لیست برندگان فستیوال شگفتی های گلشن

برندگان دوره صد و بیست و دو از تاریخ 1402/04/16 تا تاریخ 1402/04/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
سجاد جهان آبادی
کرمان ۰۹۲۱XXXX۳۲ ۳۳۰۲۷۳۶۰۳۸۵ غذاساز
۲
علی کرمی
بوشهر ۰۹۱۶XXXX۹۹ ۳۳۰۲۹۴۴۰۴۲۴ غذاساز
۳
رضا خزایی
همدان ۰۹۱۸XXXX۸۸ ۳۳۰۲۲۹۹۴۱۲۱ توستر
۴
حمید قنبری
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۲۹ ۸۸۰۰۱۵۰۴۴۶۲ آبمیوه گیری
۵
محمد زحمتکش
بوشهر ۰۹۰۱XXXX۴۰ ۳۳۰۲۴۳۰۹۱۴۸ ساندویچ ساز
۶
فاطمه آقایی رحمان
رومشکان ۹۹۰۷XXXX۹ ۳۳۰۲۷۱۸۶۴۲۹ ساندویچ ساز
۷
جواد حسین زاده
خوی ۰۹۰۳XXXX۶۴ ۹۹۰۹۹۵۰۸۸۴۹ ساندویچ ساز
۸
الهام عزیزی مفرد
رومشکان ۰۹۱۶XXXX۳۷ ۳۳۰۲۶۴۹۱۸۶۵ اتو
۹
نرگس نجفی
رشتخوار ۰۹۱۵XXXX۰۶ ۳۳۰۲۸۲۹۷۵۴۷ اتو
۱۰
هانیه رسولی
--- ۰۹۰۴XXXX۷۴ ۳۳۰۱۹۹۵۸۲۶۹ جارو شارژی
۱۱
زهرا علی پوریان
گچساران ۰۹۱۷XXXX۴۸ ۳۳۰۲۴۲۱۲۷۹۴ مخلوط کن
۱۲
اسماعیل بهروزی
--- ۰۹۱۷XXXX۰۹ ۳۳۰۲۱۲۵۴۷۲۹ مخلوط کن
۱۳
سمانه گلی
تهران ۰۹۳۵XXXX۸۳ ۳۳۰۱۹۸۵۹۵۰۹ مخلوط کن
۱۴
یونس جودکی
پلدختر ۰۹۹۶XXXX۲۸ ۳۳۰۱۶۷۲۰۰۶۹ مخلوط کن
۱۵
مهری امرائی پور
رومشکان ۰۹۹۰XXXX۹۷ ۳۳۰۲۶۴۵۳۱۵۵ آسیاب برقی
۱۶
روح الدین بازوند
رومشکان ۰۹۱۶XXXX۵۱ ۴۴۰۰۳۳۷۱۷۳۶ آب مرکبات گیری
۱۷
هاجر احمدوند
همدان ۰۹۹۰XXXX۱۴ ۱۱۰۰۰۲۱۶۷۷۴ آب مرکبات گیری
۱۸
صغری شاکری
کرمان ۰۹۱۳XXXX۹۱ ۳۳۰۲۴۳۴۰۳۵۵ آب مرکبات گیری
۱۹
مهتاب امرائی
رومشکان ۰۹۳۳XXXX۰۷ ۳۳۰۲۶۸۱۹۴۶۱ سشوار مسافرتی
۲۰
هانیه عینی
رومشکان ۰۹۳۵XXXX۴۶ ۳۳۰۲۳۶۸۳۸۲۶ سشوار مسافرتی
۲۱
فاطمه امرائی
تهران ۰۹۱۶XXXX۸۱ ۳۳۰۲۶۴۸۵۶۰ سشوار مسافرتی
برندگان دوره صد وبیست و یک از تاریخ 1402/04/01 تا تاریخ 1402/04/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
فرزانه گنجی
رشتخوار ۰۹۱۵XXXX۸۰ ۳۳۰۲۵۸۴۲۲۵۳ غذاساز
۲
غریب جوکار
بندر عباس ۰۹۳۹XXXX۷۵ ۹۹۰۹۹۳۵۸۸۸۲ غذاساز
۳
علی کارگر
کرمان ۰۹۱۳XXXX۰۳ ۳۳۰۲۱۰۸۲۲۴۸ غذاساز
۴
هاله هادی زاده
یزد ۰۹۱۳XXXX۰۱ ۳۳۰۲۷۵۷۱۳۱۶ توستر
۵
اعظم شیخی
همدان ۰۹۱۸XXXX۹۹ ۳۳۰۲۶۳۴۷۵۷۰ آبمیوه گیری
۶
متین کارگر
قوچان ۰۹۳۶XXXX۲۹ ۳۳۰۱۸۸۳۰۴۷۱ ساندویچ ساز
۷
سمانه بغدادی
تهران ۰۹۱۸XXXX۶۹ ۹۹۰۹۹۱۴۰۴۲۶ ساندویچ ساز
۸
وحید امیدی جغناب
کرج ۰۹۳۶XXXX۲۴ ۳۳۰۱۲۶۳۳۳۰۹ ساندویچ ساز
۹
محمدرضا معتمدی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۶۵ ۴۴۰۴۷۸۰۱۵۰۳ اتو
۱۰
فریدون رمضانی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۵۸ ۳۳۰۲۴۸۹۸۵۳۵ اتو
۱۱
محمد رضا امینی هرندی
اصفهان ۰۹۳۸XXXX۵۳ ۳۳۰۲۶۱۸۷۹۰۵ اتو
۱۲
مسلم ابراهیمیان چرمهینی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۵۴ ۳۳۰۱۷۹۵۲۹۸۴ مخلوط کن
۱۳
محمد جعفری
--- ۰۹۹۲XXXX۷۷ ۳۳۰۲۶۸۸۵۱۴۷ مخلوط کن
۱۴
مسلم امرائی نسب
رومشکان ۰۹۹۰XXXX۹۷ ۳۳۰۲۳۶۹۳۰۸۹ آسیاب برقی
۱۵
بهرام جانکی علیزاده
اهواز ۰۹۱۶XXXX۴۹ ۳۳۰۲۴۷۱۰۱۶۳ آسیاب برقی
۱۶
حمید محمودی
زنجان ۰۹۱۹XXXX۳۲ ۴۴۰۵۱۹۳۶۵۱۸ آسیاب برقی
۱۷
مهسا امرایی
رومشکان ۰۹۹۰XXXX۱۹ ۳۳۰۲۲۹۵۹۳۶۹ آب مرکبات گیری
۱۸
ایمان میر
زابل ۰۹۰۱XXXX۶۲ ۳۳۴۲۹۰۳۳۶۱۹ آب مرکبات گیری
۱۹
روح اله امرائی
رومشکان ۰۹۱۶XXXX۹۷ ۳۳۰۲۶۴۹۵۵۵۴ سشوار مسافرتی
۲۰
محسن حکام زاده
یزد ۰۹۱۳XXXX۱۵ ۳۳۰۲۸۵۲۸۵۲۷ سشوار مسافرتی
برندگان دوره صد و بیست از تاریخ 1402/03/16 تا تاریخ 1402/03/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
عرفان حکام زاده
یزد ۰۹۳۶XXXX۰۸ ۳۳۰۲۸۳۴۹۶۳۶ پنکه
۲
هاجر چترایی عزیزآبادی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۰۰ ۳۳۰۱۷۹۳۸۷۲۵ پنکه
۳
محمد رعیت
بروجرد ۰۹۱۶XXXX۳۹ ۳۳۰۲۸۲۶۷۴۶۵ توستر
۴
محمد رضا حسینی
ایلام ۰۹۳۳XXXX۸۸ ۴۴۰۰۴۳۳۴۵۰ توستر
۵
زینب السادات موسوی انصار
همدان ۰۹۳۵XXXX۶۲ ۳۳۸۲۲۶۱۱۳۶۲ آبمیوه گیری
۶
فاطمه سالاری
کرمان ۰۹۳۵XXXX۰۵ ۳۳۰۲۳۹۷۹۷۴۰ ساندویچ ساز
۷
عاطفه بابائی
آمل ۰۹۱۱XXXX۷۲ ۳۳۰۱۹۴۴۲۸۷۰ ساندویچ ساز
۸
اسماء کربلایی زاده
کرمان ۰۹۱۳XXXX۲۵ ۹۹۰۹۹۱۲۲۶۳۱ اتو
۹
محسن ترابی
--- ۰۹۱۳XXXX۰۷ ۴۴۱۵۱۵۴۲۶۹۷ اتو
۱۰
فریده ابره دری
تهران ۰۹۱۹XXXX۷۳ ۳۳۰۲۲۱۳۰۵۰۶ اتو
۱۱
عرفان شاه ویسی
سقز ۰۹۱۸XXXX۸۹ ۳۳۰۲۵۶۰۶۱۲۶ مخلوط کن
۱۲
فریبا اسماعیلی گنهرانی
اصفهان ۰۹۱۶XXXX۵۲ ۳۳۰۲۶۳۳۸۰۳۸ مخلوط کن
۱۳
مهدی شریفی
زنجان ۰۹۱۹XXXX۸۷ ۳۳۰۲۵۸۲۹۳۹۲ آسیاب برقی
۱۴
محمد رحیمی
سروستان ۰۹۹۰XXXX۲۰ ۳۳۰۲۵۶۲۳۶۶۷ آسیاب برقی
۱۵
عارف حکام زاده
یزد ۰۹۱۰XXXX۳۰ ۳۳۰۲۸۳۴۹۶۸۲ آسیاب برقی
۱۶
نبی محمدیان
رومشکان ۰۹۱۶XXXX۰۶ ۳۳۰۲۰۹۶۹۵۰۳ آب مرکبات گیری
۱۷
بتول جهانگرد
کرج ۰۹۲۰XXXX۲۸ ۳۳۰۲۳۹۴۱۵۲۰ آب مرکبات گیری
۱۸
عطیه امرائی
تهران ۰۹۳۹XXXX۸۳ ۳۳۰۲۵۳۹۹۰۱۶ سشوار مسافرتی
۱۹
زهرا دیانی
تهران ۰۹۳۷XXXX۵۶ ۹۹۰۹۹۴۳۹۷۲۲ سرویس غذا خوری
برندگان دوره صد و نوزده از تاریخ 1402/03/01 تا تاریخ 1402/03/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
محمود جاویدپور
جهرم ۰۹۱۰XXXX۶۲ ۹۹۰۹۹۲۳۶۸۵۸ پنکه
۲
عبداله عباسی
فسا ۰۹۳۷XXXX۶۹ ۳۳۰۲۴۸۵۸۱۱۷ توستر
۳
کریم کریمیان
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۰۸ ۳۳۰۲۰۸۴۲۰۰۴ توستر
۴
زهرا عباسیون
زنجان ۰۹۱۹XXXX۲۷ ۸۸۰۰۰۷۲۴۰۶۷ آبمیوه گیری
۵
احمد خزایی
همدان ۰۹۱۸XXXX۳۱ ۶۶۰۲۵۷۹۲۵۷۱ جارو شارژی
۶
معین امیری
کرمان ۰۹۱۳XXXX۱۰ ۳۳۰۲۴۳۵۲۸۱۲ ساندویچ ساز
۷
جواد کاظمی
تهران ۰۹۹۰XXXX۷۱ ۳۳۰۲۶۴۶۳۱۳۷ ساندویچ ساز
۸
جمشید دوخائی
تهران ۰۹۹۳XXXX۱۴ ۹۹۰۹۹۱۲۱۸۴۰ اتو
۹
بتول فروتن نسب
اصفهان ۰۹۱۶XXXX۰۹ ۳۳۰۲۶۳۷۲۷۸۸ مخلوط کن
۱۰
علی مظفری درخت بید
مشهد ۰۹۳۷XXXX۲۵ ۳۳۰۲۰۱۰۱۵۵۰ مخلوط کن
۱۱
محسن قربانی سلوکلو
تهران ۰۹۱۹XXXX۷۷ ۸۶۰۰۰۸۴۲۰۸۶ مخلوط کن
۱۲
فاطمه شاکری
کرمان ۰۹۱۳XXXX۷۴ ۳۳۰۱۶۸۱۲۵۱۹ آسیاب برقی
۱۳
زهرا سادات هاشمی
تهران ۰۹۱۰XXXX۱۷ ۸۸۰۰۱۰۰۲۶۵۴ آسیاب برقی
۱۴
بیتا مقیمی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۲۲ ۳۳۰۱۷۰۴۶۰۰۸ آب مرکبات گیری
۱۵
واحد امرائی
رومشکان ۰۹۱۶XXXX۳۸ ۳۳۰۲۶۴۹۱۸۴۸ آب مرکبات گیری
۱۶
مسعود امرائی
رومشکان ۰۹۹۶XXXX۲۸ ۳۳۰۲۲۹۲۴۱۱۸ سشوار مسافرتی
برندگان دوره صد و هجده از تاریخ 1402/02/15 تا تاریخ 1402/02/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
محسن عباسی
قوچان ۰۹۹۰XXXX۹۵ ۳۳۰۱۸۳۲۳۹۳۳ پنکه
۲
ستار هرمک زائی
زاهدان ۹۳۰۰XXXX۸ ۳۳۰۱۸۷۴۹۳۹۲ پنکه
۳
آسیه زارعی آغچه بدی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۱۷ ۳۳۰۲۰۸۴۷۵۵۵ غذاساز
۴
امیر رضا سوری
رومشکان ۰۹۹۰XXXX۶۱ ۵۵۰۹۴۶۱۴۱۶۶ توستر
۵
علیرضا کیان فر
زنجان ۰۹۲۱XXXX۹۳ ۳۳۰۰۶۲۹۳۵۰۴ آبمیوه گیری
۶
صغری حیدری مارانی
کرمانشاه ۰۹۱۰XXXX۳۴ ۳۳۰۲۱۶۵۷۹۲۴ جارو شارژی
۷
محمد جواد توکلی چالشتری
شهرکرد ۹۱۰۵XXXX۴ ۴۴۰۵۲۷۳۳۹۶۱ جارو شارژی
۸
محمد رضا خوب خواهی
دلیجان ۰۹۱۵XXXX۵۵ ۹۳۰۲۰۴۱۷۵۲۸ ساندویچ ساز
