX۹۳ ۴۴۰۳۲۸۶۹۷۵۸ سرویس 18پارچه
۲۱
حسن قربانی
اصفهان ۰۹۰۳XXXX۵۲ ۶۶۰۲۲۷۸۲۱۳۹ سرویس 18پارچه
۲۲
....
--- ۰۹۱۷XXXX۹۳ ۹۹۰۰۹۱۰۵۴۸۷ آسیاب
۲۳
سجاد کیانی
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۵۱ ۴۴۰۳۴۲۵۴۶۲۸ آسیاب
۲۴
فرزانه شبیک
زاهدان ۰۹۳۸XXXX۹۵ ۵۵۰۷۲۱۱۹۳۵۶ آسیاب
۲۵
معصومه هوشیاری
شیراز ۰۹۳۳XXXX۴۱ ۴۴۰۳۴۰۰۴۶۷۳ خرد کن
۲۶
فریبا رحمتی
تهران ۰۹۳۳XXXX۶۸ ۵۵۰۸۵۱۹۸۰۹۲ خرد کن
۲۷
محمد محمد زمانی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۲۶ ۲۲۰۴۲۶۷۱۱۸۶ خرد کن
۲۸
مرجان میرزایی
بندر جاسک ۰۹۱۵XXXX۵۳ ۴۴۰۳۴۰۷۷۷۳۳ خرد کن
۲۹
فاطمه خزایی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۳۵ ۶۰۲۴۵۸۰۶۰۱ خرد کن
۳۰
مهدی حیدری
زنجان ۰۹۹۰XXXX۵۳ ۳۳۰۰۱۷۸۴۰۵۴ خرد کن
۳۱
جواد ناعمی
فریمان ۰۹۰۲XXXX۰۷ ۳۳۰۰۱۹۴۸۳۳۳ سرویس غذاخوری
۳۲
علیرضا کوهی
خرمدره ۰۹۹۴XXXX۵۴ ۴۴۰۳۴۲۲۴۷۴۵ سرویس غذاخوری
۳۳
محسن قربانی
بهارستان ۰۹۱۹XXXX۷۷ ۹۹۰۰۹۲۳۸۹۵۹ سرویس غذاخوری
۳۴
.....
--- ۰۹۳۷XXXX۸۳ ۶۶۰۲۲۸۴۸۸۸۵ سرویس غذاخوری
۳۵
سید محمد میر علی یاری
اراک ۰۹۳۶XXXX۶۲ ۶۶۰۲۳۴۶۲۰۳۴ سرویس غذاخوری
۳۶
محمد ملا زهی
سراوان ۰۹۱۵XXXX۸۷ ۴۴۰۳۷۳۰۶۰۸۴ سرویس غذاخوری
۳۷
جواد فیضی
تهران ۰۹۱۹XXXX۵۱ ۳۳۰۰۲۶۹۳۷۱۲ سرویس غذاخوری
۳۸
علی قلی زاده
نکا ۰۹۱۱XXXX۶۷ ۹۹۰۰۹۵۵۸۱۸۷ سرویس غذاخوری
۳۹
.....
--- ۰۹۹۱XXXX۹۸ ۴۴۰۳۳۱۳۸۱۷۳ سرویس غذاخوری
۴۰
مریم کریمی
تربت حیدریه ۰۹۳۵XXXX۶۹ ۳۳۰۰۲۶۲۶۶۸۲ سرویس غذاخوری
۴۱
مرتضی امینی هرندی
هرند ۰۹۱۳XXXX۴۲ ۵۵۰۶۳۳۱۲۸۳۴ سرویس غذاخوری
۴۲
عصمت صالحی
تهران ۰۹۱۵XXXX۱۰ ۹۹۰۰۹۵۱۵۴۴۷ سرویس غذاخوری
۴۳
منصور ثمره
کرمان ۰۹۱۳XXXX۵۹ ۴۴۰۳۸۰۵۸۷۹۱ سرویس غذاخوری
۴۴
زینب خرسند
قائم شهر ۰۹۱۱XXXX۵۳ ۶۶۰۰۰۰۹۰۷۸۶ سرویس غذاخوری
۴۵
سکینه چتر سحر
--- ۰۹۱۷XXXX۷۲ ۲۲۰۴۲۷۴۵۰۱۲ سرویس غذاخوری
برندگان دوره شصت و هشتم از تاریخ 1399/08/01 تا تاریخ 1399/08/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
فاطمه غضنفری
هرند ۰۹۱۳XXXX۵۸ ۳۳۰۰۲۳۳۷۱۸۸ جاروبرقی
۲
سیده مریم پارسائی
یاسوج ۰۹۳۰XXXX۶۰ ۶۶۰۲۴۵۸۱۹۰۸ آبمیوه گیری
۳
ریحانه شیخ
زابل ۰۹۳۶XXXX۵۸ ۹۹۰۰۹۶۶۲۷۴۶ آبمیوه گیری
۴
علیرضا رنجبر
یزد ۰۹۱۰XXXX۴۶ ۴۴۰۳۴۷۵۱۷۴۵ پلوپز
۵
....
--- ۰۹۰۵XXXX۳۷ ۳۳۰۰۲۰۶۸۳۱۶ پلوپز
۶
پوریا صحرا نورد
بهشهر ۰۹۳۹XXXX۹۳ ۶۶۰۲۲۷۹۰۰۷۹ اتو
۷
.....
