لیست برندگان فستیوال شگفتی های گلشن

برندگان دوره چهل و هفتم از تاریخ 1398/08/01 تا تاریخ 1398/08/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
ناصر سعادت صادق
آزادشهر ۰۹۱۱XXXX۸۵ ۴۴۰۲۹۳۲۴۷۹ ماشین لباسشویی
۲
محمد معینی نژاد
بم ۰۹۱۳XXXX۲۶ ۴۴۰۲۸۸۹۴۳۷۸ PS4
۳
ناصر فیاض پور
کرج ۰۹۳۷XXXX۶۴ ۵۵۰۷۴۳۳۴۲۴۴ PS4
۴
محسن قبادی
تهران ۰۹۱۹XXXX۴۵ ۹۹۰۰۸۴۶۳۹۸۴ ساعت هوشمند
۵
شیلا شریفی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۷ ۹۹۰۰۸۶۹۵۶۷۲ ساعت هوشمند
۶
میلاد دهقانی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۲۰ ۵۵۰۷۲۸۲۴۸۲۱ ساعت هوشمند
۷
...
--- ۰۹۳۵XXXX۶۵ ۵۵۰۸۷۶۵۴۴۶۸ هدفون بی سیم
۸
...
--- ۰۹۱۲XXXX۱۱ ۴۴۰۲۸۲۰۳۸۴۷ هدفون بی سیم
۹
...
--- ۰۹۳۸XXXX۸۳ ۳۳۰۰۰۹۱۱۶۲۵ هدفون بی سیم
۱۰
خالق وردی آقایی
--- ۰۹۰۱XXXX۴۱ ۳۳۰۰۰۸۷۵۷۴۴ هدفون بی سیم
۱۱
رسول تارک
شهرکرد ۰۹۳۸XXXX۷۸ ۵۵۰۶۰۹۴۲۱۹۸ هدفون بی سیم
۱۲
...
--- ۰۹۱۳XXXX۶۴ ۲۲۰۳۷۵۲۵۶۴۵ هدفون بی سیم
۱۳
...
--- ۰۹۱۷XXXX۳۲ ۶۶۰۱۹۶۷۰۲۴۶ هدفون بی سیم
۱۴
مهدی سعدالهی
تهران ۰۹۱۲XXXX۴۵ ۵۵۰۷۱۵۲۵۲۹۹ هدفون بی سیم
۱۵
حسن ساسانی
تهران ۰۹۰۲XXXX۲۰ ۵۵۰۶۸۵۵۷۳۲۲ هدفون بی سیم
۱۶
آیناز آق
گنبد کاووس ۰۹۱۱XXXX۳۵ ۴۴۰۲۹۸۵۲۶۴۷ هدفون بی سیم
۱۷
سهیلا رئوفی
تهران ۰۹۱۹XXXX۱۳ ۹۹۰۰۸۴۴۱۲۷۷ هدفون بی سیم
۱۸
سپیده حاجی پور
تهران ۰۹۱۰XXXX۵۴ ۳۳۰۰۰۶۱۸۰۰۵۱ هدفون بی سیم
۱۹
سودابه حسن زاده
تهران ۰۹۳۵XXXX۱۸ ۹۹۰۰۸۵۷۷۶۹۴ هدفون بی سیم
۲۰
...
--- ۰۹۱۱XXXX۳۰ ۹۹۰۰۸۵۲۴۶۰۸ هدفون بی سیم
۲۱
مجید میرزایی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۶۳ ۴۴۰۳۰۵۲۲۲۷۰ هدفون بی سیم
۲۲
...
--- ۰۹۰۱XXXX۴۳ ۹۹۰۰۸۱۹۱۰۳۹ اسپیکر بلوتوثی
۲۳
مجید حسینپور
تهران ۰۹۳۷XXXX۹۷ ۹۹۰۰۸۷۹۱۳۳۸ اسپیکر بلوتوثی
۲۴
...
--- ۰۹۱۷XXXX۰۵ ۴۴۰۲۹۵۵۹۱۴۷ اسپیکر بلوتوثی
۲۵
حنانه آقابرارزاده
تهران ۰۹۲۲XXXX۴۹ ۳۳۹۰۰۵۷۹۹۵۴ اسپیکر بلوتوثی
۲۶
پریسا علوی
زنجان ۰۹۳۵XXXX۷۹ ۴۴۰۲۹۱۹۱۹۱۳ اسپیکر بلوتوثی
۲۷
مهران نجفی
--- ۰۹۹۰XXXX۲۵ ۹۹۰۰۸۴۸۸۹۵۳ اسپیکر بلوتوثی
۲۸
محمود مهدی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۴۴ ۹۹۰۰۸۷۰۹۵۳۸ اسپیکر بلوتوثی
۲۹
محمد سلیمانی
اراک ۰۹۳۵XXXX۲۳ ۵۵۰۶۵۴۷۴۲۷۲ اسپیکر بلوتوثی
۳۰
کبری جوئری
اهواز ۰۹۱۶XXXX۲۷ ‏۶۶۰۱۵۱۳۳۶۶۶ اسپیکر بلوتوثی
۳۱
محمد نکویی
آزادشهر ۰۹۱۱XXXX۶۴ ۴۴۰۲۳۳۳۲۵۴۶ اسپیکر بلوتوثی
۳۲
...
--- ۰۹۱۳XXXX۰۶ ۷۷۰۱۹۴۵۳۲۵۵ اسپیکر بلوتوثی
۳۳
فریبرز قبادی
قصرشیرین ۰۹۱۸XXXX۹۸ ۴۴۰۲۹۲۱۲۲۸۶ اسپیکر بلوتوثی
۳۴
...
--- ۰۹۳۹XXXX۸۱ ۴۴۰۲۹۸۵۱۷۱۷ اسپیکر بلوتوثی
۳۵
جواد جوانمرد
مشهد ۰۹۳۷XXXX۳۰ ۴۴۰۲۶۶۵۸۶۵۷ اسپیکر بلوتوثی
۳۶
محمود حاتمی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۶۷ ۶۶۰۱۹۷۲۷۳۲۸ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره چهل و ششم از تاریخ 1398/07/16 تا تاریخ 1398/07/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
نصراله احمدی
بندر عباس ۰۹۳۷XXXX۲۸ ۲۲۰۳۷۷۲۴۱۰۸ LEDتلویزیون
۲
فاطمه حسینپور
تهران ۰۹۱۰XXXX۳۶ ۴۴۰۳۰۱۸۳۲۵۱ LEDتلویزیون
۳
سعید ضیایی جزی
اصفهان ۰۹۳۸XXXX۲۱ ۴۴۰۳۰۰۱۹۲۷۴ جاروبرقی
۴
ندا اعراب
اصفهان ۰۹۳۳XXXX۶۳ ۳۳۰۰۰۱۹۳۰۵۰ ساعت هوشمند
۵
الیاس رضوانی
خواف ۰۹۱۵XXXX۰۹ ۹۹۰۰۸۳۷۵۲۳۱ ساعت هوشمند
۶
نسرین سپتان
کرج ۰۹۱۲XXXX۲۶ ۳۳۰۰۰۶۸۰۶۶۶ ساعت هوشمند
۷
محمد آقایی
مشهد ۰۹۳۷XXXX۳۰ ۴۴۰۲۹۷۶۵۴۹۸ هدفون بی سیم
۸
حمید خوشبخت
کرمانشاه ۰۹۳۷XXXX۳۳ ۲۶۶۳۷۱۲۴۸۳۲ هدفون بی سیم
۹
نجمه سادات پرهیزی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۵۷ ۲۲۰۰۳۱۵۲۲۲ هدفون بی سیم
۱۰
امید عربی خلیل آباد
یزد ۰۹۱۴XXXX۷۲ ۹۹۰۰۷۹۶۳۴۷۹ هدفون بی سیم
۱۱
ایوب رمرودی حسینی
پاکدشت ۰۹۰۳XXXX۹۵ ۵۵۰۷۳۶۲۱۸۸ هدفون بی سیم
۱۲
ذبیح اله آرش کوشک
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۲۸ ۴۴۰۲۸۹۱۷۴۲۲ هدفون بی سیم
۱۳
ابوالفضل میرزایی
گلپایگان ۰۹۱۳XXXX۱۸ ۷۷۰۱۶۶۵۲۹۵۲ هدفون بی سیم
۱۴
حسنعلی لطیف زاده
شاهین شهر ۰۹۱۳XXXX۶۱ ۳۳۰۰۰۱۰۲۲۹۹ هدفون بی سیم
۱۵
فاطمه جوکار
شیراز ۰۹۱۰XXXX۰۷ ۴۴۰۲۶۷۶۴۹۹۳ هدفون بی سیم
۱۶
فرزانه روح بخش
سرخس ۰۹۹۱XXXX۶۸ ۲۲۰۲۳۸۶۸۷۵۷ هدفون بی سیم
۱۷
رضا بستان گر
اهواز ۰۹۳۷XXXX۰۴ ۴۴۰۲۸۸۶۳۹۶۷ هدفون بی سیم
۱۸
امیر نوروزی
شیراز ۰۹۳۳XXXX۷۶ ۴۴۰۳۰۱۱۴۲۳۰ هدفون بی سیم
۱۹
حدیثه مهرپرور
شیروان ۰۹۱۵XXXX۱۵ ۲۲۰۳۷۷۰۸۹۵۷ هدفون بی سیم
۲۰
...
--- ۰۹۰۲XXXX۹۶ ۹۹۰۰۸۴۱۷۰۷۵۳ هدفون بی سیم
۲۱
مجتبی راهنما
اصفهان ۰۹۳۸XXXX۱۲ ۴۴۰۲۹۴۷۹۳۳۶ هدفون بی سیم
۲۲
زینب مکاری زاده
یزد ۰۹۱۰XXXX۱۳ ۴۴۰۲۹۷۴۸۳۴۵ اسپیکر بلوتوثی
۲۳
حسین حاجی پور
کرج ۰۹۱۲XXXX۸۸ ۲۲۰۰۸۷۷۴۲۳۳ اسپیکر بلوتوثی
۲۴
سینا فروتن
رامهرمز ۰۹۰۲XXXX۸۱ ۴۴۰۲۶۴۱۳۵۵۰ اسپیکر بلوتوثی
۲۵
علیرضا ریسمانی
شیروان ۰۹۹۴XXXX۷۳ ۲۲۰۳۷۹۰۶۸۸۴ اسپیکر بلوتوثی
۲۶
عرفان امیر احمدی
تهران ۰۹۳۹XXXX۲۰ ۴۴۰۲۹۹۷۲۸۱۳ اسپیکر بلوتوثی
۲۷
هوتن بنکدار
رشت ۰۹۰۳XXXX۱۶ ۴۴۰۲۸۶۳۸۰۶۳ اسپیکر بلوتوثی
۲۸
حمیدرضا جمالی
رشت ۰۹۱۱XXXX۹۹ ۲۲۰۳۷۵۱۶۴۱۹ اسپیکر بلوتوثی
۲۹
مهدی مکرمی
ساری ۰۹۱۱XXXX۴۱ ۲۲۰۳۹۴۴۶۲۲۰ اسپیکر بلوتوثی
۳۰
مجید صابری
--- ۰۹۳۷XXXX۸۲ ۴۴۰۲۷۱۹۶۰۵۹ اسپیکر بلوتوثی
۳۱
نرگس همتیان
--- ۰۹۱۳XXXX۵۳ ۶۶۰۱۹۵۰۱۴۶۵ اسپیکر بلوتوثی
۳۲
آسیه گل محمدی
شیروان ۰۹۳۵XXXX۸۲ ۵۵۰۷۱۵۲۱۸۰۴ اسپیکر بلوتوثی
۳۳
سعید احدی
تهران ۰۹۲۱XXXX۲۷ ۳۳۰۰۰۱۸۵۷۵۲ اسپیکر بلوتوثی
۳۴
ایمان محمودی
نطنز ۰۹۰۲XXXX۶۲ ۹۹۰۰۷۷۵۷۷۵۶ اسپیکر بلوتوثی
۳۵
علی طبیبی
--- ۰۹۳۶XXXX۶۵ ۴۴۰۲۸۲۱۹۳۲۴ اسپیکر بلوتوثی
۳۶
محمد رییسی
دهلران ۰۹۱۸XXXX۵۳ ۵۵۰۸۷۰۹۰۰۳۱ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره چهل و پنجم از تاریخ 1398/07/01 تا تاریخ 1398/07/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
فاطمه سادات امیرحسینی
تهران ۹۳۵۹XXXX۱ ۵۵۰۷۳۲۲۷۷۹۴ ماشین لباسشویی
۲
...