۹
زینب بخشی
تهران ۹۱۹۰XXXX۶ ۵۵۰۹۴۴۶۴۰۸۹ ساندویچ ساز
۱۰
نسرین سپتان
کرج ۰۹۱۲XXXX۲۶ ۳۳۰۲۰۲۷۹۳۹۶ اتو
۱۱
فرناز شیخ زاد آبکنار
بندر عباس ۰۹۳۹XXXX۶۵ ۴۴۰۴۷۷۶۷۷۱۹ اتو
۱۲
محمد قربانی
مشهد ۰۹۰۲XXXX۵۹ ۳۳۰۲۱۵۲۷۵۲۵ اتو
۱۳
مهران سیوندی پور
کرمان ۰۹۱۹XXXX۰۳ ۳۳۰۲۳۹۷۹۵۹۱ مخلوط کن
۱۴
محمدرضا اورعی
اصفهان ۰۹۲۱XXXX۲۹ ۳۳۰۲۱۷۰۰۸۰۵ مخلوط کن
۱۵
رضا شهبازی
رومشکان ۰۹۹۲XXXX۱۰ ۳۳۰۲۴۴۶۶۵۷۶ مخلوط کن
۱۶
بی بی زهرا کمالیان مهریزی
یزد ۰۹۱۳XXXX۱۵ ۵۵۰۹۰۱۸۱۹۷۴ آسیاب برقی
۱۷
ساناز امرائی
رومشکان ۰۹۱۶XXXX۹۵ ۳۳۰۲۵۸۲۱۶۰۱ آسیاب برقی
۱۸
سمیه خانعلی لو
خوی ۹۳۳۲XXXX۶ ۳۳۰۱۲۵۸۸۹۵۹ آسیاب برقی
۱۹
فضل اله امرائی
رومشکان ۰۹۱۶XXXX۴۱ ۳۳۰۲۴۸۸۵۲۳۱ آب مرکبات گیری
۲۰
حامد امرایی لالوندی
رومشکان ۰۹۳۰XXXX۳۱ ۳۳۰۲۳۴۵۳۱۸۱ سشوار مسافرتی
۲۱
عبدالرحمان پادروند
رومشکان ۰۹۱۰XXXX۹۹ ۳۳۰۱۴۷۸۳۱۶۳ سشوار مسافرتی
۲۲
مریم امرائی
رومشکان ۰۹۱۶XXXX۳۸ ۳۳۰۲۵۸۲۱۵۳۳ سشوار مسافرتی
۲۳
فاطمه امرائی
رومشکان ۰۹۳۰XXXX۳۸ ۳۳۰۱۹۳۸۴۲۸۹ سشوار مسافرتی
برندگان دوره صد و هفده از تاریخ 1402/02/01 تا تاریخ 1402/02/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
سحر جعفری اسکری
کرمان ۰۹۹۳XXXX۱۰ ۳۳۰۱۰۸۲۸۱۰۸ پنکه
۲
شیدا دولت آبادی
سنندج ۰۹۱۸XXXX۵۸ ۸۸۰۰۰۹۹۲۱۰۰ پنکه
۳
معصومه کاظمی
رومشکان ۰۹۹۳XXXX۰۵ ۳۳۰۱۶۶۱۱۵۷۴ غذاساز
۴
زینب کریم زاده
رومشکان ۰۹۳۹XXXX۸۳ ۳۳۰۱۶۶۱۰۹۴۳ غذاساز
۵
تیمور کریمی
سنندج ۰۹۱۸XXXX۴۹ ۵۵۰۹۴۶۲۶۴۶۹ آبمیوه گیری
۶
صاحب نصرت آقائی رحمن
رومشکان ۰۹۱۶XXXX۶۸ ۳۳۰۱۶۶۱۱۶۹۰ جارو شارژی
۷
افسانه صیدی قلعه زنجیری
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۱۵ ۳۳۰۱۸۸۰۹۴۸۰ جارو شارژی
۸
زهرا رحیمی دولابی
اصفهان ۰۹۹۳XXXX۴۴ ۹۹۰۹۹۱۴۱۸۸۸ ساندویچ ساز
۹
میمنت بابائی
تهران ۰۹۱۹XXXX۲۹ ۳۳۰۲۰۹۸۱۳۲۱ اتو
۱۰
فاطمه علامه
تهران ۰۹۱۴XXXX۸۵ ۸۸۰۰۸۵۹۸۰۱ اتو
۱۱
محمد جمعه پور ایسینی
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۵۹ ۵۵۰۸۹۱۷۲۳۷۵ اتو
۱۲
ژوانا شجاعی باغینی
کرمان ۰۹۰۳XXXX۸۱ ۳۳۰۱۶۸۶۰۰۶۶ مخلوط کن
۱۳
علی دارائی
فیروزان ۰۹۹۳XXXX۲۴ ۳۳۰۱۶۳۶۱۳۶۷ مخلوط کن
۱۴
محمد نوروزی
قروه - کردستان ۰۹۱۹XXXX۶۲ ۳۳۰۱۸۳۷۵۱۶۷ مخلوط کن
۱۵
کوکب رستمی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۴۴ ۳۳۰۱۸۸۰۹۴۵۶ آسیاب برقی
۱۶
مهدیه همیالی این وند
ایلام ۰۹۳۵XXXX۶۵ ۴۴۰۱۹۳۷۰۴۹۱ آسیاب برقی
۱۷
امید وردی
گچساران ۰۹۱۷XXXX۴۷ ۳۳۰۲۱۸۴۰۸۸۰ آسیاب برقی
۱۸
محمد حسن مجیدی
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۵ ۳۳۰۲۰۸۹۸۴۵۰ آب مرکبات گیری
۱۹
فرزانه مقیمی بلداجی
نجف آباد ۰۹۳۸XXXX۲۱ ۳۳۰۲۰۸۹۱۴۱۵ آب مرکبات گیری
۲۰
آرزو فرامرزپور دارزینی
کرمان ۰۹۱۴XXXX۳۴ ۳۳۰۲۲۴۴۰۲۱۹ آب مرکبات گیری
۲۱
علی کرمی
بوشهر ۰۹۱۶XXXX۹۹ ۸۸۰۰۰۰۹۴۴۵۰ آب مرکبات گیری
۲۲
احسان کاظمی
رومشکان ۰۹۳۳XXXX۱۳ ۳۳۰۱۶۵۷۷۴۰۲ سشوار مسافرتی
برندگان دوره صد و شانزده از تاریخ 1402/01/01 تا تاریخ 1402/01/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
محمدرضا غلامی
خاش ۰۹۱۵XXXX۹۶ ۳۳۰۱۶۲۰۶۸۵۶ پنکه ایستاده
۲
امیر شجاعی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۱۶ ۳۳۰۲۰۹۰۹۹۰۵ پنکه ایستاده
۳
رضا دارائی
فیروزان ۰۹۱۸XXXX۴۵ ۳۳۰۱۶۳۶۱۲۴۷ غذاساز
۴
مریم نظام دوست
رشتخوار ۰۹۱۵XXXX۹۳ ۳۳۰۱۹۵۶۹۴۹۲ ساندویچ ساز
۵
رویا قربانی
قوچان ۰۹۲۱XXXX۵۷ ۳۳۰۲۱۷۲۷۳۷۷ ساندویچ ساز
۶
معصومه عباسی آرائی
آران و بیدگل ۰۹۳۷XXXX۹۰ ۳۳۰۲۰۹۲۳۹۱۶ جارو شارژی
۷
معصومه شبیری توچان
قوچان ۰۹۳۷XXXX۲۰ ۳۳۰۲۲۲۵۹۵۵۶ جارو شارژی
۸
نسرین سپتان
کرج ۰۹۱۲XXXX۲۶ ۳۳۰۲۳۸۳۵۷۸۴ جارو شارژی
۹
طیبه رضایی
تهران ۰۹۱۰XXXX۳۱ ۹۹۰۹۹۳۸۷۸۲۲ جارو شارژی
۱۰
عفت حسینی اسمعیل
کرمان ۰۹۱۳XXXX۴۵ ۳۳۰۱۶۹۰۱۲۴۷ اتو
۱۱
الهام افروزه
کرمان ۰۹۰۱XXXX۳۱ ۳۳۰۲۰۲۰۳۳۲۳ اتو
۱۲
اکرم السادات موسوی راد
اصفهان ۰۹۰۲XXXX۱۱ ۳۳۰۰۷۴۸۶۲۸۸ اتو
۱۳
محمد آقائی
تهران ۰۹۳۳XXXX۱۰ ۳۳۰۱۳۶۵۴۳۴۲ مخلوط کن
۱۴
فرشته بابائی تسب
رومشکان ۰۹۹۰XXXX۸۴ ۳۳۰۱۵۷۱۳۷۶۴ مخلوط کن
۱۵
احمد سلاجقه
کرمان ۰۹۱۶XXXX۷۱ ۳۳۰۲۰۱۰۲۲۸۹ مخلوط کن
۱۶
طاها علیپور
رومشکان ۰۹۳۷XXXX۹۵ ۳۳۰۱۹۴۳۹۹۵۹ مخلوط کن
۱۷
عاطفه جعفری
کرمان ۰۹۱۳XXXX۹۲ ۳۳۰۱۸۲۱۶۵۴۹ آسیاب برقی
۱۸
ریحانه گوهری
کرمان ۰۹۱۳XXXX۸۱ ۴۴۰۵۰۷۱۴۲۷۷ آسیاب برقی
۱۹
لیلا شاکری
کرمان ۰۹۱۳XXXX۰۱ ۳۶۰۱۸۳۰۹۰۶۸ آب مرکبات گیری
۲۰
صغری حیدری مارانی
کرمان ۰۹۱۰XXXX۳۴ ۳۳۰۲۰۸۰۴۷۹۶ آب مرکبات گیری
۲۱
علی وکیلی فر
آران و بیدگل ۰۹۳۶XXXX۹۹ ۳۳۰۱۷۶۵۳۸۷۲ سشوار مسافرتی
۲۲
کلثوم شاکری
کرمان ۰۹۳۰XXXX۴۲ ۳۳۰۲۱۰۸۴۴۰۸ سشوار مسافرتی
۲۳
سحرامرائی
رومشکان ۰۹۱۰XXXX۳۰ ۳۳۰۱۴۱۸۳۳۷۴ سشوار مسافرتی
۲۴
افسانه هاتفی اکبرپور
همدان ۹۱۸۷XXXX۵ ۵۵۰۹۴۵۸۲۷۹۳ سشوار مسافرتی
برندگان دوره صد و پانزده از تاریخ 1401/12/01 تا تاریخ 1401/12/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
علی سهرابی
رومشکان ۰۹۳۸XXXX۵۴ ۳۳۰۱۶۶۴۶۱۷۱ غذاساز
۲
یاسین شمسی زاده
رومشکان ۰۹۹۲XXXX۴۹ ۳۳۰۱۴۱۸۳۳۴۷ پلوپز
۳
عادل امینی
قزوین ۰۹۱۲XXXX۶۰ ۴۴۰۵۳۸۳۸۵۵۵ بخاری برقی ایستاده
۴
حیدر امرائی
رومشکان ۰۹۳۷XXXX۷۱ ۳۳۰۱۶۶۴۵۰۵۳ بخاری برقی رومیزی
۵
حمیدرضا احمدی
بندر جاسک ۰۹۲۲XXXX۱۲ ۳۳۰۱۶۹۶۸۶۷۷ بخاری برقی رومیزی
۶
پارسا شیخی پور
اهواز ۰۹۱۰XXXX۹۱ ۳۳۰۲۰۵۸۱۸۷۱ بخاری برقی رومیزی
۷
سیروس امرائی
رومشکان ۰۹۹۲XXXX۵۴ ۳۳۰۱۶۶۷۵۴۱۱ بخاری برقی رومیزی
۸
فاطمه جعفری
کرمان ۰۹۲۳XXXX۵۸ ۳۳۰۱۷۵۱۵۴۹۷ آسیاب برقی
۹
فیروزه بهمنی
زنجان ۰۹۳۵XXXX۴۳ ۳۳۰۱۷۹۴۸۵۰۷ آسیاب برقی
۱۰
صبا کریم زاده امرائی
رومشکان ۰۹۳۸XXXX۷۰ ۳۳۰۱۶۶۷۵۴۰۷ آسیاب برقی
۱۱
قاسمی مهر
اسلامشهر ۰۹۱۲XXXX۷۱ ۳۳۰۲۰۹۷۱۶۲۰ سرویس غذاخوری
۱۲
تورانی
تهران ۰۹۲۱XXXX۳۵ ۸۸۰۰۰۹۲۰۷۲۶ سرویس غذاخوری
۱۳
ثریا طاهری
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۰۵ ۷۷۰۲۶۷۵۹۱۳۶ گوشتکوب برقی
۱۴
مهدی امینی مرندی
اصفهان ۰۹۳۳XXXX۰۰ ۳۳۰۱۹۹۸۰۸۹۹ گوشتکوب برقی
۱۵
محمد کولیوند
همدان ۰۹۰۱XXXX۵۲ ۳۳۰۱۶۳۹۰۱۲۶ ساندویچ ساز
۱۶
صغری شاکری
کرمان ۰۹۱۳XXXX۹۱ ۳۳۰۱۸۳۰۸۹۵۴ قابلمه
۱۷
محمد شهیدی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۶۲ ۵۵۰۹۳۸۷۸۳۵۰ آب مرکبات گیری
برندگان دوره صدوچهارده از تاریخ 1401/11/16 تا تاریخ 1401/11/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
حمیدرضا آقایی رحمن
رومشکان ۰۹۹۰XXXX۰۱ ۳۳۰۱۶۰۴۷۲۸۰ سماور زغالی
۲
فریبا فرشید خواه
اهواز ۰۹۱۶XXXX۰۵ ۳۳۰۲۰۵۸۴۵۱۳ پلوپز
۳
رمله خواجه حسنی
کرمان ۰۹۳۹XXXX۶۵ ۳۳۰۱۶۸۱۵۰۸۸ پلوپز
۴
صغری شاکری
کرمان ۰۹۱۳XXXX۹۱ ۳۳۰۱۸۹۲۹۲۷۶ پلوپز
۵
محسن میرزایی
کرمانشاه ۰۹۰۱XXXX۳۸ ۰۹۱۸۱۳۱۴۸۳۹ بخاری برقی رومیزی
۶
علی نادری اسرمی
ساری ۰۹۱۱XXXX۳۰ ۳۳۰۱۷۶۰۳۰۵۱ بخاری برقی رومیزی
