لیست برندگان فستیوال شگفتی های گلشن

برندگان دوره نود و پنج از تاریخ 1400/10/16 تا تاریخ 1400/10/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
سمیه نعمتی
زنجان ۰۹۱۹XXXX۶۶ ۲۲۰۵۰۶۷۳۹۳۲ غذاساز
۲
مریم اکبری
مهر ۰۹۱۷XXXX۳۴ ۴۴۰۴۵۹۱۵۲۷۰ غذاساز
۳
محمدرضا شجاعی فر
تیران ۰۹۱۳XXXX۰۸ ۸۸۰۰۴۹۰۷۴۴۱ غذاساز
۴
صادق سلیمانی
بجنورد ۰۹۱۵XXXX۶۰ ۳۳۰۰۳۳۱۵۳۱۱ غذاساز
۵
عزت اله سیاه مرگویی
گرگان ۰۹۱۱XXXX۱۸ ۴۴۰۴۳۳۹۹۰۶۶ بخاری برقی
۶
سحر جعفری
کرمان ۰۹۱۳XXXX۵۳ ۴۴۰۴۶۱۶۷۲۵۴ بخاری برقی
۷
صادق یزدان پناه
شیراز ۰۹۱۷XXXX۲۲ ۵۵۰۸۹۸۰۹۴۵۸ بخاری برقی
۸
احمدرضا توکلی
نجف آباد ۰۹۱۳XXXX۶۶ ۵۵۰۸۷۶۵۶۳۳ بخاری برقی
۹
آمنه فرقانی
مشهد ۰۹۰۱XXXX۲۷ ۳۳۰۰۳۲۵۳۸۷۹ بخاری برقی
۱۰
سعید شهبازی
زنجان ۰۹۱۹XXXX۴۵ ۵۵۰۸۹۷۱۱۲۲۴ بخاری برقی
۱۱
اسماعیل بهرامی
گرگان ۰۹۱۱XXXX۰۷ ۴۴۰۴۵۵۹۲۹۹۲ پلوپز
۱۲
حسن سلطانی
شیراز ۰۹۱۶XXXX۰۴ ۹۹۰۹۸۱۵۲۶۵۱ پلوپز
۱۳
جاوید فرهمند
شیراز ۰۹۱۷XXXX۸۸ ۴۴۰۴۰۸۶۷۵۱۹ پلوپز
۱۴
فاطمه کرمی
اصفهان ۰۹۹۰XXXX۲۵ ۷۷۰۲۷۲۵۵۱۹۹ سرخ کن
۱۵
سعید عباسی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۵۹ ۴۴۰۴۷۲۶۵۵۵۱ سرخ کن
۱۶
زهرا بیگی
مهاجران ۰۹۱۸XXXX۹۸ ۴۴۰۴۸۳۵۳۶۴۲ سرخ کن
۱۷
مرضیه فاضل
شاهرود ۰۹۹۴XXXX۲۸ ۴۴۰۴۷۲۵۵۸۶۹ اتو
۱۸
امیرحسین شکاری
آران و بیدگل ۰۹۹۰XXXX۶۳ ۴۴۰۴۷۷۱۳۸۱۹ اتو
۱۹
اصغر جهان شاهلو
زنجان ۰۹۱۲XXXX۱۸ ۶۸۰۰۵۵۷۱۶۹۷ اتو
۲۰
معصومه شبیری
قوچان ۰۹۳۷XXXX۲۰ ۴۴۰۴۷۲۲۳۲۶۶ اتو
۲۱
زهرا فرج الهی
خوانسار ۰۹۲۲XXXX۹۷ ۴۴۰۴۷۸۰۷۳۰۵ اتو
۲۲
محمد فرهمند
مهاجران ۰۹۱۸XXXX۱۰ ۴۴۰۴۷۸۷۰۰۴۲ اتو
۲۳
مرضیه ابراهیمی
چرمهین ۰۹۱۳XXXX۳۶ ۵۵۰۸۹۳۱۸۵۰۸ آسیاب
۲۴
عارف حکام زاده
یزد ۰۹۱۰XXXX۳۰ ۴۴۰۴۷۴۵۷۷۴۹ آسیاب
۲۵
معصومه خدانه
آران و بیدگل ۰۹۲۱XXXX۳۰ ۴۴۰۴۵۶۶۱۸۲۰ آسیاب
۲۶
مژگان مظلوم
سمنان ۰۹۳۹XXXX۸۰ ۴۴۰۴۶۴۷۲۰۴۶ آسیاب
۲۷
زهرا سادات حسینی