--- ۰۹۱۳XXXX۰۹ ۴۴۰۳۵۷۱۳۱۱۶ اتو
۸
جواد سخاوتی
تهران ۰۹۱۲XXXX۳۸ ۵۵۰۸۳۴۷۵۲۴۹ اتو
۹
ابوالفضل آرشامی
شهریار ۰۹۹۳XXXX۲۴ ۴۴۰۳۶۰۲۳۱۳۳ سرویس 18پارچه
۱۰
نصیبه نعمتی
قصرشیرین ۰۹۱۸XXXX۸۲ ۴۴۰۳۱۳۹۶۸۹۸ سرویس 18پارچه
۱۱
آرمین سیدی
ایلام ۰۹۹۰XXXX۸۹ ۶۶۰۲۳۴۰۵۲۷۵ سرویس 18پارچه
۱۲
.....
--- ۰۹۱۸XXXX۷۴ ۲۲۰۴۰۴۷۲۶۱۵ سرویس 18پارچه
۱۳
ساناز پی پر
جیرفت ۰۹۱۵XXXX۵۸ ۳۳۰۰۲۳۱۶۵۶۲ سرویس 18پارچه
۱۴
.....
--- ۰۹۱۸XXXX۶۳ ۵۵۰۸۴۱۲۶۶۸۰ سرویس 18پارچه
۱۵
مهدی عباسی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۶ ۴۴۰۳۷۱۷۲۰۵۲ سرویس 18پارچه
۱۶
مهرانگیز حیدری اصل
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۵۰ ۴۴۰۳۴۴۱۶۰۰۱ سرویس 18پارچه
۱۷
جعفر رمضانی
سردشت ۰۹۱۳XXXX۲۸ ۶۶۰۲۴۹۱۲۸۵۹ سرویس 18پارچه
۱۸
منصور محمودی
تهران ۰۹۱۹XXXX۲۱ ۵۵۰۸۳۴۱۴۴۷۱ سرویس 18پارچه
۱۹
موسی بایلری
گنبد کاووس ۰۹۱۱XXXX۷۶ ۵۵۰۸۲۷۵۳۵۱۸ مخلوط کن
۲۰
سهیلا باغبان
بندر دیلم ۰۹۱۷XXXX۱۸ ۴۴۰۳۷۲۱۶۳۹۲ مخلوط کن
۲۱
کوثر صفار
تهران ۰۹۳۶XXXX۴۰ ۴۴۰۳۷۸۰۷۳۲۸ مخلوط کن
۲۲
علی حسنی
مشهد ۰۹۳۵XXXX۵۵ ۹۹۰۰۹۰۵۶۰۲۸ آب مرکبات گیری
۲۳
محمد رحیمی
اردبیل ۰۹۳۷XXXX۸۹ ۶۶۰۲۳۲۸۲۲۱۳ آب مرکبات گیری
۲۴
سیدامیررضا حیدری
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۱۵ ۴۴۰۳۷۲۰۱۲۶۰ آب مرکبات گیری
۲۵
.....
--- ۰۹۰۱XXXX۷۳ ۵۵۰۸۴۲۰۷۵۱۳ آب مرکبات گیری
۲۶
رسول مسیبی
رباط کریم ۰۹۳۶XXXX۰۲ ۳۳۰۰۱۸۵۹۵۰۵ آب مرکبات گیری
۲۷
.....
--- ۰۹۳۹XXXX۴۱ ۴۴۰۳۶۴۱۷۶۸۵ آب مرکبات گیری
۲۸
.....
--- ۰۹۳۸XXXX۹۴ ۳۳۰۰۲۳۲۸۱۷۸ سرویس غذاخوری
۲۹
محمدرضا امینی هرندی
هرند ۰۹۱۳XXXX۹۹ ۶۶۰۲۳۴۰۱۵۶۸ سرویس غذاخوری
۳۰
حبیب اله سلطان زایی
خاش ۰۹۹۲XXXX۵۷ ۵۵۰۸۲۷۳۷۷۹۰ سرویس غذاخوری
۳۱
مهرداد رنجبر
مبارکه ۰۹۹۰XXXX۳۵ ۴۴۰۳۳۵۳۳۵۸۱ سرویس غذاخوری
۳۲
.....
--- ۰۹۱۷XXXX۰۴ ۶۶۰۸۴۲۴۶۷۷۳۷۶ سرویس غذاخوری
۳۳
علی خارا
بندر عباس ۰۹۹۰XXXX۸۸ ۵۵۰۸۳۰۴۷۰۴۳ سرویس غذاخوری
۳۴
.....
