لیست برندگان فستیوال شگفتی های گلشن

برندگان دوره شصت و نهم از تاریخ 1399/08/16 تا تاریخ 1399/08/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
علیرضا فیوج
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۷۷ ۴۴۰۳۷۹۷۳۴۴۳ سرخ کن
۲
میترا حسنی
نسیم شهر ۰۹۱۹XXXX۵۴ ۹۹۰۰۹۴۹۰۷۶۰ چای ساز
۳
مهناز سالار زهی
تهران ۰۹۳۰XXXX۳۵ ۳۳۰۰۲۳۴۰۴۷۶ چای ساز
۴
مرتضی یعقوبی
شیروان ۰۹۱۵XXXX۲۱ ۴۴۰۳۴۳۱۰۰۹۳ چای ساز
۵
محمدعلی خاوری
پاکدشت ۰۹۳۵XXXX۲۷ ۵۵۰۸۳۴۱۶۸۹۲ ساندویچ ساز
۶
رقیه ملکی
ملارد ۰۹۳۶XXXX۳۹ ۵۵۰۸۳۴۸۲۳۳۵ ساندویچ ساز
۷
جعفر محمدی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۱ ۴۴۰۳۷۷۵۸۵۱۷ ساندویچ ساز
۸
رقیه سادات فاضلی
اهواز ۰۹۰۵XXXX۱۶ ۴۴۰۹۴۲۷۶۳۹۱ جاروشارژی
۹
.....
--- ۰۹۲۲XXXX۸۰ ۳۳۰۰۲۳۲۱۱۲۲ جاروشارژی
۱۰
فلکناز میثمی زاده
استهبان ۰۹۱۶XXXX۴۴ ۶۶۰۲۴۵۶۱۰۱۳ جاروشارژی
۱۱
محمد صدرا قدمی
قصرشیرین ۰۹۱۸XXXX۸۲ ۴۴۰۳۵۷۹۲۴۹۶ جاروشارژی
۱۲
سعید عابد زاده
زنجان ۰۹۱۰XXXX۹۵ ۴۴۰۳۷۸۱۰۷۶۴ سرویس 18پارچه
۱۳
ابوالفضل محمودی
قم ۰۹۱۲XXXX۸۴ ۲۲۰۴۱۸۷۸۸۷۹ سرویس 18پارچه
۱۴
فرزانه رضایی
مشهد ۰۹۳۷XXXX۸۱ ۴۴۰۳۶۷۸۱۸۸۳ سرویس 18پارچه
۱۵
.....
--- ۰۹۹۱XXXX۷۹ ۵۵۰۸۴۹۳۷۹۶۷ سرویس 18پارچه
۱۶
سعید سلمانی
تهران ۰۹۳۷XXXX۹۲ ۴۴۰۳۷۸۰۷۰۶۶ سرویس 18پارچه
۱۷
سعیده گنجعلی
خوی ۰۹۰۲XXXX۵۴ ۳۳۰۰۲۶۱۵۷۱۸ سرویس 18پارچه
۱۸
معصومه محمدی
شازند ۰۹۱۹XXXX۹۱ ۳۳۰۱۲۷۸۱۹۰۱ سرویس 18پارچه
۱۹
زهرا برائی نژاد
بم ۰۹۰۴XXXX۷۰ ۵۵۰۸۳۵۳۶۴۸۳ سرویس 18پارچه
۲۰
رسول بهمنی
نسیم شهر ۰۹۳۵XXXX۹۳ ۴۴۰۳۲۸۶۹۷۵۸ سرویس 18پارچه
۲۱
حسن قربانی
اصفهان ۰۹۰۳XXXX۵۲ ۶۶۰۲۲۷۸۲۱۳۹ سرویس 18پارچه
۲۲
....
--- ۰۹۱۷XXXX۹۳ ۹۹۰۰۹۱۰۵۴۸۷ آسیاب
۲۳
سجاد کیانی
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۵۱ ۴۴۰۳۴۲۵۴۶۲۸ آسیاب
۲۴
فرزانه شبیک
زاهدان ۰۹۳۸XXXX۹۵ ۵۵۰۷۲۱۱۹۳۵۶ آسیاب
۲۵
معصومه هوشیاری
شیراز ۰۹۳۳XXXX۴۱ ۴۴۰۳۴۰۰۴۶۷۳ خرد کن
۲۶
فریبا رحمتی
تهران ۰۹۳۳XXXX۶۸ ۵۵۰۸۵۱۹۸۰۹۲ خرد کن
۲۷
محمد محمد زمانی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۲۶ ۲۲۰۴۲۶۷۱۱۸۶ خرد کن
۲۸
مرجان میرزایی
بندر جاسک ۰۹۱۵XXXX۵۳ ۴۴۰۳۴۰۷۷۷۳۳ خرد کن
۲۹
فاطمه خزایی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۳۵ ۶۰۲۴۵۸۰۶۰۱ خرد کن
۳۰
مهدی حیدری
زنجان ۰۹۹۰XXXX۵۳ ۳۳۰۰۱۷۸۴۰۵۴ خرد کن
۳۱
جواد ناعمی
فریمان ۰۹۰۲XXXX۰۷ ۳۳۰۰۱۹۴۸۳۳۳ سرویس غذاخوری
۳۲
علیرضا کوهی
خرمدره ۰۹۹۴XXXX۵۴ ۴۴۰۳۴۲۲۴۷۴۵ سرویس غذاخوری
۳۳
محسن قربانی
بهارستان ۰۹۱۹XXXX۷۷ ۹۹۰۰۹۲۳۸۹۵۹ سرویس غذاخوری
۳۴
.....
--- ۰۹۳۷XXXX۸۳ ۶۶۰۲۲۸۴۸۸۸۵ سرویس غذاخوری
۳۵
سید محمد میر علی یاری
اراک ۰۹۳۶XXXX۶۲ ۶۶۰۲۳۴۶۲۰۳۴ سرویس غذاخوری
۳۶
محمد ملا زهی
سراوان ۰۹۱۵XXXX۸۷ ۴۴۰۳۷۳۰۶۰۸۴ سرویس غذاخوری
۳۷
جواد فیضی
تهران ۰۹۱۹XXXX۵۱ ۳۳۰۰۲۶۹۳۷۱۲ سرویس غذاخوری
۳۸
علی قلی زاده
نکا ۰۹۱۱XXXX۶۷ ۹۹۰۰۹۵۵۸۱۸۷ سرویس غذاخوری
۳۹
.....
--- ۰۹۹۱XXXX۹۸ ۴۴۰۳۳۱۳۸۱۷۳ سرویس غذاخوری
۴۰
مریم کریمی
تربت حیدریه ۰۹۳۵XXXX۶۹ ۳۳۰۰۲۶۲۶۶۸۲ سرویس غذاخوری
۴۱
مرتضی امینی هرندی
هرند ۰۹۱۳XXXX۴۲ ۵۵۰۶۳۳۱۲۸۳۴ سرویس غذاخوری
۴۲
عصمت صالحی
تهران ۰۹۱۵XXXX۱۰ ۹۹۰۰۹۵۱۵۴۴۷ سرویس غذاخوری
۴۳
منصور ثمره
کرمان ۰۹۱۳XXXX۵۹ ۴۴۰۳۸۰۵۸۷۹۱ سرویس غذاخوری
۴۴
زینب خرسند
قائم شهر ۰۹۱۱XXXX۵۳ ۶۶۰۰۰۰۹۰۷۸۶ سرویس غذاخوری
۴۵
سکینه چتر سحر
--- ۰۹۱۷XXXX۷۲ ۲۲۰۴۲۷۴۵۰۱۲ سرویس غذاخوری
برندگان دوره شصت و هشتم از تاریخ 1399/08/01 تا تاریخ 1399/08/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
فاطمه غضنفری
هرند ۰۹۱۳XXXX۵۸ ۳۳۰۰۲۳۳۷۱۸۸ جاروبرقی
۲
سیده مریم پارسائی
یاسوج ۰۹۳۰XXXX۶۰ ۶۶۰۲۴۵۸۱۹۰۸ آبمیوه گیری
۳
ریحانه شیخ
زابل ۰۹۳۶XXXX۵۸ ۹۹۰۰۹۶۶۲۷۴۶ آبمیوه گیری
۴
علیرضا رنجبر
یزد ۰۹۱۰XXXX۴۶ ۴۴۰۳۴۷۵۱۷۴۵ پلوپز
۵
....
--- ۰۹۰۵XXXX۳۷ ۳۳۰۰۲۰۶۸۳۱۶ پلوپز
۶
پوریا صحرا نورد
بهشهر ۰۹۳۹XXXX۹۳ ۶۶۰۲۲۷۹۰۰۷۹ اتو
۷
.....
--- ۰۹۱۳XXXX۰۹ ۴۴۰۳۵۷۱۳۱۱۶ اتو
۸
جواد سخاوتی
تهران ۰۹۱۲XXXX۳۸ ۵۵۰۸۳۴۷۵۲۴۹ اتو
۹
ابوالفضل آرشامی
شهریار ۰۹۹۳XXXX۲۴ ۴۴۰۳۶۰۲۳۱۳۳ سرویس 18پارچه
۱۰
نصیبه نعمتی
قصرشیرین ۰۹۱۸XXXX۸۲ ۴۴۰۳۱۳۹۶۸۹۸ سرویس 18پارچه
۱۱
آرمین سیدی
ایلام ۰۹۹۰XXXX۸۹ ۶۶۰۲۳۴۰۵۲۷۵ سرویس 18پارچه
۱۲
.....
--- ۰۹۱۸XXXX۷۴ ۲۲۰۴۰۴۷۲۶۱۵ سرویس 18پارچه
۱۳
ساناز پی پر
جیرفت ۰۹۱۵XXXX۵۸ ۳۳۰۰۲۳۱۶۵۶۲ سرویس 18پارچه
۱۴
.....
--- ۰۹۱۸XXXX۶۳ ۵۵۰۸۴۱۲۶۶۸۰ سرویس 18پارچه
۱۵
مهدی عباسی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۶ ۴۴۰۳۷۱۷۲۰۵۲ سرویس 18پارچه
۱۶
مهرانگیز حیدری اصل
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۵۰ ۴۴۰۳۴۴۱۶۰۰۱ سرویس 18پارچه
۱۷
جعفر رمضانی
سردشت ۰۹۱۳XXXX۲۸ ۶۶۰۲۴۹۱۲۸۵۹ سرویس 18پارچه
۱۸
منصور محمودی
تهران ۰۹۱۹XXXX۲۱ ۵۵۰۸۳۴۱۴۴۷۱ سرویس 18پارچه
۱۹
موسی بایلری
گنبد کاووس ۰۹۱۱XXXX۷۶ ۵۵۰۸۲۷۵۳۵۱۸ مخلوط کن
۲۰
سهیلا باغبان
بندر دیلم ۰۹۱۷XXXX۱۸ ۴۴۰۳۷۲۱۶۳۹۲ مخلوط کن
۲۱
کوثر صفار
تهران ۰۹۳۶XXXX۴۰ ۴۴۰۳۷۸۰۷۳۲۸ مخلوط کن
۲۲
علی حسنی
مشهد ۰۹۳۵XXXX۵۵ ۹۹۰۰۹۰۵۶۰۲۸ آب مرکبات گیری
۲۳
محمد رحیمی
اردبیل ۰۹۳۷XXXX۸۹ ۶۶۰۲۳۲۸۲۲۱۳ آب مرکبات گیری
۲۴
سیدامیررضا حیدری
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۱۵ ۴۴۰۳۷۲۰۱۲۶۰ آب مرکبات گیری
۲۵
.....
--- ۰۹۰۱XXXX۷۳ ۵۵۰۸۴۲۰۷۵۱۳ آب مرکبات گیری
۲۶
رسول مسیبی
رباط کریم ۰۹۳۶XXXX۰۲ ۳۳۰۰۱۸۵۹۵۰۵ آب مرکبات گیری
۲۷
.....
--- ۰۹۳۹XXXX۴۱ ۴۴۰۳۶۴۱۷۶۸۵ آب مرکبات گیری
۲۸
.....
--- ۰۹۳۸XXXX۹۴ ۳۳۰۰۲۳۲۸۱۷۸ سرویس غذاخوری
۲۹
محمدرضا امینی هرندی
هرند ۰۹۱۳XXXX۹۹ ۶۶۰۲۳۴۰۱۵۶۸ سرویس غذاخوری
۳۰
حبیب اله سلطان زایی
خاش ۰۹۹۲XXXX۵۷ ۵۵۰۸۲۷۳۷۷۹۰ سرویس غذاخوری
۳۱
مهرداد رنجبر
مبارکه ۰۹۹۰XXXX۳۵ ۴۴۰۳۳۵۳۳۵۸۱ سرویس غذاخوری
۳۲
.....
--- ۰۹۱۷XXXX۰۴ ۶۶۰۸۴۲۴۶۷۷۳۷۶ سرویس غذاخوری
۳۳
علی خارا
بندر عباس ۰۹۹۰XXXX۸۸ ۵۵۰۸۳۰۴۷۰۴۳ سرویس غذاخوری
۳۴
.....
--- ۰۹۱۳XXXX۲۵ ۴۴۰۳۴۷۷۶۸۸۸ سرویس غذاخوری
۳۵
غیب علی زاده
پاکدشت ۰۹۱۹XXXX۴۱ ۵۵۰۸۵۰۵۹۶۹۰ سرویس غذاخوری
۳۶
حسن میرزایی خاله سری
آستانه ۰۹۱۱XXXX۰۱ ۲۲۰۴۰۸۳۶۱۲۱ سرویس غذاخوری
۳۷
اکبر بیات
زنجان ۰۹۱۲XXXX۳۸ ۶۶۰۲۴۸۰۰۳۵۹ سرویس غذاخوری
۳۸
احمد زیدونی
بهبهان ۰۹۱۶XXXX۳۲ ۳۳۰۰۲۶۵۴۸۷ سرویس غذاخوری
۳۹
اله کرم بارانی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۴۴ ۳۳۰۰۲۳۲۶۲۸۹ سرویس غذاخوری
۴۰
مجید مهدوی منش
قم ۰۹۱۹XXXX۶۶ ۴۴۰۳۱۱۰۰۹۹۸ سرویس غذاخوری
۴۱
حبیب اله صفائی
ساری ۰۹۳۹XXXX۳۹ ۲۳۰۴۳۸۰۷۹۱۲ سرویس غذاخوری
۴۲
روح اله امیری
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۵ ۶۸۰۰۰۱۹۹۲۶۶ سرویس غذاخوری
برندگان دوره شصت و هفتم از تاریخ 1399/07/16 تا تاریخ 1399/07/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
سمیه صادق پور
پاکدشت ۰۹۱۹XXXX۲۱ ۹۹۰۰۹۰۸۵۳۲۷ جاروبرقی
۲
محمد مسلمی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۱۰ ۳۳۰۰۲۳۵۵۹۸۶ آبمیوه گیری
۳
سمیه مصیبی
شاهین شهر ۰۹۳۰XXXX۷۷ ۹۹۰۰۸۴۱۴۰۱۱ آبمیوه گیری
۴
یگانه احمدی
شاهین شهر ۰۹۰۲XXXX۲۶ ۴۴۰۳۶۹۹۳۵۷۲ پلوپز
۵
حکم علی سرابی نصرت آباد
قزوین ۰۹۹۰XXXX۷۷ ۴۴۰۳۶۴۵۱۲۶۳ پلوپز
۶
اسماعیل کشاورز
بندر عباس ۰۹۳۷XXXX۹۵ ۲۲۰۴۰۲۰۹۹۳۰ اتو
۷
.....