مهاجران ۰۹۳۳XXXX۸۳ ۷۷۰۲۷۲۷۱۰۰۵ آسیاب
۲۸
احمد مداح
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۰ ۳۳۰۰۴۳۰۲۳۹۱ سرویس غذاخوری
۲۹
حسین عبدی
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۹ ۴۴۰۴۷۱۵۷۹۶۴ سرویس غذاخوری
۳۰
ابوالفضل همتی
تهران ۰۹۰۱XXXX۲۹ ۴۴۰۴۷۰۸۲۳۹۱ سرویس غذاخوری
۳۱
مهدی محمدنژاد
تهران ۰۹۱۰XXXX۸۷ ۵۵۰۸۹۱۹۴۱۳۲ سرویس غذاخوری
۳۲
سمیرا رحیم زاده
تهران ۰۹۹۳XXXX۸۷ ۷۷۰۲۷۴۲۵۸۹۰ سرویس غذاخوری
۳۳
مریم دانشی
کرج ۰۹۱۹XXXX۴۵ ۸۸۰۰۵۳۴۳۸۶۶ سرویس غذاخوری
۳۴
جلال علیشاهی
تهران ۰۹۲۱XXXX۳۷ ۷۷۰۲۷۱۱۲۵۹۸ سرویس غذاخوری
۳۵
پریسا ناصری
کرج ۰۹۱۹XXXX۰۷ ۳۳۰۰۴۱۷۴۴۰۷ سرویس غذاخوری
۳۶
مرضییه کامرانی
تهران ۰۹۱۹XXXX۴۶ ۳۳۰۰۴۲۳۱۰۱۹ سرویس غذاخوری
۳۷
میترا صنوبرپر
کرج ۰۹۹۱XXXX۹۰ ۸۸۰۰۶۷۱۹۵۹۵ سرویس غذاخوری
۳۸
آرش قلی زاده
تهران ۰۹۳۹XXXX۰۰ ۴۴۰۴۸۰۵۹۱۲۱ سرویس غذاخوری
۳۹
سکینه کاگوشی
تهران ۰۹۳۰XXXX۲۳ ۸۸۰۰۶۲۶۱۶۴۶ سرویس غذاخوری
۴۰
محمد فخری
تهران ۰۹۱۵XXXX۶۹ ۲۲۰۵۰۳۸۴۵۰۰ سرویس غذاخوری
۴۱
مصطفی لرکی
کرج ۰۹۱۰XXXX۳۰ ۴۴۰۴۷۴۴۵۴۱۸ سرویس غذاخوری
۴۲
شیرین انوری
تهران ۰۹۱۸XXXX۸۷ ۲۲۰۴۹۵۹۹۰۲۹ سرویس چایخوری
۴۳
احسان مرادی
کنارک ۰۹۱۸XXXX۹۱ ۸۵۰۸۹۳۴۵۱۱۸ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
۴۴
وحید دهواری
سراوان ۰۹۱۵XXXX۱۷ ۴۴۰۴۶۶۹۰۱۳۶ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
۴۵
مسلم حسین زهی
سراوان ۰۹۱۵XXXX۲۵ ۴۴۰۴۷۱۳۵۸۸۵ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
۴۶
جواد سید دهواری
سراوان ۰۹۱۵XXXX۶۴ ۴۴۰۴۷۱۶۰۷۹۳ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
۴۷
مسعود فریدی
بستک ۰۹۱۷XXXX۰۶ ۵۵۰۸۹۶۴۱۰۴۷ سرویس غذاخوری
برندگان دوره نود و چهارم از تاریخ 1400/10/01 تا تاریخ 1400/10/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
فاطمه زهرا بیکی خبری
یزد ۰۹۳۵XXXX۳۵ ۴۴۰۴۷۲۱۲۷۱۲ غذاساز