۷
کیفیه کرمی
دهلران ۰۹۱۸XXXX۵۳ ۳۳۰۰۳۳۳۳۹۰۱ بخاری برقی رومیزی
۸
پوران طغرلی
کرمان ۰۹۹۴XXXX۹۲ ۴۴۰۵۲۶۰۸۸۲۱ آسیاب برقی
۹
مهدیه امینی هرندی
اصفهان ۰۹۳۳XXXX۹۹ ۶۶۰۲۴۵۶۷۷۳۳ آسیاب برقی
۱۰
حسین خالقی آرائی
اصفهان ۰۹۳۳XXXX۳۸ ۳۳۰۱۹۸۶۲۴۹۳ آسیاب برقی
۱۱
هادی امرائی
رومشکان ۰۹۳۹XXXX۳۲ ۳۳۰۱۶۶۷۶۹۰۸ آسیاب برقی
۱۲
آهو امرائی
چقابل ۰۹۹۰XXXX۷۱ ۳۳۰۱۶۶۷۶۱۸۸ آسیاب برقی
۱۳
مصطفی عبدلی
اصفهان ۰۹۳۳XXXX۰۰ ۳۳۰۱۳۵۷۸۵۵۲ گوشتکوب برقی
۱۴
مرضیه همزه زاده
همدان ۰۹۳۵XXXX۵۸ ۷۷۰۲۶۱۰۸۸۲۲ گوشتکوب برقی
۱۵
زهرا امینی هرندی
اصفهان ۰۹۳۸XXXX۵۳ ۷۷۰۲۷۵۳۶۰۴۴ گوشتکوب برقی
۱۶
مهدی جمعه پور
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۵۰ ۵۵۰۹۰۲۰۲۲۱۸ گوشتکوب برقی
۱۷
علیرضا آبنوسی
تفرش ۰۹۱۸XXXX۱۳ ۵۵۰۹۱۰۰۷۹۹۱ سشوار مسافرتی
برندگان دوره صد و سیزده از تاریخ 1401/11/01 تا تاریخ 1401/11/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مریم امرائی
رومشکان ۰۹۱۶XXXX۷۳ ۳۶۰۱۵۷۵۷۴۵۹ غذاساز
۲
یاسین فرهادیان
دوگنبدان ۰۹۱۷XXXX۰۶ ۴۴۰۴۷۴۲۹۳۷۶ بخاری برقی ایستاده
۳
فاطمه مسعود آبادی آرانی
آران و بیدگل ۰۹۱۳XXXX۲۰ ۳۳۰۱۸۰۲۵۳۷۵ پلوپز
۴
الهام نقیان
وزوان ۰۹۹۰XXXX۴۹ ۳۳۰۱۱۵۸۹۳۸۷ پلوپز
۵
فرزانه مقیمی بلداجی
نجف آباد ۰۹۱۳XXXX۲۲ ۳۳۰۰۸۳۶۳۷۸۷ پلوپز
۶
آزاده صالحی
قائم شهر ۰۹۱۱XXXX۸۸ ۲۲۰۵۱۸۶۰۵۵۰ پلوپز
۷
نازیه بلوچ
نیکشهر ۰۹۹۲XXXX۰۲ ۳۳۰۱۹۵۳۲۲۶۷ بخاری برقی رومیزی
۸
میرزا شمسی زاده
رومشکان ۰۹۱۶XXXX۱۵ ۳۳۰۱۶۶۷۶۱۳۰ گوشتکوب برقی
۹
سید هادی فتحی
تهران ۰۹۱۴XXXX۸۹ ۳۳۰۲۰۰۱۰۰۴۳ گوشتکوب برقی
۱۰
محمد حسن مجیدی
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۵ ۳۳۰۱۵۰۶۲۳۴۴ گوشتکوب برقی
۱۱
سیامک قاسملو
خوی ۰۹۱۴XXXX۰۴ ۳۳۰۱۲۸۵۰۹۴۰ گوشتکوب برقی
۱۲
سمیه سواد کوهی
تهران ۰۹۱۹XXXX۲۷ ۷۷۰۲۶۷۳۷۷۵۶ گوشتکوب برقی
۱۳
یوسف آقایی رحمن
رومشکان ۰۹۹۰XXXX۴۵ ۳۶۰۱۵۷۵۷۴۲۰ آسیاب برقی
۱۴
ابوذر امرائی
اندیشه ۰۹۹۳XXXX۶۹ ۳۳۰۱۶۶۷۶۲۱۲ آسیاب برقی
۱۵
حواسعلی امرائی
رومشکان ۰۹۱۶XXXX۹۵ ۳۳۰۱۶۶۷۵۱۳۵ آسیاب برقی
۱۶
محمد جواد بی باک
قم ۰۹۹۰XXXX۹۶ ۳۳۰۱۹۴۶۳۹۰۶ آسیاب برقی
۱۷
نرگس اسکندری فرد
اصفهان ۰۹۰۲XXXX۶۴ ۴۴۰۵۳۶۷۷۲۴۵ ساندویچ ساز
۱۸
سعیده بوستان افروز
کرمان ۰۹۳۹XXXX۶۵ ۳۳۰۱۷۵۱۷۴۳۴ جارو شارژی
۱۹
مجید گچی زهی
زابل ۰۹۱۵XXXX۴۱ ۴۴۰۳۰۲۴۸۷۵۷ سشوار مسافرتی
برندگان دوره صد و دوازده از تاریخ 1401/10/16 تا تاریخ 1401/10/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
محمد نعیم رجبی
لار ۰۹۱۷XXXX۲۶ ۲۲۰۵۳۰۶۹۲۳۰ پنکه
۲
سیده نرجس حسینی خلیلی
بهشهر ۰۹۱۱XXXX۵۷ ۳۳۰۱۳۰۷۸۵۶۲ غذاساز
۳
سحر جعفری اسکری
کرمان ۰۹۱۳XXXX۵۳ ۳۳۰۱۰۷۵۴۷۸۱ بخاری برقی ایستاده
۴
مرتضی احمدی پور
بندر عباس ۰۹۳۷XXXX۱۰ ۳۳۰۰۶۵۴۸۶۸۳ بخاری برقی ایستاده
۵
سجاد دارائی
نهاوند ۰۹۹۳XXXX۲۴ ۳۳۰۱۶۴۳۴۲۶ پلوپز
۶
مهران سیوندی پور
کرمان ۰۹۲۳XXXX۵۸ ۳۳۱۶۸۶۰۰۲۸ بخاری برقی رومیزی
۷
محمدرضا ولی شاهی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۶۸ ۳۳۰۱۶۸۶۰۱۵۹ بخاری برقی رومیزی
۸
فریبا رفیعی سربیژن
بندر جاسک ۰۹۱۴XXXX۵۵ ۳۳۰۱۸۰۶۸۱۱۰ گوشتکوب برقی
۹
حدیث امرائی
رومشکان ۰۹۳۰XXXX۳۸ ۳۳۰۱۴۵۲۸۲۲۸ گوشتکوب برقی
۱۰
شیما گله داری
کرمان ۰۹۱۳XXXX۰۳ ۴۴۰۴۰۷۳۶۳۹۸ گوشتکوب برقی
۱۱
الهام آقائی رحمان
تهران ۰۹۹۴XXXX۵۰ ۳۳۰۱۷۵۳۱۶۰۵ جارو شارژی
۱۲
نازنین شمسی زاده
رومشکان ۰۹۱۰XXXX۴۱ ۳۳۰۱۶۶۱۲۶۰۹ جارو شارژی
۱۳
باهوش محمدی
رومشکان ۰۹۱۶XXXX۵۵ ۳۳۰۱۶۶۴۹۸۶۳ جارو شارژی
۱۴
وحید امرائی
رومشکان ۰۹۳۰XXXX۲۲ ۳۳۰۱۷۵۳۰۶۶۹ آسیاب برقی
۱۵
سجاد فتحی
رومشکان ۰۹۰۱XXXX۱۸ ۳۳۰۱۴۵۲۸۲۲۶ آسیاب برقی
۱۶
مریم احمدی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۳۱ ۳۲۰۱۴۹۴۱۸۹۳ سشوار مسافرتی
۱۷
محمدرضا غریبی سه چارک
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۱۸ ۸۳۰۱۲۵۷۵۸۵۱ آب مرکبات گیری
۱۸
مجید سلطانی
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۷ ۲۲۰۵۱۶۳۲۴۳۱ آب مرکبات گیری
برندگان دوره صدو یازده از تاریخ 1401/10/01 تا تاریخ 1401/10/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مسلم امرائی
رومشکان ۰۹۱۶XXXX۲۰ ۳۳۰۱۵۷۵۷۱۲۹ بخاری برقی ایستاده
۲
هانیه صادقی
اصفهان ۰۹۲۱XXXX۲۱ ۳۳۰۱۶۶۰۴۹۲۴ پلوپز
۳
پرویز آقایی
رومشکان ۹۱۶۵XXXX۲ ۳۳۰۱۶۵۸۶۹۱۰ بخاری برقی رومیزی
۴
اصغر انصاری
زنجان ۰۹۱۹XXXX۷۱ ۹۸۰۰۰۶۴۰۴۴۷ بخاری برقی رومیزی
۵
آیدا سبزیاری
کرمانشاه ۰۹۹۱XXXX۱۳ ۴۴۰۴۸۶۱۸۶۷۰ بخاری برقی رومیزی
۶
رویا قربانی
قوچان ۰۹۳۸XXXX۲۷ ۳۳۰۱۱۶۲۴۰۳۵ غذاساز
۷
حدیثه لطفان
تهران ۰۹۰۱XXXX۵۵ ۳۳۰۱۰۵۹۵۹۵۸ سرویس غذاخوری
۸
فرشته آقایی
رومشکان ۰۹۰۱XXXX۱۳ ۳۳۰۱۶۰۴۸۵۶۵ ساندویچ ساز
۹
امید پای رنج
کرج ۰۹۳۵XXXX۹۲ ۲۲۰۵۱۶۳۸۶۲۱ ساندویچ ساز
۱۰
مصطفی راحت
تهران ۰۹۳۶XXXX۶۳ ۸۸۰۰۰۵۸۸۲۱۹ ساندویچ ساز
۱۱
محمدرضا امینی هرندی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۹۹ ۷۷۰۲۶۵۸۰۱۲۲ آب مرکبات گیری
۱۲
عادل امینی
قزوین ۰۹۱۲XXXX۶۰ ۲۲۰۵۱۱۹۵۴۰۷ قابلمه
۱۳
مبینا میرزائی
کرج ۰۹۳۶XXXX۸۲ ۵۵۰۹۳۴۷۲۰۸۷ آسیاب برقی
۱۴
هادی قمی اویلی
کرج ۰۹۳۵XXXX۸۱ ۲۲۰۵۱۶۳۲۰۱۲ آسیاب برقی
۱۵
ابوالفضل شجاعی
کرمان ۰۹۳۵XXXX۰۵ ۴۴۰۵۲۶۰۸۷۲۵ گوشتکوب برقی
۱۶
مریم حسین آبادی
پاکدشت ۰۹۱۹XXXX۰۱ ۵۵۰۸۹۹۳۳۲۱۰ جارو شارژی
۱۷
محمد میراکبری
قزوین ۰۹۱۲XXXX۴۰ ۴۴۰۴۸۴۷۱۹۱۴ جارو شارژی
۱۸
مهدی همتی
همدان ۰۹۰۲XXXX۳۳ ۳۳۰۱۷۳۱۴۶۷۸ اتو
۱۹
حسین دلارامیان
خراسان جنوبی ۰۹۹۰XXXX۹۲ ۳۳۰۱۳۲۷۵۳۷۵ اتو
برندگان دوره صد و ده از تاریخ 1401/09/16 تا تاریخ 1401/09/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
محمد گچی زهی
زابل ۰۹۱۵XXXX۴۱ ۶۶۰۲۵۷۰۶۹۱۶ اتو
۲
منظر آقایی رحمان
خرم آباد ۰۹۳۶XXXX۴۶ ۴۴۰۴۸۹۱۴۷۵۸ غذاساز
۳
معصومه محمد خانی
اراک ۰۹۳۷XXXX۶۷ ۳۳۰۱۸۱۲۰۸۱۹ غذاساز
۴
علی اصغر جعفری
اسفراین ۰۹۱۵XXXX۷۴ ۳۳۰۱۵۳۷۶۷۴۵ بخاری برقی ایستاده
۵
زهرا زوال
اصفهان ۰۹۱۶XXXX۶۵ ۹۳۰۱۶۸۴۹۴۵۲ بخاری برقی ایستاده
۶
معصومه خدانه
آران و بیدگل ۰۹۲۱XXXX۳۰ ۳۳۰۱۴۲۲۲۸۱۵ بخاری برقی رومیزی
۷
حسین چوپانی
هرمز ۰۹۹۳XXXX۶۹ ۴۴۰۴۶۶۱۷۲۹۱ بخاری برقی رومیزی
۸
فاطمه آمره ئی
تهران ۰۹۱۹XXXX۶۴ ۳۳۰۱۸۲۲۴۵۷۲ ساندویچ ساز
۹
فرامرز دانشی تولاچی
اردبیل ۰۹۹۰XXXX۶۰ ۳۳۰۰۹۶۴۰۳۲۵ ساندویچ ساز
۱۰
کورش عشایری
همدان ۰۹۳۶XXXX۹۰ ۷۷۰۲۶۰۳۷۹۴۲ ساندویچ ساز
۱۱
نیما حاج اسماعیلی رئیس آبادی
کرمان ۰۹۳۳XXXX۳۷ ۴۴۰۰۰۶۷۰۱۵۸ جارو شارژی
۱۲
مریم امرائی
خرم آباد ۰۹۱۶XXXX۱۵ ۳۳۰۱۵۷۵۶۶۱۴ جارو شارژی
۱۳
محمود مرتضایی
خراسان جنوبی ۰۹۱۵XXXX۴۹ ۳۳۰۱۲۶۹۸۶۴۴ سشوار
۱۴
سعید جنتی
تهران ۰۹۱۲XXXX۲۶ ۵۵۰۹۲۹۵۰۴۶۸ سشوار
۱۵
فاطمه عزیزی
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۳ ۲۲۰۵۱۶۴۵۱۲۴ گوشتکوب برقی
۱۶
خاجوارکی