--- ۹۰۲۸XXXX۲ ۶۶۰۱۹۷۲۹۳۲۹ ps4
۳
مینا شورابی
شیروان ۹۱۵۴XXXX۹ ۴۴۰۲۹۸۰۳۳۲۶ ps4
۴
بهزاد محمدی نصر
بندر جاسک ۰۹۱۲XXXX۲۰ ۴۴۰۲۸۲۳۸۵۲۳ ساعت هوشمند
۵
احمد حیدری
--- ۰۹۱۶XXXX۱۲ ۴۴۰۲۶۵۴۰۵۵۱ ساعت هوشمند
۶
شرافت جوادی خواه
یاسوج ۰۹۰۲XXXX۰۶ ۴۴۰۲۹۳۹۰۵۴۳ ساعت هوشمند
۷
امیر جلال آبادی
بم ۹۱۴۰XXXX۳ ۵۵۰۷۳۲۵۷۹۶۴ هدفون بی سیم
۸
زهرا نوری
تهران ۰۹۱۰XXXX۸۰ ۶۶۰۱۶۳۷۲۷۰۲ هدفون بی سیم
۹
مرضیه یعقوب زاده ویشکایی
رشت ۰۹۱۱XXXX۵۸ ‏۴۴۰۲۸۹۹۳۱۴۳ هدفون بی سیم
۱۰
سیدمحمد باقری مکی
اراک ۰۹۱۸XXXX۱۹ ۵۵۰۷۲۸۲۵۸۵۲ هدفون بی سیم
۱۱
آذر بیگی
یزد ۰۹۳۹XXXX۶۷ ۵۵۰۷۰۸۶۱۰۷۷ هدفون بی سیم
۱۲
مصطفی رجب زاده نسوان
کاشمر ۰۹۳۸XXXX۷۵ ۵۵۰۵۵۴۵۶۰۴۲ هدفون بی سیم
۱۳
محمود حاج بابایی
نجف آباد ۹۱۴۰XXXX۱ ۴۴۰۲۹۴۷۹۷۸۲ هدفون بی سیم
۱۴
وحید گوجه لو
تهران ۰۹۳۰XXXX۵۴ ۵۵۰۷۲۵۵۱۶۳۴ هدفون بی سیم
۱۵
شمسی میرزایی
میناب ۰۹۱۷XXXX۷۰ ۵۵۰۷۲۸۴۲۱۹۱ هدفون بی سیم
۱۶
امیررضا کارگران
کرمان ۹۳۷۴XXXX۹ ۵۵۰۷۳۲۷۰۹۳۰ هدفون بی سیم
۱۷
زهرا وقاریان
ورامین ۰۹۳۶XXXX۳۸ ۹۹۰۰۸۲۶۸۲۷۴ هدفون بی سیم
۱۸
روح الله لطیف کارزاده
شاهین شهر ۰۹۰۱XXXX۳۱ ۳۳۰۰۰۱۰۲۳۱۳ هدفون بی سیم
۱۹
علی راد
یزد ۹۱۴۰XXXX۶ ۹۹۰۰۸۱۲۷۵۴۲ هدفون بی سیم
۲۰
برهان برزگر
مریوان ۹۱۸۷XXXX۵ ۴۴۰۲۷۹۸۴۳۴۰ هدفون بی سیم
۲۱
مجید حاج هاشمی
شهرضا ۰۹۹۲XXXX۵۸ ۴۴۰۲۹۰۲۱۴۸۱ هدفون بی سیم
۲۲
حسن مهری
تهران ۰۹۱۲XXXX۷۷ ۴۴۰۲۸۱۹۷۷۰۰ اسپیکربلوتوثی
۲۳
رضا دینارلو
مرودشت ۰۹۳۳XXXX۴۹ ۴۴۰۲۹۷۹۲۹۵۰ اسپیکربلوتوثی
۲۴
محمد عبداللهی
رشت ۰۹۳۳XXXX۹۴ ۶۶۰۱۹۵۷۴۴۰۰ اسپیکربلوتوثی
۲۵
نفیسه حلوانی
یزد ۹۱۴۰XXXX۳ ۲۲۰۳۷۹۸۰۳۷۷ اسپیکربلوتوثی
۲۶
معصومه حقیقی بشری
تهران ۰۹۱۹XXXX۲۵ ۲۲۰۳۸۱۱۶۹۲۳ اسپیکربلوتوثی
۲۷
سعید شعبانی زاده
شیراز ۰۹۱۸XXXX۵۷ ۴۴۰۲۹۲۳۹۷۶۴ اسپیکربلوتوثی
۲۸
حسین امینیان
مشهد ۰۹۳۰XXXX۵۰ ۴۴۰۲۸۰۹۱۳۶۹ اسپیکربلوتوثی
۲۹
...
--- ۰۹۳۶XXXX۱۲ ۶۶۰۱۹۷۸۲۱۴۳ اسپیکربلوتوثی
۳۰
...
--- ۰۹۰۲XXXX۰۱ ۴۴۰۲۸۸۲۵۴۹۴ اسپیکربلوتوثی
۳۱
فریبرز قبادی رحیم آبادی
قصرشیرین ۰۹۱۸XXXX۹۸ ۴۴۰۲۹۲۱۲۲۳۹ اسپیکربلوتوثی
۳۲
فایزه صفری
تهران ۰۹۱۹XXXX۶۶ ۴۴۰۲۹۷۸۲۲۳۷ اسپیکربلوتوثی
۳۳
...
--- ۰۹۹۰XXXX۶۹ ۵۵۰۵۶۲۷۰۸۰۹ اسپیکربلوتوثی
۳۴
مهدی میرزایی مقصود
کرمان ۹۱۴۰XXXX۵ ۹۹۰۰۸۲۱۷۶۰۱ اسپیکربلوتوثی
۳۵
...
--- ۹۱۴۱XXXX۳ ۵۵۰۷۴۰۵۹۹۲۳ اسپیکربلوتوثی
۳۶
...
--- ۰۹۰۳XXXX۸۵ ۴۴۰۲۹۰۳۸۰۴۶ اسپیکربلوتوثی
برندگان دوره چهل و چهارم از تاریخ 1398/06/16 تا تاریخ 1398/06/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
فردین علیرضالو
خوی ۹۱۴۷XXXX۱ ۲۲۰۳۷۷۰۶۰۷۴ تلویزیون LED
۲
مسعود شیرعلی
اهواز ۹۱۶۹XXXX۳ ۴۴۰۲۶۷۱۹۱۹۰ تلویزیون LED
۳
نجمه امامی
بجنورد ۹۹۰۴XXXX۵ ۹۹۰۰۸۴۲۶۵۳۳ جاروبرقی
۴
اصغر قنبری
فسا ۹۱۷۵XXXX۹ ۲۲۰۳۷۷۲۴۳۸۵ ساعت هوشمند
۵
مصطفی یعقوب منش
یاسوج ۹۹۰۰XXXX۲ ۴۴۰۲۹۲۲۶۵۱۴ ساعت هوشمند
۶
مهدی شهریاری
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۱ ۶۶۰۱۴۷۸۰۹۴۸ ساعت هوشمند
۷
پروانه پارسا
کرمان ۹۱۴۰XXXX۶ ۵۵۰۷۳۲۷۰۹۷۱ هدفون بی سیم
۸
نوید خسروپور
بندر عباس ۹۰۲۹XXXX۳ ۵۵۰۷۱۰۳۵۸۵۴ هدفون بی سیم
۹
ایوب پورحسن
--- ۹۱۱۹XXXX۵ ۴۴۰۲۸۷۹۴۴۰۰ هدفون بی سیم
۱۰
حسین بشارتی
بم ۹۳۷۲XXXX۵ ۵۵۰۷۳۲۵۷۳۶۳ هدفون بی سیم
۱۱
جهانگیر راحت
--- ۹۱۷۸XXXX۷ ۴۴۰۲۸۴۸۸۹۷۱ هدفون بی سیم
۱۲
رضا سالاری
زاهدان ۹۱۵۲XXXX۲ ۷۷۰۱۶۸۹۲۱۷۰ هدفون بی سیم
۱۳
صالح سلیمانی
اراک ۹۹۲۴XXXX۲ ۲۲۰۳۶۷۴۸۸۸۴ هدفون بی سیم
۱۴
کامران حیدری
بندر عباس ۹۱۶۴XXXX۲ ۵۵۰۷۱۰۳۴۵۰۳ هدفون بی سیم
۱۵
امیرعباس سالاری
--- ۹۱۵۲XXXX۲ ۹۹۰۰۷۹۶۰۱۰۰ هدفون بی سیم
۱۶
...
--- ۰۹۳۸XXXX۲۰ ۲۲۰۳۷۴۰۸۲۹۴ هدفون بی سیم
۱۷
سید اعظم اسماعیل زاده
بجنورد ۹۱۵۲XXXX۶ ۲۲۰۳۷۸۱۶۸۹۱ هدفون بی سیم
۱۸
سمیه قادری
اراک ۹۹۲۶XXXX۳ ۲۲۰۳۶۷۴۸۰۳۲ هدفون بی سیم
۱۹
ندا صادقی
اصفهان ۹۱۳۱XXXX۶ ۲۲۰۳۸۳۹۳۱۶۵ هدفون بی سیم
۲۰
سعیده رنگریز
زاهدان ۹۱۵۸XXXX۲ ۷۷۰۱۶۸۸۱۱۳۵ هدفون بی سیم
۲۱
فهیمه شریفی
بندر عباس ۹۱۷۵XXXX۹ ۲۲۰۳۷۶۰۰۱۶۲ هدفون بی سیم
۲۲
سعید سالاری
بندر عباس ۹۳۶۱XXXX۱ ۵۵۰۷۹۸۳۰۷۷ اسپیکر بلوتوثی
۲۳
مژگان نیک فرجام
--- ۰۹۱۹XXXX۳۵ ۹۹۰۰۷۸۶۶۷۸۵ اسپیکر بلوتوثی
۲۴
فاطمه غفوری نیا
--- ۹۱۵۴XXXX۹ ۴۴۰۲۷۲۲۶۳۴۲ اسپیکر بلوتوثی
۲۵
پرویز لطفعلی زاده
اهواز ۹۱۶۳XXXX۷ ۴۴۰۲۶۷۱۹۲۲۱ اسپیکر بلوتوثی
۲۶
سعید پاکوزون
--- ۰۹۱۲XXXX۷۴ ۵۵۰۶۰۶۵۷۶۹۷ اسپیکر بلوتوثی
۲۷
سلمان بارانی
--- ۹۱۵۶XXXX۸ ۷۷۰۱۹۳۳۹۸۷۰ اسپیکر بلوتوثی
۲۸
ثارالله فصیح فرد
یاسوج ۹۱۶۰XXXX۰ ۴۴۰۲۹۲۲۶۵۹۸ اسپیکر بلوتوثی
۲۹
سارا سلیمانی
اراک ۰۹۹۲XXXX۰۵ ۵۵۰۶۵۴۳۵۷۹۰ اسپیکر بلوتوثی
۳۰
علی اصغر افتخاری
رامسر ۰۹۱۱XXXX۲۴ ۳۰۰۳۹۲۲۱۹۹ اسپیکر بلوتوثی
۳۱
نبی الله خسروی
--- ۰۹۱۳XXXX۹۶ ۷۷۰۱۶۷۳۷۰۹ اسپیکر بلوتوثی
۳۲
حسین آل بویه
بوشهر ۹۱۷۷XXXX۲ ۲۲۰۳۷۶۵۶۴۰۶ اسپیکر بلوتوثی
۳۳
محسن میرزایی قلعه کهنه
زابل ۹۱۵۹XXXX۶ ۵۵۰۶۵۶۱۰۱۱۷ اسپیکر بلوتوثی
۳۴
محمد دهقان
--- ۰۹۳۷XXXX۱۲ ۹۹۰۰۸۰۲۰۰۶۰ اسپیکر بلوتوثی
۳۵
منصوره غریبی تختی
بندر عباس ۹۱۷۵XXXX۰ ۵۵۰۷۰۸۶۵۵۰۲۳ اسپیکر بلوتوثی
۳۶
فاطمه عابدی
بوشهر ۹۳۷۶XXXX۹ ۴۴۰۲۶۶۳۳۹۵۶ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره چهل و سوم از تاریخ 1398/05/01 تا تاریخ 1398/06/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
حسین جوانمردی
شیراز ۹۱۷۸XXXX۲ ۲۲۰۳۵۳۸۸۷۴۵ ماشین لباسشویی
۲
فرزانه آقایی
مشهد ۹۱۵۰XXXX۳ ۲۲۰۳۶۰۸۶۷۴۳ PS4
۳
علی عزیزی
یاسوج ۹۱۷۱XXXX۸ ۵۵۰۷۳۲۷۲۹۰۵ PS4
۴
سیدعلی احمدی
شوش ۹۱۶۶XXXX۳ ۴۴۰۲۶۹۵۵۱۶۰ ساعت هوشمند
۵
آمنه امیدوار
شیروان ۹۱۵۶XXXX۹ ۷۷۰۱۷۵۱۲۷۹۳ ساعت هوشمند
۶
روح اله نوروزی
شیراز ۹۳۶۰XXXX۴ ۵۵۰۷۱۴۶۴۷۵۹ ساعت هوشمند
۷
میثم عنبری
--- ۹۱۷۹XXXX۷ ۲۲۰۳۵۱۱۹۶۸۲ هدفون بی سیم
۸
مریم فرناز حاجی مغانلو
اردبیل ۹۱۴۶XXXX۵ ۹۹۰۰۸۳۰۰۲۳۹ هدفون بی سیم
۹
عصمت رحیمی
فلاورجان ۹۹۱۱XXXX۲ ۲۲۰۰۸۱۴۶۹۸۲ هدفون بی سیم
۱۰
یاسر غلامرضایی
یزد ۹۱۳۷XXXX۸ ۴۴۰۲۹۱۴۳۱۷۷ هدفون بی سیم
۱۱
لیلا کاظمی
اصفهان ۹۱۴۰XXXX۵ ۴۴۰۲۸۶۲۳۵۶۳ هدفون بی سیم
۱۲
فرهاد شمسی پور
شهرکرد ۹۱۶۲XXXX۶ ۹۹۰۰۸۲۹۱۲۱۲ هدفون بی سیم
۱۳
سجاد سلیمانی
اراک ۹۹۱۸XXXX۹ ۵۵۰۶۵۵۸۱۵۶۸ هدفون بی سیم
۱۴
عذرا کرمی
تهران ۹۳۸۶XXXX۹ ۴۴۰۲۷۸۳۱۷۶۲ هدفون بی سیم
۱۵
حمیدرضا خلیلی
اراک ۹۱۸۷XXXX۲ ۵۵۰۶۵۵۷۳۳۶۱ هدفون بی سیم
۱۶
هادی عاشوری زاده
بندر عباس ۹۱۷۶XXXX۹ ۵۵۰۶۸۴۶۷۲۴۳ هدفون بی سیم
۱۷
حامد جعفری مقدم
--- ۹۱۵۵XXXX۸ ۱۱۰۲۵۱۸۳۰۸۱ هدفون بی سیم
۱۸
سید حسن بیات پناه
زنجان ۹۱۹۵XXXX۲ ۴۴۰۲۹۲۹۰۲۵۷ هدفون بی سیم
۱۹
احمد آبزر
فنوج ۹۱۵۹XXXX۲ ۴۴۰۲۷۶۴۳۳۱۸ هدفون بی سیم
۲۰
رویا فرنیا
بم ۹۳۷۳XXXX۲ ۴۴۰۲۹۱۱۲۴۲۷ هدفون بی سیم
۲۱
علی یزدانی
تبریز ۹۱۴۸XXXX۳ ۴۴۰۲۸۷۹۱۰۷۴ هدفون بی سیم
۲۲
فاطمه سادات حسینی
مشهد ۹۰۳۸XXXX۸ ۹۹۰۰۷۹۳۶۹۶۶ اسپیکر
۲۳
فاروق فلاحی
سنندج ۹۱۸۲XXXX۱ ۱۱۰۲۶۱۰۰۶۴۶ اسپیکر
۲۴
اعظم شاکری
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۷ ۶۶۰۱۳۹۵۱۵۷۰ اسپیکر
۲۵
...