--- ۰۹۱۳XXXX۲۵ ۴۴۰۳۴۷۷۶۸۸۸ سرویس غذاخوری
۳۵
غیب علی زاده
پاکدشت ۰۹۱۹XXXX۴۱ ۵۵۰۸۵۰۵۹۶۹۰ سرویس غذاخوری
۳۶
حسن میرزایی خاله سری
آستانه ۰۹۱۱XXXX۰۱ ۲۲۰۴۰۸۳۶۱۲۱ سرویس غذاخوری
۳۷
اکبر بیات
زنجان ۰۹۱۲XXXX۳۸ ۶۶۰۲۴۸۰۰۳۵۹ سرویس غذاخوری
۳۸
احمد زیدونی
بهبهان ۰۹۱۶XXXX۳۲ ۳۳۰۰۲۶۵۴۸۷ سرویس غذاخوری
۳۹
اله کرم بارانی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۴۴ ۳۳۰۰۲۳۲۶۲۸۹ سرویس غذاخوری
۴۰
مجید مهدوی منش
قم ۰۹۱۹XXXX۶۶ ۴۴۰۳۱۱۰۰۹۹۸ سرویس غذاخوری
۴۱
حبیب اله صفائی
ساری ۰۹۳۹XXXX۳۹ ۲۳۰۴۳۸۰۷۹۱۲ سرویس غذاخوری
۴۲
روح اله امیری
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۵ ۶۸۰۰۰۱۹۹۲۶۶ سرویس غذاخوری
برندگان دوره شصت و هفتم از تاریخ 1399/07/16 تا تاریخ 1399/07/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
سمیه صادق پور
پاکدشت ۰۹۱۹XXXX۲۱ ۹۹۰۰۹۰۸۵۳۲۷ جاروبرقی
۲
محمد مسلمی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۱۰ ۳۳۰۰۲۳۵۵۹۸۶ آبمیوه گیری
۳
سمیه مصیبی
شاهین شهر ۰۹۳۰XXXX۷۷ ۹۹۰۰۸۴۱۴۰۱۱ آبمیوه گیری
۴
یگانه احمدی
شاهین شهر ۰۹۰۲XXXX۲۶ ۴۴۰۳۶۹۹۳۵۷۲ پلوپز
۵
حکم علی سرابی نصرت آباد
قزوین ۰۹۹۰XXXX۷۷ ۴۴۰۳۶۴۵۱۲۶۳ پلوپز
۶
اسماعیل کشاورز
بندر عباس ۰۹۳۷XXXX۹۵ ۲۲۰۴۰۲۰۹۹۳۰ اتو
۷
.....
--- ۰۹۳۹XXXX۹۳ ۴۴۰۳۴۸۴۹۱۹۰ اتو
۸
امیرحسین یادگاری
قرچک ۰۹۳۰XXXX۶۰ ۲۲۰۴۱۱۱۶۲۸۳ اتو
۹
فاطمه امیریان
مشهد ۰۹۳۳XXXX۵۴ ۴۴۰۳۶۸۳۲۴۷۰ سرویس 18پارچه
۱۰
مجید معبودی نژاد
مشهد ۰۹۰۵XXXX۷۲ ۴۴۰۳۷۰۲۷۳۲۳ سرویس 18پارچه
۱۱
.....
--- ۰۹۳۶XXXX۲۸ ۴۴۰۳۶۶۲۴۳۳۱ سرویس 18پارچه
۱۲
فائزه امام قلی زاده
اردبیل ۰۹۱۴XXXX۰۷ ۴۴۰۳۷۳۶۲۲۸۷ سرویس 18پارچه
۱۳
.....
--- ۰۹۹۱XXXX۸۱ ۳۳۰۰۲۱۹۴۶۲۰ سرویس 18پارچه
۱۴
علی ذاکر
مشهد ۰۹۱۵XXXX۱۷ ۴۴۰۳۶۸۳۰۴۲۳ سرویس 18پارچه
۱۵
زهرا مسلمی امیرانی
اصفهان ۰۹۹۰XXXX۹۸ ۳۳۰۰۲۲۵۱۱۳۸ سرویس 18پارچه
۱۶
محمدعلی باشباغی
همدان ۰۹۱۸XXXX۲۸ ۴۴۰۳۶۷۷۲۳۰۴ سرویس 18پارچه
۱۷
سارا رستمی
دزفول ۰۹۳۰XXXX۹۷ ۴۴۰۳۱۴۳۵۲۵۴ سرویس 18پارچه
۱۸
سعید تقی ها
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۲ ۴۴۰۳۷۸۰۰۴۵۷ سرویس 18پارچه
۱۹
رها منصوریان
دهلران ۰۹۹۱XXXX۱۰ ۴۴۰۵۴۷۹۷۸۳۲ مخلوط کن
۲۰
.....
--- ۰۹۱۱XXXX۵۲ ۶۶۰۰۰۲۶۲۱۹۱ مخلوط کن
۲۱
کیفیه کرمی
ایلام ۰۹۰۵XXXX۴۹ ۶۶۰۳۳۴۰۴۹۹۰ مخلوط کن
۲۲
محمد مرکی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۴۳ ۶۶۰۲۴۸۹۵۳۹۵ آب مرکبات گیری
۲۳
نگین سادات کرمی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۳۵ ۴۴۰۳۷۹۳۱۴۹۷ آب مرکبات گیری
۲۴
علی اورکی
دزفول ۰۹۱۶XXXX۳۸ ۶۶۰۲۲۸۰۱۹۲۵ آب مرکبات گیری
۲۵
زینب کربلائی
قوچان ۰۹۳۳XXXX۴۷ ۴۴۰۳۱۶۷۵۳۱۸ آب مرکبات گیری
۲۶
هادی برسی
بندر گناوه ۰۹۰۱XXXX۴۹ ۴۴۰۳۳۹۷۷۴۲۹ آب مرکبات گیری
۲۷
سید طاهره موسوی
قائم شهر ۰۹۱۱XXXX۶۳ ۳۳۰۰۲۳۳۶۸۰۶ آب مرکبات گیری
۲۸
محمد سوادکوهی
فریدن ۰۹۹۰XXXX۵۲ ۴۴۰۳۳۴۱۵۰۹۹ سرویس غذاخوری
۲۹
عاطفه رئیسی
فاروج ۰۹۱۱XXXX۸۱ ۴۴۰۳۱۰۸۳۸۵۹ سرویس غذاخوری
۳۰
...