--- ۰۹۳۹XXXX۹۳ ۴۴۰۳۴۸۴۹۱۹۰ اتو
۸
امیرحسین یادگاری
قرچک ۰۹۳۰XXXX۶۰ ۲۲۰۴۱۱۱۶۲۸۳ اتو
۹
فاطمه امیریان
مشهد ۰۹۳۳XXXX۵۴ ۴۴۰۳۶۸۳۲۴۷۰ سرویس 18پارچه
۱۰
مجید معبودی نژاد
مشهد ۰۹۰۵XXXX۷۲ ۴۴۰۳۷۰۲۷۳۲۳ سرویس 18پارچه
۱۱
.....
--- ۰۹۳۶XXXX۲۸ ۴۴۰۳۶۶۲۴۳۳۱ سرویس 18پارچه
۱۲
فائزه امام قلی زاده
اردبیل ۰۹۱۴XXXX۰۷ ۴۴۰۳۷۳۶۲۲۸۷ سرویس 18پارچه
۱۳
.....
--- ۰۹۹۱XXXX۸۱ ۳۳۰۰۲۱۹۴۶۲۰ سرویس 18پارچه
۱۴
علی ذاکر
مشهد ۰۹۱۵XXXX۱۷ ۴۴۰۳۶۸۳۰۴۲۳ سرویس 18پارچه
۱۵
زهرا مسلمی امیرانی
اصفهان ۰۹۹۰XXXX۹۸ ۳۳۰۰۲۲۵۱۱۳۸ سرویس 18پارچه
۱۶
محمدعلی باشباغی
همدان ۰۹۱۸XXXX۲۸ ۴۴۰۳۶۷۷۲۳۰۴ سرویس 18پارچه
۱۷
سارا رستمی
دزفول ۰۹۳۰XXXX۹۷ ۴۴۰۳۱۴۳۵۲۵۴ سرویس 18پارچه
۱۸
سعید تقی ها
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۲ ۴۴۰۳۷۸۰۰۴۵۷ سرویس 18پارچه
۱۹
رها منصوریان
دهلران ۰۹۹۱XXXX۱۰ ۴۴۰۵۴۷۹۷۸۳۲ مخلوط کن
۲۰
.....
--- ۰۹۱۱XXXX۵۲ ۶۶۰۰۰۲۶۲۱۹۱ مخلوط کن
۲۱
کیفیه کرمی
ایلام ۰۹۰۵XXXX۴۹ ۶۶۰۳۳۴۰۴۹۹۰ مخلوط کن
۲۲
محمد مرکی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۴۳ ۶۶۰۲۴۸۹۵۳۹۵ آب مرکبات گیری
۲۳
نگین سادات کرمی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۳۵ ۴۴۰۳۷۹۳۱۴۹۷ آب مرکبات گیری
۲۴
علی اورکی
دزفول ۰۹۱۶XXXX۳۸ ۶۶۰۲۲۸۰۱۹۲۵ آب مرکبات گیری
۲۵
زینب کربلائی
قوچان ۰۹۳۳XXXX۴۷ ۴۴۰۳۱۶۷۵۳۱۸ آب مرکبات گیری
۲۶
هادی برسی
بندر گناوه ۰۹۰۱XXXX۴۹ ۴۴۰۳۳۹۷۷۴۲۹ آب مرکبات گیری
۲۷
سید طاهره موسوی
قائم شهر ۰۹۱۱XXXX۶۳ ۳۳۰۰۲۳۳۶۸۰۶ آب مرکبات گیری
۲۸
محمد سوادکوهی
فریدن ۰۹۹۰XXXX۵۲ ۴۴۰۳۳۴۱۵۰۹۹ سرویس غذاخوری
۲۹
عاطفه رئیسی
فاروج ۰۹۱۱XXXX۸۱ ۴۴۰۳۱۰۸۳۸۵۹ سرویس غذاخوری
۳۰
...
--- ۰۹۱۷XXXX۵۱ ۴۴۰۳۳۹۶۳۷۶۸ سرویس غذاخوری
۳۱
سلیم امیر احمدی
بوشهر ۰۹۱۶XXXX۰۰ ۲۲۰۴۲۷۲۵۴۲۹ سرویس غذاخوری
۳۲
.....
--- ۰۹۱۲XXXX۳۲ ۳۳۰۰۲۳۴۵۰۷۴ سرویس غذاخوری
۳۳
برکت علی فرهادی پور
سراوان ۰۹۱۵XXXX۴۹ ۴۴۰۳۶۳۷۲۴۹۵ سرویس غذاخوری
۳۴
تیمور یوسفی
لردگان ۰۹۱۳XXXX۸۵ ۴۴۰۳۷۴۱۵۷۳۹ سرویس غذاخوری
۳۵
فاطمه صادق وند
پاکدشت ۰۹۱۴XXXX۰۰ ۵۵۰۸۲۷۲۹۵۶۳ سرویس غذاخوری
۳۶
وحید کابوسی
قوچان ۰۹۱۵XXXX۵۴ ۶۶۰۲۳۱۶۳۴۳۶ سرویس غذاخوری
۳۷
حمیدرضا ابوالقاسمی
تهران ۰۹۳۵XXXX۷۸ ۲۲۰۴۱۴۰۲۵۱۴ سرویس غذاخوری
۳۸
احسان هاشم آبادی پور
خاش ۰۹۳۳XXXX۸۵ ۶۶۰۲۴۰۵۶۶۲۱ سرویس غذاخوری
۳۹
.....
--- ۰۹۱۱XXXX۴۱ ۳۳۰۰۲۳۵۴۹۹۶ سرویس غذاخوری
۴۰
ابوالفضل مارزی پور
کرمان ۰۹۰۳XXXX۳۴ ۵۵۰۸۲۷۸۵۹۶۹ سرویس غذاخوری
۴۱
جلال پابوسی
تهران ۰۹۳۳XXXX۶۰ ۴۴۰۳۸۰۶۲۱۴۶ سرویس غذاخوری
۴۲
.....
--- ۰۹۱۶XXXX۳۷ ۳۳۰۰۱۷۹۲۰۲۷ سرویس غذاخوری
برندگان دوره شصت و ششم از تاریخ 1399/07/01 تا تاریخ 1399/07/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مرتضی قاسمی
--- ۰۹۹۲XXXX۲۸ ۲۲۰۴۲۲۴۱۷۱۰ جاروبرقی
۲
یداله آقا میرزایی
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۴ ۴۴۰۳۶۳۵۲۰۸۹ آبمیوه گیری
۳
صدیف رئیسی
فنوج ۰۹۱۵XXXX۷۷ ۴۴۰۳۱۴۰۸۷۷۲ آبمیوه گیری
۴
بهنام سلمان نژاد
تهران ۰۹۹۰XXXX۱۰ ۵۵۰۸۲۷۴۷۴۰۰ پلوپز
۵
فرزانه لطفی
بروجرد ۰۹۱۶XXXX۰۹ ۴۴۰۳۳۵۱۴۵۲۰ پلوپز
۶
فتح اله آروین مقدم
یاسوج ۰۹۹۰XXXX۴۰ ۴۴۰۳۴۴۲۰۳۲۸ اتو
۷
محمدعلی ادریسی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۲۵ ۶۶۰۳۴۱۳۰۲۴۱ اتو
۸
.....
--- ۰۹۱۸XXXX۷۸ ۶۶۰۲۳۴۷۱۰۶۹ اتو
۹
مهدی چتر سحر
--- ۰۹۱۷XXXX۷۹ ۲۲۰۳۸۰۰۶۷۳۸ سرویس 18پارچه
۱۰
فاطمه پولادی
فاروج ۰۹۱۵XXXX۵۳ ۴۴۰۹۴۳۰۹۵۱۵ سرویس 18پارچه
۱۱
کاظم موسوی
اسلامشهر ۰۹۱۹XXXX۹۳ ۵۵۰۸۲۷۴۳۹۰۱ سرویس 18پارچه
۱۲
عباس حاتقی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۹۰ ۵۵۰۷۵۹۱۰۲۹۵ سرویس 18پارچه
۱۳
عبدالکریم کریمی
بندر ترکمن ۰۹۹۰XXXX۰۵ ۶۶۰۲۴۸۸۰۷۸۷ سرویس 18پارچه
۱۴
محمدعلی رنجبر
بابلسر ۰۹۱۱XXXX۷۶ ۲۲۰۴۱۵۳۱۵۱۲ سرویس 18پارچه
۱۵
....
--- ۰۹۱۲XXXX۰۰ ۴۴۰۳۱۸۲۵۶۱۶ سرویس 18پارچه
۱۶
...
--- ۰۹۱۸XXXX۵۱ ۴۴۰۳۲۸۰۵۴۳۱ سرویس 18پارچه
۱۷
روح اله زنگنه
باغ ملک ۰۹۳۵XXXX۸۴ ۴۴۰۳۴۱۹۵۸۲۵ سرویس 18پارچه
۱۸
....
--- ۰۹۳۳XXXX۰۱ ۳۳۰۰۱۸۱۲۴۳۹ سرویس 18پارچه
۱۹
.....
--- ۰۹۱۱XXXX۶۵ ۶۶۰۲۴۴۷۶۰۱۰ مخلوط کن
۲۰
.....
--- ۰۹۱۳XXXX۵۷ ۳۳۰۰۱۹۴۳۹۸۶ مخلوط کن
۲۱
اکرم برزگر
فاروج ۰۹۱۰XXXX۴۷ ۴۴۰۳۴۲۹۸۹۸۵ مخلوط کن
۲۲
محمد کلهر
تهران ۰۹۹۰XXXX۰۲ ۴۴۰۳۵۷۳۵۷۸۰ آب مرکبات گیری
۲۳
محمود افتخار
عسلویه ۰۹۳۸XXXX۷۱ ۴۴۰۳۳۹۸۰۳۴۶ آب مرکبات گیری
۲۴
سید عبدالحمید موسوی
دهلران ۰۹۱۸XXXX۴۸ ۹۹۰۰۹۳۴۷۷۰۶ آب مرکبات گیری
۲۵
حسن اصغری کهنموئی
اسلامشهر ۰۹۱۲XXXX۶۸ ۴۴۰۳۸۱۶۹۴۸۷ آب مرکبات گیری
۲۶
.....
--- ۰۹۱۷XXXX۰۰ ۴۴۰۳۵۹۷۸۷۵۳ آب مرکبات گیری
۲۷
.....
--- ۰۹۱۱XXXX۱۵ ۲۲۰۴۲۷۱۲۲۵۰ آب مرکبات گیری
۲۸
.....
--- ۰۹۱۵XXXX۹۱ ۴۴۰۳۳۳۲۴۹۲۹ سرویس غذاخوری
۲۹
.....
--- ۰۹۱۶XXXX۹۱ ۴۴۰۳۷۳۲۹۷۶۶ سرویس غذاخوری
۳۰
دلبر رئیسی
دهلران ۰۹۱۸XXXX۹۲ ۲۲۰۳۹۳۲۷۵۱۰ سرویس غذاخوری
۳۱
محمد رئیسی
دهلران ۰۹۰۲XXXX۶۴ ۶۶۰۲۳۴۱۰۷۱۳ سرویس غذاخوری
۳۲
سید فرزانه سیدلر صومعه
اسلامشهر ۰۹۳۸XXXX۰۷ ۶۶۰۲۳۶۷۵۳۴۷ سرویس غذاخوری
۳۳
لیلا شعبانی آرانی
کاشان ۰۹۳۶XXXX۶۶ ۳۳۰۰۱۷۷۱۰۴۷ سرویس غذاخوری
۳۴
محمد حسین جعفری
یزد ۰۹۱۳XXXX۲۸ ۴۴۰۳۴۲۶۵۹۳۲ سرویس غذاخوری
۳۵
.....
--- ۰۹۳۳XXXX۹۸ ۵۵۰۸۴۳۶۳۴۳۴ سرویس غذاخوری
۳۶
.....
--- ۰۹۱۸XXXX۶۴ ۴۴۰۳۳۱۹۶۰۰۹ سرویس غذاخوری
۳۷
شهاب فردی
لوشان ۰۹۹۲XXXX۹۳ ۵۰۰۸۳۶۷۸۷۴۵ سرویس غذاخوری
۳۸
نادره نادی بابائی
بابل ۰۹۱۱XXXX۳۵ ۲۲۰۴۱۵۳۲۹۶۲ سرویس غذاخوری
۳۹
.....
--- ۰۹۰۱XXXX۸۸ ۹۹۰۰۹۳۴۳۴۶۸ سرویس غذاخوری
۴۰
محمد جواد ابراهیمی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۴۵ ۴۴۰۳۳۹۰۷۰۳۳ سرویس غذاخوری
۴۱
ایمان تقوی
شیراز ۰۹۹۳XXXX۷۷ ۴۴۰۳۶۰۶۹۵۸۱ سرویس غذاخوری
۴۲
.....
--- ۰۹۰۳XXXX۰۹ ۴۴۰۳۰۷۶۷۶۸۴ سرویس غذاخوری
برندگان دوره شصت و پنجم از تاریخ 1399/06/16 تا تاریخ 1399/06/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
لیلا خلیلیان
شهریار ۰۹۱۹XXXX۹۵ ۲۲۰۴۰۹۳۲۵۲۲ جاروبرقی
۲
سامی خواجه حسنی
کرمان ۰۹۳۶XXXX۹۴ ۴۴۰۳۳۵۱۰۱۷۴ آبمیوه گیری
۳
محمد اجاقی
تهران ۰۹۱۲XXXX۸۷ ۴۴۰۳۵۵۷۵۸۴۵ آبمیوه گیری
۴
محمد کیانی
نهاوند ۰۹۱۸XXXX۲۲ ۲۲۰۴۰۰۶۲۱۴۲ پلوپز
۵
نجمه عبدالهی
اصفهان ۰۹۹۰XXXX۷۷ ۹۹۰۰۹۵۴۸۱۳۶ پلوپز
۶
....