--- ۰۹۱۳XXXX۰۳ ۴۴۰۲۶۹۳۳۴۹۸ اسپیکر
۲۶
علیرضا ریسمانی
شیروان ۹۳۷۸XXXX۵ ۵۵۰۷۱۴۶۱۷۰۴ اسپیکر
۲۷
علی جعفری
مرند ۹۱۴۷XXXX۰ ۴۴۰۲۱۸۷۷۲۱۱ اسپیکر
۲۸
...
--- ۰۹۳۸XXXX۴۸ ۴۴۰۲۸۱۶۶۰۸۶ اسپیکر
۲۹
...
--- ۰۹۰۳XXXX۱۶ ۶۶۰۲۰۹۶۴۹۴۲ اسپیکر
۳۰
...
--- ۰۹۱۲XXXX۳۰ ۵۵۰۷۲۱۳۳۰۸۳ اسپیکر
۳۱
رضا قربانپور
رامسر ۹۲۱۹XXXX۷ ۲۲۰۳۲۸۶۶۱۶۶ اسپیکر
۳۲
...
--- ۹۱۷۳XXXX۲ ۵۵۰۶۷۲۳۷۵۰۱ اسپیکر
۳۳
...
--- ۹۰۳۳XXXX۹ ۴۴۰۲۹۱۱۲۴۶۸ اسپیکر
۳۴
محمد امینیان
مشهد ۹۱۵۹XXXX۹ ۹۹۰۰۸۰۴۰۸۵۲ اسپیکر
۳۵
محمداسکندری
تبریز ۹۱۴۶XXXX۹ ۴۴۰۲۸۵۹۷۵۹۰ اسپیکر
۳۶
سعید جاودان
--- ۹۱۷۶XXXX۹ ۵۵۰۶۷۲۳۶۶۵۲ اسپیکر
برندگان دروره چهل و دوم از تاریخ 1398/05/15 تا تاریخ 1398/05/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
سیروس اسدی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۷۷ ۱۱۰۲۶۱۰۳۰۶۱ تلویزیون LED
۲
شوکت بنی صدر
اراک ۰۹۱۸XXXX۱۰ ۴۴۰۲۸۰۹۰۹۲۷ تلویزیون LED
۳
مهدی جوزی
اردستان ۰۹۱۳XXXX۹۸ ۲۲۰۳۵۷۵۵۴۵۷ جاروبرقی
۴
حسین کاشکی
بندرلنگه ۰۹۱۱XXXX۰۱ ۲۲۰۳۷۲۸۷۵۲۰ ساعت هوشمند
۵
داوود قاسمی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۵۶ ۴۴۰۲۸۹۰۰۷۶۵ ساعت هوشمند
۶
علی خسروبیگی
اراک ۰۹۱۸XXXX۶۸ ۴۴۰۲۶۶۳۸۶۵۵ ساعت هوشمند
۷
حمید حمانی
ایلام ۰۹۱۸XXXX۶۱ ۴۴۰۲۶۶۰۹۲۹۲ هدفون
۸
روح الله نحوی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۷۶ ۲۲۰۳۴۸۰۸۱۵۵ هدفون
۹
رباب نامجو
جهرم ۰۹۱۷XXXX۶۶ ۴۴۰۲۶۷۴۹۵۶۰ هدفون
۱۰
عبدالحسین ملا زاده
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۵۹ ۴۴۰۲۶۷۲۴۶۱۶ هدفون
۱۱
...
--- ۰۹۱۳XXXX۲۴ ۷۷۰۱۹۴۵۲۹۷۲ هدفون
۱۲
محمدعلی لطف اللهی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۶۸ ۶۶۶۱۵۱۴۸۳۹ هدفون
۱۳
رضا قندهاری
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۳۷ ۴۴۰۲۹۲۱۴۸۶۶ هدفون
۱۴
...
--- ۰۹۱۳XXXX۲۹ ۴۴۰۲۷۸۷۱۸۴۹ هدفون
۱۵
سید علی میر رضایی
یزد ۰۹۹۱XXXX۱۰ ۴۴۰۲۸۶۶۶۹۴۱ هدفون
۱۶
معصومه رفیعی
اراک ۰۹۱۸XXXX۷۰ ۲۲۰۳۶۷۴۸۹۸۷ هدفون
۱۷
لیلا اقوام
همدان ۰۹۱۸XXXX۲۲ ۴۴۰۲۶۷۵۶۱۲۲ هدفون
۱۸
علی عبدولی
همدان ۰۹۱۸XXXX۸۵ ‏۷۷۰۱۴۱۹۱۸۱۰ هدفون
۱۹
سمیه قاسمی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۶۱ ۱۱۰۲۵۴۲۳۳۷۹ هدفون
۲۰
عبدالله صفیرپور
کرمان ۰۹۱۳XXXX۲۰ ۵۵۰۵۷۱۱۷۳۰۰ هدفون
۲۱
آمنه امیدوار
--- ۰۹۳۸XXXX۸۴ ۷۷۰۱۸۵۱۲۹۶۱ هدفون
۲۲
...
--- ۰۹۱۷XXXX۳۹ ۴۴۰۲۶۹۰۲۴۶۱ اسپیکر
۲۳
روح الله لطیف کارزاده
اصفهان ۰۹۱۶XXXX۳۷ ۶۶۰۱۴۹۹۳۴۹۸ اسپیکر
۲۴
شیشه چی
سنندج ۰۹۱۸XXXX۶۳ ۲۲۰۳۷۸۸۸۲۷۱ اسپیکر
۲۵
کریم کاظمی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۳۸ ۳۳۰۰۰۰۹۶۹۷۷ اسپیکر
۲۶
محمد دارابی
نورآباد ۰۹۱۷XXXX۹۹ ۱۱۰۲۵۳۴۵۲۳۷ اسپیکر
۲۷
بشیری
کرج ۰۹۱۲XXXX۲۹ ۴۴۰۲۹۲۹۸۱۳۱ اسپیکر
۲۸
...
--- ۰۹۱۸XXXX۹۸ ۴۴۰۲۶۶۷۴۶۶۵ اسپیکر
۲۹
حسینی
مشهد ۰۹۹۴XXXX۶۴ ۴۴۰۲۷۲۴۰۸۲۴ اسپیکر
۳۰
سبزه بلوچ
کرمان ۰۹۱۳XXXX۰۷ ۴۴۰۲۸۳۵۴۳۹۲ اسپیکر
۳۱
مهدی محبی
--- ۰۹۱۵XXXX۰۲ ۹۹۰۰۷۹۶۰۸۲۰ اسپیکر
۳۲
قلعه خانی
سمنان ۰۹۱۱XXXX۵۵ ۴۴۰۲۳۳۰۶۸۳۰ اسپیکر
۳۳
میلاد القاصی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۶۰ ۶۶۰۱۲۱۳۸۵۴۵ اسپیکر
۳۴
زهرا نعمتی
--- ۰۹۱۷XXXX۲۹ ۴۴۰۲۶۴۸۷۷۶۷ اسپیکر
۳۵
قربانی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۶۴ ۹۹۰۰۷۹۷۷۵۴ اسپیکر
۳۶
ابراهیم شیلی مشعور
همدان ۰۹۱۸XXXX۶۸ ۹۹۰۰۷۹۷۴۱۷۴ اسپیکر
برندگان دوره چهل و یکم از تاریخ 1398/04/31 تا تاریخ 1398/05/14
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
علیرضا روزبه
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۸ ۲۲۰۰۶۲۶۹۵۷۰ ماشین لباسشویی
۲
رویا فرنیا
بم ۰۹۱۳XXXX۵۰ ۴۴۰۲۸۹۴۳۷۶۳ PS4
۳
حسین عسگری
محلات ۰۹۱۸XXXX۰۳ ۴۴۰۲۶۵۰۴۰۶۱ PS4
۴
عبدالناصر محمودی
یاسوج ۰۹۱۳XXXX۰۸ ۴۴۰۲۹۱۴۴۷۷۶ ساعت هوشمند
۵
احسان مسعودپور
بندر عباس ۰۹۳۹XXXX۱۳ ۷۷۰۱۶۴۴۸۲۶۰ ساعت هوشمند
۶
سیما عبدالهی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۸۳ ۴۴۰۲۹۰۹۱۸۱۹ ساعت هوشمند
۷
محسن حسینی
زنجان ۰۹۱۹XXXX۸۷ ۴۴۰۲۸۳۷۰۰۳۰ هدفون
۸
مهدی شریفی
زنجان ۰۹۱۹XXXX۷۴ ۲۲۰۳۷۴۹۴۶۶۱ هدفون
۹
سمیرا کاظمی
شهریار ۰۹۱۰XXXX۴۹ ۵۵۰۵۷۱۵۸۱۹۵ هدفون
۱۰
عباس قاسم زاده
رشت ۰۹۱۱XXXX۴۲ ۲۲۰۳۵۳۷۰۷۷۹ هدفون
۱۱
یدالله فلاح
لنگرود ۰۹۱۱XXXX۳۰ ۲۲۰۳۷۲۵۱۶۷۷ هدفون
۱۲
وحید شهران فر
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۴۲ ۵۵۰۷۰۷۸۱۴۷۲ هدفون
۱۳
محمد امین عمادی
خرامه ۰۹۱۷XXXX۶۲ ۲۲۰۳۴۲۴۵۹۷۴ هدفون
۱۴
فاطمه غیاث آبادی
اراک ۰۹۱۸XXXX۰۴ ۵۵۰۶۵۴۷۴۲۴۳ هدفون
۱۵
عبدالکریم غلامی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۶۱ ۹۹۰۰۷۹۲۴۰۸۱ هدفون
۱۶
فاطمه بیرقی
اراک ۰۹۱۸XXXX۳۹ ۲۲۰۰۶۸۲۴۱۲۸ هدفون
۱۷
...
--- ۰۹۹۲XXXX۱۱ ۹۹۰۰۸۵۳۴۶۷۹۰ هدفون
۱۸
یاسر افضلی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۷۲ ۴۴۰۲۸۰۳۳۷۲۷ هدفون
۱۹
راضیه دهقانی
شهرکرد ۹۱۴۰XXXX۴ ۲۲۰۳۷۵۳۷۷۸۲ هدفون
۲۰
امیر حمزه طلایی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۱۹ ۶۶۰۱۳۵۸۰۹۰۳ هدفون
۲۱
حسین عباس زاده
تهران ۰۹۰۵XXXX۵۰ ۲۲۰۳۷۲۵۴۱۷۳ هدفون
۲۲
مصطفی عاشوری
تهران ۰۹۱۱XXXX۰۰ ۶۶۰۱۲۵۱۹۰۰۷ اسپیکر
۲۳
امین رنجبر
بم ۰۹۱۳XXXX۱۸ ۴۴۰۲۸۹۴۲۲۳۹ اسپیکر
۲۴
زهرا صفرزاده
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۸۷ ۵۵۰۶۵۴۳۲۸۹۲ اسپیکر
۲۵
...
--- ۰۹۱۲XXXX۹۳ ۶۶۰۱۵۲۱۷۳۴۸ اسپیکر
۲۶
علیرضا پاریاب
رشت ۰۹۱۱XXXX۷۷ ۹۹۰۰۸۱۰۴۹۸۴ اسپیکر
۲۷
اسماعیل عفتی
قائم شهر ۰۹۱۱XXXX۱۰ ۹۹۰۰۷۷۲۸۶۸۷ اسپیکر
۲۸
مرتضی حیدری
تهران ۰۹۱۰XXXX۹۸ ۹۹۰۰۸۰۰۹۸۰۰ اسپیکر
۲۹
...