--- ۰۹۱۷XXXX۵۱ ۴۴۰۳۳۹۶۳۷۶۸ سرویس غذاخوری
۳۱
سلیم امیر احمدی
بوشهر ۰۹۱۶XXXX۰۰ ۲۲۰۴۲۷۲۵۴۲۹ سرویس غذاخوری
۳۲
.....
--- ۰۹۱۲XXXX۳۲ ۳۳۰۰۲۳۴۵۰۷۴ سرویس غذاخوری
۳۳
برکت علی فرهادی پور
سراوان ۰۹۱۵XXXX۴۹ ۴۴۰۳۶۳۷۲۴۹۵ سرویس غذاخوری
۳۴
تیمور یوسفی
لردگان ۰۹۱۳XXXX۸۵ ۴۴۰۳۷۴۱۵۷۳۹ سرویس غذاخوری
۳۵
فاطمه صادق وند
پاکدشت ۰۹۱۴XXXX۰۰ ۵۵۰۸۲۷۲۹۵۶۳ سرویس غذاخوری
۳۶
وحید کابوسی
قوچان ۰۹۱۵XXXX۵۴ ۶۶۰۲۳۱۶۳۴۳۶ سرویس غذاخوری
۳۷
حمیدرضا ابوالقاسمی
تهران ۰۹۳۵XXXX۷۸ ۲۲۰۴۱۴۰۲۵۱۴ سرویس غذاخوری
۳۸
احسان هاشم آبادی پور
خاش ۰۹۳۳XXXX۸۵ ۶۶۰۲۴۰۵۶۶۲۱ سرویس غذاخوری
۳۹
.....
--- ۰۹۱۱XXXX۴۱ ۳۳۰۰۲۳۵۴۹۹۶ سرویس غذاخوری
۴۰
ابوالفضل مارزی پور
کرمان ۰۹۰۳XXXX۳۴ ۵۵۰۸۲۷۸۵۹۶۹ سرویس غذاخوری
۴۱
جلال پابوسی
تهران ۰۹۳۳XXXX۶۰ ۴۴۰۳۸۰۶۲۱۴۶ سرویس غذاخوری
۴۲
.....
--- ۰۹۱۶XXXX۳۷ ۳۳۰۰۱۷۹۲۰۲۷ سرویس غذاخوری
برندگان دوره شصت و ششم از تاریخ 1399/07/01 تا تاریخ 1399/07/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مرتضی قاسمی
--- ۰۹۹۲XXXX۲۸ ۲۲۰۴۲۲۴۱۷۱۰ جاروبرقی
۲
یداله آقا میرزایی
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۴ ۴۴۰۳۶۳۵۲۰۸۹ آبمیوه گیری
۳
صدیف رئیسی
فنوج ۰۹۱۵XXXX۷۷ ۴۴۰۳۱۴۰۸۷۷۲ آبمیوه گیری
۴
بهنام سلمان نژاد
تهران ۰۹۹۰XXXX۱۰ ۵۵۰۸۲۷۴۷۴۰۰ پلوپز
۵
فرزانه لطفی
بروجرد ۰۹۱۶XXXX۰۹ ۴۴۰۳۳۵۱۴۵۲۰ پلوپز
۶
فتح اله آروین مقدم
یاسوج ۰۹۹۰XXXX۴۰ ۴۴۰۳۴۴۲۰۳۲۸ اتو
۷
محمدعلی ادریسی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۲۵ ۶۶۰۳۴۱۳۰۲۴۱ اتو
۸
.....
--- ۰۹۱۸XXXX۷۸ ۶۶۰۲۳۴۷۱۰۶۹ اتو
۹
مهدی چتر سحر
--- ۰۹۱۷XXXX۷۹ ۲۲۰۳۸۰۰۶۷۳۸ سرویس 18پارچه
۱۰
فاطمه پولادی
فاروج ۰۹۱۵XXXX۵۳ ۴۴۰۹۴۳۰۹۵۱۵ سرویس 18پارچه
۱۱
کاظم موسوی
اسلامشهر ۰۹۱۹XXXX۹۳ ۵۵۰۸۲۷۴۳۹۰۱ سرویس 18پارچه
۱۲
عباس حاتقی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۹۰ ۵۵۰۷۵۹۱۰۲۹۵ سرویس 18پارچه
۱۳
عبدالکریم کریمی
بندر ترکمن ۰۹۹۰XXXX۰۵ ۶۶۰۲۴۸۸۰۷۸۷ سرویس 18پارچه
۱۴
محمدعلی رنجبر
بابلسر ۰۹۱۱XXXX۷۶ ۲۲۰۴۱۵۳۱۵۱۲ سرویس 18پارچه
۱۵
....
--- ۰۹۱۲XXXX۰۰ ۴۴۰۳۱۸۲۵۶۱۶ سرویس 18پارچه
۱۶
...