--- ۰۹۰۱XXXX۶۱ ۴۴۰۳۵۷۹۱۰۴۳ اتو
۷
امین کریمی
اصفهان ۰۹۳۹XXXX۹۰ ‏۴۴۰۳۲۸۶۴۵۹۵ اتو
۸
مجتبی نظری
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۵۳ ۵۵۰۸۳۹۴۴۳۴۸ اتو
۹
...
--- ۰۹۱۶XXXX۵۶ ۳۰۰۱۹۴۳۴۱۳ سرویس 18پارچه
۱۰
عبداله حیوری
شوش ۹۱۶۸XXXX۷ ۴۴۰۳۳۱۵۷۶۱۲ سرویس 18پارچه
۱۱
اکرم علامی
تهران ۰۹۰۱XXXX۳۴ ۵۵۰۷۴۵۷۶۱۳۸ سرویس 18پارچه
۱۲
رقیه محمدی
زنجان ۰۹۹۰XXXX۶۸ ۵۵۰۷۵۵۶۴۴۹۱ سرویس 18پارچه
۱۳
حمید نظیری
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۵ ۵۵۰۸۴۱۸۸۰۷۷ سرویس 18پارچه
۱۴
مژگان مظلوم
دامغان ۰۹۳۹XXXX۸۰ ۹۹۰۰۹۸۷۴۳۸۵ سرویس 18پارچه
۱۵
احمد آماده
--- ۰۹۹۱XXXX۷۸ ۴۴۰۳۴۲۱۰۵۹۵ سرویس 18پارچه
۱۶
محدثه احمدی
تهران ۰۹۲۲XXXX۱۴ ۵۵۰۸۳۵۵۸۳۸۶ سرویس 18پارچه
۱۷
...
--- ۰۹۹۰XXXX۸۵ ۴۴۰۳۳۰۲۲۶۷۴ سرویس 18پارچه
۱۸
غفار امیری
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۱۰ ۵۵۰۸۳۷۶۴۶۱۶ سرویس 18پارچه
۱۹
...
--- ۰۹۳۹XXXX۵۱ ۶۶۰۲۲۰۹۷۸۳۶ مخلوط کن
۲۰
مریم کهف
شوشتر ۰۹۱۶XXXX۵۱ ۶۶۰۲۲۰۱۲۰۹۱ مخلوط کن
۲۱
رزاق قادری
بیله سوار ۹۱۴۴XXXX۷ ۶۶۰۲۳۵۹۴۸۳۵ مخلوط کن
۲۲
...
--- ۰۹۱۲XXXX۰۹ ۴۴۰۳۱۴۷۴۶۱۳ آب مرکبات گیری
۲۳
نازنین جوادی
اصفهان ۰۹۹۱XXXX۵۸ ۳۳۰۰۲۲۲۹۵۸۹ آب مرکبات گیری
۲۴
شهربانو نوروز
تهران ۰۹۰۵XXXX۶۳ ۵۵۰۸۲۷۴۷۶۱۹ آب مرکبات گیری
۲۵
...
--- ۰۹۱۹XXXX۲۸ ۲۲۰۴۱۲۴۰۳۴۹ آب مرکبات گیری
۲۶
محمد دهقان
شیراز ۰۹۳۷XXXX۷۵ ۴۴۰۳۷۱۵۸۴۱۸ آب مرکبات گیری
۲۷
سید سعید رحمانیان
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۶۱ ۴۴۰۳۵۹۷۶۷۹۳ آب مرکبات گیری
۲۸
سیدهادی حبیبی
بابل ۰۹۱۱XXXX۰۰ ۲۲۰۴۱۵۳۳۰۴۳ سرویس غذاخوری
۲۹
احمد کریمی
تهران ۰۹۱۲XXXX۲۹ ۵۵۰۸۳۹۷۲۴۵۷ سرویس غذاخوری
۳۰
ناصر سرکانی
همدان ۰۹۱۸XXXX۵۵ ۴۴۰۳۵۱۰۴۸۶۷ سرویس غذاخوری
۳۱
صدیقه شفیع زاده
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۰۴ ۴۴۰۳۵۰۲۹۸۵۴ سرویس غذاخوری
۳۲
علیرضا ریسمانی
شیروان ۰۹۳۰XXXX۱۵ ۲۲۰۴۰۳۴۷۰۹۹ سرویس غذاخوری
۳۳
یوسف بهرامی
نجف آباد ۰۹۱۳XXXX۴۸ ۴۴۰۳۵۸۳۴۴۲۸ سرویس غذاخوری
۳۴
...
--- ۰۹۳۶XXXX۰۲ ۵۵۰۸۳۴۰۴۶۴۴ سرویس غذاخوری
۳۵
منیره کاظم نژاد
اصفهان ۰۹۳۳XXXX۴۲ ۲۲۰۴۰۲۳۵۴۰۵ سرویس غذاخوری
۳۶
اکرم رحیمی
زرین شهر ۰۹۱۴XXXX۸۳ ۲۲۰۴۲۵۹۲۶۷۴ سرویس غذاخوری
۳۷
سمیرا ایزانلو
بجنورد ۰۹۹۱XXXX۱۱ ۶۶۰۲۳۹۶۹۰۲۱ سرویس غذاخوری
۳۸
علیرضا شمس
تهران ۰۹۳۶XXXX۳۱ ۲۲۰۴۲۵۰۰۱۹۶۲۲۰۴ سرویس غذاخوری
۳۹
داداله خسروانی
زاهد شهر ۰۹۱۷XXXX۰۰ ۴۴۰۳۷۴۴۲۱۲۸ سرویس غذاخوری
۴۰
مجید ایمانی
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۴ ۶۶۰۲۳۹۷۲۳۲۰ سرویس غذاخوری
۴۱
مهدی رنجبر
--- ۰۹۳۸XXXX۵۹ ۲۲۰۴۰۷۴۹۷۱۹ سرویس غذاخوری
۴۲
...
--- ۰۹۱۷XXXX۲۹ ۴۴۰۳۰۵۳۹۵۵۳ سرویس غذاخوری
برندگان دوره شصت و چهارم از تاریخ 1399/06/01 تا تاریخ 1399/06/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
سارا شمسی
تهران ۰۹۳۷XXXX۶۸ ۵۵۰۸۶۱۴۳۰۷ جاروبرقی
۲
فائزه قاسم زاده
تهران ۰۹۱۲XXXX۴۰ ۲۲۰۴۲۳۴۳۳۴۷ آبمیوه گیری
۳
محمدرضا شمس راد
یزد ۰۹۱۳XXXX۶۳ ۴۴۰۳۴۷۹۳۷۹۹ آبمیوه گیری
۴
فاطمه شاکری
کاشان ۰۹۱۴XXXX۹۰ ۹۷۵۳۲۲۴۶ پلوپز
۵
طیبه شفیعی نیکخواه
همدان ۰۹۱۸XXXX۲۹ ۹۹۰۰۹۲۴۳۰۲۹ پلوپز
۶
محمد امین شهاب
زرند ۰۹۱۳XXXX۹۳ ۹۹۰۰۹۱۳۸۶۰۰ اتو
۷
ابراهیم صیاد
بهشهر ۰۹۳۵XXXX۹۷ ۹۹۰۰۸۹۱۲۰۹۳ اتو
۸
سیده راضیه حسینی
مرودشت ۰۹۰۲XXXX۳۱ ۴۴۰۳۳۴۴۷۵۴۱ اتو
۹
مریم بلیده
نیکشهر ۰۹۱۵XXXX۵۷ ۳۳۰۰۱۸۷۳۱۰۲ سرویس 18پارچه
۱۰
مبینا احمدی کلاته خونی
باخرز ۰۹۱۵XXXX۹۰ ۵۵۰۷۵۷۴۲۲۳۰ سرویس 18پارچه
۱۱
محمد پیام
جیرفت ۰۹۱۳XXXX۴۰ ۴۴۰۳۲۶۴۷۹۹۱ سرویس 18پارچه
۱۲
علیرضا شریفی
تهران ۰۹۲۱XXXX۱۸ ۴۴۰۳۳۴۵۸۲۹۶ سرویس 18پارچه
۱۳
پریسا مشهدی
تهران ۰۹۱۹XXXX۴۸ ۲۲۰۴۲۱۸۳۲۶۱ سرویس 18پارچه
۱۴
الهام زند
تهران ۰۹۳۰XXXX۳۷ ۴۴۰۳۴۹۷۹۶۰۲ سرویس 18پارچه
۱۵
مجید محمد حسینی
بندر عباس ۰۹۳۰XXXX۶۲ ۲۲۰۴۱۱۷۰۹۳۳ سرویس 18پارچه
۱۶
.....
--- ۰۹۱۱XXXX۸۰ ۲۲۰۴۰۱۱۴۲۲۷ سرویس 18پارچه
۱۷
زینب شفیعی
قم ۰۹۳۵XXXX۷۷ ۴۴۰۳۳۱۶۶۰۷۳ سرویس 18پارچه
۱۸
....
--- ۰۹۱۳XXXX۱۸ ۴۴۰۹۶۱۴۵۵۹۷ سرویس 18پارچه
۱۹
.....
--- ۰۹۱۲XXXX۵۹ ۶۶۰۲۹۹۲۳۲۴۸ مخلوط کن
۲۰
زهرا امیری
تهران ۰۹۱۲XXXX۲۹ ۲۲۰۴۲۰۸۱۲۳۲ مخلوط کن
۲۱
فاطمه خادمی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۴ ۲۲۰۴۱۴۱۸۶۵۴ مخلوط کن
۲۲
.....
--- ۰۹۱۳XXXX۹۵ ۴۴۰۳۵۲۹۰۶۱۸ آب مرکبات گیری
۲۳
رضا حسینی فهرج
فهرج ۰۹۱۳XXXX۸۳ ۴۴۰۳۵۰۱۹۵۹۲ آب مرکبات گیری
۲۴
....
--- ۰۹۱۳XXXX۴۴ ۵۵۰۷۷۶۴۲۸۷۵ آب مرکبات گیری
۲۵
عباس علی گریوانی
بجنورد ۰۹۱۵XXXX۲۹ ۴۴۰۳۴۱۷۳۶۱۱ آب مرکبات گیری
۲۶
احمد رفیعی
خنداب ۰۹۱۸XXXX۲۸ ۴۴۰۳۵۵۴۱۸۳۷ آب مرکبات گیری
۲۷
جواد جوکار
یزد ۰۹۱۳XXXX۳۷ ۴۴۰۳۴۷۷۷۰۶۸ آب مرکبات گیری
۲۸
سیده زهرا منجم
قم ۰۹۳۵XXXX۰۵ ۴۴۰۳۵۳۷۶۷۲۵ سرویس غذاخوری
۲۹
.....
--- ۰۹۳۷XXXX۸۴ ۵۵۰۸۳۸۱۵۶۴۳ سرویس غذاخوری
۳۰
هادی ایزدی
اردبیل ۰۹۱۴XXXX۸۱ ۴۴۰۳۳۸۶۱۳۱۷ سرویس غذاخوری
۳۱
عرفان رحمتی
بندر عباس ۰۹۰۵XXXX۷۵ ۲۲۰۴۱۵۸۰۱۳۶ سرویس غذاخوری
۳۲
سمیه ملکی
زنجان ۰۹۱۹XXXX۹۶ ۴۴۰۳۴۲۵۱۶۰۳ سرویس غذاخوری
۳۳
محمدعلی رجب پور
پاکدشت ۰۹۱۹XXXX۷۶ ۵۵۰۸۴۰۱۶۶۲۸ سرویس غذاخوری
۳۴
.....
--- ۰۹۳۵XXXX۳۳ ۲۲۰۴۱۰۱۴۷۲۷ سرویس غذاخوری
۳۵
اکبر زارع حسین آبادی
کرج ۰۹۱۲XXXX۳۶ ۴۴۰۳۱۵۸۸۰۹۶ سرویس غذاخوری
۳۶
حسین توکلی نژاد
زرند ۰۹۱۳XXXX۳۹ ۴۴۰۳۵۵۹۴۵۵۴ سرویس غذاخوری
۳۷
محسن نظری
شازند ۰۹۱۸XXXX۸۶ ۴۴۱۳۳۲۵۰۴۴۰ سرویس غذاخوری
۳۸
علی مختاری راد
درود ۰۹۱۶XXXX۰۰ ۶۶۰۲۲۹۰۷۸۶۶ سرویس غذاخوری
۳۹
حمیدرضا جوکار
استهبان ۰۹۱۷XXXX۱۲ ۴۳۷۹۹۶۴۳۰۰ سرویس غذاخوری
۴۰
اسماعیل پازهر
زاهدان ۰۹۱۰XXXX۴۵ ۴۴۰۳۷۸۸۴۹۲۴ سرویس غذاخوری
۴۱
مهدی هوشیار
شیراز ۰۹۱۷XXXX۹۱ ۴۴۰۳۳۸۸۶۱۴۵ سرویس غذاخوری
۴۲
.....
--- ۰۹۱۷XXXX۰۶ ۲۲۰۴۱۳۸۴۳۳۲ سرویس غذاخوری
برندگان دوره شصت و سوم از تاریخ 1399/05/01 تا تاریخ 1399/05/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
ابوالفضل خانی زاده
کرمان ۰۹۳۹XXXX۰۴ ۲۲۰۳۹۳۷۱۴۱۲ جاروبرقی
۲
محمدرضا نادریان زاده
یزد ۰۹۳۹XXXX۴۸ ۴۴۰۳۲۴۶۰۶۹۴ آبمیوه گیری
۳
علی خیری
بابل ۰۹۱۲XXXX۲۷ ۵۵۰۸۲۷۳۱۳۶۵ آبمیوه گیری
۴
احمد صداقت
جیرفت ۰۹۳۶XXXX۵۸ ۴۴۰۳۳۷۵۷۸۹۰ پلوپز
۵
ابوالفضل حسن پور
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۰۲ ۴۴۰۳۴۵۱۰۰۲۵ پلوپز
۶
حمیدرضا حیرانی
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۹ ۹۹۰۹۲۵۰۳۱۲ اتو
۷
هانیه نیک پور
تهران ۰۹۰۵XXXX۵۴ ۵۵۰۸۲۸۲۹۰۹۰ اتو
۸
بهروز روانان
یاسوج ۰۹۹۲XXXX۳۹ ۴۴۰۳۴۱۲۳۱۹۱ اتو
۹
شبنم کیهانی آذر
اردبیل ۰۹۳۹XXXX۶۹ ۴۴۰۳۳۸۶۰۶۹۷ قابلمه
۱۰
محمد جواد مقدسی
گراش ۰۹۱۷XXXX۴۲ ۴۴۰۳۴۲۶۸۵۹۱ قابلمه
۱۱
...