دزفول ۰۹۹۳XXXX۵۲ ۳۳۰۱۴۹۸۹۵۴۱ گوشتکوب برقی
۱۷
محمدرضا رنجبر
یزد ۰۹۱۳XXXX۰۱ ۶۶۰۲۴۱۹۶۲۸۴ گوشتکوب برقی
۱۸
محسن معین مقدم
دزفول ۰۹۳۸XXXX۴۳ ۳۳۰۱۴۲۰۶۳۸۶ آسیاب برقی
۱۹
زهرا نظری
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۵۷ ۴۴۰۴۷۵۹۶۹۵۶ آسیاب برقی
۲۰
ایلیا کوشکی
تهران ۰۹۱۰XXXX۲۷ ۳۳۰۰۵۶۲۷۲۸۶ آسیاب برقی
۲۱
علی امرائی
خرم آباد ۰۹۱۶XXXX۹۵ ۳۳۰۱۶۵۷۶۹۲۵ آسیاب برقی
برندگان دوره صد و نه از تاریخ 1401/09/01 تا تاریخ 1401/09/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
سید حیدر باقرزاده
نوشهر ۰۹۳۸XXXX۴۹ ۹۹۰۹۸۹۱۹۸۴۰ غذاساز
۲
زهرا کریمیان
خرم آباد ۰۹۰۲XXXX۱۷ ۳۳۰۱۱۹۲۸۰۸۰ غذاساز
۳
بتول افروز
کرمان ۰۹۰۱XXXX۳۱ ۶۶۰۲۳۷۰۴۱۱۷ غذاساز
۴
ناطق محمد پور
تبریز ۰۹۱۴XXXX۵۶ ۲۲۰۵۱۹۳۹۶۵۳ بخاری برقی ایستاده
۵
رضا قائمی فر
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۱۸ ۳۳۰۱۴۹۶۲۲۹۲ بخاری برقی ایستاده
۶
رومینا کارگر
اصفهان ۰۹۳۶XXXX۵۴ ۵۵۰۹۲۶۸۵۴۴۴ پلوپز
۷
بصیره برآهوئی
زابل ۰۹۹۶XXXX۲۱ ۴۴۰۴۸۲۲۱۲۵۶ بخاری برقی رومیزی
۸
محمد متین اکبری
اصفهان ۰۹۰۲XXXX۲۵ ۳۳۰۱۴۸۵۲۹۰۴ بخاری برقی رومیزی
۹
نفیسه سلاجقه
کرمان ۰۹۱۳XXXX۹۳ ۴۴۰۵۱۲۰۷۳۹۳ بخاری برقی رومیزی
۱۰
اسماعیل بهرامی میان آباد
گرگان ۰۹۱۹XXXX۷۲ ۴۴۰۴۵۶۷۳۵۸۷ آسیاب برقی
۱۱
براتعلی وزیری
تهران ۰۹۱۲XXXX۸۹ ۵۵۰۹۲۹۴۷۰۳۵ جارو شارژی
۱۲
عزت اله مهرمایل کمر
تهران ۰۹۱۲XXXX۰۹ ۲۲۰۵۲۹۹۸۵۶۸ گوشتکوب برقی
۱۳
تیمور بدره
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۱۵ ۵۵۰۹۲۱۲۷۶۷۱ گوشتکوب برقی
۱۴
علی نوروزی
تهران ۰۹۱۴XXXX۱۶ ۴۴۰۵۲۶۱۷۹۳۴ ساندویچ ساز
۱۵
رعنا امین علی زاده اقدم
تهران ۰۹۱۲XXXX۰۸ ۳۳۰۰۹۳۵۱۵۷۴ ساندویچ ساز
۱۶
محمد رضایی
نوشهر ۰۹۲۰XXXX۴۴ ۲۲۰۵۱۷۵۰۳۱۴ سشوار
۱۷
فرزاد حسینی زاده
کرج ۰۹۱۲XXXX۱۲ ۸۸۰۰۰۰۸۱۲۵۸ سشوار
۱۸
محمدرضا طاهری
ورامین ۰۹۳۶XXXX۴۴ ۷۷۰۲۶۹۴۲۸۰۲ سشوار
۱۹
ولی اله هاتفی اکبرپور
همدان ۰۹۱۸XXXX۸۵ ۷۷۰۲۶۱۰۷۰۰۰ سشوار
برندگان دوره صد و هشت از تاریخ 1401/06/31 تا تاریخ 1401/07/14
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
حاتمی
بندر عباس ۰۹۲۱XXXX۴۴ ۳۳۰۰۸۵۵۴۴۵۵ سماور زغالی
۲
فاطمه خزایی
نهاوند ۰۹۹۱XXXX۰۱ ۴۴۰۴۹۳۳۹۱۱۸ سماور زغالی
۳
آسیه حکم آبادی
تربت جام ۰۹۰۱XXXX۰۱ ۲۲۰۶۰۲۹۱۴۶۸ سماور زغالی
۴
ندا جعفری اسکری
کرمان ۰۹۱۳XXXX۹۴ ۳۳۰۰۷۵۲۳۷۳۵ سماور زغالی
۵
سامیار شمسی زاده
رومشکان ۰۹۹۲XXXX۴۹ ۴۴۰۴۸۶۶۷۵۴۷ پنکه
۶
سعیده غلامی
بیرجند ۰۹۰۳XXXX۵۲ ۴۴۰۴۹۵۶۶۶۶۹ پنکه
۷
معصومه شعوری سراب
نوشهر ۰۹۱۱XXXX۸۱ ۲۲۰۵۱۳۱۴۲۷۲ توستر
۸
زهرا کرمی
اراک ۰۹۲۲XXXX۸۸ ۳۳۰۱۲۷۰۱۶۱۳ قابلمه
۹
گل خاتون مرادی
چقابل ۰۹۱۶XXXX۷۳ ۴۴۰۴۸۶۹۴۵۳۶ قابلمه
۱۰
میلاد غلامی مله
ساری ۹۱۱۳XXXX۴ ۹۹۹۸۵۱۵۶۳۴ اتو
۱۱
احد زنگنه
نهاوند ۰۹۱۸XXXX۷۱ ۵۵۰۹۱۹۱۹۶۳۰ قابلمه
۱۲
محمد رضا عباس زاده
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۵۶ ۲۲۰۵۱۰۳۰۷۶۲ اتو
۱۳
حیدر قیطاسی
کرج ۰۹۳۸XXXX۳۹ ۵۵۰۹۰۵۱۰۰۳۰ اتو
۱۴
علی رحیمی
اراک ۰۹۱۸XXXX۰۰ ۳۳۰۱۳۰۹۶۸۱۵ اتو
۱۵
مهدی مقیمی
نجف آباد ۰۹۱۳XXXX۴۰ ۴۴۰۴۷۶۲۷۱۱۸ اتو
۱۶
محمد معیل موشکی
کاشمر ۰۹۳۶XXXX۵۲ ۴۴۰۴۹۱۷۰۸۵۱ اتو
۱۷
ستاره جعفری بلالمی
نوشهر ۰۹۱۱XXXX۷۱ ۲۲۰۵۱۳۴۵۵۴۶ اتو
۱۸
فرشاد پیری
خرم آباد ۰۹۹۲XXXX۱۱ ۶۶۰۲۴۹۹۵۴۶۷ آب مرکبات گیری
۱۹
جلیل رحیم زاده
کرج ۰۹۱۲XXXX۹۳ ۳۳۰۰۴۰۸۹۴۴۸ سرویس غذاخوری
۲۰
حواسعلی امرایی
چقابل ۰۹۳۹XXXX۲۰ ۴۴۰۴۸۶۶۷۶۵۵ آب مرکبات گیری
۲۱
مسلم شادمهر
کرج ۰۹۳۸XXXX۱۸ ۸۸۰۰۰۳۹۸۲۷ سرویس غذاخوری
۲۲
کبرا امیری منفرد
قرچک ۰۹۱۲XXXX۸۸ ۴۴۰۵۰۰۸۴۰۸۴ سرویس غذاخوری
برندگان دوره صد و هفت از تاریخ 1401/06/01 تا تاریخ 1401/06/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
سید عطاالله فیروزی
فسا ۰۹۳۶XXXX۷۹ ۴۴۰۵۳۰۰۹۱۴۳ چرخ گوشت
۲
ثریا طاهری
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۰۵ ۴۴۰۴۸۳۵۴۰۶۱ چرخ گوشت
۳
مرجان پاکنژاد
شیراز ۰۹۳۶XXXX۰۹ ۴۴۰۵۳۰۶۸۱۴۱ چرخ گوشت
۴
مجید جوزای میرزا
نورآباد ۰۹۱۶XXXX۶۰ ۴۴۰۴۸۸۲۷۷۰ غذاساز
۵
اسماعیل بهروزی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۰۹ ۲۲۰۵۲۷۲۴۴۱۵ غذاساز
۶
یاسین شمسی زاده
خرم آباد ۰۹۱۰XXXX۳۰ ۴۴۰۴۸۶۶۷۶۶۸ پنکه
۷
آرمین فیض الهی
کوهدشت ۰۹۱۹XXXX۷۳ ۴۴۰۴۸۹۰۷۶۵۵ پنکه
۸
فاطمه خزایی
همدان ۰۹۹۱XXXX۳۲ ۵۵۰۹۱۹۶۵۹۷۵ پنکه
۹
سعید نجفی
قائم شهر ۰۹۱۵XXXX۷۷ ۲۲۰۵۱۹۲۸۶۵۹ پنکه
۱۰
سیامک قاسم لو
خوی ۰۹۱۴XXXX۰۴ ۴۴۰۴۵۵۰۹۶۶۳ پنکه
۱۱
معصومه شعوری سراب
نوشهر ۰۹۱۱XXXX۸۱ ۲۲۰۵۲۱۱۷۴۴۲ پنکه
۱۲
محسن هوشنگی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۵۲ ۳۳۰۰۴۰۸۱۳۸۷ توستر
۱۳
حسین یعقوبی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۸۱ ۴۴۰۱۸۲۱۲۷۲۸ توستر
۱۴
نجمه سلاجقه
کرمان ۰۹۱۳XXXX۴۱ ۴۴۰۵۲۹۳۳۵۴۷ توستر
۱۵
حسین کارگر
زرند ۰۹۰۳XXXX۳۵ ۵۵۰۸۷۰۰۷۶۱۹ توستر
۱۶
حمید محمودی
زنجان ۰۹۱۹XXXX۳۲ ۴۴۰۴۸۷۱۳۱۰۷ توستر
۱۷
مسعود امرایی
خرم آباد ۰۹۱۶XXXX۸۸ ۴۴۰۴۸۹۵۹۶۴۰ توستر
۱۸
ندا سیل سه پور
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۴ ۴۴۰۵۱۱۱۹۳۹۷ آب مرکبات گیری
۱۹
میترا رمضان پور
اشتهارد ۰۹۹۰XXXX۶۷ ۸۸۰۰۰۰۷۷۵۴۷ آب مرکبات گیری
۲۰
سپیده فتاحی
تهران ۰۹۱۲XXXX۴۳ ۶۶۰۰۰۷۳۱۰۰۶ آب مرکبات گیری
۲۱
علی حیدری منش
دهدشت ۰۹۱۷XXXX۵۵ ۳۳۰۰۶۶۹۵۸۰۴ آب مرکبات گیری
۲۲
مرتضی نیکوبذل مطلق
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۹ ۷۷۰۷۲۵۵۳۰۷ آب مرکبات گیری
۲۳
حسین شعبان نژاد
لنگرود ۰۹۱۱XXXX۵۰ ۵۵۰۹۰۷۲۴۷۵۲ آب مرکبات گیری
۲۴
نرگس تاجر
تهران ۰۹۱۲XXXX۸۸ ۵۵۰۹۱۶۹۲۴۰۳ آب مرکبات گیری
۲۵
یونس اشرفی زاده
زابل ۰۹۰۵XXXX۲۲ ۳۳۰۰۴۰۰۶۹۵۸۹ اتو
۲۶
طاهره نوری
داود آباد ۰۹۳۸XXXX۲۴ ۸۸۰۰۰۱۱۹۶۷۶ اتو
۲۷
سعید توکل
اسدآباد ۰۹۲۲XXXX۰۲ ۴۴۰۴۷۱۰۵۷۸۴ اتو
۲۸
شهناز حمید
رامشیر ۰۹۱۶XXXX۹۶ ۶۶۰۰۰۳۷۹۱۲۲ اتو
۲۹
فتانه اکبرپور
یاسوج ۰۹۹۰XXXX۸۴ ۵۵۰۸۹۱۰۴۶۷۵ اتو
۳۰
پرهام خرم
رشت ۰۹۱۱XXXX۲۳ ۵۵۰۹۱۹۵۲۲۷۰ اتو
۳۱
معین امیری
کرمان ۰۹۰۱XXXX۳۱ ۴۴۰۴۶۲۹۹۶۱۹ اتو
۳۲
احسان پورابراهیم
ایلام ۰۹۱۸XXXX۶۱ ۴۴۰۸۶۶۹۳۳۸ اتو
۳۳
علی احمدی
باغ ملک ۰۹۰۲XXXX۶۷ ۲۲۰۵۰۳۱۵۱۰۳ اتو
۳۴
علی اکبر حاجی حسینی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۷۷ ۳۳۰۱۱۶۲۱۹۶۶ اتو
۳۵
علیرضا محمدی
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۴ ۸۸۰۰۰۱۸۷۴۰۷ سرویس غذاخوری
۳۶
اکبر زنجانی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۲ ۵۵۰۸۹۰۱۳۷۲۲ سرویس غذاخوری
برندگان دوره صد و شش از تاریخ 1401/05/01 تا تاریخ 1401/05/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مریم رضایی
کرج ۰۹۱۰XXXX۶۴ ۳۳۰۰۴۲۳۱۱۶۳ چرخ گوشت
۲
میلاد آقایی
خرم آباد ۰۹۱۶XXXX۶۲ ۳۳۰۰۵۳۴۸۹۵۳ چرخ گوشت