--- ۰۹۱۸XXXX۵۱ ۴۴۰۳۲۸۰۵۴۳۱ سرویس 18پارچه
۱۷
روح اله زنگنه
باغ ملک ۰۹۳۵XXXX۸۴ ۴۴۰۳۴۱۹۵۸۲۵ سرویس 18پارچه
۱۸
....
--- ۰۹۳۳XXXX۰۱ ۳۳۰۰۱۸۱۲۴۳۹ سرویس 18پارچه
۱۹
.....
--- ۰۹۱۱XXXX۶۵ ۶۶۰۲۴۴۷۶۰۱۰ مخلوط کن
۲۰
.....
--- ۰۹۱۳XXXX۵۷ ۳۳۰۰۱۹۴۳۹۸۶ مخلوط کن
۲۱
اکرم برزگر
فاروج ۰۹۱۰XXXX۴۷ ۴۴۰۳۴۲۹۸۹۸۵ مخلوط کن
۲۲
محمد کلهر
تهران ۰۹۹۰XXXX۰۲ ۴۴۰۳۵۷۳۵۷۸۰ آب مرکبات گیری
۲۳
محمود افتخار
عسلویه ۰۹۳۸XXXX۷۱ ۴۴۰۳۳۹۸۰۳۴۶ آب مرکبات گیری
۲۴
سید عبدالحمید موسوی
دهلران ۰۹۱۸XXXX۴۸ ۹۹۰۰۹۳۴۷۷۰۶ آب مرکبات گیری
۲۵
حسن اصغری کهنموئی
اسلامشهر ۰۹۱۲XXXX۶۸ ۴۴۰۳۸۱۶۹۴۸۷ آب مرکبات گیری
۲۶
.....
--- ۰۹۱۷XXXX۰۰ ۴۴۰۳۵۹۷۸۷۵۳ آب مرکبات گیری
۲۷
.....
--- ۰۹۱۱XXXX۱۵ ۲۲۰۴۲۷۱۲۲۵۰ آب مرکبات گیری
۲۸
.....
--- ۰۹۱۵XXXX۹۱ ۴۴۰۳۳۳۲۴۹۲۹ سرویس غذاخوری
۲۹
.....
--- ۰۹۱۶XXXX۹۱ ۴۴۰۳۷۳۲۹۷۶۶ سرویس غذاخوری
۳۰
دلبر رئیسی
دهلران ۰۹۱۸XXXX۹۲ ۲۲۰۳۹۳۲۷۵۱۰ سرویس غذاخوری
۳۱
محمد رئیسی
دهلران ۰۹۰۲XXXX۶۴ ۶۶۰۲۳۴۱۰۷۱۳ سرویس غذاخوری
۳۲
سید فرزانه سیدلر صومعه
اسلامشهر ۰۹۳۸XXXX۰۷ ۶۶۰۲۳۶۷۵۳۴۷ سرویس غذاخوری
۳۳
لیلا شعبانی آرانی
کاشان ۰۹۳۶XXXX۶۶ ۳۳۰۰۱۷۷۱۰۴۷ سرویس غذاخوری
۳۴
محمد حسین جعفری
یزد ۰۹۱۳XXXX۲۸ ۴۴۰۳۴۲۶۵۹۳۲ سرویس غذاخوری
۳۵
.....
--- ۰۹۳۳XXXX۹۸ ۵۵۰۸۴۳۶۳۴۳۴ سرویس غذاخوری
۳۶
.....
--- ۰۹۱۸XXXX۶۴ ۴۴۰۳۳۱۹۶۰۰۹ سرویس غذاخوری
۳۷
شهاب فردی
لوشان ۰۹۹۲XXXX۹۳ ۵۰۰۸۳۶۷۸۷۴۵ سرویس غذاخوری
۳۸
نادره نادی بابائی
بابل ۰۹۱۱XXXX۳۵ ۲۲۰۴۱۵۳۲۹۶۲ سرویس غذاخوری
۳۹
.....
--- ۰۹۰۱XXXX۸۸ ۹۹۰۰۹۳۴۳۴۶۸ سرویس غذاخوری
۴۰
محمد جواد ابراهیمی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۴۵ ۴۴۰۳۳۹۰۷۰۳۳ سرویس غذاخوری
۴۱
ایمان تقوی
شیراز ۰۹۹۳XXXX۷۷ ۴۴۰۳۶۰۶۹۵۸۱ سرویس غذاخوری
۴۲
.....
--- ۰۹۰۳XXXX۰۹ ۴۴۰۳۰۷۶۷۶۸۴ سرویس غذاخوری
برندگان دوره شصت و پنجم از تاریخ 1399/06/16 تا تاریخ 1399/06/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
لیلا خلیلیان
شهریار ۰۹۱۹XXXX۹۵ ۲۲۰۴۰۹۳۲۵۲۲ جاروبرقی
۲
سامی خواجه حسنی
کرمان ۰۹۳۶XXXX۹۴ ۴۴۰۳۳۵۱۰۱۷۴ آبمیوه گیری
۳
محمد اجاقی
تهران ۰۹۱۲XXXX۸۷ ۴۴۰۳۵۵۷۵۸۴۵ آبمیوه گیری
۴
محمد کیانی
نهاوند ۰۹۱۸XXXX۲۲ ۲۲۰۴۰۰۶۲۱۴۲ پلوپز
۵
نجمه عبدالهی
اصفهان ۰۹۹۰XXXX۷۷ ۹۹۰۰۹۵۴۸۱۳۶ پلوپز
۶
....