--- ۰۹۳۵XXXX۱۰ ۵۵۰۷۴۶۸۵۴۸۳ قابلمه
۱۲
راضیه امیری حسن آباد
جیرفت ۰۹۹۰XXXX۲۰ ۵۵۰۸۲۷۷۷۲۰۲ قابلمه
۱۳
محمد صادقی حسن آبادی
تهران ۰۹۱۹XXXX۶۶ ۵۵۰۸۲۷۴۳۳۵۲ قابلمه
۱۴
علیرضا شاپوری
نجف آباد ۰۹۱۳XXXX۸۱ ۶۶۰۲۲۷۸۶۴ قابلمه
۱۵
الهه شاهانی
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۵ ۵۵۰۸۱۱۴۴۹۴۵ قابلمه
۱۶
طاهره احمدی
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۲۱ ۴۴۰۳۳۴۵۴۷۲۷ قابلمه
۱۷
...
--- ۰۹۰۳XXXX۶۷ ۳۳۰۰۱۸۱۵۱۱۱ قابلمه
۱۸
نبات بابایی
--- ۰۹۱۵XXXX۶۴ ‏۳۳۰۰۱۷۸۲۹۸۵ قابلمه
۱۹
مهسا خواجه یار
کاشان ۰۹۹۰XXXX۳۱ ۵۵۰۷۵۳۵۹۹۲۷ مخلوط کن
۲۰
محمدصالح میر عطاالهی
قم ۰۹۱۰XXXX۳۲ ۵۵۰۷۸۶۸۸۷۸۳ مخلوط کن
۲۱
محمد بحرالعلوم
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۷۲ ۴۴۶۳۱۶۵۰۰۲۲ مخلوط کن
۲۲
سمیرا توکلی
شاهین شهر ۰۹۱۳XXXX۷۲ ۴۴۰۳۴۵۱۱۲۶۷ آب مرکبات گیری
۲۳
مصطفی محمدی ورزنه
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۴۲ ۳۳۰۰۲۰۴۶۰۷ آب مرکبات گیری
۲۴
سکینه علیزاده
تهران ۰۹۱۹XXXX۵۰ ۶۶۰۲۳۶۷۶۷۳۴ آب مرکبات گیری
۲۵
کیفیه کرمی
ایلام ۰۹۹۱XXXX۵۰ ۷۷۰۸۴۳۳۷۲۳۴ آب مرکبات گیری
۲۶
آسیه بامری
--- ۰۹۱۵XXXX۳۳ ۶۶۰۲۰۸۰۵۷۸۵ آب مرکبات گیری
۲۷
محمد خلیفه
برازجان ۰۹۳۷XXXX۷۲ ۴۴۰۳۳۷۹۷۶۷۰ آب مرکبات گیری
۲۸
...
--- ۰۹۳۳XXXX۲۷ ۵۵۰۸۲۵۸۴۹۳۴ سرویس غذاخوری
۲۹
...
--- ۰۹۹۰XXXX۰۲ ۲۲۰۴۱۳۴۹۰۴۳ سرویس غذاخوری
۳۰
علی محمد ظریفی
تهران ۰۹۰۳XXXX۲۲ ۲۲۰۴۰۲۰۸۷۳۰ سرویس غذاخوری
۳۱
عاطفه بابایی
آمل ۰۹۱۱XXXX۷۲ ۲۲۰۴۱۰۳۰۱۷۰ سرویس غذاخوری
۳۲
محمدرضا پادوئی نوش آبادی
کاشان ۰۹۳۸XXXX۸۵ ۴۴۰۳۵۵۹۰۱۰۳ سرویس غذاخوری
۳۳
...
--- ۰۹۳۸XXXX۵۶ ۹۹۰۰۹۵۷۰۴۴۴ سرویس غذاخوری
۳۴
منصوره سیاهکالی
پاکدشت ۰۹۹۲XXXX۹۱ ۳۳۰۰۱۷۸۲۳۰۲ سرویس غذاخوری
۳۵
نازنین براتی
هفتگل ۰۹۱۶XXXX۲۰ ۴۴۰۳۴۲۳۶۳۹۴ سرویس غذاخوری
۳۶
...
--- ۰۹۹۰XXXX۷۰ ۵۵۰۸۳۶۷۹۹۷۳ سرویس غذاخوری
۳۷
...
--- ۰۹۰۲XXXX۶۷ ۶۶۰۲۱۸۹۳۱۲۸ سرویس غذاخوری
۳۸
زهرا بختیاری
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۳ ۴۴۰۳۴۱۶۵۲۷۰ سرویس غذاخوری
۳۹
زهرا ندائی
اردبیل ۰۹۲۲XXXX۷۵ ۴۴۰۳۳۸۳۶۴۹۷ سرویس غذاخوری
۴۰
نسترن فروزش آرا
تهران ۰۹۳۷XXXX۹۳ ۵۵۰۸۴۰۱۱۳۲۳ سرویس غذاخوری
۴۱
ایمان ایروانی محمدآبادی
اصفهان ۰۹۰۲XXXX۴۷ ۲۲۰۴۱۵۹۷۲۱۰ سرویس غذاخوری
۴۲
مرتضی قاسمی
--- ۰۹۱۱XXXX۶۶ ۲۲۰۴۰۹۵۴۶۴۹ سرویس غذاخوری
برندگان دوره شصت و دوم از تاریخ 1399/04/16 تا تاریخ 1399/04/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
.....
--- ۰۹۹۰XXXX۲۴ ۴۴۰۳۲۱۹۹۲۵۴ جاروبرقی
۲
فاطمه بزدی قبی
زابل ۰۹۳۹XXXX۵۰ ۹۹۰۰۸۵۹۱۴۴۴ آبمیوه گیری
۳
هانیه زارع
یزد ۰۹۹۰XXXX۷۹ ۴۴۰۳۰۹۵۲۹۴ آبمیوه گیری
۴
رضا جهانی
سبزوار ۰۹۹۱XXXX۱۵ ۴۴۰۳۳۹۳۴۴۰۹ پلو پز
۵
فاطمه نعیمی
شازند ۰۹۱۸XXXX۹۶ ۶۶۰۲۱۴۰۵۰۷۰ پلو پز
۶
خیام سیدی مرغکی
کرمان ۰۹۱۴XXXX۳۸ ۴۴۰۳۳۵۹۳۴۹۹ اتو
۷
محسن سلطانیان
هرسین ۰۹۳۶XXXX۱۵ ۴۴۰۳۲۹۴۲۲۳۷ اتو
۸
علی هوشیار
بهارستان ۰۹۳۷XXXX۵۱ ۴۴۰۳۱۴۲۶۷۹۳ اتو
۹
.....
--- ۰۹۳۹XXXX۶۸ ۵۵۰۷۳۷۶۱۲۵۰ سرویس قابلمه
۱۰
محمد شهیدی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۶۲ ۶۶۰۲۲۶۲۵۲۱۰ سرویس قابلمه
۱۱
اشرف دوستی
اصفهان ۰۹۳۰XXXX۸۵ ۶۶۰۲۲۷۸۸۱۹۱ سرویس قابلمه
۱۲
محمدرضا باقری
نجف آباد ۰۹۱۳XXXX۱۴ ۶۶۰۲۲۷۸۸۱۹۱ سرویس قابلمه
۱۳
طاهره خورسند
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۰۶ ۴۴۰۳۳۱۴۱۳۴۲ سرویس قابلمه
۱۴
حسین سباغ
شاهرود ۰۹۱۲XXXX۳۵ ۲۲۰۴۱۰۵۳۰۴۸ سرویس قابلمه
۱۵
اعظم سلگی
ورامین ۰۹۳۸XXXX۸۸ ۳۳۰۰۱۸۷۶۰۱۹ سرویس قابلمه
۱۶
.....
--- ۰۹۰۲XXXX۱۲ ۴۴۰۳۲۶۵۸۰۶۵ سرویس قابلمه
۱۷
فاطمه منصوری سلامی
خرمدره ۰۹۱۲XXXX۲۸ ۴۴۹۳۴۲۰۳۵۴۵ سرویس قابلمه
۱۸
.....
--- ۰۹۹۰XXXX۵ ۵۵۰۷۴۰۴۹۵۱۷ سرویس قابلمه
۱۹
رضا آزده
کرمان ۰۹۱۳XXXX۸۸ ۳۳۰۰۱۸۹۰۹۳۷ مخلوط کن
۲۰
زهرا جعفر نژاد
دامغان ۰۹۹۱XXXX۲۴ ۹۹۰۰۹۰۶۶۶۸۸ مخلوط کن
۲۱
محمد خلیفه
برازجان ۰۹۱۷XXXX۸۴ ۴۴۰۳۴۰۳۹۵۷۰ مخلوط کن
۲۲
رضا قامت
گراش ۰۹۳۹XXXX۱۳ ۴۴۰۳۱۵۱۵۶۷۶ آب مرکبات گیری
۲۳
امین رئیسی جهرمی
یزد ۰۹۱۳XXXX۶۴ ۴۴۰۳۴۵۲۹۴۹۳ آب مرکبات گیری
۲۴
حسین محمدی توبقرا
تهران ۰۹۳۸XXXX۲۱ ۹۹۰۹۳۷۶۵۴۸ آب مرکبات گیری
۲۵
محمد بختیاری
پاکدشت ۰۹۱۸XXXX۳۶ ۷۷۰۱۵۸۵۳۸۵۲ آب مرکبات گیری
۲۶
جابر انور
اسلامشهر ۰۹۱۲XXXX۶۸ ۵۵۰۷۵۴۲۱۵۸۷ آب مرکبات گیری
۲۷
محمد امین برفروشان
هشتگرد ۰۹۱۹XXXX۶۱ ۴۴۹۹۴۲۶۱۱۳۰ آب مرکبات گیری
۲۸
.....
--- ۰۹۲۱XXXX۳۲ ۴۴۰۳۳۳۱۰۱۵۰ سرویس غذاخوری
۲۹
علیرضا همتی
قم ۰۹۰۳XXXX۶۲ ۵۵۰۲۰۸۸۸۱۰۲ سرویس غذاخوری
۳۰
حسین مهرابی کوشکی
اصفهان ۰۹۳۸XXXX۳۹ ۵۵۰۸۳۰۹۴۸۸۵ سرویس غذاخوری
۳۱
سجاد سمندری
اردبیل ۰۹۱۰XXXX۸۸ ۳۳۰۰۱۹۹۳۱۵۹ سرویس غذاخوری
۳۲
....
--- ۰۹۱۵XXXX۲۴ ۶۶۰۲۲۰۰۶۳۷۸ سرویس غذاخوری
۳۳
علیرضا محمودی
یزد ۰۹۱۳XXXX۰۳ ۴۴۰۳۳۳۰۷۹۱۹ سرویس غذاخوری
۳۴
رضا خلیلی فر
آبیک ۰۹۳۹XXXX۴۲ ۴۴۰۴۱۸۷۵۰۲ سرویس غذاخوری
۳۵
....
--- ۰۹۱۲XXXX۸۴ ۴۴۰۳۵۴۲۹۷۱۷ سرویس غذاخوری
۳۶
احد زنگنه
نهاوند ۰۹۰۵XXXX۹۱ ۶۶۰۲۱۸۴۸۹۵۷ سرویس غذاخوری
۳۷
ابوالفضل بشاش کنگ علیا
تربت حیدریه ۰۹۱۵XXXX۱۶ ۲۲۰۴۱۷۲۲۴۱۶ سرویس غذاخوری
۳۸
....
--- ۰۹۱۹XXXX۸۰ ۴۴۰۳۱۲۷۳۶۶۱ سرویس غذاخوری
۳۹
صادق رشیدی
مشهد ۰۹۳۷XXXX۱۹ ۵۵۰۸۱۱۴۱۳۴۹ سرویس غذاخوری
۴۰
هادی فرح بخش
کرمان ۰۹۱۳XXXX۸۳ ۴۴۰۳۵۰۳۴۹۷۳ سرویس غذاخوری
۴۱
علیرضا عاصمی
تهران ۰۹۹۲XXXX۲۰ ۳۳۰۰۱۱۶۴۵۴۵ سرویس غذاخوری
۴۲
مسعود موذنی
خمین ۰۹۱۸XXXX۲۸ ۴۴۰۳۳۲۱۹۵۵۵ سرویس غذاخوری
برندگان دوره شصت و یکم از تاریخ 1398/04/01 تا تاریخ 1398/04/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
عباس ناروئی کهن
بم ۰۹۳۸XXXX۳۷ ۳۳۰۰۰۲۰۵۶۱۲ جاروبرقی
۲
سید حامد حسینی
یزد ۰۹۲۱XXXX۱۰ ۷۷۰۱۵۸۸۴۰۶۸ غذا ساز
۳
میلاد رازانی
درود ۰۹۱۶XXXX۵۲ ۴۴۰۳۳۳۲۳۴۷۰ غذا ساز
۴
.....
--- ۰۹۲۲XXXX۰۲ ۲۲۰۴۱۲۰۹۵۹۲ چای ساز
۵
هادی پهلوانی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۶۲ ۴۴۰۳۲۹۲۳۹۴۵ اتو
۶
سیروس باستی
--- ۰۹۱۷XXXX۳۹ ۴۴۰۳۱۳۰۲۷۱۴ اتو
۷
.....
--- ۰۹۰۳XXXX۲۹ ۶۶۰۲۲۱۷۴۰۵۴ اتو
۸
رضا بینائیان
دامغان ۰۹۳۷XXXX۵۷ ۴۴۰۳۳۲۹۰۳۷۹ اتو
۹
امیر صادقی
تهران ۰۹۱۹XXXX۶۳ ۶۶۰۲۲۸۴۶۷ سرویس قابلمه
۱۰
علی قربانیان
فاروج ۰۹۰۲XXXX۶۳ ۳۳۰۰۱۶۸۰۲۵۸ سرویس قابلمه
۱۱
فرخنده قنواتی
بهبهان ۰۹۳۶XXXX۹۲ ۴۴۰۳۲۰۵۹۶۳۲ سرویس قابلمه
۱۲
محمدجواد درویشی
بندرلنگه ۰۹۱۷XXXX۴۲ ۴۴۰۳۲۹۶۹۴۳۵ سرویس قابلمه
۱۳
.....
--- ۰۹۱۵XXXX۲۸ ۴۴۰۳۲۸۴۶۶۱۸ سرویس قابلمه
۱۴
....