۲
محمود گل حسنی
اراک ۰۹۱۸XXXX۶۵ ۷۷۰۲۶۹۱۰۸۳۵ غذاساز
۳
نرگس شیخ شعاعی
اختیار آباد ۰۹۱۳XXXX۰۲ ۳۳۰۰۳۵۹۹۷۴۰ غذاساز
۴
جاوید حقیقی
کرمانشاه ۰۹۳۶XXXX۲۳ ۴۴۰۴۷۲۶۹۴۲۰ بخاری برقی
۵
رضا دردی
گنبد کاووس ۰۹۱۱XXXX۵۷ ۵۵۰۸۸۵۱۴۳۳۳ بخاری برقی
۶
محمد جباری
زنجان ۰۹۱۲XXXX۲۷ ۴۴۰۴۵۱۲۱۵۰۶ بخاری برقی
۷
نیما مینا کار اصفهانی
شاهین شهر ۰۹۱۳XXXX۶۶ ۵۵۰۸۸۹۲۱۵۸۳ بخاری برقی
۸
رضا فراشیانی
سبزوار ۰۹۱۵XXXX۸۷ ۵۵۰۸۷۴۷۴۴۵۸ بخاری برقی
۹
محمدرضا بهشتی پور
چناران ۰۹۱۵XXXX۱۸ ۴۴۰۴۷۱۲۳۶۲۱ بخاری برقی
۱۰
محسن معین مقدم
دزفول ۰۹۳۸XXXX۴۳ ۴۴۰۴۴۲۳۴۵۳۰ پلوپز
۱۱
فاطمه مهرآور
بیرجند ۰۹۹۲XXXX۰۵ ۵۵۰۸۹۲۲۷۵۱۸ پلوپز
۱۲
حسین کنعانی
برازجان ۰۹۱۷XXXX۹۵ ۴۴۰۴۳۰۳۷۶۲۸ پلوپز
۱۳
مریم محمدی جانبازلو
شهرضا ۰۹۱۳XXXX۴۷ ۵۵۰۹۰۲۰۹۶۸۹ سرخ کن
۱۴
علی بیک محمدی
اراک ۰۹۱۸XXXX۳۲ ۴۴۰۴۷۰۹۰۳۷۱ سرخ کن
۱۵
میلاد توکلی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۲۹ ۸۸۰۰۵۸۸۲۲۵۰ سرخ کن
۱۶
الهام نقیان
وزوان ۰۹۱۳XXXX۰۲ ۷۷۰۲۷۰۴۴۳۸۴ اتو
۱۷
مرتضی عباس پور
بیرجند ۰۹۰۳XXXX۵۸ ۴۴۰۴۷۱۱۸۳۸۶ اتو
۱۸
مینا سیاهوشی
نهاوند ۰۹۰۵XXXX۴۸ ‭۴۴۰۴۵۱۴۲۸۹۷‬ اتو
۱۹
امیرمحمد آبروان
--- ۰۹۱۷XXXX۶۰ ۴۴۰۴۴۱۹۰۳۱۸ اتو
۲۰
صغری حیدران
اصفهان ۰۹۱۰XXXX۳۰ ۵۵۰۸۹۹۳۹۹۹۴ اتو
۲۱
عباس خالدی
خوی ۰۹۱۴XXXX۲۷ ۸۸۰۰۶۱۹۷۹۱۵ اتو
۲۲
آزاده جدی
ساوه ۰۹۱۲XXXX۰۸ ۴۴۰۴۵۶۹۴۶۸۰ آسیاب
۲۳
مهتاب امیدی
اصفهان ۰۹۳۵XXXX۴۶ ۴۴۰۴۶۹۸۳۶۶۷ آسیاب
۲۴
سعید سماکوش
بابل ۰۹۰۳XXXX۷۹ ۸۸۰۰۴۶۶۸۳۲۲ آسیاب
۲۵
ابوالفضل قبادی
اراک ۰۹۱۸XXXX۸۶ ۵۵۰۸۹۳۱۱۳۴۲ آسیاب
۲۶
حدیث زاهدی
زرین آباد ۰۹۰۵XXXX۹۲ ۴۴۰۴۶۴۰۰۱۹۱ آسیاب
۲۷
امیرحسین حسینی
بوشهر ۰۹۳۰XXXX۴۶ ۸۸۰۰۵۵۳۰۰۹۸ آسیاب
۲۸
امیر کریمی
تهران ۰۹۳۶XXXX۰۳ ۵۵۰۸۹۶۴۷۲۴۷ سرویس میوه خوری
۲۹
علی احمدی
بومهن ۰۹۳۵XXXX۰۹ ۷۷۰۲۶۹۰۴۹۰۳ سرویس میوه خوری
۳۰
سید ابوالفضل حسینی
رباط کریم ۰۹۱۲XXXX۵۷ ۵۵۰۹۰۲۶۰۱۵۲ سرویس میوه خوری