--- ۰۹۱۸XXXX۵۱ ۴۴۰۲۸۲۳۰۲۴۴ اسپیکر
۳۰
محمد باقر عربیان مهری
سمنان ۰۹۱۲XXXX۰۲ ۹۹۰۰۷۹۵۵۶۳۱ اسپیکر
۳۱
علیرضا علی اکبری
میمه ۰۹۱۶XXXX۹۸ ۷۷۰۱۹۳۶۸۸۷۲ اسپیکر
۳۲
محمد حقی
گلستان ۰۹۱۱XXXX۱۰ ۷۷۰۱۹۲۹۰۶۵۶ اسپیکر
۳۳
عباس اردانی پور
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۸۲ ۴۴۰۲۸۳۰۹۶۴۱ اسپیکر
۳۴
طاهره رنجبر
--- ۰۹۱۷XXXX۱۱ ۶۶۰۱۳۷۲۱۱۹۶ اسپیکر
۳۵
فاطمه پیروزه
--- ۰۹۱۷XXXX۵۸ ۴۴۰۲۶۸۰۹۹۹۰ اسپیکر
۳۶
سید مهدی موسوی
پاکدشت ۰۹۲۱XXXX۴۰ ۴۴۰۲۹۱۹۳۵۰۵ اسپیکر
برندگان دوره چهلم از تاریخ 1398/04/15 تا تاریخ 1398/04/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
...
--- ۰۹۳۹XXXX۳۴ ۶۶۰۱۲۲۸۸۱۰۰ اسپیکر
۲
سید مصطفی مهدوی
ساری ۰۹۱۱XXXX۵۵ ۳۳۰۰۴۲۳۹۶۹۵ تلویزیون LED
۳
شایان اندرز
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۷۱ ۱۱۰۲۵۵۲۴۸۷۴ تلویزیون LED
۴
امیرپژمان مشرف
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۲۹ ۴۴۰۲۷۶۴۷۱۶۴ جاروبرقی
۵
شهرام سالاری
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۲۶ ۵۵۰۶۸۱۵۰۶۸۳ ساعت هوشمند
۶
مصطفی یاوری
یزد ۰۹۱۳XXXX۶۷ ۲۲۰۳۶۹۳۵۲۸۰ ساعت هوشمند
۷
راحله تاجیک
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۱ ۲۲۰۳۶۷۶۸۰۷۶ ساعت هوشمند
۸
روح الله حسنی نژاد
راور ۰۹۱۳XXXX۵۹ ۶۶۰۱۴۲۶۲۲۴۴ هدفون
۹
حسین خیره کش
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۸۱ ۹۹۰۰۷۹۴۲۷۹۷ هدفون
۱۰
علی دانشور
--- ۰۹۱۵XXXX۲۶ ۴۴۰۲۷۷۳۷۳۳۶ هدفون
۱۱
علی قربان نژاد
کرمان ۰۹۱۳XXXX۵۱ ۲۲۰۳۵۷۲۹۸۱۶ هدفون
۱۲
روح الله مکرمی
اسلامشهر ۰۹۱۲XXXX۱۱ ۵۵۰۵۲۳۴۹۸۴۷ هدفون
۱۳
فاطمه سالاری
کرمان ۰۹۱۳XXXX۹۷ ۷۷۰۱۸۴۹۳۹۱ هدفون
۱۴
رضا امینی
بم ۰۹۱۳XXXX۷۶ ۱۱۰۲۵۱۳۳۹۱۰ هدفون
۱۵
سعید سالاری
--- ۰۹۱۷XXXX۴۸ ۵۵۰۶۸۱۵۲۷۳۶ هدفون
۱۶
مرتضی قزلی
خرمشهر ۰۹۱۰XXXX۶۹ ۴۴۰۲۷۰۰۹۰۲۶ هدفون
۱۷
سیوان یاراحمدی
--- ۰۹۱۸XXXX۵۹ ۴۴۰۲۶۳۳۲۹۹۷ هدفون
۱۸
سعید جاودان
--- ۰۹۰۵XXXX۵۳ ۵۵۰۰۶۸۱۴۲۲۶۶ هدفون
۱۹
حسین زارع زاده
یزد ۰۹۱۳XXXX۱۷ ۶۶۰۱۳۶۹۲۴۵۰ هدفون
۲۰
رضاپور محسن یکتا
تهران ۰۹۱۲XXXX۷۱ ۵۵۰۶۹۱۶۸۲۱۳ هدفون
۲۱
...
--- ۰۹۱۹XXXX۹۹ ‏۶۶۰۱۸۷۳۰۴۳۸ هدفون
۲۲
نصیر کیانی
تهران ۹۱۳۷XXXX۰ ۵۵۰۶۵۱۳۴۶۴۷ اسپیکر
۲۳
سحر پودات
تهران ۰۹۱۷XXXX۶۷ ۲۲۰۳۶۶۲۵۲۸۵ اسپیکر
۲۴
خانم شرنجانی
همدان ۰۹۱۸XXXX۳۵ ۹۹۰۰۸۱۳۶۶۰۲ اسپیکر
۲۵
اسماعیل زارعی
گراش ۰۹۱۷XXXX۲۳ ۹۹۰۰۸۳۸۷۳۵۰ اسپیکر
۲۶
رایوند باباخانی
تهران ۰۹۲۱XXXX۱۸ ۴۴۰۲۸۲۵۶۰۶۱ اسپیکر
۲۷
جهان ساعی
سیرجان ۰۹۱۳XXXX۸۹ ۶۶۰۱۳۷۰۹۴۸۶ اسپیکر
۲۸
عباس ضیایی
تهران ۰۹۳۰XXXX۱۱ ‏۹۹۰۰۷۹۱۲۶۵۰ اسپیکر
۲۹
مرتضی حسن آبادی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۵۲ ۶۶۰۱۴۲۶۴۶۷۴ اسپیکر
۳۰
محسن جوزانی
همدان ۰۹۱۸XXXX۳۸ ۴۴۰۲۶۶۰۱۸۴۳ اسپیکر
۳۱
مهوش بردبار
--- ۰۹۱۷XXXX۰۳ ۲۲۰۳۷۱۷۴۸۴۶ اسپیکر
۳۲
مهناز برزگرپور
کرمان ۰۹۱۳XXXX۸۵ ۹۹۰۰۷۹۶۶۵۶۵ اسپیکر
۳۳
عمر امانیان
تهران ۰۹۱۱XXXX۴۰ ۴۴۰۲۸۵۸۰۴۳۷ اسپیکر
۳۴
فائزه ابوالقاسمی
تهران ۰۹۱۰XXXX۲۶ ۴۴۰۲۸۵۶۱۹۲۱ اسپیکر
۳۵
...
--- ۰۹۱۲XXXX۱۸ ۴۴۰۲۸۲۵۶۰۶۶ اسپیکر
۳۶
...
--- ۰۹۱۸XXXX۴۵ ۴۴۰۲۸۰۲۰۴۳۱ اسپیکر
برندگان دوره سی و نهم از تاریخ 1398/03/31 تا تاریخ 1398/04/14
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
فهیمه غلامی
شیروان ۰۹۱۵XXXX۷۶ ۹۹۰۰۵۶۸۴۲۸۷ PS4
۲
عیسی ملاحی
میناب ۰۹۳۰XXXX۵۳ ۵۵۰۵۸۳۵۸۳۴۰ ساعت هوشمند
۳
حسین بهادر
دوگنبدان ۰۹۱۶XXXX۲۵ ۲۲۰۳۴۱۵۶۸۵۹ ساعت هوشمند
۴
عماد زعیم پور
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۹۸ ۲۲۰۳۶۶۳۹۱۹۴ جاروبرقی
۵
مریم نصیری
زنجان ۰۹۹۱XXXX۱۲ ۴۴۰۲۷۹۵۵۹۱۲ غذاساز چندکاره
۶
مرتضی قاسمی
--- ۰۹۱۱XXXX۶۶ ۵۵۰۵۸۷۹۶۸۱۰ هدفون بی سیم
۷
عبدالحمید اقبال
شیراز ۰۹۱۲XXXX۴۵ ۵۵۰۶۵۱۵۵۸۰۵ اسپیکر بلوتوثی
۸
فرشته چتر سیاب
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۱ ۷۷۰۱۸۹۳۵۷۷۸ اسپیکر بلوتوثی
۹
رقیه گندم کار
تهران ۰۹۳۷XXXX۷۵ ۴۴۰۲۹۶۸۹۸۶۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
غلام حیدرطاهری
خواف ۰۹۱۵XXXX۸۷ ۹۹۰۰۷۹۵۳۰۵۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
میثم عنبری
--- ۰۹۱۷XXXX۳۵ ۲۲۰۳۶۹۳۳۳۳۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
مهدی عباس پور
تهران ۰۹۳۹XXXX۲۹ ۵۵۰۶۸۴۴۸۳۴۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
حسین عطایی
تهران ۰۹۱۰XXXX۹۸ ۶۶۰۱۴۴۸۰۶۴۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
هوشنگ رضایی بقا
سرپل ذهاب ۰۹۱۸XXXX۹۹ ۴۴۰۲۷۹۱۴۹۰۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
حمید یاراحمدی
آبدانان ۰۹۱۸XXXX۸۸ ۵۵۰۴۸۷۶۲۵۹۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
...
--- ۰۹۰۳XXXX۹۹ ۵۵۰۶۵۳۱۲۹۴۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
سید عباس حسینی
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۹ ۲۲۰۵۹۹۴۹۴۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
محمدحسین عزیزی
ورامین ۰۹۳۳XXXX۹۵ ۶۶۰۱۲۳۳۵۴۲ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره سی و هشتم از تاریخ 1398/02/31 تا تاریخ 1398/03/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مصطفی کرمانی
تهران ۰۹۱۹XXXX۸۹ ۹۹۰۰۷۹۳۵۴۶۰ PS4
۲
احمد اسفندیاری
شیروان ۰۹۳۵XXXX۲۹ ۹۹۰۰۸۹۶۵۳۲۴ ساعت هوشمند
۳
مریم نوری
آبدانان ۰۹۱۸XXXX۸۰ ۵۵۰۴۸۷۵۲۲۵۲ ساعت هوشمند
۴
صادق رشیدی
مشهد ۰۹۳۳XXXX۴۵ ۹۹۰۰۳۳۶۶۹۹۱ جاروبرقی
۵
سمیه حامد
تهران ۰۹۱۲XXXX۰۴ ۵۵۰۵۹۹۸۴۵۸۳ غذاساز چندکاره
۶
علی شمس پور
تهران ۰۹۱۰XXXX۴۲ ۴۴۰۲۷۷۱۱۴۵۱ هدفون بی سیم
۷
...
--- ۰۹۹۴XXXX۷۱ ۶۶۰۱۲۵۷۹۵۵۹ اسپیکر بلوتوثی
۸
منصور مرادی
سرپل ذهاب ۰۹۱۸XXXX۸۵ ۶۶۰۱۲۲۸۷۱۷۴ اسپیکر بلوتوثی
۹
رضا صادقی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۸۲ ۵۵۰۶۶۵۲۹۱۲۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
وحید رضایی
فسا ۰۹۳۰XXXX۲۶ ۴۴۰۲۷۵۹۰۴۱۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
سیده فاطمه حسینی
مشهد ۰۹۳۳XXXX۹۶ ۶۶۰۱۲۴۰۵۳۴۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
...
--- ۰۹۳۳XXXX۴۴ ۹۹۰۰۷۸۳۱۸۲۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
محبوبه قدوسی
قوچان ۰۹۰۲XXXX۵۸ ۷۷۰۱۵۴۲۸۵۱۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
حمیدرضا طهمورثی
کرج ۰۹۰۱XXXX۱۶ ‏۹۹۰۰۷۷۳۶۷۹۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
مهران عامری
شاهرود ۰۹۱۲XXXX۷۰ ۹۹۰۰۷۸۶۷۲۵۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
میلاد کریم نژاد
تهران ۰۹۱۹XXXX۲۹ ۵۵۰۵۸۷۱۸۹۷۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
عباس علیزاده
بم ۰۹۳۸XXXX۷۰ ۲۲۰۸۵۳۶۳۰۴۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
...
--- ۰۹۳۶XXXX۱۴ ۴۴۰۲۷۹۹۳۴۲۱ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره سی و هفتم از تاریخ 1398/02/15 تا تاریخ 1398/02/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
...
--- ۰۹۱۵XXXX۷۵ ۹۹۰۰۸۵۲۲۱۴۱ PS4
۲
محبوبه فرخی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۹۶ ۴۴۰۲۷۹۲۴۳۳۷ ساعت هوشمند
۳
سعید برومند
الیگودرز ۰۹۱۶XXXX۱۴ ۹۹۰۰۸۳۹۸۵۷۷ ساعت هوشمند
۴
...
--- ۰۹۱۱XXXX۸۴ ۴۴۰۲۱۶۶۰۳۲۰ جاروبرقی
۵
سیده ام هانی نعمتی
زنجان ۰۹۱۲XXXX۵۶ ۵۵۰۵۰۴۲۳۸۵۰ غذاساز چندکاره
۶
عاطفه مهرپرور
مشهد ۰۹۰۵XXXX۷۳ ۹۹۰۰۵۴۵۴۵۷۸ هدفون بی سیم
۷
یوسف نوری
ورامین ۰۹۱۹XXXX۲۹ ۷۷۰۱۸۳۳۱۹۸۱ اسپیکر بلوتوثی
۸
لیلا بختیاری
تهران ۰۹۳۷XXXX۰۷ ۵۵۰۴۷۱۲۶۸۴۸ اسپیکر بلوتوثی
۹
حسین آتش زبان
تهران ۰۹۳۰XXXX۴۱ ۴۴۰۲۷۶۲۶۵۲۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
...