--- ۰۹۳۹XXXX۱۲ ۴۴۰۳۴۲۵۹۶۲۸ سرویس قابلمه
۱۵
آزاد حیدری
سرپل ذهاب ۰۹۳۰XXXX۰۰ ۴۴۰۳۱۰۸۷۰۱۱۷ سرویس قابلمه
۱۶
ولی گلوانی
خوی ۰۹۱۴XXXX۳۲ ۴۴۰۳۲۹۷۴۹۰۶ سرویس قابلمه
۱۷
پریسا بهادر
شیراز ۰۹۱۷XXXX۴۳ ۴۴۰۳۳۶۴۸۳۷۹ سرویس قابلمه
۱۸
زینب عامری
پیشوا ۰۹۳۹XXXX۴۴ ۵۵۰۷۸۶۹۵۴۵۳ سرویس قابلمه
۱۹
عذری صبوری
شهریار ۰۹۳۵XXXX۴۴ ۶۶۰۲۲۸۰۷۳۰۷ مخلوط کن
۲۰
مهدی رجبیان
رباط کریم ۰۹۱۲XXXX۴۰ ۴۴۰۳۳۴۵۰۸۱۳ مخلوط کن
۲۱
.....
--- ۰۹۳۷XXXX۸۳ ۳۳۰۰۱۶۹۶۷۱۴ مخلوط کن
۲۲
فرزاد طالبی
نجف آباد ۰۹۱۳XXXX۹۱ ۴۴۰۳۳۹۹۷۴۰۱ آب مرکبات گیری
۲۳
سعیده ایدوزایی
--- ۰۹۳۹XXXX۰۸ ۵۵۰۸۱۱۴۱۷۱۱ آب مرکبات گیری
۲۴
الیاس خواجه حیدری
جیرفت ۰۹۳۶XXXX۸۱ ۴۴۰۳۳۷۶۷۲۸۷ آب مرکبات گیری
۲۵
.....
--- ۰۹۱۹XXXX۵۱ ۴۴۰۳۱۹۳۸۳۰۰ آب مرکبات گیری
۲۶
زینب حسینی
مسجدسلیمان ۰۹۱۶XXXX۰۷ ۴۴۰۳۳۸۵۵۲۶۱ آب مرکبات گیری
۲۷
.....
--- ۰۹۹۱XXXX۲۷ ۴۴۰۳۱۷۳۳۳۷۵ آب مرکبات گیری
۲۸
.....
--- ۰۹۱۱XXXX۲۴ ۳۳۰۰۱۲۷۹۴۶۰ سرویس غذاخوری
۲۹
ابوالفضل علی وردی
قزوین ۰۹۱۹XXXX۵۶ ۴۴۰۳۲۱۸۸۱۴۵ سرویس غذاخوری
۳۰
صدیقه معزی
درگز ۰۹۹۰XXXX۶۰ ۳۳۰۰۱۶۸۲۲۹۳ سرویس غذاخوری
۳۱
.....
--- ۰۹۰۵XXXX۲۶ ۴۴۰۳۲۹۴۱۴۴۷ سرویس غذاخوری
۳۲
عثمان کریمی
سیریک ۰۹۹۰XXXX۹۹ ۴۴۰۳۱۸۲۷۵۱۹ سرویس غذاخوری
۳۳
رقیه شمس الدینی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۸۰ ۲۲۰۴۰۱۳۷۳۱۴ سرویس غذاخوری
۳۴
.....
--- ۰۹۱۷XXXX۳۰ ۲۲۰۳۹۹۳۰۸۷۳ سرویس غذاخوری
۳۵
حسن خسروی روبیات
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۲۱ ۴۴۰۳۳۳۹۱۲۶۶ سرویس غذاخوری
۳۶
عبدالقیوم امینی
گنبد کاووس ۰۹۱۱XXXX۴۵ ۴۴۰۳۲۲۷۶۶۴۰ سرویس غذاخوری
۳۷
فریده دهار
زنجان ۰۹۱۰XXXX۱۹ ۴۴۰۳۴۳۷۴۵۱۵ سرویس غذاخوری
۳۸
محمد اسدی
گلباف ۰۹۱۳XXXX۱۵ ۴۴۰۳۱۹۶۷۵۱۶ سرویس غذاخوری
۳۹
ربابه تاجیک
صبا شهر ۰۹۱۹XXXX۰۰ ۵۵۰۷۶۰۱۸۴۷۵ سرویس غذاخوری
۴۰
حسن مراد کولیوند
نهاوند ۰۹۱۸XXXX۶۷ ۶۶۰۲۱۸۵۷۸۷۲ سرویس غذاخوری
۴۱
امین علیدوستی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۷۵ ۶۶۰۲۲۱۰۰۹۹۶ سرویس غذاخوری
۴۲
علی دهقانی
نورآباد ۰۹۱۷XXXX۲۹ ۴۴۰۳۴۱۳۱۴۹۹ سرویس غذاخوری
برندگان دوره شصتم از تاریخ 1399/03/16 تا تاریخ 1399/03/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
رضا کریمی
ایلام ۰۹۱۸XXXX۴۰ ۵۵۰۷۴۹۸۳۲۶۹ جاروبرقی
۲
یوسف شجاعی خو
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۴۰ ۶۶۰۲۲۰۷۵۱۲۴ جاروبرقی
۳
داود میرزایی
شازند ۹۰۵۵XXXX۸ ۶۶۰۲۱۸۲۴۰۹۳ دستگاه غذاساز
۴
فرزاد محمدی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۵۹ ۴۴۰۳۱۲۹۲۶۱۷ دستگاه غذاساز
۵
علی آبادگر
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۳ ۶۶۰۲۲۱۰۰۸۵۳ دستگاه غذاساز
۶
میلاد بصیری زاده
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۴۸ ۴۴۰۳۱۵۶۶۳۶۶ دستگاه غذاساز
۷
محمد قطور
همدان ۰۹۱۸XXXX۶۶ ۵۵۰۸۰۲۶۹۷۳۲ دستگاه چای ساز
۸
حوا بحری
دشتی ۰۹۱۷XXXX۴۲ ۴۴۰۳۲۶۲۸۰۶۶ دستگاه چای ساز
۹
نرجس غفاری
اراک ۰۹۱۸XXXX۹۴ ۶۶۰۲۱۷۲۶۰۱۷ دستگاه چای ساز
۱۰
محسن امیری
جیرفت ۰۹۱۳XXXX۶۹ ۴۴۰۳۳۳۵۸۰۶۲ دستگاه چای ساز
۱۱
احمد سجادی
بجنورد ۰۹۳۶XXXX۳۳ ۴۴۰۳۲۴۸۱۹۳۱ اتو
۱۲
حسین اخلاصی
بندر عباس ۰۹۳۶XXXX۲۲ ۳۳۰۰۱۶۶۹۲۹۸ اتو
۱۳
زهرا مهدی زاده
شیروان ۰۹۱۵XXXX۵۸ ۳۳۰۸۷۹۳۱۷۶۵ اتو
۱۴
ام البنین کرم زاده
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۷ ۴۴۰۳۳۲۴۵۱۶۴ اتو
۱۵
...
--- ۰۹۱۲XXXX۳۳ ۴۴۰۳۳۲۱۶۱۰۸ اتو
۱۶
ام البنین ایرانی بارانی
تایباد ۰۹۳۶XXXX۱۳ ۴۴۰۳۲۶۵۱۴۹۸ اتو
۱۷
لیلی نیکوئی نژاد
فیروزان ۰۹۱۸XXXX۸۴ ۶۶۰۲۱۴۴۶۶۹۸ دستگاه مخلوط کن
۱۸
مصطفی قلی زاده
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۶ ۵۵۰۷۵۹۸۷۴۰۲ دستگاه مخلوط کن
۱۹
معصومه سلیمان زاده
تهران ۰۹۲۲XXXX۹۴ ۹۹۰۰۸۶۸۲۰۶۸ دستگاه مخلوط کن
۲۰
نبی کعبی راد
آبادان ۰۹۹۰XXXX۵۳ ۴۴۰۳۱۱۵۴۵۶۹ دستگاه مخلوط کن
۲۱
غلامرضا امینی
تهران ۰۹۱۸XXXX۹۵ ۴۴۰۳۳۴۲۱۷۹۸ دستگاه مخلوط کن
۲۲
اسماعیل حکیمی فر
تهران ۰۹۱۲XXXX۲۲ ۶۶۰۲۰۳۴۷۷۹۱ دستگاه مخلوط کن
۲۳
...
--- ۰۹۰۵XXXX۰۳ ۴۴۰۳۰۸۸۴۰۶۰ دستگاه مخلوط کن
۲۴
...
--- ۰۹۲۱XXXX۲۸ ۶۶۰۲۲۶۷۴۶۶۳ دستگاه مخلوط کن
۲۵
مجید اسد پور
بوشهر ۰۹۱۶XXXX۸۶ ۴۴۰۳۳۴۲۶۹۳۵ آب مرکبات گیری
۲۶
محسن بهرامی
رزن ۰۹۱۸XXXX۵۳ ۶۶۰۲۱۵۵۱۴۵۳ آب مرکبات گیری
۲۷
عباس مجرد دارغلو
تهران ۰۹۳۵XXXX۲۹ ۴۴۰۳۳۴۱۲۲۲۰ آب مرکبات گیری
۲۸
صغری خلیلی
ساری ۰۹۹۱XXXX۵۵ ۴۴۰۳۱۲۵۱۳۰۴ آب مرکبات گیری
۲۹
سمانه قهرمانی
اردبیل ۰۹۹۱XXXX۷۵ ۳۳۰۰۱۵۲۱۶۱۲ آب مرکبات گیری
۳۰
علی ارسلانی
کرج ۰۹۱۹XXXX۲۱ ۶۶۰۲۲۱۸۸۴۱۸ آب مرکبات گیری
۳۱
احمدی
کامیاران ۰۹۱۸XXXX۹۲ ۴۴۴۳۳۴۵۳۵۷۶ آب مرکبات گیری
۳۲
...
--- ۰۹۱۷XXXX۸۹ ۴۴۰۳۳۷۲۲۳۸۵ آب مرکبات گیری
۳۳
...
--- ۰۹۹۰XXXX۳۲ ۴۴۰۳۲۵۵۸۷۷۰ آب مرکبات گیری
۳۴
...
--- ۰۹۱۹XXXX۲۹ ۶۶۰۲۲۳۳۴۹۳۰ آب مرکبات گیری
۳۵
اعظم شریفیان
همدان ۰۹۱۸XXXX۱۴ ۴۴۰۳۱۷۸۵۹۵۴ آب مرکبات گیری
۳۶
رقیه زیادی
ورامین ۹۱۰۶XXXX۵ ۵۵۰۷۵۴۲۲۱۵۶ آب مرکبات گیری
برندگان دوره پنجاه و نهم از تاریخ 1399/03/01 تا تاریخ 1399/03/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مهدی محمدی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۸ ۹۹۰۰۸۹۹۲۴۸۰ جاروبرقی
۲
ایمان روشن سملی
بندر جاسک ۰۹۱۷XXXX۵۴ ۴۴۰۳۱۶۹۴۸۷۶ جاروبرقی
۳
رضا نصیری
تهران ۰۹۳۶XXXX۴۵ ۴۴۰۳۰۰۰۵۷۱۴ غذا ساز
۴
.....
--- ۰۹۱۶XXXX۰۱ ۴۴۰۲۹۵۲۹۴۱۲ غذا ساز
۵
سحر ناروئی رسولخانی
گرگان ۰۹۰۳XXXX۵۰ ۳۳۰۰۱۸۶۱۲۳۸ غذا ساز
۶
محمدعالم رجبی
مشهد ۰۹۰۳XXXX۶۱ ۳۳۰۰۱۸۰۸۸۳۰ غذا ساز
۷
پرویز بی باک
ایرانشهر ۰۹۳۸XXXX۲۲ ۳۳۰۰۱۸۴۲۲۰ چای ساز
۸
شهربانو سلیمان فلاح
کرج ۰۹۳۹XXXX۹۱ ۵۵۰۷۵۹۱۷۰۱۹ چای ساز
۹
عبدالصاحب انصاری
اندیشه ۰۹۹۰XXXX۵۹ ۵۵۰۸۲۷۵۴۰۱۲ چای ساز
۱۰
الناز پارسا
تهران ۰۹۳۳XXXX۷۵ ۶۶۰۲۰۸۲۴۶۹۰ چای ساز
۱۱
سعید عبدالملکی
نهاوند ۰۹۱۸XXXX۹۶ ۴۴۰۳۱۹۸۵۶۵۲ اتو
۱۲
ابراهیم پناه پور
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۲۴ ۶۶۰۲۲۰۸۴۶۰۴ اتو
۱۳
علی دری مشهدی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۹۱ ۶۶۰۱۲۴۸۴۳۹۰ اتو
۱۴
.....
--- ۰۹۲۱XXXX۸۷ ۴۴۰۳۲۵۰۷۰۵۸ اتو
۱۵
مریم خسروی
اردستان ۰۹۹۲XXXX۹۳ ۴۴۰۳۱۹۵۳۰۶۱ اتو
۱۶
سعید پاکوزون
تهران ۰۹۱۲XXXX۷۴ ۶۶۰۲۲۲۳۲۳۷۲ اتو
۱۷
آنیتا معظمی
تهران ۰۹۳۰XXXX۰۲ ۴۴۰۳۱۹۳۷۰۱۰ مخلوط کن
۱۸
.....
--- ۰۹۳۳XXXX۰۴ ۶۶۰۲۱۱۸۰۷۸۳ مخلوط کن
۱۹
محمدهاشم حبیبی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۳۳ ۴۴۰۳۳۱۷۱۱۲۹ مخلوط کن
۲۰
.....
--- ۰۹۱۶XXXX۵۵ ۶۶۰۲۱۴۹۲۸۰۳ مخلوط کن
۲۱
مرتضی رستمی
تهران ۰۹۱۲XXXX۴۹ ۹۹۰۰۹۲۱۱۷۸۴ مخلوط کن
۲۲
محمدجواد شعبانی راد
کاشان ۰۹۱۳XXXX۸۳ ۴۴۰۳۲۹۷۷۳۸۲ مخلوط کن
۲۳
.....
--- ۰۹۰۲XXXX۱۳ ۴۴۰۳۱۹۱۹۹۴۵ مخلوط کن
۲۴
سیدابوطالب رضوی دوزه
جهرم ۰۹۱۷XXXX۷۰ ۴۴۰۳۱۸۶۰۲۱۹ مخلوط کن
۲۵
محمدرضا خندان
بندر دیلم ۰۹۳۳XXXX۸۳ ۴۴۰۳۱۴۰۶۸۸۴ آب مرکبات گیری
۲۶
علی لطفی
پارس آباد ۰۹۰۲XXXX۵۰ ۶۶۰۲۱۳۴۱۰۵۶ آب مرکبات گیری
۲۷
بیداله ناروئی
زابل ۰۹۳۹XXXX۹۶ ۲۲۰۴۰۰۰۷۷۳۶ آب مرکبات گیری
۲۸
.....