۳۱
روح اله صدخسروی
تهران ۰۹۱۰XXXX۰۳ ۳۳۰۰۴۰۴۸۱۵۶ سرویس میوه خوری
۳۲
سید فاطمه عرب نجفی
تهران ۰۹۱۲XXXX۸۴ ۶۸۰۰۶۲۴۱۲۵۱ سرویس میوه خوری
۳۳
مجید شمس
تهران ۰۹۱۰XXXX۶۵ ۸۸۰۰۶۳۴۳۷۴۵ سرویس میوه خوری
۳۴
جلیل امیدیان
تهران ۰۹۳۵XXXX۵۴ ۷۷۰۲۷۱۲۷۵۷۲ سرویس میوه خوری
۳۵
نیلوفر کریمی
تهران ۰۹۱۳XXXX۰۸ ۲۲۰۴۷۶۹۷۶۰۹ سرویس میوه خوری
۳۶
سمیرا اشراقی
تهران ۰۹۱۹XXXX۱۵ ۴۴۰۴۷۹۶۸۵۱۲ سرویس میوه خوری
۳۷
آرمین طالب منوچهری
تهران ۰۹۲۰XXXX۴۸ ۴۴۰۴۷۸۸۴۴۸۸ سرویس میوه خوری
۳۸
صدیقه محمدی
تهران ۰۹۱۹XXXX۱۰ ۵۵۰۸۹۸۷۰۰۰۱ سرویس غذاخوری
۳۹
مریم بداغی
تهران ۰۹۱۹XXXX۶۳ ۹۹۰۹۸۶۹۷۳۹۴ سرویس غذاخوری
۴۰
زینب نوروزی
تهران ۰۹۱۹XXXX۷۹ ۳۳۰۰۴۳۱۹۷۳۱ سرویس غذاخوری
۴۱
عبدالرحمان رسولی
زاهدان ۰۹۱۵XXXX۷۱ ۴۴۰۴۷۰۶۶۲۵۱ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
۴۲
امیر رئیسی نیا
زاهدان ۰۹۱۵XXXX۲۹ ۶۶۲۷۵۴۴۰۴۷ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
۴۳
میرشکار
زاهدان ۰۹۱۵XXXX۰۱ ۴۴۰۴۸۲۴۰۹۴۱ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
۴۴
محمدرضا سالار
چابهار ۰۹۱۵XXXX۸۴ ۴۴۰۴۷۱۲۱۴۸۲ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
۴۵
زکریا دهقانی زایی
مهرستان ۰۹۱۵XXXX۰۶ ۲۲۰۴۹۷۹۶۹۲۶ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
۴۶
اسماعیل اسکانی
راسک ۰۹۹۰XXXX۸۷ ۴۴۰۴۷۵۴۲۷۹۱ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
برندگان دوره نود و سه از تاریخ 1400/09/16 تا تاریخ 1400/09/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مهدی سلیمانی
اهواز ۰۹۱۶XXXX۶۹ ۴۴۰۴۵۹۶۵۱۷۸ پی اس فور
۲
سید ابوالفضل بکاء
خورموج ۰۹۰۵XXXX۰۱ ۴۴۰۴۷۱۰۲۰۲۹ غذاساز
۳
سینا صادقی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۰۴ ۴۴۰۴۰۹۰۶۰۴۴ غذاساز
۴
موسی مظفری زاده
شیراز ۰۹۱۷XXXX۲۷ ۳۳۰۰۳۴۰۸۰۰۰ غذاساز