۳
زهرا وثوقی
کنگاور ۰۹۱۸XXXX۹۵ ۴۴۰۴۸۲۱۱۶۹۷ چرخ گوشت
۴
زهرا جعفری
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۵۷ ۳۳۰۶۹۴۳۰۳۲۰ غذاساز
۵
مریم سیاهکالی
قزوین ۹۹۰۳XXXX۶ ۳۳۰۰۷۵۰۹۸۰۸ غذاساز
۶
مجید کریمی
نیشابور ۰۹۲۱XXXX۰۹ ۳۳۰۰۵۱۶۴۸۴۲ پنکه
۷
آرش احمدی
باغ ملک ۰۹۹۰XXXX۵۵ ۲۲۰۵۰۳۱۵۱۷۴ پنکه
۸
حسین حسین پور
مشهد ۰۹۳۹XXXX۲۷ ۴۴۰۴۶۴۳۵۶۶۳ پنکه
۹
رضا درگیرایی
سیرجان ۰۹۹۲XXXX۴۳ ۴۴۰۴۸۸۲۶۶۳۰ پنکه
۱۰
حمید فیلخانه
گراش ۰۹۱۷XXXX۸۲ ۴۴۰۵۰۱۷۲۴۷۹ پنکه
۱۱
بنیامین رئوفی
سنگان ۰۹۰۴XXXX۱۳ ۴۴۰۴۷۷۵۸۶۷۳ پنکه
۱۲
ذبیح اله صالحی
تایباد ۰۹۱۵XXXX۰۴ ۴۴۰۴۶۲۵۷۶۲۱ توستر
۱۳
عبدالواحد سنجرانی
آزادشهر ۰۹۱۱XXXX۹۸ ۴۴۰۵۳۳۸۶۳۱۳ توستر
۱۴
محسن پوررابراهیم
ایلام ۰۹۱۸XXXX۷۵ ۴۴۰۴۸۶۶۹۳۵۳ توستر
۱۵
آرام جان قرایی خضری
سیرجان ۰۹۱۳XXXX۰۱ ۴۴۰۵۲۸۳۲۴۲۵ توستر
۱۶
امین رضا آران
بافق ۰۹۱۷XXXX۳۵ ۴۴۰۴۸۸۲۶۶۳۷ توستر
۱۷
علی فرهادی پور
سراوان ۰۹۱۵XXXX۵۱ ۴۴۰۴۷۵۶۰۹۶۱ توستر
۱۸
ولی اله هاتفی اکبرپور
همدان ۰۹۱۸XXXX۸۵ ۶۶۰۲۳۵۴۵۹۵۰ آب مرکبات گیری
۱۹
طاهره نوری
قرچک ۰۹۳۹XXXX۳۸ ۷۷۰۲۶۸۲۶۷۵۶ آب مرکبات گیری
۲۰
بهروز روزدار
دهدشت ۰۹۱۷XXXX۲۵ ۷۷۰۲۶۸۴۰۴۴۴ آب مرکبات گیری
۲۱
غزل سادات یوسفی
تهران ۰۹۱۲XXXX۴۳ ۶۶۰۰۰۷۳۱۰۶۵ آب مرکبات گیری
۲۲
علی اکبر حاجی حسینی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۷۷ ۴۴۰۴۸۲۶۲۲۲۹ آب مرکبات گیری
۲۳
معصومه ابراهیم پور
کرمان ۰۹۱۳XXXX۹۷ ۵۵۰۸۹۸۰۳۲۹۴ آب مرکبات گیری
۲۴
معصومه شعوری سراب
نوشهر ۰۹۱۱XXXX۸۱ ۶۶۰۰۰۷۸۷۵۵۵ آب مرکبات گیری
۲۵
محمد محمدی
کرمان ۰۹۰۵XXXX۳۰ ۲۲۰۵۱۹۳۴۵۷۴ اتو
۲۶
رضا کریمی
گلشهر ۰۹۳۹XXXX۹۷ ۶۶۰۰۱۰۴۳۰۷۶ اتو
۲۷
بهروز منصوری
کنارک ۰۹۱۵XXXX۸۰ ۶۶۰۲۴۲۰۵۱۶۶ اتو
۲۸
فرهاد کریمی
شیراز ۰۹۹۳XXXX۱۸ ۸۸۰۰۰۰۶۹۶۷۸ اتو
۲۹
محمدرضا پورعطایی
تربت جام ۰۹۰۳XXXX۹۳ ۴۴۰۴۶۹۲۷۵۳۰ اتو
۳۰
مریم رضایی
کرج ۰۹۰۵XXXX۲۲ ۵۵۰۹۲۶۹۸۰۱۵ اتو
۳۱
محسن خزایی
فیروزان ۰۹۹۱XXXX۳۲ ۴۴۰۴۹۴۳۷۶۶۴ اتو
۳۲
عباس سیل سه پور
تهران ۰۹۳۳XXXX۲۰ ۳۳۵۰۵۸۱۰۸۹۹ سرویس غذاخوری
۳۳
زهرا فرج الهی
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۸ ۵۵۰۹۰۹۳۳۱۵۲ سرویس غذاخوری
۳۴
حمیدرضا صمیمی
تهران ۰۹۱۲XXXX۸۵ ۲۲۰۵۱۵۸۹۲۶۵ سرویس غذاخوری
۳۵
سعید اسماعیلی
تهران ۰۹۱۲XXXX۷۵ ۳۳۰۰۵۸۲۲۷۶۸ سرویس غذاخوری
برندگان دوره صد و پنج از تاریخ 1401/04/16 تا تاریخ 1401/04/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
فرامرز خزایی
همدان ۰۹۹۱XXXX۳۱ ۵۵۰۹۰۹۹۲۵۵۸ چرخ گوشت
۲
فاطمه طاهری
شیراز ۰۹۱۷XXXX۶۳ ۳۳۰۰۳۷۰۷۹۷۰ چرخ گوشت
۳
رضا دوستی
زنجان ۰۹۳۹XXXX۹۷ ۹۹۰۹۸۷۱۳۴۴۱ سماور
۴
فاطمانی
کرمان ۰۹۱۸XXXX۲۰ ۹۹۰۹۸۷۰۸۴۹۳ پنکه
۵
پریسا اقایی رحمان
خرم آباد ۰۹۳۳XXXX۰۶ ۴۴۰۴۸۸۳۱۴۴۷ پنکه
۶
عمار ناصری
یاسوج ۰۹۰۱XXXX۸۹ ۵۵۰۹۰۱۷۵۴۵۰ پنکه
۷
اسماعیل کاظمی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۸۳ ۸۸۰۰۰۰۶۹۵۰۱ پنکه
۸
محمدمولایی
بندر عباس ۰۹۳۹XXXX۹۷ ۴۴۰۴۷۷۸۶۵۶۳ توستر
۹
حسینی
اهر ۰۹۱۶XXXX۰۰ ۴۴۰۴۸۶۵۰۵۸۲ توستر
۱۰
مهدی پورعلی بیگی
تهران ۰۹۱۰XXXX۲۷ ۷۷۰۲۷۳۱۳۳۴۰ توستر
۱۱
اسماعیل راز
زاهدان ۰۹۱۳XXXX۸۰ ۵۵۸۹۲۴۴۳۷۳۵ توستر
۱۲
نازنین خزایی
نهاوند ۹۱۸۶XXXX۴ ۵۵۰۹۰۹۹۲۶۸۸ آب مرکبات گیری
۱۳
مهدی یزدان پرست
شیراز ۰۹۱۷XXXX۶۹ ۴۴۰۴۷۹۰۲۱۷۹ آب مرکبات گیری
۱۴
مهدی احمدی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۰۸ ۴۴۰۴۰۳۶۷۰۸۴ آب مرکبات گیری
۱۵
سپیده دالوند
تهران ۰۹۰۳XXXX۶۰ ۸۸۰۰۰۰۹۸۶۰۰ آب مرکبات گیری
۱۶
شریف زاده
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۸۱ ۴۴۰۴۶۴۰۷۲۱۶ آب مرکبات گیری
۱۷
رضا بهرامی
قم ۹۱۲۶XXXX۴ ۴۴۰۴۸۸۵۷۲۵۰ آب مرکبات گیری
۱۸
سعید توکل صالح
همدان ۰۹۱۸XXXX۹۳ ۴۴۰۴۶۹۴۱۰۳۵ اتو
۱۹
امیرمحمد رضایی
کرمان ۰۹۰۱XXXX۸۵ ۴۴۰۴۸۰۳۸۸۲۹ اتو
۲۰
عارف حسین وند
خرم آباد ۰۹۱۶XXXX۶۱ ۴۴۰۴۸۹۰۹۱۹۶ اتو
۲۱
رجایی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۳۰ ۴۴۰۵۰۴۴۳۴۹۰ اتو
۲۲
شادی ترکاشوند
تهران ۰۹۲۳XXXX۸۵ ۸۸۰۰۰۰۷۹۸۶۵ سرویس غذاخوری
۲۳
فخری
تهران ۰۹۱۹XXXX۲۳ ۲۲۰۵۰۴۶۴۷۴۹ سرویس غذاخوری
۲۴
محمد دست پاک
تهران ۰۹۹۳XXXX۰۳ ۵۵۰۹۲۶۴۱۸۸۵ سرویس غذاخوری
۲۵
سپیده فتاحی
تهران ۰۹۰۲XXXX۳۴ ۶۶۰۰۰۷۳۳۸۰۰ سرویس غذاخوری
۲۶
ریحانه یونسی
تهران ۰۹۹۱XXXX۷۹ ۲۲۰۵۱۳۱۹۵۶۷ سرویس غذاخوری
۲۷
مرضیه ذورقی
زنجان ۰۹۰۵XXXX۸۲ ۳۳۰۰۵۵۵۴۸۷۸ سماور
۲۸
محمد کرمی
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۴۲ ۸۸۰۰۰۰۷۰۱۲۴ توستر
۲۹
رعنا فرهادپور
اردبیل ۰۹۱۴XXXX۳۲ ۵۵۰۹۰۵۴۷۵۰۳ اتو
۳۰
فرانک ملاکریمی
تهران ۰۹۳۹XXXX۲۳ ۸۸۰۰۰۱۲۳۷۶۷ سرویس غذاخوری
برندگان دوره صد و چهار از تاریخ 1401/03/16 تا تاریخ 1401/04/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
فاطمه آذرپرا
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۶۴ ۲۲۰۵۰۶۱۳۲۹۶ چرخ گوشت
۲
سجاد ملکی
ایلام ۰۹۱۸XXXX۵۹ ۴۴۰۴۸۹۰۳۷۰۷ چرخ گوشت
۳
یوسف آقایی
مشکان ۹۱۶۹XXXX۵ ۴۴۰۴۸۶۲۲۲۵۳ غذاساز
۴
رضا دارایی
نهاوند ۰۹۱۸XXXX۰۲ ۵۵۰۹۱۹۲۱۴۳۷ غذاساز
۵
حسین پژمان
شیراز ۰۹۱۷XXXX۲۰ ۴۴۰۴۷۷۲۳۰۴۹ پنکه
۶
مهدیه زارع نژاد
یزد ۰۹۱۳XXXX۴۲ ۶۶۰۰۰۳۸۰۸۲۵ پنکه
۷
امیرعلی موسیوند
--- ۰۹۰۵XXXX۰۹ ۴۴۰۷۸۹۱۰۱۶۳ پنکه
۸
ملیحه نعمتی
قزوین ۰۹۳۶XXXX۸۲ ۳۳۰۰۵۵۰۷۲۵۵ پنکه
۹
ساناز امرایی
--- ۰۹۱۶XXXX۶۸ ۴۴۰۴۶۹۵۸۳۲۹ پنکه
۱۰
ابراهیم خلیفه ای
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۹۵ ۷۷۰۲۷۵۲۷۰۴۱ پنکه
۱۱
سعید رمضانی مقدم
شیروان ۰۹۹۱XXXX۳۹ ۹۹۰۰۲۲۰۱۵۰۵ توستر
۱۲
پریسا طاهری
همدان ۰۹۹۱XXXX۷۳ ۴۴۰۴۵۸۹۳۵۱۸ توستر
۱۳
آرش ابراهیمی
لاهیجان ۰۹۱۱XXXX۳۳ ۴۴۰۴۷۶۹۵۶۴۰ توستر
۱۴
خلیل کریمی
کیان ۰۹۱۳XXXX۱۲ ۹۹۰۹۸۶۹۵۹۰۶ توستر
۱۵
محمد علیکی
سبزوار ۰۹۳۸XXXX۳۹ ۴۴۰۴۷۰۳۸۹۲۱ توستر
۱۶
محدثه عزت آبادی
سیرجان ۰۹۱۳XXXX۰۹ ۳۳۰۰۵۲۰۱۷۷۳ توستر
۱۷
محمدفرجی
اراک ۰۹۳۶XXXX۱۱ ۴۴۰۵۱۶۹۵۹۹۶ آب مرکبات گیری
۱۸
حسن شعبان پور
مشهد ۰۹۱۵XXXX۵۹ ۳۳۰۰۴۳۶۶۱۹۲ آب مرکبات گیری
۱۹
زهرا محمدی
ورزنه ۰۹۹۱XXXX۲۸ ۷۷۰۲۷۳۶۶۰۳۶ آب مرکبات گیری
۲۰
حسین فیلخانه
گراش ۰۹۱۶XXXX۰۲ ۴۴۰۵۰۷۲۱۶۱۲ آب مرکبات گیری
۲۱
محمد وصیله ها
اصفهان ۰۹۳۰XXXX۱۰ ۳۳۰۰۵۵۰۹۰۸۵ آب مرکبات گیری
۲۲
فاطمه دهقانی
نورآباد ۰۹۰۴XXXX۴۱ ۵۵۰۹۱۹۵۱۳۹۸ آب مرکبات گیری
۲۳
فاطمه علی بخشی
شفت ۰۹۱۱XXXX۱۰ ۴۴۰۴۹۶۱۹۶۲۷ اتو
۲۴
فاطمه فرهمند
خرم آباد ۰۹۱۶XXXX۷۷ ۵۵۰۹۱۶۹۱۷۲۱ اتو
۲۵
حسین شوشتری زاده
شاهین شهر ۰۹۱۳XXXX۴۱ ۸۸۰۰۴۵۹۸۹۲۶ اتو
۲۶
ماشاالله افروزه
کرمان ۰۹۱۳XXXX۶۷ ۳۳۰۰۵۳۰۵۲۷۵ اتو
۲۷
علی حیدری منش
دهدشت ۰۹۱۷XXXX۵۵ ۳۳۰۰۶۶۰۶۰۵۵ اتو
۲۸
اله یار سوری
خرم آباد ۰۹۱۶XXXX۸۰ ۴۴۰۴۸۵۴۷۹۸۴ اتو
۲۹
نرگس غفاری
تهران ۰۹۱۹XXXX۴۸ ۴۴۰۴۹۳۴۷۲۱۶ سرویس غذاخوری
۳۰
ناهید مرادی
تهران ۰۹۰۱XXXX۴۸ ۵۵۰۹۰۵۱۷۲۰۱ سرویس غذاخوری