--- ۰۹۱۹XXXX۴۴ ۵۵۰۷۳۶۹۲۵۴۰ آب مرکبات گیری
۲۹
بیژن امیریار احمدی
بروجرد ۰۹۳۸XXXX۳۲ ۴۴۰۳۱۵۲۳۸۷۱ آب مرکبات گیری
۳۰
امیر اروجلو
کمیجان ۰۹۱۸XXXX۶۳ ۶۶۰۲۱۸۷۹۲۲۷ آب مرکبات گیری
۳۱
جهان محمدی
بروجرد ۰۹۱۶XXXX۹۸ ۳۳۰۰۱۷۰۸۸۱۳ آب مرکبات گیری
۳۲
.....
--- ۰۹۱۶XXXX۷۲ ۴۴۰۳۲۵۶۰۸۵۵ آب مرکبات گیری
۳۳
میرجعفر کریم نصب
تهران ۰۹۱۲XXXX۴۰ ۳۳۰۰۱۸۷۵۰۷۴ آب مرکبات گیری
۳۴
رضا رستمی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۸۷ ۴۴۰۳۱۶۹۵۲۷۰ آب مرکبات گیری
۳۵
محمد همتی
تهران ۰۹۹۰XXXX۲۳ ۵۵۰۷۶۶۹۳۷۶۵ آب مرکبات گیری
۳۶
عارفه برشان
گنبد کاووس ۰۹۹۰XXXX۵۲ ۴۴۰۳۱۷۷۷۷۵۱ آب مرکبات گیری
برندگان دوره پنجاه و هشتم از تاریخ 1399/02/16 تا تاریخ 1399/02/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مهین شاهمرادی
تهران ۰۹۰۲XXXX۶۵ ۹۹۰۰۹۱۲۵۶۲۳ جاروبرقی
۲
آیدا حسینی کوشا
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۱ ۴۴۰۳۱۵۱۲۵۵۸ جاروبرقی
۳
طیبه نصرالهی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۹۱ ۶۶۰۱۲۱۴۹۸۷۳ غذا ساز
۴
حمید عبدالهی
ایرانشهر ۰۹۹۰XXXX۱۷ ۴۴۰۳۲۹۰۷۷۷۳ غذا ساز
۵
نسیم صدری نژاد
مشهد ۰۹۱۵XXXX۲۴ ۴۴۰۳۰۶۲۹۰۸۵ غذا ساز
۶
حاجی ربانی فر
گرگان ۰۹۳۹XXXX۷۰ ۴۴۰۳۱۶۰۱۸۴۵ غذا ساز
۷
سید مهرداد علوی
اصفهان ۰۹۰۳XXXX۲۰ ۴۴۰۳۱۰۹۶۱۸۹ چای ساز
۸
ساسان فتح اله زاده
تهران ۰۹۳۵XXXX۱۳ ۴۴۰۳۱۸۹۷۳۹۴ چای ساز
۹
ابراهیم زارعی
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۲ ۴۶۶۷۰۰۱۰۰۱۶۰۳ چای ساز
۱۰
حبیب حسنی
--- ۰۹۳۳XXXX۶۷ ۴۴۰۳۱۷۵۴۲۲۲ چای ساز
۱۱
محمد اسدی نژاد
--- ۰۹۱۷XXXX۱۷ ۴۴۰۳۱۷۶۵۵۵۶ اتو
۱۲
....
--- ۰۹۱۷XXXX۱۶ ۴۴۰۳۲۱۰۴۷۸۲ اتو
۱۳
قاسم انصاری
تهران ۰۹۳۳XXXX۳۷ ۶۶۰۲۱۰۶۸۰۰۹ اتو
۱۴
طوبی حسینی
تهران ۰۹۳۹XXXX۷۰ ۵۵۰۷۸۵۵۱۴۸۹ اتو
۱۵
خدیجه قلیچی
تربت حیدریه ۰۹۱۵XXXX۳۹ ۵۵۰۷۵۶۵۸۸۲۲ اتو
۱۶
.....
--- ۰۹۳۶XXXX۸۸ ۵۵۰۷۴۵۷۳۱۸۴ اتو
۱۷
ویدا بهرامی
تهران ۰۹۱۹XXXX۶۵ ۵۵۰۷۴۹۲۰۶۵۳ مخلوط کن
۱۸
مهناز قهرمان درخشان
همدان ۰۹۰۳XXXX۷۷ ۲۲۰۴۰۴۵۶۰۹۷ مخلوط کن
۱۹
.....
--- ۰۹۱۹XXXX۱۶ ۳۳۰۰۱۲۱۶۴۷۹ مخلوط کن
۲۰
نرگس شاکری
دامغان ۰۹۱۲XXXX۹۹ ۲۲۰۴۰۶۴۷۶۳۰ مخلوط کن
۲۱
ولی اله هاتفی
همدان ۰۹۱۸XXXX۸۵ ۷۷۰۱۵۴۱۹۴۹۳ مخلوط کن
۲۲
سهیلا عباسی
اسیر ۰۹۱۷XXXX۲۳ ۴۴۰۳۱۵۱۷۱۸۰ مخلوط کن
۲۳
لیلا مقصودی
گرگان ۰۹۱۱XXXX۱۰ ۴۴۰۳۲۳۰۳۵۸۵ مخلوط کن
۲۴
عباس صادقی
کرج ۰۹۱۹XXXX۴۹ ۴۴۰۳۲۱۶۲۹۵۹ مخلوط کن
۲۵
لیلا ابراهیمی
تهران ۰۹۳۹XXXX۱۷ ۲۲۰۳۹۵۰۳۸۸۲ آب مرکبات گیری
۲۶
زینب درخشانی
بجنورد ۰۹۱۵XXXX۶۸ ۹۹۰۰۸۳۷۱۷۹۴ آب مرکبات گیری
۲۷
مهدی موسیوند
خرم آباد ۰۹۱۶XXXX۰۹ ۴۴۰۳۱۶۸۸۲۱۸ آب مرکبات گیری
۲۸
مجتبی مختاری پور
بهبهان ۰۹۰۵XXXX۶۲ ۶۶۰۲۰۸۸۷۸۵۴ آب مرکبات گیری
۲۹
سحر علیلو
ارومیه ۰۹۱۴XXXX۵۲ ۲۲۰۴۰۷۲۶۴۷۹ آب مرکبات گیری
۳۰
حسین جان آبادی مالدار
--- ۰۹۱۵XXXX۳۴ ۲۲۰۴۰۰۰۶۵۶۳ آب مرکبات گیری
۳۱
عزیز ریسمانی
شیروان ۰۹۹۳XXXX۴۲ ۶۶۰۱۹۷۶۴۸۱۷ آب مرکبات گیری
۳۲
اسماعیل ریسمانی
شیروان ۰۹۹۲XXXX۲۱ ۵۵۰۷۴۳۳۸۰۹۵ آب مرکبات گیری
۳۳
جمال سعدیان پور
دزفول ۰۹۰۱XXXX۳۱ ۶۶۰۲۱۶۷۸۳۴۰ آب مرکبات گیری
۳۴
شهناز طهماسبی
خرم آباد ۰۹۹۰XXXX۶۷ ۴۴۶۳۱۸۱۰۱۷۳ آب مرکبات گیری
۳۵
سید مهدی هاشمی
شهرکرد ۰۹۳۵XXXX۶۷ ۹۹۰۰۹۰۶۶۱۲۷ آب مرکبات گیری
۳۶
....
--- ۰۹۳۶XXXX۳۳ ۵۱۰۱۱۶۰۵۱۱۷ آب مرکبات گیری
برندگان دوره پنجاه و هفتم از تاریخ 1399/02/01 تا تاریخ 1399/02/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
جواد خطیبی
رشت ۰۹۳۷XXXX۲۹ ۴۴۰۳۲۲۲۶۸۳۱ جاروبرقی
۲
حسن دهمرده
زابل ۰۹۱۵XXXX۹۶ ۹۹۰۰۸۳۹۶۱۸۹ جاروبرقی
۳
حمیدرضا ده دشتی
بندر دیلم ۰۹۰۱XXXX۶۷ ۴۴۰۳۱۴۰۷۰۴۷ آبمیوه گیری
۴
رحمان خوش خلق
خوی ۰۹۱۴XXXX۳۱ ۲۲۰۴۰۴۸۳۴۴۶ آبمیوه گیری
۵
فسا پیری
خرم آباد ۰۹۹۲XXXX۱۴ ۶۶۰۲۱۷۳۲۱۳۹ آبمیوه گیری
۶
اسداله اکوان
کاشان ۰۹۱۳XXXX۰۱ ۴۴۰۳۲۴۴۹۰۸۵ آبمیوه گیری
۷
لیلا خوانی
تهران ۰۹۰۲XXXX۱۵ ۴۴۰۳۱۸۳۶۹۴۲ چای ساز
۸
محمد یونسی
قوچان ۰۹۳۹XXXX۵۶ ۵۵۰۷۴۰۴۴۳۶۱ چای ساز
۹
علیرضا جبار زاده
صومعه سرا ۰۹۱۱XXXX۲۲ ۴۴۰۳۱۱۱۸۳۸۶ چای ساز
۱۰
علیرضا قربان پور
رباط کریم ۰۹۱۹XXXX۹۴ ۴۴۰۳۱۹۳۰۶۴۰ چای ساز
۱۱
رضا حسینی
سمنان ۰۹۱۲XXXX۵۲ ۴۴۰۳۱۲۰۲۱۷۳ اتو
۱۲
میلاد ترکاشوند
بروجرد ۰۹۱۶XXXX۰۳ ۴۴۰۳۲۶۸۲۴۲۶ اتو
۱۳
مجید احمدلو
اراک ۰۹۱۸XXXX۵۸ ۶۶۰۲۱۴۲۳۶۷۰ اتو
۱۴
....
--- ۰۹۱۵XXXX۱۵ ۶۶۰۲۱۵۰۲۲۶۲ اتو
۱۵
حجت بی باک
--- ۰۹۳۷XXXX۴۰ ۴۴۰۳۰۹۹۵۷۰۷ اتو
۱۶
صادق عابدینی
زنجان ۰۹۹۱XXXX۷۷ ۵۵۰۷۵۴۳۹۱۵۲ اتو
۱۷
حسین انصاری
شوشتر ۰۹۳۷XXXX۱۸ ۴۴۰۳۱۵۹۱۶۵۵ مخلوط کن
۱۸
مدینه موسوی
شهرکرد ۰۹۱۳XXXX۱۶ ۴۴۰۳۲۳۸۴۰۵۲ مخلوط کن
۱۹
بهروز میرانزاده
تهران ۰۹۲۱XXXX۴۴ ۴۴۰۳۱۸۹۶۶۷۹ مخلوط کن
۲۰
بیتا علیلو
خوی ۰۹۱۴XXXX۳۷ ۶۲۱۶۰۴۶۰۰ مخلوط کن
۲۱
مرتضی آذرشب
شهریار ۰۹۱۲XXXX۴۶ ۵۵۰۷۸۶۶۳۰۵۳ مخلوط کن
۲۲
....
--- ۰۹۹۰XXXX۳۱ ۴۴۰۳۱۵۱۰۱۹۸ مخلوط کن
۲۳
هادی پهلوانی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۶۲ ۴۴۰۳۲۶۷۰۱۵۰ مخلوط کن
۲۴
....