--- ۰۹۰۵XXXX۶۹ ۹۹۰۰۹۷۸۱۲۳۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
حمید عفتی
مشهد ۰۹۳۵XXXX۵۷ ۲۲۰۳۳۴۷۷۳۲۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
بهروز تفته
برازجان ۰۹۳۷XXXX۶۳ ۹۹۰۰۷۷۵۳۹۲۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
حسین متصدی زرندی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۱۷ ۴۴۰۲۴۲۲۵۴۴۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
...
--- ۰۹۳۶XXXX۴۱ ۲۲۰۳۵۵۴۲۴۴۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
...
--- ۰۹۱۲XXXX۸۸ ۹۹۰۰۷۸۵۴۱۶۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
فاطمه بابایی
شهریار ۰۹۹۰XXXX۳۷ ۴۴۰۲۶۸۰۲۰۶۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
الناز خندان
تهران ۰۹۱۰XXXX۵۵ ۹۹۰۰۸۰۸۰۰۶۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
...
--- ۰۹۳۹XXXX۹۳ ۳۳۰۰۲۵۷۰۴۰۸ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره سی و ششم از تاریخ 1398/01/31 تا تاریخ 1398/02/14
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
کبری امامی
مشهد ۰۹۳۰XXXX۳۲ ۹۹۰۰۹۵۶۷۷۸۹ PS4
۲
عباس فراهانی
اراک ۰۹۱۸XXXX۴۳ ۵۵۰۴۴۱۴۱۸۹ ساعت هوشمند
۳
...
--- ۰۹۰۲XXXX۵۱ ۹۹۰۰۱۲۳۶۶۶۰ ساعت هوشمند
۴
سمیه جلالی
ورامین ۰۹۰۳XXXX۷۷ ۷۷۰۱۸۰۹۵۹۳۰ جاروبرقی
۵
...
--- ۰۹۱۳XXXX۰۸ ۹۹۰۰۸۲۹۰۱۲۷ دستگاه غذاساز چندکاره
۶
اسماعیل جاودان
دهبا رز ۰۹۱۳XXXX۲۲ ۲۲۰۳۴۵۶۹۵۰۱ هدفون بی سیم
۷
لطف اله بیات
کرج ۰۹۱۲XXXX۲۹ ۵۵۰۶۵۵۸۵۰۴۰ اسپیکر بلوتوثی
۸
مهدی حسین خانی
قم ۰۹۳۹XXXX۹۵ ۷۷۰۱۵۰۵۶۲۷۱ اسپیکر بلوتوثی
۹
...
--- ۰۹۳۹XXXX۵۸ ۱۱۰۲۴۰۲۶۳۷۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
محمد خصوصی
تهران ۰۹۰۵XXXX۰۹ ۲۲۰۳۶۴۵۹۲۸۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
کیوان عیوضی
پارس آباد ۰۹۱۴XXXX۳۲ ۷۷۰۱۷۸۲۳۱۰۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
میترا عفتی
مشهد ۰۹۳۷XXXX۳۰ ۲۲۰۳۳۶۸۹۳۵۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
ساجده فلاح پور
قائم شهر ۰۹۱۱XXXX۵۳ ۷۷۰۱۷۹۰۴۴۶۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
...
--- ۰۹۳۶XXXX۶۵ ۹۹۰۰۸۳۱۲۲۹۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
محسن رستمی
بندر عباس ۰۹۱۶XXXX۳۳ ۵۵۰۵۴۴۹۴۵۲۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
حامد اجاقی
تهران ۰۹۱۰XXXX۸۹ ۲۲۰۳۵۹۵۴۸۸۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
مقداد فرمانی
تهران ۰۹۱۲XXXX۷۶ ۵۵۰۵۹۶۳۳۱۴۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
...
--- ۰۹۱۹XXXX۴۹ ۹۰۰۸۳۰۹۴۱۲ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره سی و پنجم از تاریخ 1398/01/15 تا تاریخ 1398/01/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
جاوید احمداشرفی
رامسر ۰۹۰۱XXXX۱۹ ۲۲۰۳۲۳۳۷۵۷۷ PS4
۲
فرزانه شریفی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۲ ۲۲۵۵۶۱۸۵۳۳۷ ساعت هوشمند
۳
احمدرضا زمانی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۸۰ ۵۵۰۴۶۸۷۴۶۲۶ ساعت هوشمند
۴
احمد کاووسی
ابوموسی ۰۹۱۷XXXX۷۰ ۲۲۰۳۵۱۱۸۴۹۵ جاروبرقی
۵
مجتبی زمانی
اراک ۰۹۱۸XXXX۰۷ ۵۵۰۵۳۸۲۶۹۴۵ غذاساز چندکاره
۶
فاطمه علیزاده
تهران ۰۹۹۰XXXX۶۷ ۹۹۰۰۸۰۹۱۶۰۰ هدفون بلوتوثی
۷
مصطفی سلطانی
تهران ۰۹۱۲XXXX۳۶ ۲۲۰۳۳۳۳۷۶۲۷ اسپیکر بلوتوثی
۸
حسن ناسوتی
اسلامشهر ۰۹۱۴XXXX۴۶ ۹۹۰۰۷۴۹۹۶۵۰ اسپیکر بلوتوثی
۹
امیرحسین قدریه
تهران ۰۹۰۳XXXX۱۲ ۷۷۰۱۷۸۸۳۹۷۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
مینا علی مردان
تهران ۰۹۱۱XXXX۶۶ ۹۹۰۰۸۳۳۴۴۸۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
محمد جهانی پور
رشت ۰۹۰۵XXXX۶۵ ۹۹۰۰۸۲۹۵۰۸۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
حسین ابوالحسن عراقی
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۴ ۵۵۰۵۶۵۳۴۰۰۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
محبوبه ابراهیمی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۹۴ ۶۶۰۱۲۲۹۵۸۴۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
علی رسولی
تهران ۰۹۱۹XXXX۲۲ ۲۲۰۳۶۳۱۱۸۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
محمد آقایی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۴۷ ۴۴۰۲۳۳۴۶۰۹۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
احسان امینی
کرج ۰۹۳۳XXXX۹۹ ۶۶۰۱۲۶۰۳۲۶۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
...
--- ۰۹۱۹XXXX۴۵ ۲۲۰۳۵۸۷۲۰۶۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
سعید کریمی
یاسوج ۰۹۹۱XXXX۳۴ ۱۱۰۲۵۸۴۲۲۹۶ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره سی و چهارم از تاریخ 1397/12/15 تا تاریخ 1398/01/14
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
محمد امینیان
مشهد ۰۹۳۸XXXX۰۵ ۵۵۰۵۷۹۷۵۳۱۴ PS4
۲
حدیثه مهرپرور
شیروان ۰۹۱۵XXXX۱۵ ۹۹۰۰۹۴۶۵۳۸۱ ساعت هوشمند
۳
احمد اسفندیاری
شیروان ۰۹۹۱XXXX۸۹ ۹۹۰۰۸۵۷۹۶۲۱ ساعت هوشمند
۴
محبوب سلیمانی
تهران ۰۹۰۵XXXX۸۶ ۴۴۰۲۲۴۵۲۰۱۹ جاروبرقی
۵
حمید یاراحمدی
آبدانان ۰۹۱۸XXXX۸۸ ۵۵۰۴۸۹۹۹۱۶۱ غذاساز چندکاره
۶
الهام مقربی
ارومیه ۰۹۱۴XXXX۹۳ ۲۲۰۳۶۵۴۳۰۹۵ هدفون بی سیم
۷
کامیار محمدزاده
بناب ۰۹۳۳XXXX۳۶ ۲۲۰۳۳۴۴۵۳۷۹ اسپیکر بلوتوثی
۸
رضا شعبان زاده
طبس ۰۹۱۳XXXX۸۳ ۳۳۰۰۲۴۴۰۶۹۷ اسپیکر بلوتوثی
۹
سعید ابیلی
تهران ۰۹۳۵XXXX۰۰ ۱۱۰۲۶۳۳۰۴۱۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
سید جعفر محمودی
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۱۱ ۷۷۰۱۳۵۵۵۸۱۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
زینب میرزایی
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۷ ۱۱۰۲۴۷۳۵۶۲۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
هادی باغجری
تهران ۰۹۳۶XXXX۶۴ ۵۵۰۵۷۰۲۶۴۸۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
علیرضا شقاقی
تهران ۰۹۹۱XXXX۸۰ ۶۶۰۱۲۳۸۳۶۷۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
محمد منصوری
تهران ۰۹۲۱XXXX۹۲ ۲۲۰۳۵۸۸۷۴۲۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
...
--- ۰۹۱۵XXXX۸۱ ۴۴۰۲۳۹۶۰۷۷۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
سارا امینی
مشهد ۰۹۳۸XXXX۷۷ ۹۹۰۰۴۳۲۱۴۵۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
عزیز ریسمانی
شیروان ۰۹۱۵XXXX۰۲ ۹۹۰۰۳۶۱۹۶۵۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
وحید صبوری
خوی ۰۹۳۰XXXX۱۷ ۹۹۰۰۷۸۶۵۴۷۴ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره سی و سوم از تاریخ 1397/11/30 تا تاریخ 1397/12/14
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
جواد عروجلو
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۵ ۹۹۰۰۶۸۰۷۱۳۴ تلویزیون 43 اینچ LED
۲
حمید یاراحمدی
آبدانان ۰۹۱۸XXXX۸۸ ۵۵۰۴۸۵۶۹۶۵۰ تبلت
۳
فرزانه خارکوهی
زاهدان ۰۹۱۵XXXX۲۹ ۹۹۰۰۸۲۷۳۲۵۹ تبلت
۴
علی زارعی
تهران ۰۹۱۹XXXX۲۵ ۵۵۰۵۶۴۵۳۰۱۵ جاروبرقی
۵
ملیحه نصیری
شیراز ۰۹۱۷XXXX۱۱ ۲۲۰۳۴۹۸۶۳۷۹ غذاساز چندکاره
۶
علی اکبر کیخا
رامیان ۹۱۱۹XXXX۹ ۹۹۰۰۸۰۱۳۵۴۰ هدفون بی سیم
۷
...
--- ۰۹۳۶XXXX۷۳ ۲۲۰۳۲۹۸۸۶۹۹ اسپیکر بلوتوثی
۸
فرزانه آقایی
مشهد ۰۹۳۹XXXX۴۵ ۵۵۰۴۶۱۸۰۷۸۸ اسپیکر بلوتوثی
۹
مهدی حاتمی
تهران ۰۹۱۶XXXX۰۲ ۶۶۰۲۱۰۳۷۰۱۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
...
--- ۰۹۱۸XXXX۰۹ ۵۵۰۴۳۹۳۰۳۲۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
کبری صفایی
بجنورد ۰۹۱۵XXXX۷۶ ۹۹۰۰۷۵۶۶۴۸۸۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
ناصر اسدی
دماوند ۰۹۹۰XXXX۶۰ ۶۶۰۱۶۵۰۸۰۹۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
افسانه نصیبی
اردبیل ۰۹۳۰XXXX۶۴ ۲۲۰۳۴۶۶۴۳۷۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
...
--- ۰۹۱۹XXXX۷۹ ۹۹۰۰۸۴۴۴۳۷۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
میلاد شرفی
تهران ۰۹۳۵XXXX۸۶ ۳۳۰۰۳۱۷۹۵۶۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
عرفان شاه ویسی
سقز ۰۹۱۸XXXX۸۹ ۶۶۰۱۶۸۸۶۵۹۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
علیرضا میرزایی
تهران ۰۹۳۸XXXX۷۰ ۲۲۰۳۵۸۳۸۷۹۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
...
--- ۰۹۱۲XXXX۳۱ ۶۶۰۲۱۰۳۹۴۰۲ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره سی و دوم از تاریخ 1397/11/15 تا تاریخ 1397/11/29
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
رقیه صفایی
شیروان ۰۹۱۵XXXX۷۷ ۹۹۰۰۸۸۸۸۳۶۳ تلویزیون 43 اینچ LED
۲
علی رضایی
فسا ۰۹۱۷XXXX۲۳ ۲۲۰۳۴۵۷۰۴۰۷ تبلت
۳
سعید سینایی
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۹ ۵۵۰۵۴۴۹۷۸۹۶ تبلت
۴
حمید سلیمانی
آبدانان ۰۹۱۸XXXX۷۵ ۵۵۰۴۴۳۲۷۳۵۴ جاروبرقی
۵
...