۳۱
سید خشایار یوسفی
تهران ۰۹۱۹XXXX۸۴ ۸۸۰۰۶۳۸۳۴۶۱ سرویس غذاخوری
۳۲
فرشته یگانه
تهران ۰۹۱۹XXXX۴۴ ۸۸۰۰۰۰۹۲۳۹۳ سرویس غذاخوری
۳۳
مجید رحیم پور
تهران ۰۹۱۹XXXX۵۹ ۵۵۰۹۰۹۷۳۱۶۰ سرویس غذاخوری
۳۴
محمدرضا خوش قدم
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۷ ۹۹۹۸۴۷۰۵۴۴ سرویس غذاخوری
۳۵
اصغر ربیعی
تهران ۰۹۳۵XXXX۳۸ ۶۶۰۰۱۲۷۶۸۹۰ سرویس غذاخوری
۳۶
زهره امیری
تهران ۰۹۱۵XXXX۴۷ ۸۸۰۰۰۰۶۹۲۶۲ سرویس غذاخوری
برندگان دوره صد و سه از تاریخ 1401/03/01 تا تاریخ 1401/03/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
هادی حکمت
شیراز ۰۹۰۲XXXX۶۵ ۴۴۰۴۷۸۹۷۴۱۹ چرخ گوشت
۲
کارن دانیالی
کوهدشت ۰۹۱۶XXXX۸۰ ۴۴۰۴۷۰۸۲۶۴۶ چرخ گوشت
۳
ابراهیم زال نژاد
چالوس ۰۹۱۱XXXX۰۸ ۲۲۰۵۱۲۱۳۸۱۴ غذاساز
۴
علی عرب پور
سیرجان ۰۹۱۳XXXX۱۷ ۴۴۰۴۸۸۳۲۳۴۲ غذاساز
۵
امیرمحمد خالقی
آران و بیدگل ۰۹۱۰XXXX۴۲ ۴۴۰۴۸۷۰۵۹۵۸ پنکه
۶
علیرضا نجاتی
ابهر ۰۹۱۹XXXX۴۶ ۶۶۰۰۰۲۷۴۸۷۷ پنکه
۷
اله دادشکوهی
دهدشت ۰۹۱۷XXXX۹۰ ۵۵۰۸۹۱۰۶۰۹۱ پنکه
۸
حجت محمدی
کرمان ۰۹۰۱XXXX۳۵ ۴۴۰۴۳۰۷۴۰۴۷ پنکه
۹
الهه عزیزنژاد
ارومیه ۰۹۰۲XXXX۶۹ ۶۸۰۰۵۷۷۲۲۴۱ پنکه
۱۰
مهدی زارعی
خورموج ۰۹۱۷XXXX۰۴ ۸۸۰۰۰۸۲۸۶۰ پنکه
۱۱
عباس کارگر
زرند ۰۹۹۶XXXX۳۳ ۴۴۰۴۱۷۹۴۱۹۳ توستر
۱۲
مریم احمدوند
ملایر ۰۹۱۸XXXX۲۵ ۷۷۰۲۷۸۳۱۳۹۲ توستر
۱۳
حسین قاسمی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۴۸ ۴۴۹۴۸۷۳۵۷۲۷ توستر
۱۴
سعید درویشی
ایلام ۰۹۱۸XXXX۵۶ ۴۴۰۴۸۸۱۷۸۵۶ توستر
۱۵
سعید حیدری
ساوه ۰۹۱۸XXXX۷۸ ۵۵۰۹۱۰۰۵۲۱۳ توستر
۱۶
مرضیه حاجی حسینی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۱ ۶۶۰۰۱۵۱۵۰۴۲ توستر
۱۷
عظیمه قنبری
باغ ملک ۰۹۲۲XXXX۶۰ ۶۶۰۰۰۱۴۱۲۶۱ آب مرکبات گیری
۱۸
میترا جان احمدی
برازجان ۰۹۳۶XXXX۲۵ ۴۴۰۴۷۱۶۳۷۹۰ آب مرکبات گیری
۱۹
اسحق کاظمی
کوهدشت ۰۹۰۱XXXX۱۴ ۴۴۰۴۸۹۹۷۳۴۳ آب مرکبات گیری
۲۰
امین قربانی
بهشهر ۰۹۱۱XXXX۴۲ ۵۵۰۸۹۸۵۷۰۱۴ آب مرکبات گیری
۲۱
حسن دقیانوس
میمه ۰۹۱۳XXXX۵۳ ۷۷۰۲۷۲۲۰۰۶۳ آب مرکبات گیری
۲۲
حمیدرضا شریفی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۵۸ ۴۴۰۴۷۷۸۸۰۹۱ آب مرکبات گیری
۲۳
الهام پازوکی
بم ۰۹۱۴XXXX۴۷ ۸۸۰۰۶۰۱۱۲۸ اتو
۲۴
محمدرضا عظیم نسب
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۹۶ ۳۳۰۰۳۳۸۰۸۲۹ اتو
۲۵
مهدیه برموز
کرمان ۰۹۱۳XXXX۰۳ ۷۷۰۲۷۲۱۵۱۱۹ اتو
۲۶
مجید بازوند
کوهدشت ۰۹۱۶XXXX۸۲ ۴۴۰۴۸۶۶۱۱۳ اتو
۲۷
شهناز حمید
رامشیر ۰۹۱۶XXXX۹۶ ۶۶۰۰۶۵۱۹۶۹۱ اتو
۲۸
رشید باقری
رشت ۰۹۳۳XXXX۹۳ ۲۲۰۵۲۴۴۲۶۸۴ اتو
۲۹
سعید قارائی
تهران ۰۹۳۹XXXX۰۶ ۴۴۰۴۷۰۶۴۳۱۸ سرویس غذاخوری
۳۰
مالک همتی
تهران ۰۹۱۲XXXX۲۸ ۲۲۰۵۲۸۰۵۱۴۶ سرویس غذاخوری
۳۱
نیما چراغی
کرج ۰۹۹۰XXXX۲۶ ۴۴۰۴۸۶۱۸۵۵۴ سرویس غذاخوری
۳۲
زینب رمضانی
تهران ۰۹۳۰XXXX۷۲ ۴۴۰۴۸۶۶۳۰۰۶ سرویس غذاخوری
۳۳
عرفان امیراحمدی
تهران ۰۹۱۰XXXX۶۰ ۴۴۰۵۰۴۰۴۷۸۰ سرویس غذاخوری
۳۴
محمود صارمی
تهران ۰۹۱۲XXXX۳۴ ۴۴۰۴۸۶۶۲۳۳۸ سرویس غذاخوری
۳۵
صادق مشاط
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۸ ۴۴۰۴۸۶۶۴۴۵۴ سرویس غذاخوری
۳۶
زبیده براهویی
زاهدان ۰۹۱۵XXXX۰۸ ۳۳۰۰۴۴۳۲۸۵۵ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
۳۷
امیرحسین راز
زاهدان ۰۹۳۰XXXX۶۹ ۳۳۰۰۴۴۶۹۵۲۴ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
۳۸
مهرنگار رئیسی
سراوان ۰۹۳۰XXXX۳۵ ۳۳۰۰۶۴۸۳۳۵۰ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
برندگان دوره صد و دو از تاریخ 1401/02/16 تا تاریخ 1401/02/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
احمد خزایی
همدان ۰۹۱۸XXXX۵۳ ۶۶۰۰۰۱۴۷۰۱۵ چرخ گوشت
۲
مصطفی طیبی
اراک ۰۹۱۸XXXX۴۷ ۵۵۰۹۱۳۰۰۷۶۰ چرخ گوشت
۳
آذر حاج ابوالحسنی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۲۶ ۳۳۰۰۳۶۰۵۹۶۲ غذاساز
۴
فاطمه عباسی
اصفهان ۰۹۳۷XXXX۲۹ ۳۳۰۰۵۵۱۰۹۲۷ غذاساز
۵
ایلیا امیری
کرمان ۰۹۳۷XXXX۸۶ ۴۴۰۴۸۷۳۶۵۱۳ پنکه
۶
حامد صدوق
اراک ۰۹۱۲XXXX۸۰ ۳۳۰۰۶۲۶۶۱۳۵ پنکه
۷
ولی اله حسنی
قم ۰۹۱۲XXXX۱۶ ۴۴۰۴۸۸۵۷۴۷۲ پنکه
۸
زهرا بهاری
مهاجران ۰۹۱۸XXXX۲۴ ۵۵۰۹۰۸۳۸۳۶۹ پنکه
۹
ندا اعراب
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۵۹ ۴۴۰۴۷۶۳۶۳۲۹ پنکه
۱۰
کوروش عشایری
همدان ۰۹۳۶XXXX۹۰ ۳۳۰۰۴۳۷۶۵۲۴ پنکه
۱۱
پریسا آقایی
کبودراهنگ ۰۹۱۸XXXX۹۷ ۴۴۰۴۸۲۰۷۷۹۹ توستر
۱۲
عبدالواحد جعفریان
رزن ۰۹۱۲XXXX۶۵ ۴۴۰۴۷۰۹۶۶۳۶ توستر
۱۳
علی اکبر جهانگیری
شاهین شهر ۰۹۱۳XXXX۵۵ ۳۳۰۰۵۵۱۸۷۶۲ توستر
۱۴
خدیجه خاوند
ایلام ۰۹۱۸XXXX۸۴ ۴۴۰۴۸۸۰۵۰۳۳ توستر
۱۵
علی مقدسی
اراک ۰۹۱۸XXXX۳۶ ۳۳۰۰۴۸۹۰۲۸۹ پلوپز
۱۶
رقیه رضایی
زنجان ۰۹۱۹XXXX۳۱ ۹۹۰۹۸۶۸۱۹۶۴ آب مرکبات گیری
۱۷
سیاوش اسحاقی
نوشهر ۰۹۱۱XXXX۹۵ ۶۶۰۰۰۲۲۷۰۰۳ آب مرکبات گیری
۱۸
هانیه نوریان
خرم آباد ۰۹۱۶XXXX۷۲ ۴۴۰۴۵۹۹۸۵۸۷ آب مرکبات گیری
۱۹
امین جهانی
خوی ۰۹۱۴XXXX۹۷ ۴۴۰۴۸۹۴۱۳۵۷ آب مرکبات گیری
۲۰
سمیرا کرکه آبادی
سمنان ۰۹۹۰XXXX۳۱ ۹۹۹۸۵۵۶۷۶۷ آب مرکبات گیری
۲۱
یاسینا امرائی
ازنا ۰۹۳۹XXXX۹۱ ۵۵۰۹۰۷۸۶۲۴۹ اتو
۲۲
محمد تواره
بستک ۰۹۱۷XXXX۴۷ ۴۴۰۴۷۲۳۴۱۵۲ اتو
۲۳
بهرام رفیعی
شهرضا ۰۹۱۳XXXX۹۴ ۴۴۰۴۷۲۲۹۳۵۳ اتو
۲۴
احد امام قلی جو
خوی ۰۹۱۴XXXX۶۵ ۴۴۰۴۸۹۴۱۳۲۶ اتو
۲۵
زهرا اشتری
پردیس ۰۹۳۷XXXX۱۶ ۲۲۰۵۱۷۲۵۳۲۵ سرویس غذاخوری
۲۶
لیلا بزرگی
تهران ۰۹۱۹XXXX۵۵ ۲۲۰۵۱۳۷۳۲۱۶ سرویس غذاخوری
۲۷
حاجیه رحیمی
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۹ ۲۲۰۵۲۱۸۸۰۲۶ سرویس غذاخوری
۲۸
محمد ندائی
پاکدشت ۰۹۱۹XXXX۸۰ ۲۲۰۵۱۷۵۹۲۹۶ سرویس غذاخوری
۲۹
محمد سبحان زاده
تهران ۰۹۱۰XXXX۰۵ ۶۶۰۰۰۱۱۴۰۷۷ سرویس غذاخوری
۳۰
مینا عزیزیان
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۵ ۸۸۰۰۵۳۴۹۰۸۵ سرویس غذاخوری
۳۱
سالار قلی پور
قرچک ۰۹۳۶XXXX۳۰ ۲۲۰۵۲۳۴۸۸۸۴ سرویس غذاخوری
۳۲
راضیه صابری
کرج ۰۹۳۳XXXX۸۰ ۴۴۰۴۷۱۵۷۲۶۶ سرویس غذاخوری
۳۳
سپیده فتاحی
تهران ۰۹۱۲XXXX۳۴ ۲۲۰۵۱۵۵۶۹۰۷۲ سرویس غذاخوری
۳۴
مرتضی نظری
تهران ۰۹۱۹XXXX۶۰ ۶۸۰۰۴۰۷۷۰۳۹ سرویس غذاخوری
۳۵
احمد غفوری
کرج ۰۹۱۲XXXX۸۸ ۸۸۰۰۰۰۷۰۱۳۷ سرویس غذاخوری
۳۶
مصطفی عباسی
تهران ۰۹۱۱XXXX۱۵ ۴۴۰۴۷۰۷۰۰۳۱ سرویس غذاخوری
۳۷
رمضان ملکان
تهران ۰۹۱۱XXXX۰۵ ۸۸۰۰۰۰۷۱۳۱۲ سرویس غذاخوری
۳۸
مریم عزیزی
پرندک ۰۹۳۷XXXX۷۷ ۵۵۰۹۱۰۰۰۵۲۵ سرویس غذاخوری
۳۹
قباد نظری
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۳ ۴۴۰۵۰۰۵۱۶۳۷ سرویس غذاخوری
۴۰
فاطمه نیکو سرشت
کرج ۰۹۳۶XXXX۸۳ ۸۸۰۰۰۰۷۴۴۹۱ سرویس غذاخوری
۴۱
سعیده زهی مرادی
زاهدان ۰۹۳۹XXXX۹۲ ۳۳۰۰۴۹۶۷۳۸۴ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
۴۲
مهدی آذرنوش
زابل ۰۹۱۵XXXX۹۰ ۳۳۰۰۴۷۳۳۵۲۷ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
۴۳
پرویز هوتی