--- ۰۹۱۵XXXX۰۸ ۵۵۰۷۸۶۹۰۴۹۹ مخلوط کن
۲۵
شیر محمد عباسی
رباط کریم ۰۹۱۰XXXX۵۲ ۴۴۰۳۱۴۹۴۲۶۵ آب مرکبات گیری
۲۶
مجتبی پرینی
سمنان ۰۹۱۲XXXX۱۷ ۴۴۰۳۲۱۶۲۷۷۶ آب مرکبات گیری
۲۷
مزگان زندیه
ملایر ۰۹۱۸XXXX۸۲ ۴۴۰۳۰۸۶۴۴۱۵ آب مرکبات گیری
۲۸
آیت اله قیاسوند
نهاوند ۰۹۱۸XXXX۰۳ ۶۶۰۲۱۴۴۳۴۶۴ آب مرکبات گیری
۲۹
نسترن جگروند
اصفهان ۰۹۱۸XXXX۹۹ ۴۰۳۱۶۹۹۵۹۸ آب مرکبات گیری
۳۰
علی شهبازی تبار
گرگان ۰۹۰۳XXXX۱۴ ۴۴۰۳۱۲۴۳۲۲۴ آب مرکبات گیری
۳۱
محمد سارانی
زابل ۰۹۳۷XXXX۴۹ ۷۷۰۱۵۷۳۷۰۴۳ آب مرکبات گیری
۳۲
حسین زارع
یزد ۰۹۹۲XXXX۱۵ ۴۴۰۳۰۴۷۱۸۴۵ آب مرکبات گیری
۳۳
زینب عبدی
قرچک ۰۹۱۹XXXX۹۷ ۹۹۰۰۸۷۳۵۸۷۲ آب مرکبات گیری
۳۴
سهراب عیوضی
سرپل ذهاب ۰۹۳۶XXXX۴۳ ۴۴۰۳۱۷۱۹۵۵۹ آب مرکبات گیری
۳۵
معصومه مالمیر
نهاوند ۰۹۹۲XXXX۴۲ ۶۶۰۲۰۵۴۹۰۴۰ آب مرکبات گیری
۳۶
فروزان آزادی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۸۶ ۶۶۰۲۱۷۳۲۱۲۲ آب مرکبات گیری
برندگان دوره پنجاه و ششم از تاریخ 1399/01/01 تا تاریخ 1399/01/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
محمد قربانی کیا
رزن ۰۹۱۸XXXX۲۳ ۴۴۰۳۱۰۵۰۴۷۴ جاروبرقی
۲
سهیلا اسماعیلی
قرچک ۰۹۱۹XXXX۷۰ ۴۴۰۳۰۹۱۷۵۲۸ جاروبرقی
۳
حسین غلامی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۵۵ ۴۴۰۳۱۰۰۹۹ جاروبرقی
۴
محمد مجیدی
کرج ۰۹۱۹XXXX۰۴ ۵۵۰۷۵۹۱۹۴۶۷ آبمیوه گیری
۵
مهدی خلیلی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۴۲ ۳۳۰۰۱۵۲۳۷۳۱ آبمیوه گیری
۶
محمد محمدیان
خوی ۰۹۱۴XXXX۲۹ ۲۲۰۴۰۱۰۰۴۹۶ آبمیوه گیری
۷
ناصر کعب
شوشتر ۰۹۰۳XXXX۴۰ ۴۴۰۳۰۹۴۳۴۲۵ آبمیوه گیری
۸
محمد شمس
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۹۱ ۴۴۰۳۱۲۷۵۹۷۶ چای ساز
۹
جلیل قلخانباز
همدان ۰۹۱۹XXXX۳۵ ۶۶۰۲۰۵۵۲۵۰۲ چای ساز
۱۰
لیلا کمائی
اهواز ۰۹۱۶XXXX۲۲ ۴۴۰۳۰۹۰۱۰۵۵ چای ساز
۱۱
عذرا صفری
محمدیه ۰۹۱۹XXXX۳۰ ۴۴۰۳۱۶۲۴۰۴۷ چای ساز
۱۲
مجید کاویانی
--- ۰۹۱۹XXXX۳۰ ۵۵۰۷۶۱۶۱۵۷۱ چای ساز
۱۳
معصومه عبدالکریم زاده
کاشان ۰۹۱۳XXXX۸۷ ۵۵۰۶۸۱۳۲۳۷۴ اتو
۱۴
زهرا تقی زاده
همدان ۰۹۱۸XXXX۸۹ ۴۴۰۳۱۰۴۴۱۶۷ اتو
۱۵
زهرا خندان
کاشان ۰۹۱۳XXXX۴۸ ۳۳۰۰۱۳۱۳۳۲۰ اتو
۱۶
یوسف جلیل وند
نهاوند ۰۹۱۸XXXX۳۴ ۶۶۰۲۱۴۴۳۶۹۳ اتو
۱۷
حمید روح بخش
تهران ۰۹۱۳XXXX۸۷ ۴۴۰۳۲۳۸۵۸۳۹ اتو
۱۸
علی ناروئی
زابل ۰۹۱۵XXXX۵۰ ۹۹۰۰۷۹۰۴۶۰۰ هدفون بی سیم
۱۹
عزت اله مومیوند
تویسرکان ۰۹۹۰XXXX۰۲ ۶۶۰۲۰۵۴۹۸۸۳ هدفون بی سیم
۲۰
رضا گرکانی
بردسیر ۰۹۱۳XXXX۵۴ ۶۶۰۲۰۷۱۷۲۱۵ هدفون بی سیم
۲۱
حسین توکلی
زرند ۰۹۱۳XXXX۰۴ ۴۴۰۳۲۱۱۵۲۶۱ هدفون بی سیم
۲۲
مریم رمضان زاده
تهران ۰۹۰۵XXXX۴۳ ۵۵۰۷۶۱۶۶۴۲۹ هدفون بی سیم
۲۳
ابوالفضل شفیع کار
تهران ۰۹۱۲XXXX۰۳ ۴۴۰۳۱۵۳۹۲۶۰ هدفون بی سیم
۲۴
....
--- ۰۹۳۵XXXX۶۵ ۶۶۰۲۱۱۸۴۵۰۸ هدفون بی سیم
۲۵
سروش خواصی
بروجرد ۰۹۲۲XXXX۳۳ ۴۴۰۳۱۱۵۰۷۰۳ هدفون بی سیم
۲۶
چیا پیره
مهاباد ۰۹۰۱XXXX۲۴ ۹۹۰۰۹۱۰۱۲۱۵ هدفون بی سیم
۲۷
مصطفی عبداله زاده
کرمان ۰۹۱۳XXXX۴۰ ۵۵۰۷۷۶۴۸۶۷۵ هدفون بی سیم
۲۸
مهدی میرجلیلی
یزد ۰۹۱۳XXXX۷۰ ۴۴۰۳۱۱۰۸۷۸۲ هدفون بی سیم
۲۹
محمدرضا پور اسماعیل
زابل ۰۹۱۵XXXX۵۸ ۳۳۰۰۰۴۸۵۴۲۴ هدفون بی سیم
۳۰
فردین رحیمی اسماعیل آبادی
شیراز ۰۹۳۳XXXX۹۰ ۶۶۰۲۱۰۱۴۳۳۷ هدفون بی سیم
۳۱
داود روشنی
اصفهان ۰۹۱۷XXXX۵۵ ۴۴۰۳۱۱۶۴۴۹۱ هدفون بی سیم
۳۲
اسما زینلی
کرمان ۰۹۱۴XXXX۰۸ ۵۵۰۷۵۹۳۱۲۳۱ هدفون بی سیم
۳۳
ندا بهروزی
اسلامشهر ۰۹۳۶XXXX۸۹ ۳۳۰۰۱۱۸۴۱۷۲ اسپیکر بلوتوثی
۳۴
معصومه مهدیان
زاهدان ۰۹۳۷XXXX۱۰ ۹۹۰۰۸۳۸۱۷۳۰ اسپیکر بلوتوثی
۳۵
....
--- ۰۹۹۰XXXX۸۴ ۵۵۰۷۶۰۲۱۸۹۴ اسپیکر بلوتوثی
۳۶
علی گل رخ
صومعه سرا ۰۹۹۰XXXX۵۲ ۴۴۰۳۱۰۰۷۷۴۹ اسپیکر بلوتوثی
۳۷
محمد علی سیادت پور
سمنان ۰۹۹۰XXXX۶۵ ۴۴۰۳۱۰۹۲۵۴۹ اسپیکر بلوتوثی
۳۸
محمود کریمیان فر
یاسوج ۰۹۹۲XXXX۷۸ ۵۵۰۷۵۷۴۶۰۱۸ اسپیکر بلوتوثی
۳۹
.....
--- ۰۹۰۱XXXX۸۵ ۲۲۰۴۰۵۲۷۵۵۶ اسپیکر بلوتوثی
۴۰
نازنین زهرا وفایی
تهران ۰۹۳۰XXXX۳۴ ۴۴۰۳۱۹۰۰۶۰۶ اسپیکر بلوتوثی
۴۱
داود رضایی
کرج ۰۹۱۹XXXX۱۰ ۲۲۰۳۹۱۰۰۱۶۲ اسپیکر بلوتوثی
۴۲
هوشنگ جوان بخت
اصفهان ۰۹۱۷XXXX۱۷ ۶۶۰۲۱۶۴۰۳۰۱ اسپیکر بلوتوثی
۴۳
.....
--- ۰۹۱۵XXXX۷۷ ۵۵۰۷۵۹۱۲۲۰۲ اسپیکر بلوتوثی
۴۴
فاطمه طالبی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۳۱ ۳۳۰۰۰۰۹۲۴۰۲ اسپیکر بلوتوثی
۴۵
داود نجفی نسب
سمنان ۰۹۱۲XXXX۷۷ ۹۹۰۰۸۴۱۷۴۴۴ اسپیکر بلوتوثی
۴۶
ابوالفضل دهقان
یزد ۰۹۱۴XXXX۸۴ ۴۴۰۳۱۳۰۹۱۷۷ اسپیکر بلوتوثی
۴۷
فریبا قلچ خوانی
تهران ۰۹۳۵XXXX۰۴ ۵۵۰۷۱۰۰۵۰۸۸ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره پنجاه و پنجم از تاریخ 1398/12/16 تا تاریخ 1398/12/29
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
نعمت قربانعلی زاده
خوی ۰۹۱۴XXXX۸۸ ۴۴۰۳۲۵۳۷۸۸۵ ماشین لباسشویی
۲
علی جوشقانی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۴۹ ۴۴۰۳۰۵۷۳۶۵۹ PS4
۳
احمد عبدالملکی
نهاوند ۰۹۹۲XXXX۹۷ ۵۶۰۲۰۱۴۷۹۵۷ PS4
۴
محمد مهدی زاده
شیروان ۰۹۹۲XXXX۷۹ ۲۲۰۴۶۵۸۷۲۴۵ ساعت هوشمند
۵
محمدرضا سالاری
زاهدان ۰۹۲۱XXXX۹۷ ۶۶۰۲۰۳۴۴۵۳۳ ساعت هوشمند
۶
مهدی موقوفه
تهران ۰۹۳۹XXXX۸۴ ۴۴۰۳۰۹۰۹۷۸۳ ساعت هوشمند
۷
مهدی کولیوند
تهران ۰۹۳۳XXXX۴۸ ۶۶۰۲۰۵۴۸۲۵۴ هدفون بی سیم
۸
میلاد کریم نژاد
تهران ۰۹۰۲XXXX۲۵ ۳۳۰۰۱۰۱۱۳۰۶ هدفون بی سیم
۹
داود قاسمی مهر
اسلامشهر ۰۹۱۲XXXX۷۱ ۵۵۰۷۵۹۳۳۷۷۵ هدفون بی سیم
۱۰
....
--- ۰۹۱۱XXXX۲۹ ۶۶۰۳۱۰۸۴۵۹۹ هدفون بی سیم
۱۱
....
--- ۰۹۱۹XXXX۱۱ ۳۳۰۰۱۵۱۲۶۲۲ هدفون بی سیم
۱۲
عبداله ترکاشوند
نهاوند ۰۹۰۵XXXX۹۴ ۶۶۰۲۰۵۵۳۴۸۹ هدفون بی سیم
۱۳
زهرا عبدالهی
جیرفت ۰۹۱۳XXXX۲۱ ۴۴۰۳۲۰۰۵۸۸۵ هدفون بی سیم
۱۴
جواد بیدی
کرج ۰۹۱۲XXXX۷۰ ۴۴۰۳۱۴۳۲۳۹۱ هدفون بی سیم
۱۵
مهدی همتی
اسدآباد ۰۹۱۸XXXX۸۹ ۴۴۰۳۰۵۶۹۱۰۹ هدفون بی سیم
۱۶
مهدیه زارعی
بوانات ۰۹۱۷XXXX۵۱ ۶۶۰۲۱۲۳۹۷۵۰ هدفون بی سیم
۱۷
نورعلی مرادی
نورآباد ۰۹۳۶XXXX۸۵ ۴۴۰۳۱۲۲۵۲۸۶ هدفون بی سیم
۱۸
الهام راد پرور
یزد ۰۹۱۳XXXX۳۹ ۴۴۰۳۰۲۶۴۱۲۲ هدفون بی سیم
۱۹
قاسم نظر پوریان
مسجدسلیمان ۰۹۱۶XXXX۸۰ ۲۲۰۳۷۹۶۰۲۹۲ هدفون بی سیم
۲۰
سهیلا بیاتی حقیقت
همدان ۰۹۳۰XXXX۴۴ ۴۴۰۲۹۸۶۵۴۴۴ هدفون بی سیم
۲۱
اکبر اسدی پیرلو
پارس آباد ۰۹۱۴XXXX۲۳ ۶۶۰۲۰۳۱۱۹۶۶ هدفون بی سیم
۲۲
....
--- ۰۹۳۸XXXX۷۲ ۵۵۰۷۶۶۷۱۰۳ اسپیکر بلوتوثی
۲۳
سعید سبزی وند
اصفهان ۰۹۳۶XXXX۹۵ ۴۴۰۳۲۱۵۸۱۳۶ اسپیکر بلوتوثی
۲۴
روح اله نوری
تهران ۰۹۳۶XXXX۳۱ ۲۲۰۴۰۰۰۷۶۷۰ اسپیکر بلوتوثی
۲۵
احمد باقری
تهران ۰۹۱۲XXXX۳۵ ۵۵۰۷۵۹۳۲۷۰۱ اسپیکر بلوتوثی
۲۶
علی زارع مهدی آبادی
کرمان ۰۹۱۴XXXX۲۹ ۴۴۰۳۱۴۱۵۶۵۷ اسپیکر بلوتوثی
۲۷
حمید غلامی
نورآباد ۰۹۱۷XXXX۹۳ ۴۴۰۳۱۸۰۱۸۷۱ اسپیکر بلوتوثی
۲۸
نرگس کرم پناه
یزد ۰۹۱۳XXXX۵۰ ۴۴۰۳۰۷۹۴۷۲۸ اسپیکر بلوتوثی
۲۹
مریم ابوالقاسمی
تهران ۰۹۳۹XXXX۳۸ ۶۶۰۲۱۰۲۰۵۰۶ اسپیکر بلوتوثی
۳۰
الهام طلوعی
تهران ۰۹۱۲XXXX۲۹ ۵۵۰۷۴۰۰۲۲۶۸ اسپیکر بلوتوثی
۳۱
.....
--- ۰۹۹۰XXXX۱۰ ۳۳۰۰۱۱۹۴۳۶۳ اسپیکر بلوتوثی
۳۲
غلامرضا رحمانیان
آستارا ۰۹۰۵XXXX۸۱ ۳۳۰۰۱۴۸۴۹۰۱ اسپیکر بلوتوثی
۳۳
سید جواد نقوی
ورامین ۰۹۱۲XXXX۲۵ ۴۴۰۳۱۴۲۱۹۱۸ اسپیکر بلوتوثی
۳۴
علی اکبر نورایی
مشهد ۰۹۰۳XXXX۸۴ ۴۴۰۲۰۶۵۷۰۷۴۴ اسپیکر بلوتوثی
۳۵
عهدیه قدیانی
قزوین ۰۹۹۲XXXX۹۹ ۶۶۰۲۱۱۷۷۷۶۴ اسپیکر بلوتوثی
۳۶
قدرت اله رنجبر
ایلام ۰۹۱۸XXXX۱۰ ۴۴۰۳۰۸۷۲۴۸۱ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره پنجاه و چهارم از تاریخ 1398/12/01 تا تاریخ 1398/12/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
نگار خورا
کامیاران ۰۹۱۸XXXX۳۱ ۶۶۰۲۱۱۷۷۰۲۱ تلویزیون
۲
حدیثه مهرپرور
شیروان ۰۹۳۰XXXX۳۹ ۲۲۰۳۹۶۵۴۹۵۳ تلویزیون
۳
محمدصادق علیزاده
ورامین ۰۹۱۰XXXX۰۹ ۴۴۰۳۱۱۴۹۹۰۶ جاروبرقی
۴
امیرحسین شهامتی فر
تهران ۰۹۱۲XXXX۲۲ ۴۴۰۳۱۶۷۲۳۷۱ ساعت هوشمند
۵
شهربانو جعفر نژاد
سنگر ۰۹۱۱XXXX۳۸ ۳۳۰۰۰۴۶۳۳۴۹ ساعت هوشمند
۶
محسن تمیزکار
قم ۰۹۱۰XXXX۳۲ ۴۴۰۲۸۷۹۹۷۵۵ ساعت هوشمند
۷
ستار بریسم
اندیمشک ۰۹۱۶XXXX۸۵ ۴۴۰۳۰۴۳۷۹۵۷ هدفون بی سیم
۸
علی ببر زاده
شیروان ۰۹۱۹XXXX۶۱ ۴۴۰۲۹۰۸۵۹۷۵ هدفون بی سیم
۹
زهره عینی دخت
شاهین شهر ۰۹۱۳XXXX۴۲ ۴۴۰۳۰۸۱۹۴۶۳ هدفون بی سیم
۱۰
فاطمه کولیوند
فیروزان ۰۹۹۴XXXX۱۲ ۶۶۰۲۰۵۴۷۷۳۹ هدفون بی سیم
۱۱
ماهان حسین زاده
نسیم شهر ۰۹۳۸XXXX۳۲ ۴۴۰۳۱۳۴۵۷۷۲ هدفون بی سیم
۱۲
.....