--- ۰۹۱۴XXXX۴۷ ۱۱۰۲۴۸۶۳۸۸۵ غذاساز چندکاره
۶
جمشید محدثی
رامسر ۰۹۱۱XXXX۵۱ ۹۹۰۰۷۷۰۰۹۷۷ هدفون بی سیم
۷
حسن ریسمانی
شیروان ۰۹۳۳XXXX۹۴ ۹۹۰۰۱۴۲۰۹۳۶ اسپیکر بلوتوثی
۸
امیرحسین یاراحمدی
تهران ۰۹۲۲XXXX۹۲ ۲۲۰۳۴۶۳۸۳۲۵ اسپیکر بلوتوثی
۹
امین مهدی زاده
شیروان ۰۹۱۷XXXX۵۹ ۹۹۰۰۲۵۳۱۱۲۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
رقیه امامی
تهران ۰۹۳۵XXXX۲۱ ۷۷۰۱۲۸۲۸۵۶۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
سکینه محمدی
قوچان ۰۹۱۵XXXX۹۳ ۴۴۰۲۲۰۷۲۶۸۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
هاجر منصوری
اراک ۰۹۱۸XXXX۵۳ ۳۳۰۰۳۲۰۵۶۷۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
حسن زمین پیما
تهران ۰۹۳۵XXXX۴۰ ۵۵۰۵۴۵۱۳۳۳۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
حسن آشوری
شاهرود ۰۹۱۹XXXX۷۵ ۹۹۰۰۷۷۹۸۳۹۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
حسین حاجی قاسم
تهران ۰۹۳۵XXXX۷۹ ‏۵۵۰۵۴۴۹۴۴۱۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
رضا مرادی
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۲ ۷۷۰۱۶۵۱۰۳۲۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
حسن مصطفایی
رامسر ۰۹۲۱XXXX۸۲ ۴۴۰۲۲۱۵۲۸۴۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
فاطمه منادی
قم ۰۹۱۲XXXX۹۴ ۷۷۰۱۳۵۲۳۴۸۲ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره سی و یکم از تاریخ 1397/10/30 تا تاریخ 1397/11/14
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مجتبی دهقان
یزد ۰۹۱۳XXXX۱۰ ۹۹۰۰۷۹۹۱۵۱۰ تلویزیون 43 اینچ LED
۲
شهین پنچی
بناب ۰۹۹۰XXXX۰۶ ۹۹۰۰۷۷۷۷۱۸۰ تبلت
۳
نادعلی غلامی
شیروان ۰۹۳۰XXXX۴۰ ۹۹۰۰۸۹۶۲۲۰۷ تبلت
۴
کبری دهون
چرام ۰۹۱۷XXXX۰۴ ۵۵۰۵۶۳۸۱۲۹۹ جاروبرقی
۵
جمشید قربان پور
رامسر ۰۹۱۱XXXX۳۵ ۲۲۰۳۲۷۷۵۱۲۴ دستگاه غذاساز چندکاره
۶
...
--- ۰۹۱۸XXXX۶۸ ۹۹۰۰۷۳۲۹۷۶۴ هدفون بی سیم
۷
ناصر ایمانی
رضوانشهر ۰۹۳۵XXXX۲۳ ۵۵۰۵۴۸۴۸۰۱۹ اسپیکر بلوتوثی
۸
مهدی طالبی
اراک ۰۹۱۸XXXX۱۸ ۳۳۰۰۳۸۸۹۱۵۴ اسپیکر بلوتوثی
۹
میثم بردری
درگز ۰۹۱۵XXXX۰۲ ۳۳۰۰۲۴۴۱۹۳۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
...
--- ۰۹۳۳XXXX۱۰ ۳۳۰۰۲۳۸۲۵۸۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
...
--- ۰۹۱۳XXXX۱۳ ۴۴۰۲۴۵۵۰۰۸۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
گلنار ابراهیمی
رامسر ۰۹۳۰XXXX۰۴ ۴۴۰۲۲۷۶۱۲۰۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
ملیحه استانستی
سربیشه ۰۹۱۵XXXX۹۰ ۴۴۰۲۲۵۳۷۲۷۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
جبیب اله پیردادیان
--- ۰۹۳۳XXXX۵۷ ۵۵۰۴۴۶۲۴۱۷۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
حدیث نژاد کیان
تهران ۰۹۱۰XXXX۳۴ ۲۲۰۳۴۵۲۱۹۹۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
...
--- ۰۹۳۹XXXX۴۷ ۷۷۰۱۴۷۵۷۶۵۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
...
--- ۰۹۱۵XXXX۰۰ ۱۱۰۲۵۴۷۰۱۱۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
سارا سلیمانی
اراک ۰۹۱۸XXXX۸۶ ۲۲۰۳۲۵۴۷۷۴۷ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره سی ام از تاریخ 1397/10/15 تا تاریخ 1397/10/29
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
زهره رفیعی
ساری ۰۹۱۱XXXX۶۸ ۹۹۰۰۷۶۹۰۸۱۳ تلویزیون 43 اینچ LED
۲
...
--- ۰۹۱۵XXXX۱۴ ۵۵۰۴۳۸۲۹۹۳۸ تبلت
۳
الهه صابر
تهران ۰۹۱۲XXXX۰۹ ۹۹۰۰۸۳۰۲۶۸۲ تبلت
۴
امیدعلی رییسی
شهرکرد ۰۹۱۳XXXX۲۷ ۹۹۰۰۸۰۳۶۳۵۵ جاروبرقی
۵
حسن کریمی
شهر بابک ۰۹۱۳XXXX۷۳ ۲۲۰۳۴۱۶۱۱۹۵ غذاساز چندکاره
۶
مرحمت فتحی
اراک ۰۹۱۸XXXX۹۵ ۹۹۰۰۷۹۴۲۰۴۰ هدفون بی سیم
۷
سید مجتبی پویان
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۵۷ ۶۶۰۱۰۷۸۱۲۸۷ اسپیکر بلوتوثی
۸
محمدمهدی مولایی
قزوین ۰۹۱۹XXXX۴۴ ۹۹۰۰۸۲۸۱۳۸۸ اسپیکر بلوتوثی
۹
علی قدرت پرموز
تهران ۰۹۱۹XXXX۶۶ ۵۵۰۵۴۸۵۲۲۰۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
مریم خنده جام
شیراز ۰۹۱۷XXXX۹۵ ۹۹۰۰۸۰۴۰۸۷۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
صغری صفایی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۶۶ ۹۹۰۰۳۲۶۹۸۰۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
معصومه عظیمی
لنگرود ۰۹۰۴XXXX۴۹ ۲۲۰۳۰۹۹۶۷۱۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
فرزانه بدری
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۷ ۷۷۰۱۳۲۳۹۲۰۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
حسین نورانی
اسلامشهر ۰۹۱۹XXXX۸۲ ۹۹۰۰۸۲۹۰۵۲۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
حسین میراحمدی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۲۵ ۱۱۰۲۴۸۵۳۰۶۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
محمد رییسی
دهلران ۰۹۹۱XXXX۲۰ ۷۷۰۱۰۱۳۳۵۲۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
...
--- ۰۹۱۶XXXX۰۹ ۱۱۰۲۵۰۶۷۰۴۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
...
--- ۰۹۱۰XXXX۲۰ ۳۳۰۰۲۵۱۷۱۳۸ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره بیست و نهم از تاریخ 1397/09/30 تا تاریخ 1397/10/14
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
فهیمه غلامی
شیروان ۰۹۱۵XXXX۷۶ ۹۹۰۰۳۲۸۹۶۰۳ تلویزیون 43 اینچ LED
۲
مهدی صادقی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۷۱ ۹۹۰۰۷۷۲۹۵۱۱ تبلت
۳
سید اصغر موسوی
ماهدشت ۰۹۱۲XXXX۸۴ ۹۹۰۰۶۹۸۲۸۳۰ تبلت
۴
مریم اسماعیلی
رشت ۰۹۱۱XXXX۰۹ ۹۹۰۰۷۱۸۰۵۷۳ جاروبرقی
۵
سمیه گنجعلی
خوی ۰۹۱۴XXXX۲۸ ۹۹۰۰۸۳۵۱۷۹۶ غذاساز چندکاره
۶
علی نصیری
رفسنجان ۰۹۱۶XXXX۱۷ ۵۵۰۴۳۹۹۷۹۹۱ هدفون بی سیم
۷
منصور صابری دریانی
میناب ۰۹۰۵XXXX۸۸ ۲۲۰۳۴۰۷۸۰۵۰ اسپیکر بلوتوثی
۸
علیرضا عسگری
مشهد ۰۹۱۵XXXX۰۲ ۷۷۰۱۴۳۲۷۰۱۴ اسپیکر بلوتوثی
۹
مهسا صحراییان
لار ۰۹۱۷XXXX۱۵ ۹۹۰۰۶۷۹۳۰۰۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
...
--- ۰۹۲۱XXXX۴۸ ۱۱۰۲۴۷۲۵۳۹۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
سید ساجد میرسیدی
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۹ ۳۳۰۰۲۴۷۷۹۳۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
عارف راستادل
کاشان ۰۹۱۵XXXX۹۵ ۵۵۰۴۹۷۱۸۵۴۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
علی اکبر دهقان نیا
شاهرود ۰۹۱۲XXXX۲۴ ۹۹۰۰۸۲۷۴۶۶۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
امیر جلیلوند
تویسرکان ۰۹۱۸XXXX۸۴ ۶۶۰۱۶۸۵۵۶۵۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
...
--- ۰۹۱۵XXXX۸۷ ۶۶۰۱۰۷۵۰۴۳۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
مریم مرادی
سبزوار ۰۹۱۵XXXX۷۴ ۷۷۰۱۳۲۳۷۲۶۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
مژگان حسینی
رفسنجان ۰۹۱۳XXXX۶۴ ۴۴۰۲۰۱۹۱۰۰۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
شهرام سالاری
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۲۶ ۵۵۰۵۳۸۷۵۸۹۷ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره بیست و هشتم از تاریخ 1397/09/15 تا تاریخ 1397/09/29
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
شهناز بابایی
اراک ۰۹۱۸XXXX۷۳ ۹۹۰۰۸۰۲۸۶۳۰ تلویزیون 43 اینچ LED
۲
مهدی مرادی
سبزوار ۰۹۱۵XXXX۲۰ ۵۵۰۵۰۳۳۶۲۲۳ تبلت
۳
...
--- ۰۹۱۷XXXX۰۶ ۵۵۰۵۴۸۶۷۸۹۸ تبلت
۴
راضیه جوربنیان
رامسر ۰۹۱۱XXXX۱۳ ۲۲۰۳۲۳۰۸۷۲۹ جاروبرقی
۵
علی پرموز
تهران ۰۹۱۹XXXX۶۶ ۲۲۰۳۳۷۳۲۴۰۱ غذاساز چندکاره
۶
فاطمه رمضانی
ساری ۰۹۱۱XXXX۷۴ ۹۹۰۰۷۷۶۹۴۴۸ هدفون بی سیم
۷
مرجان افضلی
تهران ۰۹۱۶XXXX۵۵ ۱۱۰۲۴۶۹۱۸۶۸ اسپیکر بلوتوثی
۸
مهدی اسدی
رشت ۰۹۱۷XXXX۸۱ ۴۴۰۲۴۵۱۱۴۷۹ اسپیکر بلوتوثی
۹
رضا حسین پور
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۸۷ ۱۱۰۲۴۸۲۶۳۹۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
کیفیه کرمی
ایلام ۰۹۳۸XXXX۱۳ ۵۵۰۲۵۰۷۸۰۹۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
علیرضا کشوری
تهران ۰۹۱۲XXXX۷۲ ۴۴۰۲۰۰۳۲۲۴۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
...
--- ۰۹۳۷XXXX۱۰ ۹۹۰۰۷۸۰۶۱۰۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
سیدمحمدحسن انوری
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۷۷ ۱۱۰۲۱۴۴۸۹۹۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
...
--- ۰۹۳۸XXXX۰۳ ۹۹۰۰۸۳۰۵۰۷۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
عاطفه بهادری
تهران ۰۹۳۳XXXX۶۸ ۲۲۰۳۳۹۴۴۹۵۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
...
--- ۰۹۱۰XXXX۱۶ ۱۱۰۲۵۰۶۰۹۳۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
حامد اکبرپور
اراک ۰۹۳۷XXXX۶۴ ۴۴۰۲۲۷۵۸۳۳۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
محمدحسین محمدی
بوشهر ۰۹۳۸XXXX۸۱ ۹۹۰۰۷۹۴۶۹۲۱ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره بیست و هفتم از تاریخ 1397/08/30 تا تاریخ 1397/09/14
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مریم قاسمی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۵۰ ۹۹۰۰۷۳۲۱۷۸۶ تلویزیون 43 اینچ LED
۲
زینب ایزک شیریان
رامسر ۰۹۱۱XXXX۳۵ ۴۴۰۲۲۸۴۰۳۰۶ تبلت
۳
محمد مرادی
سبزوار ۰۹۱۵XXXX۱۰ ۵۵۰۵۰۳۳۶۲۱۸ تبلت
۴
وحید امیری
کرج ۰۹۳۶XXXX۲۴ ۴۴۰۲۴۰۵۱۵۰۱ جاروبرقی
۵
مرضیه کیانی
تهران ۰۹۱۹XXXX۱۳ ۹۹۰۰۸۲۱۹۸۰۱ دستگاه غذاساز
۶
فاطمه فرامرزی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۷۳ ۹۹۰۰۶۸۱۸۷۰۴ هدفون بی سیم
۷
علی کوهی
اردبیل ۰۹۳۸XXXX۳۹ ۵۵۰۵۴۵۵۱۷۰۴ اسپیکر بلوتوثی
۸
مرضیه بیات
همدان ۰۹۳۶XXXX۵۵ ۵۵۰۴۹۷۴۴۵۳۲ اسپیکر بلوتوثی
۹
هادی توکلی
گلستان ۰۹۱۹XXXX۳۶ ۳۳۰۰۳۴۲۲۶۲۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
...
--- ۰۹۱۷XXXX۱۵ ۴۴۰۲۴۰۶۱۵۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
علی محمد رییسی
ایلام ۰۹۳۵XXXX۶۵ ۷۷۰۵۴۳۶۱۵۴۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
...