--- ۰۹۰۱XXXX۶۱ ۴۴۰۳۵۷۹۱۰۴۳ اتو
۷
امین کریمی
اصفهان ۰۹۳۹XXXX۹۰ ‏۴۴۰۳۲۸۶۴۵۹۵ اتو
۸
مجتبی نظری
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۵۳ ۵۵۰۸۳۹۴۴۳۴۸ اتو
۹
...
--- ۰۹۱۶XXXX۵۶ ۳۰۰۱۹۴۳۴۱۳ سرویس 18پارچه
۱۰
عبداله حیوری
شوش ۹۱۶۸XXXX۷ ۴۴۰۳۳۱۵۷۶۱۲ سرویس 18پارچه
۱۱
اکرم علامی
تهران ۰۹۰۱XXXX۳۴ ۵۵۰۷۴۵۷۶۱۳۸ سرویس 18پارچه
۱۲
رقیه محمدی
زنجان ۰۹۹۰XXXX۶۸ ۵۵۰۷۵۵۶۴۴۹۱ سرویس 18پارچه
۱۳
حمید نظیری
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۵ ۵۵۰۸۴۱۸۸۰۷۷ سرویس 18پارچه
۱۴
مژگان مظلوم
دامغان ۰۹۳۹XXXX۸۰ ۹۹۰۰۹۸۷۴۳۸۵ سرویس 18پارچه
۱۵
احمد آماده
--- ۰۹۹۱XXXX۷۸ ۴۴۰۳۴۲۱۰۵۹۵ سرویس 18پارچه
۱۶
محدثه احمدی
تهران ۰۹۲۲XXXX۱۴ ۵۵۰۸۳۵۵۸۳۸۶ سرویس 18پارچه
۱۷
...
--- ۰۹۹۰XXXX۸۵ ۴۴۰۳۳۰۲۲۶۷۴ سرویس 18پارچه
۱۸
غفار امیری
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۱۰ ۵۵۰۸۳۷۶۴۶۱۶ سرویس 18پارچه
۱۹
...
--- ۰۹۳۹XXXX۵۱ ۶۶۰۲۲۰۹۷۸۳۶ مخلوط کن
۲۰
مریم کهف
شوشتر ۰۹۱۶XXXX۵۱ ۶۶۰۲۲۰۱۲۰۹۱ مخلوط کن
۲۱
رزاق قادری
بیله سوار ۹۱۴۴XXXX۷ ۶۶۰۲۳۵۹۴۸۳۵ مخلوط کن
۲۲
...
--- ۰۹۱۲XXXX۰۹ ۴۴۰۳۱۴۷۴۶۱۳ آب مرکبات گیری
۲۳
نازنین جوادی
اصفهان ۰۹۹۱XXXX۵۸ ۳۳۰۰۲۲۲۹۵۸۹ آب مرکبات گیری
۲۴
شهربانو نوروز
تهران ۰۹۰۵XXXX۶۳ ۵۵۰۸۲۷۴۷۶۱۹ آب مرکبات گیری
۲۵
...
--- ۰۹۱۹XXXX۲۸ ۲۲۰۴۱۲۴۰۳۴۹ آب مرکبات گیری
۲۶
محمد دهقان
شیراز ۰۹۳۷XXXX۷۵ ۴۴۰۳۷۱۵۸۴۱۸ آب مرکبات گیری
۲۷
سید سعید رحمانیان
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۶۱ ۴۴۰۳۵۹۷۶۷۹۳ آب مرکبات گیری
۲۸
سیدهادی حبیبی
بابل ۰۹۱۱XXXX۰۰ ۲۲۰۴۱۵۳۳۰۴۳ سرویس غذاخوری
۲۹
احمد کریمی
تهران ۰۹۱۲XXXX۲۹ ۵۵۰۸۳۹۷۲۴۵۷ سرویس غذاخوری
۳۰
ناصر سرکانی
همدان ۰۹۱۸XXXX۵۵ ۴۴۰۳۵۱۰۴۸۶۷ سرویس غذاخوری
۳۱
صدیقه شفیع زاده
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۰۴ ۴۴۰۳۵۰۲۹۸۵۴ سرویس غذاخوری
۳۲
علیرضا ریسمانی
شیروان ۰۹۳۰XXXX۱۵ ۲۲۰۴۰۳۴۷۰۹۹ سرویس غذاخوری
۳۳
یوسف بهرامی
نجف آباد ۰۹۱۳XXXX۴۸ ۴۴۰۳۵۸۳۴۴۲۸ سرویس غذاخوری
۳۴
...