--- ۰۹۰۳XXXX۳۰ ۴۴۰۳۱۰۱۳۴۸۰ هدفون بی سیم
۱۳
محمد باقر جبلی
بندر دیلم ۰۹۱۶XXXX۶۶ ۴۴۳۰۳۰۲۷۳۶ هدفون بی سیم
۱۴
علی زارع
--- ۰۹۹۲XXXX۸۹ ۶۰۲۰۹۳۰۷۱۸ هدفون بی سیم
۱۵
ابوالفضل بدل لو
رباط کریم ۰۹۱۹XXXX۸۲ ۴۴۰۳۰۹۰۲۶۲۳ هدفون بی سیم
۱۶
علی مرحد پور
رامشیر ۰۹۳۰XXXX۱۳ ۴۴۰۳۱۶۳۴۷۴۰ هدفون بی سیم
۱۷
رضا زبر دست
قوچان ۰۹۳۵XXXX۱۴ ۴۴۰۳۰۱۴۳۷۵۸ هدفون بی سیم
۱۸
احمد احمدی
رباط کریم ۰۹۱۲XXXX۵۸ ۵۵۰۷۲۷۸۰۱۶۴ هدفون بی سیم
۱۹
عزیز ریسمانی
شیروان ۰۹۳۸XXXX۷۸ ۳۳۰۰۱۰۹۸۶۵۳ هدفون بی سیم
۲۰
سعید سرحدی
زابل ۰۹۰۱XXXX۱۳ ۹۹۰۰۸۰۳۱۹۹۲ هدفون بی سیم
۲۱
وحید مقصودی
خورموج ۰۹۹۲XXXX۹۳ ۴۴۰۳۱۵۰۰۷۴۹ هدفون بی سیم
۲۲
فیصل محمدی زاده
سیریک ۰۹۱۷XXXX۱۶ ۴۴۰۳۱۲۲۹۸۸۹ اسپیکر
۲۳
یاسین مهدی زاده
شیروان ۰۹۳۰XXXX۷۵ ۹۹۰۰۲۱۴۳۹۵۲ اسپیکر
۲۴
زهرا خزایی
ورامین ۰۹۳۹XXXX۹۲ ۵۵۰۷۴۱۷۹۶۲۸ اسپیکر
۲۵
رضا رستمی
کاشمر ۰۹۰۳XXXX۸۰ ۴۴۰۳۰۶۲۹۳۲۲ اسپیکر
۲۶
مریم رحیمی
میناب ۰۹۳۹XXXX۰۱ ۶۶۰۲۰۹۳۲۳۲۹ اسپیکر
۲۷
مهدی رضایی
همدان ۰۹۱۸XXXX۱۲ ۴۴۰۳۰۵۴۳۶۴۶ اسپیکر
۲۸
دانیال درخشنده
بندر عباس ۰۹۱۳XXXX۳۴ ۹۹۰۰۸۵۴۶۹۰۹ اسپیکر
۲۹
علی محمدی فرد
شیراز ۰۹۱۷XXXX۰۶ ۴۴۰۳۱۲۴۷۶۳۶ اسپیکر
۳۰
اعظم قاسمی
قم ۰۹۹۰XXXX۸۷ ۳۳۰۰۱۵۲۰۲۳۴ اسپیکر
۳۱
مهدیه محبی راد
کرج ۰۹۰۵XXXX۰۲ ۴۴۰۲۹۴۹۲۹۴۱ اسپیکر
۳۲
محمد میرشکاری
زابل ۰۹۱۵XXXX۶۹ ۲۲۰۳۹۰۷۰۷۹۳ اسپیکر
۳۳
مهدی فرحزادی
تهران ۰۹۱۹XXXX۱۷ ۶۶۰۲۱۲۴۰۸۰۴ اسپیکر
۳۴
محبوبه اکبرآبادی
مشهد ۰۹۳۵XXXX۵۹ ۵۵۰۷۵۶۰۳۱۱۳ اسپیکر
۳۵
مرتضی پور قلی
خوی ۰۹۱۴XXXX۰۳ ۶۶۰۲۱۱۵۳۸۲۳۹ اسپیکر
۳۶
انسیه شهبازی
تهران ۰۹۱۰XXXX۰۹ ۶۶۰۲۰۹۳۹۰۸۳ اسپیکر
برندگان دوره پنجاه و سوم از تاریخ 1398/11/16 تا تاریخ 1398/11/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
پری نخعی زینلی
شوسف ۰۹۱۵XXXX۴۲ ۴۴۰۳۰۵۹۳۱۶۰ ماشین لباسشویی
۲
علی احمدی
لار ۰۹۱۶XXXX۲۸ ۴۴۰۳۰۷۹۳۷۹۳ PS4
۳
مرضیه دین محمدی
نهاوند ۰۹۱۸XXXX۶۰ ۶۶۰۲۰۵۵۰۶۷۶ PS4
۴
زهرا اسد پور
خوی ۰۹۱۴XXXX۵۰ ۵۵۰۷۵۷۷۵۰۲۲ ساعت هوشمند
۵
محمد شیخی
آبدانان ۰۹۱۸XXXX۱۳ ۴۴۰۳۰۷۷۱۷۸۵ ساعت هوشمند
۶
تارویردی علی نژاد
ارومیه ۰۹۱۴XXXX۵۱ ۶۶۰۲۱۱۶۴۰۷۲ ساعت هوشمند
۷
زینب آلبا
--- ۰۹۳۹XXXX۰۳ ۶۶۰۲۱۰۲۷۳۷۲ هدفون بی سیم
۸
سوسن دانشور
رباط کریم ۰۹۱۲XXXX۱۷ ۴۴۰۳۰۷۰۹۴۳۸ هدفون بی سیم
۹
رومینا کارگر
اصفهان ۰۹۳۶XXXX۵۴ ۴۴۰۳۰۶۰۶۴۱۹ هدفون بی سیم
۱۰
محمدرضا زندی
بم ۰۹۰۲XXXX۹۲ ۳۳۰۰۱۰۴۱۰۵۰ هدفون بی سیم
۱۱
کریم کشاورز
ازنا ۰۹۱۶XXXX۵۱ ۴۴۰۳۱۴۴۵۷۹۰ هدفون بی سیم
۱۲
زینب تاجیک
کازرون ۰۹۹۱XXXX۰۹ ۴۴۰۳۰۱۳۸۳۷۳ هدفون بی سیم
۱۳
محمد سعیدی نامداری
دزفول ۰۹۱۶XXXX۵۶ ۶۶۰۲۰۹۷۱۲۳۷ هدفون بی سیم
۱۴
محمدرضا کاظمی
شاهین شهر ۰۹۱۳XXXX۶۴ ۴۴۰۳۱۰۰۸۵۷۷ هدفون بی سیم
۱۵
میلاد رمضانی
لاهیجان ۰۹۱۱XXXX۴۱ ۶۶۰۲۰۷۱۳۰۲۴ هدفون بی سیم
۱۶
حبیب پور احمدیان
یزد ۰۹۹۲XXXX۶۳ ۴۴۰۳۰۷۳۹۸۸۳ هدفون بی سیم
۱۷
طاها عفت
یزد ۰۹۲۲XXXX۴۴ ۴۴۰۳۰۷۴۳۷۷۱ هدفون بی سیم
۱۸
محمد رستاخیز
میناب ۰۹۳۳XXXX۴۵ ۶۶۰۲۰۵۲۰۵۰۲ هدفون بی سیم
۱۹
حسین سهرابی
--- ۰۹۱۷XXXX۸۱ ۴۴۰۳۰۷۶۰۷۸۸ هدفون بی سیم
۲۰
علیرضا دلگشا
شیراز ۰۹۱۷XXXX۷۵ ۴۴۴۴۰۳۰۹۲۵۵ هدفون بی سیم
۲۱
سعید دهقان
یزد ۰۹۱۳XXXX۴۵ ۴۴۰۳۰۲۶۲۳۱۶ هدفون بی سیم
۲۲
علیرضا ریسمانی
شیروان ۰۹۹۲XXXX۲۸ ۳۳۰۰۱۰۹۸۴۷۶ اسپیکر
۲۳
نسرین قاسم زاده
تهران ۰۹۱۵XXXX۴۱ ۳۳۰۰۱۲۶۳۴۹۵ اسپیکر
۲۴
مجید انصاری
کازرون ۰۹۱۷XXXX۲۲ ۴۴۰۳۱۱۳۶۴۰۳ اسپیکر
۲۵
حسن مرادی
شهریار ۰۹۹۰XXXX۰۱ ۵۵۰۷۱۴۸۸۰۷۰ اسپیکر
۲۶
میلاد قمی
قم ۰۹۱۲XXXX۰۹ ۴۴۰۳۱۱۲۳۶۱۰ اسپیکر
۲۷
احمد شیخی
آبدانان ۰۹۹۰XXXX۴۲ ۴۴۰۳۰۸۷۴۸۲۲ اسپیکر
۲۸
حسین دریس جرفی
آبادان ۰۹۹۱XXXX۹۹ ۴۴۰۲۷۳۷۸۴۸۹ اسپیکر
۲۹
صادق بیاضی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۹۱ ۳۳۰۰۰۱۶۵۸۱۵ اسپیکر
۳۰
مرتضی شمس الدینی
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۷۰ ۹۹۰۰۸۳۸۱۴۸۳ اسپیکر
۳۱
علیرضا رخ جو
بندرلنگه ۰۹۰۳XXXX۵۹ ۴۴۰۳۰۵۳۴۱۵۰ اسپیکر
۳۲
هادی مظفری
پاکدشت ۰۹۲۲XXXX۱۸ ۵۵۰۷۴۸۴۴۵۴۲ اسپیکر
۳۳
یوسف جلیل وند
فیروزان ۰۹۱۸XXXX۳۴ ۶۶۰۲۰۵۵۲۴۳۶ اسپیکر
۳۴
رضا حسینی
بجنورد ۰۹۱۵XXXX۲۵ ۶۶۰۲۰۱۲۸۹۹۶ اسپیکر
۳۵
زهرا صفائیان
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۲۹ ۲۲۰۳۹۳۷۶۴۲۶ اسپیکر
۳۶
میلاد تربتی
تهران ۰۹۱۰XXXX۹۷ ۹۹۰۰۸۹۳۷۷۲۲ اسپیکر
برندگان دوره پنجاه و دوم از تاریخ 1398/11/01 تا تاریخ 1398/11/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
سید یونس محسن عریض اصل
رامشیر ۰۹۱۶XXXX۲۵ ۴۴۰۳۰۵۸۹۱۸۷ تلویزیون
۲
محمد کاظم حمیدی پور
یزد ۰۹۱۳XXXX۳۴ ۴۴۰۳۰۵۹۶۰۴۳ تلویزیون
۳
منصوره ابراهیم نژاد
بابل ۰۹۱۱XXXX۷۶ ۹۹۰۰۸۶۰۹۱۰۴ جاروبرقی
۴
مهدی سواری عواجه
اهواز ۰۹۱۶XXXX۱۷ ۴۴۰۲۸۹۸۱۳۹۹ ساعت هوشمند
۵
افشین قلی پور
شاهین شهر ۰۹۱۶XXXX۱۷ ۴۴۰۳۰۵۹۳۲۶۵ ساعت هوشمند
۶
زهرا جمالی پور
اهواز ۰۹۱۶XXXX۶۷ ۴۴۰۳۰۵۹۷۸۶۷ ساعت هوشمند
۷
علی اکبر ساسان
لار ۰۹۱۶XXXX۷۰ ۴۴۰۲۹۷۵۴۱۲۲ هدفون بی سیم
۸
زهرا جوانمردی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۹۹ ۲۲۰۳۹۲۷۶۸۰۷ هدفون بی سیم
۹
ابوطالب عزیزی
ارزوئیه ۰۹۱۴XXXX۱۷ ۴۴۰۳۱۱۴۳۸۱۵ هدفون بی سیم
۱۰
نرگس درویش بیگی
بندر عباس ۰۹۱۶XXXX۳۳ ۲۲۰۳۹۱۴۴۴۶۷ هدفون بی سیم
۱۱
عباس واحدی
بهار ۰۹۳۰XXXX۸۷ ۵۵۰۷۵۵۶۲۵۱۹ هدفون بی سیم
۱۲
الهه منصوری
قوچان ۰۹۰۳XXXX۸۲ ۴۴۰۲۷۲۳۶۵۳۸ هدفون بی سیم
۱۳
مرضیه حاج محمدی
تهران ۰۹۳۸XXXX۲۶ ۹۹۰۰۸۳۱۷۱۹۴ هدفون بی سیم
۱۴
خلیل عنایتی
همدان ۰۹۱۸XXXX۳۶ ۴۴۰۳۰۵۴۸۶۵۰ هدفون بی سیم
۱۵
خداوردی قلی زاده
اسلامشهر ۰۹۳۷XXXX۸۷ ۶۶۰۲۰۵۲۱۲۹۵ هدفون بی سیم
۱۶
علیرضا ریسمانی
شیروان ۰۹۳۹XXXX۷۶ ۲۲۰۳۷۳۹۹۱۸۱ هدفون بی سیم
۱۷
رضا اسودی
--- ۰۹۳۳XXXX۵۸ ۷۷۰۱۵۵۹۰۵۹۱ هدفون بی سیم
۱۸
فرشاد شکوهی
خمین ۰۹۱۳XXXX۳۰ ۴۴۰۳۰۳۹۶۰۲۷ هدفون بی سیم
۱۹
محمد سلمانی
خورموج ۰۹۳۶XXXX۵۱ ۴۴۰۳۰۷۸۴۰۱۹ هدفون بی سیم
۲۰
زهرا میرزایی
شیراز ۰۹۳۵XXXX۰۹ ۴۴۰۲۹۲۸۸۶۹۷ هدفون بی سیم