--- ۰۹۱۶XXXX۸۲ ۲۲۰۳۲۲۰۹۳۳۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
محمد طبرزدی
اصفهان ۰۹۰۲XXXX۲۸ ۷۷۰۱۲۵۳۷۳۰۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
محمدامین فاضلی
مشهد ۰۹۱۹XXXX۲۲ ۳۳۰۰۲۵۳۸۸۱۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
غلام سلیمانی تبار
شیراز ۰۹۱۷XXXX۸۸ ۹۹۰۰۸۰۶۳۱۹۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
سعید موحد
شیروان ۰۹۱۶XXXX۱۷ ۴۴۰۲۱۰۵۲۴۶۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
محمود احمدی
اراک ۰۹۱۸XXXX۷۵ ۲۲۰۳۳۹۸۶۹۴۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
سمیه حسینعلی
شاهرود ۰۹۱۹XXXX۴۹ ۹۹۰۰۷۸۸۰۷۷۶ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره بیست و ششم از تاریخ 1397/08/15 تا تاریخ 1397/08/29
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
نیره رضایی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۹۱ ۹۹۰۰۷۳۱۹۶۰۰ تلویزیون43اینچ(LED)
۲
حمید طاهری
تالش ۰۹۱۱XXXX۳۰ ۵۵۰۴۶۸۱۷۰۸۸ تبلت
۳
...
--- ۰۹۱۷XXXX۵۳ ۹۹۰۰۸۰۶۲۵۳۲ تبلت
۴
نجمه گودرزی
تهران ۰۹۱۲XXXX۷۷ ۹۹۰۰۷۷۴۷۸۶۵ جاروبرقی
۵
علی نصیری
تهران ۰۹۱۹XXXX۵۳ ۹۹۰۰۷۷۲۳۲۸۲ غذاساز چندکاره
۶
مرتضی اسماعیلی اول
بشرویه ۰۹۱۵XXXX۴۳ ۵۵۰۵۰۲۷۹۱۳۲ هدفون بی سیم
۷
ایمان حسن مشائی
رامسر ۰۹۲۱XXXX۹۴ ۴۴۰۲۲۱۳۰۱۱۶ اسپیکر بلوتوثی
۸
عظیمه خوجم لی
تهران ۰۹۱۱XXXX۸۲ ۹۹۰۰۸۱۷۸۳۱۱ اسپیکر بلوتوثی
۹
علیرضا فتح الهی
تهران ۰۹۳۹XXXX۷۹ ۳۳۰۰۳۳۹۸۲۶۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
رسول امیردخت
رامسر ۰۹۳۹XXXX۰۷ ۴۴۰۲۱۰۵۱۴۹۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
علی زارعی
اراک ۰۹۳۳XXXX۳۵ ۲۲۰۳۳۲۴۱۶۴۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
آتیه صدیقی
تهران ۰۹۳۹XXXX۶۱ ۹۹۰۰۷۵۲۴۲۵۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
محمد رییسی
دهلران ۰۹۱۸XXXX۵۳ ۶۶۰۸۶۵۳۲۷۰۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
سید اصغر محمدی
تهران ۰۹۳۵XXXX۱۹ ۴۴۰۲۳۹۷۰۶۷۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
...
--- ۰۹۰۱XXXX۰۷ ۲۲۰۲۸۰۷۵۱۷۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
مرتضی قاسمی
--- ۰۹۰۳XXXX۵۲ ۵۵۰۴۷۱۲۹۳۲۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
حمید رستمی
تهران ۰۹۰۱XXXX۱۲ ۵۵۰۴۴۰۰۸۵۱۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
احمد کاووسی
ابوموسی ۰۹۱۷XXXX۷۰ ۷۷۰۱۴۴۰۸۸۰۴ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره بیست و پنجم از تاریخ 1397/07/30 تا تاریخ 1397/08/14
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
محمدحسین مشرفی زاده
بندر عباس ۰۹۳۷XXXX۹۰ ۹۹۰۰۷۹۶۰۱۹۴ تلویزیون43اینچ(LED)
۲
منصور نوری
ورامین ۰۹۱۹XXXX۶۱ ۹۹۰۰۶۷۰۱۵۶۴ تبلت
۳
مجتبی رحمتی
رودسر ۰۹۱۱XXXX۴۲ ۹۹۰۰۶۵۳۲۱۹۱ تبلت
۴
سارا بحرانی
هندیجان ۰۹۱۶XXXX۶۰ ۹۹۰۰۸۰۱۸۱۷۶ جاروبرقی
۵
زهرا زارعی
اراک ۰۹۱۸XXXX۹۱ ۴۴۰۲۳۲۴۳۹۰۸ غذاساز چندکاره
۶
نجمه رشیدی
یزد ۰۹۱۳XXXX۱۰ ۹۹۰۰۶۹۹۸۹۹۲ هدفون بی سیم
۷
سید مصطفی فراهانی
--- ۰۹۱۸XXXX۵۴ ۵۵۰۵۰۳۸۰۷۸۱ اسپیکر بلوتوثی
۸
مهدی صحراگرد
شیراز ۰۹۱۷XXXX۰۰ ۲۲۰۳۳۹۰۷۳۲۰ اسپیکر بلوتوثی
۹
حمیدرضا عبادتی
زابل ۰۹۱۵XXXX۱۸ ۵۵۰۴۹۰۴۶۹۴۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
غلامرضا جودی میاب
اندیمشک ۰۹۱۶XXXX۰۷ ۵۵۰۴۲۱۹۰۳۷۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
...
--- ۰۹۱۲XXXX۸۲ ۷۷۰۱۴۹۸۸۲۶۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
محمد علیاری
تهران ۰۹۱۲XXXX۸۳ ۹۹۰۰۶۳۳۷۰۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
نیره شاعری
اراک ۰۹۱۸XXXX۸۱ ۵۵۰۴۶۴۸۷۸۵۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
لیلا موسوی
بوئین و میاندشت ۰۹۱۳XXXX۳۱ ۹۹۰۰۷۹۳۶۶۲۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
سعید داودیان
بهبهان ۰۹۱۶XXXX۱۷ ۶۶۰۱۰۶۰۱۱۱۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
محمدحسین عزیزی
ورامین ۰۹۲۲XXXX۰۴ ۵۵۰۵۰۰۸۴۸۵۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
طاهره مرتضایی
ورامین ۰۹۳۶XXXX۰۶ ۹۹۰۰۷۳۴۴۲۰۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
بتول حیدری
فاروج ۰۹۱۵XXXX۵۱ ۵۵۰۴۷۱۹۲۳۵۳ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره بیست و چهارم از تاریخ 1397/07/15 تا تاریخ 1397/07/29
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مصطفی امانی
خمین ۰۹۱۸XXXX۸۱ ۹۹۰۰۷۷۲۳۱۵۸ تلویزیون43اینچ(LED)
۲
پنجعلی زارع
سیرجان ۰۹۱۴XXXX۴۳ ۹۹۰۰۸۰۸۵۴۶۱ تبلت
۳
حمید رحیمی
اسلامشهر ۰۹۱۲XXXX۰۳ ۹۹۰۰۷۷۴۱۵۵۴ گوشی هوشمند
۴
رضا احمدی
فارسان ۰۹۱۳XXXX۶۰ ۵۵۰۴۹۹۱۶۴۲۷ جاروبرقی
۵
شهرام سلیمی
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۷۵ ۵۵۰۴۶۱۸۱۸۹۱ غذاساز چندکاره
۶
مریم رحیمی
قزوین ۰۹۳۹XXXX۸۹ ۹۹۰۰۷۲۶۷۸۳۶ هدفون بی سیم
۷
مهدی شیخ
درگز ۰۹۰۲XXXX۳۱ ۵۵۰۴۸۳۲۳۹۶۸ اسپیکر بلوتوثی
۸
میلاد حیدری
تهران ۰۹۳۶XXXX۳۶ ۵۵۰۵۲۶۱۱۱۸ اسپیکر بلوتوثی
۹
زهرا زائری
میناب ۰۹۳۶XXXX۰۷ ۹۹۰۰۷۷۲۶۴۵۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
...
--- ۰۹۲۲XXXX۱۵ ۲۲۰۳۲۷۷۶۹۱۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
سیدمحمدحسین موسوی
تهران ۰۹۲۱XXXX۶۳ ۴۴۰۲۰۵۱۹۵۹۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
عرفان شاه ویسی
سقز ۰۹۱۸XXXX۸۹ ۵۵۰۴۸۱۶۴۱۸۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
کیانوش عبدی
تهران ۰۹۳۶XXXX۲۵ ۵۵۰۵۱۴۵۲۱۷۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
شمس الدین عزیزی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۳۲ ۷۷۰۱۳۱۲۳۱۲۸ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
فاطمه سادات جلالی
شیروان ۰۹۳۰XXXX۳۱ ۵۵۰۴۸۲۶۹۹۹۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
میثم اردشیری
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۳۵ ۵۵۰۴۴۷۷۱۳۲۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
عاطفه پورراوری
یزد ۰۹۱۳XXXX۶۹ ۴۴۰۲۰۴۶۹۶۲۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
فاطمه علیپور
تبریز ۰۹۱۴XXXX۵۴ ۲۲۰۳۲۴۵۵۱۹۹ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره بیست و سوم از تاریخ 1397/06/31 تا تاریخ 1397/07/14
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
پیمان پورباد
رضوانشهر ۰۹۱۱XXXX۴۴ ۹۹۰۰۷۵۱۲۰۸۷ تلویزیون LED
۲
حسین آزادفر
ایلام ۰۹۱۸XXXX۴۲ ۹۹۰۰۷۲۶۹۰۳۸ تبلت
۳
...
--- ۰۹۱۴XXXX۷۷ ۹۹۰۰۶۶۳۸۱۲۳ گوشی هوشمند
۴
فاطمه رفسنجانی
بم ۰۹۱۳XXXX۷۵ ۵۵۰۵۰۳۷۱۰۶۴ جاروبرقی
۵
سمانه زنگنه قاسم آبادی
خواف ۰۹۱۵XXXX۲۶ ۹۹۰۰۶۶۲۶۱۸۹ غذاساز چندکاره
۶
راضیه موسوی
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۲ ۹۹۰۰۷۴۲۷۱۹۸ هدفون بی سیم
۷
حدیث حاتمی
ایلام ۰۹۳۸XXXX۱۲ ۶۶۰۱۰۲۰۹۵۴۱ اسپیکر بلوتوثی
۸
علی گلستانی
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۷۲ ۹۹۰۰۶۹۹۸۴۴۵ اسپیکر بلوتوثی
۹
فاطمه سروری
فردوس ۰۹۱۵XXXX۱۶ ‏۵۵۰۴۶۴۷۶۰۹۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
...
--- ۰۹۱۷XXXX۳۵ ۹۹۰۰۷۰۶۵۷۸۷ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
مهدی آتش افروز
اهواز ۰۹۱۶XXXX۴۵ ۱۱۰۲۴۰۲۷۲۱۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
الهه عباسیان
تهران ۰۹۱۹XXXX۷۹ ۹۹۰۰۸۰۳۶۲۱۶ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
راحله ایمانی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۴۸ ۵۵۰۵۰۷۵۷۲۷۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
...
--- ۰۹۰۲XXXX۹۴ ۲۲۰۳۱۱۴۲۷۷۴ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
بهناز میرزایی
تهران ۰۹۱۸XXXX۹۰ ۹۹۰۰۷۰۴۹۸۹۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
اعظم یعقوبی
تهران ۰۹۳۶XXXX۸۴ ۵۵۰۴۸۷۲۸۱۷۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
پریسا نظری
آمل ۰۹۱۱XXXX۵۸ ۵۵۰۴۷۸۲۶۹۳۰ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
عباس اردنجی
قوچان ۰۹۳۶XXXX۱۴ ۴۴۰۲۰۹۶۵۹۷۵ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره بیست و دوم از تاریخ 1397/06/15 تا تاریخ 1397/06/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
اکرم سعادتی فر
قم ۰۹۱۹XXXX۷۷ ۹۹۰۰۸۰۰۱۳۹۰ تلویزیون LED
۲
شاهین فیض الهی
ایلام ۰۹۰۳XXXX۶۳ ۹۹۰۰۶۹۱۱۵۸۲ تبلت
۳
جواد کاربخش
ایلام ۰۹۱۳XXXX۹۵ ۹۹۰۰۷۱۲۹۸۱۰ گوشی هوشمند
۴
فضل اله داوری
کرج ۰۹۳۷XXXX۳۷ ۴۴۰۲۰۶۴۲۲۲۰ جاروبرقی
۵
امیرعلی آبیار
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۴ ۲۲۰۳۱۹۲۸۴۶۴ غذاساز چندکاره
۶
نجمه محمدی
رشت ۰۹۱۱XXXX۲۰ ۹۹۰۰۷۶۶۰۵۹۸ هدفون بی سیم
۷
سعید جعفری
--- ۰۹۳۶XXXX۲۸ ۵۵۰۵۰۶۸۴۰۶۴ اسپیکر بلوتوثی
۸
رقیه کامران نوری
همدان ۰۹۱۸XXXX۴۶ ۵۵۰۴۳۶۸۸۸۳۵ اسپیکر بلوتوثی
۹
عبدالمجید حاجب
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۳۹ ۵۵۰۴۸۲۵۸۶۵۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۰
کریم قادری
اردبیل ۰۹۳۵XXXX۸۳ ۵۵۰۴۴۴۶۷۱۰۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۱
وحید قنبری
اراک ۰۹۳۷XXXX۹۹ ۶۶۰۱۱۸۱۷۱۹۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۲
منظر جوادی
تهران ۰۹۱۲XXXX۸۸ ۲۲۰۳۱۱۵۴۴۸۳ اسپیکر بلوتوثی
۱۳
موسی حیدرپور
بم ۰۹۳۷XXXX۹۶ ۴۴۰۲۳۲۴۲۰۴۲ اسپیکر بلوتوثی
۱۴
مهوش خورشیدی
تهران ۰۹۱۲XXXX۸۲ ۵۵۰۵۰۷۶۱۱۱۵ اسپیکر بلوتوثی
۱۵
ابوالقاسم قنبری فیروزآبادی
بجنورد ۰۹۱۵XXXX۰۳ ۴۴۰۱۶۵۱۲۴۳۱ اسپیکر بلوتوثی
۱۶
...