--- ۰۹۳۶XXXX۰۲ ۵۵۰۸۳۴۰۴۶۴۴ سرویس غذاخوری
۳۵
منیره کاظم نژاد
اصفهان ۰۹۳۳XXXX۴۲ ۲۲۰۴۰۲۳۵۴۰۵ سرویس غذاخوری
۳۶
اکرم رحیمی
زرین شهر ۰۹۱۴XXXX۸۳ ۲۲۰۴۲۵۹۲۶۷۴ سرویس غذاخوری
۳۷
سمیرا ایزانلو
بجنورد ۰۹۹۱XXXX۱۱ ۶۶۰۲۳۹۶۹۰۲۱ سرویس غذاخوری
۳۸
علیرضا شمس
تهران ۰۹۳۶XXXX۳۱ ۲۲۰۴۲۵۰۰۱۹۶۲۲۰۴ سرویس غذاخوری
۳۹
داداله خسروانی
زاهد شهر ۰۹۱۷XXXX۰۰ ۴۴۰۳۷۴۴۲۱۲۸ سرویس غذاخوری
۴۰
مجید ایمانی
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۴ ۶۶۰۲۳۹۷۲۳۲۰ سرویس غذاخوری
۴۱
مهدی رنجبر
--- ۰۹۳۸XXXX۵۹ ۲۲۰۴۰۷۴۹۷۱۹ سرویس غذاخوری
۴۲
...
--- ۰۹۱۷XXXX۲۹ ۴۴۰۳۰۵۳۹۵۵۳ سرویس غذاخوری
برندگان دوره شصت و چهارم از تاریخ 1399/06/01 تا تاریخ 1399/06/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
سارا شمسی
تهران ۰۹۳۷XXXX۶۸ ۵۵۰۸۶۱۴۳۰۷ جاروبرقی
۲
فائزه قاسم زاده
تهران ۰۹۱۲XXXX۴۰ ۲۲۰۴۲۳۴۳۳۴۷ آبمیوه گیری
۳
محمدرضا شمس راد
یزد ۰۹۱۳XXXX۶۳ ۴۴۰۳۴۷۹۳۷۹۹ آبمیوه گیری
۴
فاطمه شاکری
کاشان ۰۹۱۴XXXX۹۰ ۹۷۵۳۲۲۴۶ پلوپز
۵
طیبه شفیعی نیکخواه
همدان ۰۹۱۸XXXX۲۹ ۹۹۰۰۹۲۴۳۰۲۹ پلوپز
۶
محمد امین شهاب
زرند ۰۹۱۳XXXX۹۳ ۹۹۰۰۹۱۳۸۶۰۰ اتو
۷
ابراهیم صیاد
بهشهر ۰۹۳۵XXXX۹۷ ۹۹۰۰۸۹۱۲۰۹۳ اتو
۸
سیده راضیه حسینی
مرودشت ۰۹۰۲XXXX۳۱ ۴۴۰۳۳۴۴۷۵۴۱ اتو
۹
مریم بلیده
نیکشهر ۰۹۱۵XXXX۵۷ ۳۳۰۰۱۸۷۳۱۰۲ سرویس 18پارچه
۱۰
مبینا احمدی کلاته خونی
باخرز ۰۹۱۵XXXX۹۰ ۵۵۰۷۵۷۴۲۲۳۰ سرویس 18پارچه
۱۱
محمد پیام
جیرفت ۰۹۱۳XXXX۴۰ ۴۴۰۳۲۶۴۷۹۹۱ سرویس 18پارچه
۱۲
علیرضا شریفی
تهران ۰۹۲۱XXXX۱۸ ۴۴۰۳۳۴۵۸۲۹۶ سرویس 18پارچه
۱۳
پریسا مشهدی
تهران ۰۹۱۹XXXX۴۸ ۲۲۰۴۲۱۸۳۲۶۱ سرویس 18پارچه
۱۴
الهام زند
تهران ۰۹۳۰XXXX۳۷ ۴۴۰۳۴۹۷۹۶۰۲ سرویس 18پارچه
۱۵
مجید محمد حسینی
بندر عباس ۰۹۳۰XXXX۶۲ ۲۲۰۴۱۱۷۰۹۳۳ سرویس 18پارچه
۱۶
.....
--- ۰۹۱۱XXXX۸۰ ۲۲۰۴۰۱۱۴۲۲۷ سرویس 18پارچه
۱۷
زینب شفیعی
قم ۰۹۳۵XXXX۷۷ ۴۴۰۳۳۱۶۶۰۷۳ سرویس 18پارچه
۱۸
....
--- ۰۹۱۳XXXX۱۸ ۴۴۰۹۶۱۴۵۵۹۷ سرویس 18پارچه
۱۹
.....
--- ۰۹۱۲XXXX۵۹ ۶۶۰۲۹۹۲۳۲۴۸ مخلوط کن
۲۰
زهرا امیری
تهران ۰۹۱۲XXXX۲۹ ۲۲۰۴۲۰۸۱۲۳۲ مخلوط کن
۲۱
فاطمه خادمی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۴ ۲۲۰۴۱۴۱۸۶۵۴ مخلوط کن
۲۲
.....
--- ۰۹۱۳XXXX۹۵ ۴۴۰۳۵۲۹۰۶۱۸ آب مرکبات گیری
۲۳
رضا حسینی فهرج
فهرج ۰۹۱۳XXXX۸۳ ۴۴۰۳۵۰۱۹۵۹۲ آب مرکبات گیری
۲۴
....
--- ۰۹۱۳XXXX۴۴ ۵۵۰۷۷۶۴۲۸۷۵ آب مرکبات گیری
۲۵
عباس علی گریوانی
بجنورد ۰۹۱۵XXXX۲۹ ۴۴۰۳۴۱۷۳۶۱۱ آب مرکبات گیری
۲۶
احمد رفیعی
خنداب ۰۹۱۸XXXX۲۸ ۴۴۰۳۵۵۴۱۸۳۷ آب مرکبات گیری
۲۷
جواد جوکار
یزد ۰۹۱۳XXXX۳۷ ۴۴۰۳۴۷۷۷۰۶۸ آب مرکبات گیری
۲۸
سیده زهرا منجم
قم ۰۹۳۵XXXX۰۵ ۴۴۰۳۵۳۷۶۷۲۵ سرویس غذاخوری
۲۹
.....