نیکشهر ۰۹۱۵XXXX۷۴ ۳۳۰۰۶۵۳۲۵۷۸ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
۴۴
علی زارع پور
میناب ۰۹۹۰XXXX۸۴ ۲۲۰۵۰۰۶۷۶۳۸ سرویس غذاخوری
برندگان دوره صد و یک از تاریخ 1401/02/01 تا تاریخ 1401/02/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
رقیه خورشیدی
شیراز ۰۹۳۷XXXX۶۵ ۴۴۰۴۷۵۴۱۱۸۹ چرخ گوشت
۲
عبداله یوسف حسنی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۳۰ ۳۳۰۰۴۶۷۷۶۶۷ چرخ گوشت
۳
علی متحدی
فریمان ۰۹۱۵XXXX۳۶ ۳۳۰۰۴۰۵۴۶۶۵ غذاساز
۴
زینب صادقی
اصفهان ۰۹۳۰XXXX۰۹ ۴۴۰۴۸۷۱۷۰۹۷ غذاساز
۵
رقیه ناصری فر
برازجان ۰۹۱۷XXXX۱۶ ۴۴۰۴۸۶۴۳۹۴۶ پنکه
۶
جعفر لامعی
تبریز ۰۹۱۴XXXX۹۷ ۳۳۰۰۴۱۶۹۶۱۲ پنکه
۷
سحر امرائی
خرم آباد ۰۹۹۰XXXX۷۱ ۴۴۰۴۶۶۹۶۵۶۴ پنکه
۸
علیرضا مختاری
خمینی شهر ۰۹۱۳XXXX۷۱ ۷۷۰۲۷۵۳۱۲۳۰ پنکه
۹
ذلیخا جعفری
هرند ۰۹۳۳XXXX۶۷ ۵۵۰۹۰۲۱۳۰۹۵ پنکه
۱۰
عقیل امیری
شیراز ۰۹۱۷XXXX۴۲ ۴۴۰۴۷۶۷۷۹۵۵ توستر
۱۱
امیررضا الهیان
سیرجان ۰۹۱۵XXXX۵۲ ۴۴۰۴۸۸۹۳۷۱۷ توستر
۱۲
زهرا عسگری
مشهد ۰۹۳۵XXXX۴۴ ۳۳۰۰۵۵۸۸۵۰۱ توستر
۱۳
محمدجواد بهرامی
قم ۰۹۳۰XXXX۴۴ ۴۴۰۴۸۸۵۷۶۰۶ توستر
۱۴
شیرین اشرفی فر
کنگاور ۰۹۱۸XXXX۴۳ ۴۴۰۴۶۹۴۱۶۷۸ آب مرکبات گیری
۱۵
راضیه امینی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۷۲ ۴۴۰۴۶۷۶۲۷۹۸ آب مرکبات گیری
۱۶
سعیده محمدی
زنجان ۰۹۱۰XXXX۱۱ ۴۴۰۴۸۲۳۷۰۵۹ آب مرکبات گیری
۱۷
غلامرضا حاتمی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۵۲ ۵۵۸۹۰۶۸۷۶۸۲ آب مرکبات گیری
۱۸
حمیدرضا زارعی
شهرکرد ۰۹۱۳XXXX۷۴ ۴۴۰۴۷۷۷۷۳۹۵ آب مرکبات گیری
۱۹
میرعلی ستاره رضایی
نایین ۰۹۱۳XXXX۲۰ ۶۹۰۰۵۹۸۴۹۶۱ آب مرکبات گیری
۲۰
علی میرزا بارانی
خرم آباد ۰۹۱۶XXXX۷۹ ۴۴۰۴۹۰۲۳۲۳۹ اتو
۲۱
هادی سرشاری
قاین ۰۹۳۶XXXX۸۳ ۵۵۰۸۹۸۱۳۰۴۰ اتو
۲۲
فلامرز آزادی مقدم
برازجان ۰۹۱۷XXXX۸۳ ۷۷۰۲۷۲۶۰۹۶۰ اتو
۲۳
سجاد جعفری
مشهد ۰۹۳۷XXXX۵۸ ۳۳۰۰۵۳۲۲۷۲۵ اتو
۲۴
سیده زهرا میرجهان
بندر دیلم ۰۹۰۲XXXX۰۶ ۴۴۰۴۷۲۷۱۹۶۰ اتو
۲۵
نگار عبدالحسینی
محلات ۰۹۱۸XXXX۰۶ ۵۵۰۹۱۰۰۵۱۷۹ اتو
۲۶
محمد حسین سلیمانی
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۲ ۲۲۸۹۱۷۶۸۴۸ سرویس غذاخوری
۲۷
لطیفه قاسمی
تهران ۰۹۰۵XXXX۸۱ ۲۲۰۵۱۷۱۷۲۰۷ سرویس غذاخوری
۲۸
حسین قلیزاده
تهران ۰۹۲۱XXXX۴۵ ۳۳۰۰۵۶۰۳۰۸۱ سرویس غذاخوری
۲۹
احمدرضا پورصفر
کرج ۰۹۳۵XXXX۲۳ ۲۲۰۵۰۹۸۰۳۷۲ سرویس غذاخوری
۳۰
غزل سادات یوسفی
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۴ ۶۶۰۰۰۵۰۵۱۷۱ سرویس غذاخوری
۳۱
حسین علی دولتی
تهران ۰۹۹۳XXXX۶۲ ۳۳۰۰۳۹۵۳۰۸۸ سرویس غذاخوری
۳۲
فاطمه یوسف نژاد
رباط کریم ۰۹۰۲XXXX۳۳ ۳۳۰۰۵۷۲۹۴۵۳ سرویس غذاخوری
۳۳
زهرا اسکندری
تهران ۰۹۱۹XXXX۱۳ ۸۸۰۰۰۱۰۷۰۸۶ سرویس غذاخوری
۳۴
میلاد هاشمی
اشتهارد ۰۹۹۳XXXX۰۷ ۴۴۰۴۷۷۲۹۶۴۰ سرویس غذاخوری
۳۵
مدینه فرخنده
زاهدان ۰۹۲۱XXXX۵۹ ۲۲۰۵۱۱۲۶۴۶۷ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
۳۶
کبری وطن شناس
زابل ۰۹۰۵XXXX۱۲ ۶۶۰۰۰۰۷۸۳۳۳ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
۳۷
وحیده غفوری
سراوان ۰۹۱۵XXXX۲۱ ۵۵۰۸۹۱۷۸۰۵۳ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
۳۸
معصومه بهرامی
میناب ۰۹۱۷XXXX۸۷ ۷۷۰۲۷۲۴۳۷۸۴ سرویس غذاخوری
برندگان دوره صد از تاریخ 1401/01/16 تا تاریخ 1401/01/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
سمانه شیروانی
شیراز ۰۹۳۳XXXX۷۲ ۴۴۰۴۸۱۷۹۵۳۴ چرخ گوشت
۲
سمیرا مظفری
مشهد ۰۹۹۲XXXX۲۲ ۳۳۰۰۳۹۵۲۴۱۲ چرخ گوشت
۳
سیده فاطمه حسینی
زرقان ۰۹۰۱XXXX۱۱ ۴۴۰۴۶۷۸۶۵۸۰ غذاساز
۴
رسول کردگاری
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۰۶ ۴۴۰۴۸۳۶۴۸۵۱ غذاساز
۵
کلثوم میرزایی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۸۴ ۳۳۰۰۴۳۵۶۷۴۱ پنکه
۶
علی هادیان
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۰۸ ۷۷۰۲۷۳۰۷۴۷۳ پنکه
۷
ندا حاج زاده
فاروج ۰۹۱۵XXXX۵۲ ۳۳۰۰۳۶۲۹۷۰۶ پنکه
۸
علی کارگر
زرند ۰۹۱۳XXXX۰۳ ۴۴۰۴۱۸۴۲۱۴۲ پنکه
۹
سامان نجفی
زنجان ۰۹۰۵XXXX۳۷ ۴۴۰۴۵۵۷۹۰۳۱ پنکه
۱۰
فاطمه شجاعی
بروجرد ۰۹۱۶XXXX۲۸ ۴۴۰۴۶۳۵۹۶۴۵ پلوپز
۱۱
محدثه ذبیحی
فریمان ۰۹۱۵XXXX۰۱ ۲۲۰۴۸۰۹۴۵۳۶ پلوپز
۱۲
حمیده سیدمحمودزاده
سلماس ۰۹۱۴XXXX۵۷ ۵۵۰۹۱۱۱۴۰۸۳ توستر
۱۳
الهام افروزه
کرمان ۰۹۰۱XXXX۳۱ ۴۴۰۴۸۷۳۴۷۱۶ توستر
۱۴
محسن غلامی
شیراز ۰۹۰۵XXXX۷۰ ۴۴۰۴۹۰۶۲۳۳۲ توستر
۱۵
سالار صداقت
داراب ۰۹۰۳XXXX۸۱ ۶۶۰۰۰۴۸۰۸۶۵ توستر
۱۶
محمدرضا داراب پور
همدان ۰۹۱۸XXXX۱۲ ۴۴۰۴۷۰۹۵۳۷۰ توستر
۱۷
فیروزه بهمنی
زنجان ۰۹۱۹XXXX۳۸ ۴۴۰۴۷۹۹۹۸۹ آب مرکبات گیری
۱۸
مجید صفری
قزوین ۰۹۹۱XXXX۳۴ ۳۳۰۰۵۵۰۵۲۲۹ آب مرکبات گیری
۱۹
سوده رجبی
سمنان ۰۹۹۰XXXX۶۶ ۶۶۰۰۲۲۷۸۵۹۶ آب مرکبات گیری
۲۰
اکبر داوودی
زنجان ۰۹۱۲XXXX۷۷ ۵۵۰۹۰۵۵۴۱۱۴ آب مرکبات گیری
۲۱
فاطمه نصیری
مبارکه ۰۹۱۳XXXX۲۹ ۴۴۰۴۷۰۰۱۱۳۵ آب مرکبات گیری
۲۲
پریسا نجفیان
لالجین ۰۹۰۱XXXX۲۷ ۶۶۰۰۰۴۲۷۴۳۸ آب مرکبات گیری
۲۳
محمد فتح الهی
خرم آباد ۰۹۹۲XXXX۷۸ ۴۴۰۴۷۷۷۷۴۸ بلندر
۲۴
سعید سلطانی
زنجان ۰۹۳۸XXXX۴۲ ۴۴۰۴۳۸۸۱۷۶۰ بلندر
۲۵
ابراهیم پل رودی
قزوین ۰۹۱۱XXXX۶۹ ۳۳۰۰۴۶۸۱۸۳۰ بلندر
۲۶
کمال سرداری
زنجان ۰۹۱۳XXXX۷۰ ۷۷۰۲۷۲۴۹۷۰۸ بلندر
۲۷
بهرام بیرانوند
خرم آباد ۰۹۱۶XXXX۷۳ ۷۷۰۲۷۲۱۶۴۶۳ بلندر
۲۸
علی سلیمی
شهرکرد ۰۹۱۳XXXX۴۵ ۴۴۰۴۷۲۲۷۷۲۱ بلندر
۲۹
طیبه رضایی
تهران ۰۹۱۰XXXX۳۱ ۹۹۰۹۸۷۰۸۸۰۷ سرویس غذاخوری
۳۰
بهرام بیگی
تهران ۰۹۱۰XXXX۰۵ ۸۸۰۰۰۰۸۲۹۵۳ سرویس غذاخوری
۳۱
علی اصغر باغی
تهران ۰۹۳۶XXXX۶۵ ۲۲۰۵۱۸۹۸۴۳۴ سرویس غذاخوری
۳۲
خدیجه قره قاشلو
دماوند ۰۹۱۹XXXX۴۵ ۳۳۰۰۴۳۱۴۶۳۴ سرویس غذاخوری
۳۳
هادی غفوری
نسیم شهر ۰۹۱۲XXXX۰۷ ۳۳۰۰۶۱۲۵۷۱۷ سرویس غذاخوری
۳۴
شهره بانو سرحدی
تهران ۰۹۱۹XXXX۷۳ ۶۶۰۰۰۲۴۲۲۷۹ سرویس غذاخوری
۳۵
هادی قندیان
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۹ ۳۳۰۰۵۲۳۸۶۱۳ سرویس غذاخوری
۳۶
امید سارانی
تهران ۰۹۱۱XXXX۸۵ ۸۸۰۰۰۰۹۲۲۴۶ سرویس غذاخوری
۳۷
سیده زهرا موسوی
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۶ ۸۸۰۰۰۰۷۲۱۵۴ سرویس غذاخوری
۳۸
سهیلا احمدی
شهریار ۰۹۱۹XXXX۳۵ ۴۴۰۴۸۷۱۴۱۱۱ سرویس غذاخوری
۳۹
فریده مرادی
تهران ۰۹۳۵XXXX۵۲ ۵۵۰۹۰۸۸۹۳۷۱ سرویس غذاخوری
۴۰
زینب پاشایی
پاکدشت ۰۹۱۹XXXX۰۹ ۳۳۰۰۴۲۷۵۷۳۹ سرویس غذاخوری
۴۱
بهاره عبدالهی
تهران ۰۹۳۵XXXX۸۱ ۳۳۰۰۵۹۰۸۹۱۶ سرویس غذاخوری
۴۲
کیامرث روان گرد
زاهدان ۰۹۳۰XXXX۴۹ ۴۴۰۴۷۹۳۰۵۶۹ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
برندگان دوره نود و نه از تاریخ 1400/12/16 تا تاریخ 1401/01/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
محبوبه بداغی
بجنورد ۰۹۱۵XXXX۲۶ ۴۴۰۴۷۸۲۷۱۸۴ غذاساز
۲
فاطمه گودرزی
آبادان ۰۹۱۶XXXX۳۲ ۹۹۰۹۸۰۳۹۲۳۴ غذاساز
۳
صادق زمان زاده
مبارکه ۰۹۱۳XXXX۸۰ ۳۳۰۵۱۶۸۳۷۹ غذاساز
۴
فاطمه زارع نژاد