--- ۰۹۱۲XXXX۱۸ ۶۶۰۱۰۲۱۳۶۲۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۷
امیر سعیدی فر
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۶ ۵۵۰۵۰۴۸۷۷۰۹ اسپیکر بلوتوثی
۱۸
...
--- ۰۹۳۰XXXX۷۱ ۲۲۰۳۰۱۵۳۶۲۶ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره بیست و یکم از تاریخ 1397/05/31 تا تاریخ 1397/06/14
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
محسن رحیمی
تهران ۰۹۱۲XXXX۳۱ ۹۹۰۰۷۶۰۵۸۷۲ تلویزیون LED
۲
نیلوفر صدیقی
اسالم ۰۹۱۱XXXX۶۶ ۹۹۰۰۷۳۷۷۲۶۶ تبلت
۳
ماریا ترک آبادی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۱۴ ۹۹۰۰۷۱۸۵۹۵۱ گوشی هوشمند
۴
یاسین ملاحی
هرمز ۰۹۱۷XXXX۰۲ ۵۵۰۴۶۱۷۱۹۶۰ جاروبرقی
۵
عذرا ایزانلو
بجنورد ۰۹۱۰XXXX۳۲ ۴۴۰۲۲۴۵۱۲۹۵ دستگاه غذاساز
۶
فاطمه ابراهیم زاده
نایین ۰۹۱۶XXXX۳۶ ۹۹۰۰۶۷۵۳۷۵۸ هدفون بلوتوثی
۷
ملیحه سلمانی
ابوموسی ۰۹۱۷XXXX۳۴ ۵۵۰۴۸۱۶۳۷۴۳ اسپیکر
۸
...
--- ۰۹۹۰XXXX۲۳ ۵۵۰۴۶۱۷۶۹۵۹ اسپیکر
۹
جلال محجوبی
تهران ۰۹۳۹XXXX۸۲ ۹۹۰۰۸۱۳۰۰۸۸ اسپیکر
۱۰
...
--- ۰۹۱۸XXXX۴۵ ‏۸۸۰۰۹۹۰۸۶۹۸ اسپیکر
۱۱
علیرضا وصی پور
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۰ ۴۴۰۲۰۹۴۱۶۹۲ اسپیکر
۱۲
سکینه موسوی زاده
آواجیق ۰۹۱۴XXXX۵۰ ۶۶۰۱۰۵۹۲۶۹۷ اسپیکر
۱۳
جعفر اسفندیاری
بجنورد ۰۹۰۱XXXX۳۵ ۵۵۰۴۸۸۱۲۷۱۰ اسپیکر
۱۴
قدرت اله بحرانی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۹۸ ۵۵۰۴۳۴۶۵۱۰۶ اسپیکر
۱۵
حمیدرضا عطارزاده
تهران ۰۹۱۶XXXX۴۸ ۲۲۰۳۰۱۶۲۶۵۵ اسپیکر
۱۶
زهرا وحدتی
همدان ۰۹۱۸XXXX۷۰ ۵۵۰۴۷۲۲۲۴۷۸ اسپیکر
۱۷
ایمان پناه بر
املش ۰۹۳۹XXXX۴۱ ۹۹۰۰۶۷۳۱۹۴۰ اسپیکر
۱۸
...
--- ۰۹۱۳XXXX۰۱ ۵۵۰۴۶۳۴۱۲۴۶ اسپیکر
برندگان دوره بیستم از تاریخ 1397/05/15 تا تاریخ 1397/05/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
...
--- ۰۹۱۶XXXX۸۲ ۵۵۰۴۶۱۶۳۱۹۲ تلویزیون LED
۲
معصومه مستجیری
تهران ۰۹۱۲XXXX۷۳ ۱۱۰۲۱۱۷۴۵۰۰ تبلت
۳
مهدی یاور
مشهد ۰۹۱۵XXXX۰۰ ۲۲۰۲۶۸۱۷۷۲۰ گوشی هوشمند
۴
...
--- ۰۹۱۹XXXX۹۱ ۹۹۰۰۷۰۶۰۱۳۹ جاروبرقی
۵
میثم صفری
ایلام ۰۹۱۸XXXX۸۹ ۹۹۰۰۷۴۴۷۲۲۳ غذاساز چندکاره
۶
عاطفه بخشعلی پور
کلاچای ۰۹۱۱XXXX۷۸ ۹۹۰۰۶۴۴۶۱۰۶ هدفون
۷
مصطفی مصطفایی
تهران ۰۹۱۹XXXX۲۷ ۹۹۰۰۷۲۴۸۲۲۶ اسپیکر
۸
...
--- ۰۹۳۳XXXX۰۶ ۱۱۰۱۸۱۲۴۹۴۴ اسپیکر
۹
مهدی جم
کرمان ۰۹۱۳XXXX۶۰ ۵۵۰۳۷۱۹۷۶۴۱ اسپیکر
۱۰
...
--- ۰۹۹۰XXXX۳۲ ۱۱۰۱۹۸۸۹۱۷۶ اسپیکر
۱۱
سیدرضا موسوی
لنگرود ۰۹۱۱XXXX۲۶ ۹۹۰۰۷۷۷۶۱۲۹ اسپیکر
۱۲
...
--- ۰۹۱۵XXXX۸۱ ۵۵۰۴۵۰۳۱۶۳۳ اسپیکر
۱۳
مریم حسن نژاد
رشت ۰۹۳۸XXXX۳۶ ۹۹۰۰۸۱۰۴۴۸۳ اسپیکر
۱۴
مهدی سلمانیان
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۳۷ ۵۵۰۴۳۴۶۳۹۵۳ اسپیکر
۱۵
فهیمه فریدی پور
کوهدشت ۰۹۳۰XXXX۵۸ ۳۳۰۰۲۲۳۹۲۱۹ اسپیکر
۱۶
میمنت بابایی
تهران ۰۹۱۹XXXX۲۹ ۶۶۰۱۰۶۱۱۰۰۱ اسپیکر
۱۷
سجاد خزایی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۳۶ ۵۵۰۴۶۴۲۷۵۱۲ اسپیکر
۱۸
ستاره ناظری
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۱۳ ۵۵۰۴۳۴۳۲۸۹۸ اسپیکر
برندگان دوره نوزدهم از تاریخ 1397/04/31 تا تاریخ 1397/05/14
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
نعیمه رشیدی
یزد ۰۹۱۳XXXX۲۰ ۹۹۰۰۷۵۹۱۸۲۲ PS4
۲
سیما نجفی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۵۷ ۵۵۰۴۵۴۸۵۱۱۰ تبلت
۳
ناصر محمودی
میلاجرد ۰۹۱۸XXXX۲۳ ۹۹۰۰۷۸۱۵۷۹۸ گوشی هوشمند
۴
سیدجواد محمودی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۶ ۹۹۰۰۶۸۸۸۹۸۸ جاروبرقی
۵
زکریا گوهری
رشت ۰۹۱۱XXXX۰۹ ۴۴۰۱۸۸۶۰۷۸۲ غذاساز چندکاره
۶
محمد روحنده
حمیدیه ۰۹۱۹XXXX۶۲ ۵۵۰۳۵۴۴۷۳۶۷ هدفون بی سیم
۷
عباس علیزاده
بم ۰۹۳۸XXXX۷۰ ۵۵۰۳۸۰۸۸۴۵۲ اسپیکر
۸
امیرمسعود موگویی
تهران ۰۹۳۷XXXX۴۵ ۵۵۰۴۶۷۷۵۴۲۲ اسپیکر
۹
امیدرضا سلطانی
شیروان ۰۹۱۵XXXX۵۹ ۶۶۰۱۰۰۳۳۶۲۶ اسپیکر
۱۰
زهرا کبیری
نسیم شهر ۰۹۱۴XXXX۱۶ ۵۵۰۴۰۰۵۴۱۰۸ اسپیکر
۱۱
مهدی جیریائی شراهی
اراک ۰۹۱۸XXXX۶۰ ۶۶۰۱۰۰۳۲۱۰۳ اسپیکر
۱۲
مهدی هاشمی
سروستان ۰۹۱۷XXXX۸۲ ۵۵۰۴۲۹۶۴۶۸۱ اسپیکر
۱۳
سیدمحمدتقی باقی زاده
یزد ۰۹۱۳XXXX۹۰ ۳۳۰۰۲۳۳۱۰۹۱ اسپیکر
۱۴
اکرم ایزدی
کرمان ۰۹۹۰XXXX۰۲ ۹۹۰۰۶۷۳۱۵۷۰ اسپیکر
۱۵
...
--- ۰۹۱۸XXXX۵۱ ۴۴۰۱۷۴۷۰۲۵۶ اسپیکر
۱۶
یاسر صادقی راد
همدان ۰۹۱۸XXXX۷۳ ۵۵۰۴۲۵۹۸۸۳۷ اسپیکر
۱۷
عیسی ملاحی
میناب ۰۹۱۷XXXX۶۳ ۵۵۰۴۳۴۴۷۲۸۸ اسپیکر
۱۸
علی نادری
کرمان ۰۹۱۳XXXX۸۵ ۵۵۰۴۲۸۴۵۲۳۸ اسپیکر
برندگان دوره هجدهم از تاریخ 1397/04/15 تا تاریخ 1397/04/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
معصومه خانیان
رحیم آباد ۰۹۱۱XXXX۹۵ ۴۴۰۲۰۵۷۸۵۲۲ PS4
۲
اسداله ریاحی
اراک ۰۹۱۸XXXX۳۷ ۹۹۰۰۷۱۵۳۱۸۴ تبلت
۳
...
--- ۰۹۱۷XXXX۷۳ ۹۹۰۰۶۶۰۴۲۸۹ گوشی هوشمند
۴
ابوالفضل قربانی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۷۷ ۹۹۰۰۷۲۳۹۸۳۲ ربع سکه
۵
مهدی رحمانی
فاروج ۰۹۱۵XXXX۴۹ ۱۱۰۲۰۳۶۶۴۶۹ ربع سکه
۶
محمدمهدی ناندایی آذر
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۲ ۵۵۰۴۵۴۸۲۰۶۱ ربع سکه
۷
محمدصادق وجدانی
شفت ۰۹۱۱XXXX۷۳ ۹۹۰۰۶۴۹۰۸۵۳ اسپیکر
۸
...
--- ۰۹۱۶XXXX۴۱ ۵۵۰۴۳۸۴۷۶۶۹ اسپیکر
۹
...
--- ۰۹۳۳XXXX۵۱ ۴۴۰۱۸۵۲۳۳۱۲ اسپیکر
۱۰
یاسربیک
یزد ۰۹۱۳XXXX۶۶ ۱۱۰۲۰۸۷۹۹۹۲ اسپیکر
۱۱
مرضیه بارانی
تهران ۰۹۱۰XXXX۷۶ ۹۹۰۰۶۷۹۳۲۴۷ اسپیکر
۱۲
نازنین ناری گبلو
اردبیل ۰۹۱۴XXXX۰۰ ۹۹۰۰۶۶۸۳۰۶۲ اسپیکر
۱۳
علیرضا خاوند
فاروج ۰۹۱۵XXXX۰۸ ۲۲۰۳۱۰۰۱۰۸۹ اسپیکر
۱۴
اشکان میرمحمد مکی
اراک ۰۹۱۸XXXX۳۸ ۵۵۰۴۳۲۹۴۸۸۷ اسپیکر
۱۵
لیلا علیزاده
تهران ۰۹۳۶XXXX۷۷ ۹۹۰۰۶۸۰۳۵۲۵ اسپیکر
۱۶
حسین فوادیان
ورامین ۰۹۱۲XXXX۵۷ ۹۹۰۰۷۵۴۳۶۷۳ اسپیکر
۱۷
آمنه محمودی
هندیجان ۰۹۱۶XXXX۷۵ ۹۹۰۰۶۹۲۶۶۷۹ اسپیکر
۱۸
کلثوم خرمی
میناب ۰۹۳۹XXXX۳۱ ۹۹۰۰۶۵۶۹۸۴۷ اسپیکر
برندگان دوره هفدهم از تاریخ 1397/03/31 تا تاریخ 1397/04/14
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
حسن فروغی مهر
دهدشت ۰۹۱۷XXXX۵۴ ۵۵۰۴۳۰۲۹۷۷۱ PS4
۲
آمنه قنبرزهی
زاهدان ۰۹۱۵XXXX۰۰ ۵۵۰۴۲۳۶۵۲۳۳ تبلت
۳
نوید کیانی
همدان ۰۹۳۷XXXX۵۸ ۵۵۰۴۳۲۴۷۸۱۸ گوشی هوشمند
۴
صادق خداشاهی
مشهد ۰۹۳۷XXXX۲۵ ۴۴۰۱۸۵۲۰۳۷۱ ربع سکه
۵
عصمت قائم آبادی