--- ۰۹۳۷XXXX۸۴ ۵۵۰۸۳۸۱۵۶۴۳ سرویس غذاخوری
۳۰
هادی ایزدی
اردبیل ۰۹۱۴XXXX۸۱ ۴۴۰۳۳۸۶۱۳۱۷ سرویس غذاخوری
۳۱
عرفان رحمتی
بندر عباس ۰۹۰۵XXXX۷۵ ۲۲۰۴۱۵۸۰۱۳۶ سرویس غذاخوری
۳۲
سمیه ملکی
زنجان ۰۹۱۹XXXX۹۶ ۴۴۰۳۴۲۵۱۶۰۳ سرویس غذاخوری
۳۳
محمدعلی رجب پور
پاکدشت ۰۹۱۹XXXX۷۶ ۵۵۰۸۴۰۱۶۶۲۸ سرویس غذاخوری
۳۴
.....
--- ۰۹۳۵XXXX۳۳ ۲۲۰۴۱۰۱۴۷۲۷ سرویس غذاخوری
۳۵
اکبر زارع حسین آبادی
کرج ۰۹۱۲XXXX۳۶ ۴۴۰۳۱۵۸۸۰۹۶ سرویس غذاخوری
۳۶
حسین توکلی نژاد
زرند ۰۹۱۳XXXX۳۹ ۴۴۰۳۵۵۹۴۵۵۴ سرویس غذاخوری
۳۷
محسن نظری
شازند ۰۹۱۸XXXX۸۶ ۴۴۱۳۳۲۵۰۴۴۰ سرویس غذاخوری
۳۸
علی مختاری راد
درود ۰۹۱۶XXXX۰۰ ۶۶۰۲۲۹۰۷۸۶۶ سرویس غذاخوری
۳۹
حمیدرضا جوکار
استهبان ۰۹۱۷XXXX۱۲ ۴۳۷۹۹۶۴۳۰۰ سرویس غذاخوری
۴۰
اسماعیل پازهر
زاهدان ۰۹۱۰XXXX۴۵ ۴۴۰۳۷۸۸۴۹۲۴ سرویس غذاخوری
۴۱
مهدی هوشیار
شیراز ۰۹۱۷XXXX۹۱ ۴۴۰۳۳۸۸۶۱۴۵ سرویس غذاخوری
۴۲
.....
--- ۰۹۱۷XXXX۰۶ ۲۲۰۴۱۳۸۴۳۳۲ سرویس غذاخوری
برندگان دوره شصت و سوم از تاریخ 1399/05/01 تا تاریخ 1399/05/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
ابوالفضل خانی زاده
کرمان ۰۹۳۹XXXX۰۴ ۲۲۰۳۹۳۷۱۴۱۲ جاروبرقی
۲
محمدرضا نادریان زاده
یزد ۰۹۳۹XXXX۴۸ ۴۴۰۳۲۴۶۰۶۹۴ آبمیوه گیری
۳
علی خیری
بابل ۰۹۱۲XXXX۲۷ ۵۵۰۸۲۷۳۱۳۶۵ آبمیوه گیری
۴
احمد صداقت
جیرفت ۰۹۳۶XXXX۵۸ ۴۴۰۳۳۷۵۷۸۹۰ پلوپز
۵
ابوالفضل حسن پور
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۰۲ ۴۴۰۳۴۵۱۰۰۲۵ پلوپز
۶
حمیدرضا حیرانی
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۹ ۹۹۰۹۲۵۰۳۱۲ اتو
۷
هانیه نیک پور
تهران ۰۹۰۵XXXX۵۴ ۵۵۰۸۲۸۲۹۰۹۰ اتو
۸
بهروز روانان
یاسوج ۰۹۹۲XXXX۳۹ ۴۴۰۳۴۱۲۳۱۹۱ اتو
۹
شبنم کیهانی آذر
اردبیل ۰۹۳۹XXXX۶۹ ۴۴۰۳۳۸۶۰۶۹۷ قابلمه
۱۰
محمد جواد مقدسی
گراش ۰۹۱۷XXXX۴۲ ۴۴۰۳۴۲۶۸۵۹۱ قابلمه
۱۱
...
--- ۰۹۳۵XXXX۱۰ ۵۵۰۷۴۶۸۵۴۸۳ قابلمه
۱۲
راضیه امیری حسن آباد
جیرفت ۰۹۹۰XXXX۲۰ ۵۵۰۸۲۷۷۷۲۰۲ قابلمه
۱۳
محمد صادقی حسن آبادی
تهران ۰۹۱۹XXXX۶۶ ۵۵۰۸۲۷۴۳۳۵۲ قابلمه
۱۴
علیرضا شاپوری
نجف آباد ۰۹۱۳XXXX۸۱ ۶۶۰۲۲۷۸۶۴ قابلمه
۱۵
الهه شاهانی
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۵ ۵۵۰۸۱۱۴۴۹۴۵ قابلمه