چناران ۰۹۳۶XXXX۸۴ ۳۳۰۰۴۰۸۱۳۲۱ غذاساز
۵
مهدی جیحون تبار
اهواز ۰۹۱۸XXXX۲۷ ۴۴۰۴۷۲۵۸۱۴۷ پنکه
۶
لیلا باغبان
بندر دیلم ۰۹۱۷XXXX۶۲ ۴۴۰۴۷۹۸۱۷۷۷ پنکه
۷
محمد سجاد صالحی
داراب ۰۹۲۲XXXX۷۲ ۳۳۰۰۵۳۰۳۱۲۶ پنکه
۸
سکینه پارساییان
بندر گناوه ۰۹۱۷XXXX۶۵ ۴۴۰۴۸۸۶۸۵۶۷ پنکه
۹
اصغر شاکری
قروه ۰۹۱۸XXXX۲۵ ۷۷۰۲۷۲۵۴۲۲۹ پنکه
۱۰
علی سلاجقه
کرمان ۰۹۱۳XXXX۹۷ ۴۴۰۴۸۷۲۰۴۱۶ پنکه
۱۱
فاطمه مقدم
اراک ۰۹۱۸XXXX۹۳ ۴۴۰۴۸۱۲۱۶۱۳ پلوپز
۱۲
محسن نوروز مجنی
شاهرود ۰۹۳۹XXXX۵۹ ۴۴۰۴۸۶۷۷۳۱۱ اتو
۱۳
فاطمه سابکی
کرمان ۰۹۱۰XXXX۴۵ ۸۸۰۰۰۰۲۲۹۴ اتو
۱۴
علی احمدی
باغ ملک ۰۹۰۲XXXX۶۷ ۸۸۰۰۶۲۲۵۷۰۷ اتو
۱۵
محمد مسجدی
الیگودرز ۰۹۰۳XXXX۷۹ ۴۴۰۴۸۶۸۹۴۸۰ اتو
۱۶
لیلا حاتمی پور
مهاجران ۰۹۱۸XXXX۹۴ ۵۵۰۹۱۲۶۱۱۲۰ اتو
۱۷
میلاد مرادی
کرمانشاه ۰۹۲۱XXXX۷۱ ۸۸۰۰۵۵۸۰۹۸۰ اتو
۱۸
مهدی بارانی
خرم آباد ۰۹۰۲XXXX۹۹ ۴۴۰۴۷۶۴۶۴۵۰ آسیاب
۱۹
مبینا امام گلی
رزن ۰۹۹۲XXXX۸۲ ۴۴۰۴۰۷۴۱۷۹۲ آسیاب
۲۰
زکیه گنجعلی
خوی ۰۹۱۴XXXX۰۷ ۵۵۰۹۱۱۱۴۶۵۱ آسیاب
۲۱
رقیه خاتون صندوق دار
سمنان ۰۹۱۲XXXX۸۴ ۵۵۰۹۰۶۲۱۶۸۷ آسیاب
۲۲
موسی مختاری
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۳۳ ۴۴۰۴۸۳۶۴۷۵۸ آسیاب
۲۳
محمد شهبازی
کمیجان ۰۹۱۸XXXX۶۵ ۹۹۹۸۵۲۵۳۷۳ آسیاب
۲۴
منصور احمدی
تهران ۰۹۳۵XXXX۳۷ ۸۸۰۰۰۰۶۹۳۸۲ سرویس غذاخوری
۲۵
افسانه گل محمدی
تهران ۰۹۹۰XXXX۰۲ ۴۴۰۴۷۶۹۹۹۴۱ سرویس غذاخوری
۲۶
فاطمه نوری
پردیس ۰۹۲۲XXXX۰۲ ۵۵۸۹۱۲۶۲۴۵۴ سرویس غذاخوری
۲۷
محمدعلی عبدالهی
تهران ۰۹۲۲XXXX۹۸ ۸۸۰۰۰۰۸۷۷۷۴ سرویس غذاخوری
۲۸
داود عنایتی
شهریار ۰۹۳۵XXXX۱۶ ۸۸۰۰۰۰۷۹۴۶۱ سرویس غذاخوری
۲۹
نظیر احمد تاجیک
اشتهارد ۰۹۳۹XXXX۶۶ ۳۳۰۰۴۲۳۳۵۱۲ سرویس غذاخوری
۳۰
فاطمه زارعی
تهران ۰۹۱۲XXXX۰۱ ۵۵۰۹۱۰۱۹۷۱۱ سرویس غذاخوری
۳۱
غلام نبی جمعه
زابل ۰۹۱۵XXXX۱۹ ۲۲۰۵۱۱۳۳۴۶۴ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
۳۲
ابوذر دهقان
زابل ۰۹۱۵XXXX۴۵ ۳۳۰۰۴۵۰۲۵۳۰ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
برندگان دوره نود و هشت از تاریخ 1400/12/01 تا تاریخ 1400/12/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
زهرا یوسف زاده
کرمان ۰۹۱۳XXXX۵۶ ۴۴۳۴۶۹۷۷۳۲۰ غذاساز
۲
رمضانعلی کارگری
سبزوار ۰۹۱۵XXXX۵۳ ۴۴۰۴۷۰۳۸۸۸۲ غذاساز
۳
مریم انصاری
اصفهان ۰۹۱۰XXXX۰۵ ۵۵۰۸۸۸۱۹۳۵۷ غذاساز
۴
مصطفی عبدلی
هرند ۰۹۳۰XXXX۰۱ ۳۳۰۰۴۷۷۱۰۹۵ غذاساز
۵
لیلا احمدی پور
جیرفت ۰۹۱۳XXXX۳۳ ۷۷۰۲۷۲۲۴۹۶۶ پنکه
۶
لیلا اصغری
همدان ۰۹۹۱XXXX۱۹ ۷۷۰۲۵۶۹۵۶۲۶ پنکه
۷
علیرضا میرزا بیگی
مشهد ۰۹۳۵XXXX۶۲ ۲۲۰۴۸۴۱۴۳۳۲ پنکه
۸
عبدالکریم نصیری
بندر ترکمن ۰۹۳۷XXXX۶۳ ۴۴۰۴۵۴۱۷۲۱۰ پنکه
۹
مهدیه برائی نژاد
بم ۰۹۲۲XXXX۳۷ ۵۵۰۸۹۸۰۳۰۰ پنکه
۱۰
عزت خوش دل
یزد ۰۹۹۲XXXX۴۰ ۴۴۰۴۷۲۷۱۴۸۷ پنکه
۱۱
امید رستمی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۰۶ ۴۴۰۴۶۶۱۷۷۹۸ پلوپز
۱۲
ستار درخشان
راز ۰۹۱۵XXXX۳۵ ۳۳۰۰۳۶۰۱۰۲۳ پلوپز
۱۳
جواد موسی گر
ازنا ۰۹۳۹XXXX۴۲ ۴۴۰۴۸۰۷۴۴۳۴ پلوپز
۱۴
سید حمزه موسوی
زنجان ۰۹۱۲XXXX۴۰ ۳۳۰۰۳۴۶۲۸۹۸ پلوپز
۱۵
زهرا امینی
هرند ۰۹۳۰XXXX۴۴ ۹۹۰۰۹۶۵۱۶۹۶ پلوپز
۱۶
انسیه ذوالفقار منش
فراشبند ۰۹۳۷XXXX۲۴ ۲۲۰۴۹۷۳۴۵۸۰ اتو
۱۷
کوکب رستمی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۴۴ ۵۵۰۸۹۱۴۶۴۳۵ اتو
۱۸
امین رسالتی
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۷۰ ۵۵۰۹۰۱۷۶۰۰۵ اتو
۱۹
ایران محمودی فر
خوی ۰۹۹۱XXXX۵۲ ۲۲۰۵۱۷۶۵۶۸۲ اتو
۲۰
زینب دنکوب
گلستان ۰۹۱۱XXXX۵۵ ۴۴۰۴۷۹۰۶۶۹۲ اتو
۲۱
بهاره حسین پناهی
سنندج ۰۹۹۰XXXX۰۲ ۷۷۰۲۷۲۵۵۰۳۶ اتو
۲۲
اسداله ابراهیمی
مهاجران ۰۹۱۸XXXX۵۷ ۵۵۰۹۰۵۰۴۰۵۴ آسیاب
۲۳
علی محمدی حسنلویی
نقده ۰۹۱۴XXXX۳۷ ۲۲۰۵۱۰۲۷۳۱۰ آسیاب
۲۴
کامران حیدری
بوکان ۰۹۲۱XXXX۱۸ ۹۹۰۹۷۹۹۳۶۱۸ آسیاب
۲۵
عباد اله پارسا
کبودراهنگ ۰۹۱۸XXXX۹۶ ۴۴۰۴۸۰۱۱۰۱۸ آسیاب
۲۶
فاطمه قلعه نوعی
مهاجران ۰۹۱۸XXXX۱۵ ۴۴۰۴۸۶۹۸۷۶۵ آسیاب
۲۷
مرتضی حمزه لو
زنجان ۰۹۱۲XXXX۳۳ ۵۵۰۸۹۸۰۹۹۰۴ آسیاب
۲۸
لیلا حسین زاده
قرچک ۰۹۰۵XXXX۲۶ ۷۷۰۲۷۳۶۵۱۸۹ سرویس غذاخوری
۲۹
علیرضا کریمی
اسلامشهر ۰۹۳۵XXXX۲۶ ۳۳۰۰۳۴۱۴۶۸۲ سرویس غذاخوری
۳۰
مهدی عباسی
تهران ۰۹۳۸XXXX۱۴ ۶۶۰۰۰۲۴۸۲۴۶ سرویس غذاخوری
۳۱
سعید جنتی
تهران ۰۹۱۲XXXX۲۶ ۳۳۰۰۴۰۹۵۲۳۰ سرویس غذاخوری
۳۲
علی عسگری
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۸ ۸۸۰۰۰۸۳۳۱۰ سرویس غذاخوری
۳۳
ساسان درویشی
تهران ۰۹۱۰XXXX۲۹ ۲۲۰۴۸۷۱۳۳۹۹ سرویس غذاخوری
۳۴
فاطمه درویش
تهران ۰۹۳۶XXXX۰۷ ۷۷۰۲۷۲۲۲۰۷۹ سرویس غذاخوری
۳۵
فرهاد شاه مرادی
تهران ۰۹۱۳XXXX۷۷ ۴۴۰۴۷۷۰۰۲۹۷ سرویس غذاخوری
۳۶
احمد علی محمدی
تهران ۰۹۳۵XXXX۴۱ ۲۲۰۵۱۲۹۶۷۰۲ سرویس غذاخوری
۳۷
میلاد خاکباز
تهران ۰۹۳۰XXXX۱۳ ۴۴۰۴۸۷۰۶۱۴۴ سرویس غذاخوری
۳۸
زهرا هاتفی
تهران ۰۹۰۱XXXX۳۲ ۴۴۰۴۸۶۷۴۶۴۸ سرویس غذاخوری
۳۹
اکبر سالاری
بندر عباس ۰۹۹۱XXXX۱۰ ۳۳۰۰۴۰۸۷۰۳۳ سرویس غذاخوری
برندگان دوره نود و هفت از تاریخ 1400/11/16 تا تاریخ 1400/11/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
حسن کریمی
اقلید ۰۹۱۷XXXX۴۵ ۵۵۰۸۹۹۳۱۷۶۸ غذاساز
۲
آسو یوسفی
کامیاران ۰۹۲۲XXXX۶۲ ۳۳۰۰۳۵۹۱۲۲۲ غذاساز
۳
فیروزه طباطبائیان
شهرضا ۰۹۳۰XXXX۳۷ ۵۵۰۸۹۳۹۲۰۹۰ غذاساز
۴
روح اله غلامی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۵۶ ۴۴۰۴۷۷۴۰۰۱۲ غذاساز
۵
امیر شجاعی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۱۶ ۴۴۰۴۷۲۸۷۳۴۸ پنکه
۶
معصومه بارانی
گرگان ۰۹۳۳XXXX۳۹ ۴۴۰۴۸۴۷۳۴۱۰ پنکه
۷
علیرضا استادیان
یزد ۰۹۱۳XXXX۹۲ ۴۴۰۴۷۲۳۰۴۸۷ پنکه
۸
ابوذر بازوند
بروجرد ۰۹۱۶XXXX۴۲ ۴۴۰۴۲۵۵۰۲۴۹ پنکه
۹
فاطمه جهانی
همدان ۰۹۱۸XXXX۴۷ ۵۵۰۹۰۴۹۳۴۷ پنکه
۱۰
محبوبه گنجی
تربت حیدریه ۰۹۱۵XXXX۲۵ ۴۴۰۴۳۵۸۵۴۷۴ پنکه
۱۱
محمد سعادت
بوکان ۰۹۳۷XXXX۹۰ ۵۵۰۸۸۷۹۴۴۶۴ پلوپز
۱۲
علی پیش قدم
تربت حیدریه ۰۹۱۵XXXX۵۵ ۲۲۰۴۹۹۴۹۸۷۲ پلوپز
۱۳
اصغر حاج لو
زنجان ۰۹۱۹XXXX۳۶ ۲۲۶۰۷۴۴۶۱۴ پلوپز
۱۴
محس میرزایی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۳۹ ۵۵۰۸۹۱۴۶۴۴۰ پلوپز
۱۵
علی مرادی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۷۲ ۴۴۰۴۶۹۱۳۱۷۲ پلوپز
۱۶
امیررضا حیدری
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۵۰ ۴۴۰۴۷۶۹۶۵۳۵ سرویس 10پارچه
۱۷
فاطمه برزگر
بویین زهرا ۰۹۱۰XXXX۷۵ ۷۷۰۲۶۴۱۳۸۸۱ اتو
۱۸
محمود ناوکی
رودبار ۰۹۱۳XXXX۳۸ ۴۴۰۴۴۰۴۹۸۱۹۹ اتو
۱۹
حسن مجیدی
خوی ۰۹۱۴XXXX۴۳ ۲۲۰۵۰۸۶۹۴۹۷ اتو
۲۰
حامد نصیری
مشهد ۰۹۰۲XXXX۷۱ ۴۴۰۴۵۸۸۱۲۸۲ اتو
۲۱
زهرا عزیزپور
بابل ۰۹۱۹XXXX۳۵ ۹۹۰۹۷۹۹۵۲۱۴ اتو
۲۲
علی اکبر مقیمی
نایین ۰۹۱۳XXXX۲۷ ۴۴۰۴۳۶۱۰۹۲۴ اتو
۲۳
علیرضا مقدم
مهاجران ۰۹۱۸XXXX۷۰ ۷۷۰۲۷۲۸۰۳۰۳ آسیاب
۲۴
ناهید کردی
بروجرد ۰۹۹۱XXXX۷۹ ۴۴۰۴۵۹۸۲۴۲۶ آسیاب
۲۵
فاطمه محمودی
خورموج ۰۹۱۷XXXX۱۵ ۴۴۰۴۷۱۰۲۱۸۵ آسیاب