۵
افسانه بیگی
قوچان ۰۹۳۸XXXX۸۸ ۴۴۰۴۷۰۴۵۹۹۸ بخاری برقی
۶
محمد ایزدی
خور ۰۹۱۳XXXX۳۰ ۴۴۰۴۳۱۳۲۷۸۰ بخاری برقی
۷
ثریا اکبری
زنجان ۰۹۱۰XXXX۳۳ ۳۳۰۰۳۸۴۶۲۱۶ بخاری برقی
۸
سمیرا کریمی
صفا شهر ۰۹۱۶XXXX۵۱ ۳۳۰۰۳۵۱۷۰۰۹ بخاری برقی
۹
هادی صادقی
فردوس ۰۹۱۵XXXX۷۲ ۴۴۰۴۶۸۲۷۵۹۴ بخاری برقی
۱۰
احمد گلی پزوه
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۰۴ ۵۵۰۸۸۴۲۴۱۵۶ بخاری برقی
۱۱
محمد بابایی منش
شوش ۰۹۱۶XXXX۲۵ ۴۴۰۴۵۳۱۳۹۳۴ پلوپز
۱۲
فاطمه سلیمی
یزد ۰۹۱۳XXXX۴۹ ۴۴۰۴۶۹۳۵۲۵۱ پلوپز
۱۳
غلامرضا ابراهیمی
جیرفت ۰۹۱۳XXXX۵۸ ۷۷۰۲۶۹۱۳۳۲۷ پلوپز
۱۴
تکتم قلم
شیروان ۰۹۱۵XXXX۰۶ ۴۴۰۴۵۷۴۳۸۷۹ پلوپز
۱۵
فرزاد قاسمی
همدان ۰۹۱۸XXXX۰۱ ۹۹۰۹۸۲۷۷۵۳۲ سرخ کن
۱۶
میثم امیدی
اندیمشک ۰۹۹۱XXXX۹۸ ۳۳۰۰۳۸۳۳۹۶۰ سرخ کن
۱۷
شعبان نجفی
قزوین ۰۹۱۲XXXX۱۵ ۵۵۰۸۷۹۹۲۷۶۲ اتو
۱۸
حسین طحانی
کاشان ۰۹۹۰XXXX۷۸ ۴۴۰۴۷۲۵۶۰۹۶ اتو
۱۹
حسین رضا شریفی
اسدآباد ۰۹۱۸XXXX۹۲ ۵۵۰۸۹۴۳۶۷۰۸ اتو
۲۰
احد امام قلی پور
بابل ۰۹۳۹XXXX۰۳ ۳۳۰۰۳۲۹۷۸۹۳ اتو
۲۱
راضیه عبدالهی
اصفهان ۰۹۹۱XXXX۸۷ ۴۴۰۴۵۶۷۷۳۶۶ اتو
۲۲
حسن علیزاده
دزفول ۰۹۹۳XXXX۸۲ ۴۴۰۴۳۲۰۷۱۹۵ آسیاب
۲۳
عدنان حریری
بندر ماهشهر ۰۹۳۸XXXX۱۵ ۴۴۰۴۷۲۶۹۱۷۲ آسیاب
۲۴
زهرا حیدرنژاد
خمینی شهر ۰۹۱۳XXXX۷۵ ۰۲۰۸۰۰۹۴۸۴۸ آسیاب
۲۵
حسین قاسمی
کاشان ۰۹۱۳XXXX۳۵ ۳۳۰۰۴۳۰۴۵۹۵ آسیاب
۲۶
علی کیانی
رودسر ۰۹۰۱XXXX۶۸ ۴۴۰۴۵۴۴۳۰۴۰ آسیاب
۲۷
هادی حیدری
مشهد ۰۹۱۵XXXX۹۷ ۴۴۰۴۴۰۹۷۸۱۷ آسیاب
۲۸
بهروز ابراهیی
کرج ۰۹۱۲XXXX۵۶ ۸۶۰۰۲۱۶۵۵۴ سرویس میوه خوری
۲۹
امیرحسین صغری
تهران ۰۹۰۵XXXX۳۵ ۶۲۶۰۴۶۶۷۵۰۰۶۰ سرویس میوه خوری
۳۰
حسین بیرامی
بومهن ۰۹۱۹XXXX۴۹ ۷۷۰۲۶۵۰۶۰۷۴ سرویس میوه خوری
۳۱
انور کریمی
تهران ۰۹۱۸XXXX۴۷ ۴۴۰۴۶۹۰۰۹۲۵ سرویس میوه خوری
۳۲
ناهید عطا
پرندک ۰۹۱۱XXXX۷۳ ۷۷۰۲۶۹۰۹۳۱۵ سرویس میوه خوری
۳۳
مختار محمدی
تهران ۰۹۳۸XXXX۶۶ ۳۳۰۰۴۲۵۵۰۳۸ سرویس میوه خوری
۳۴
آیدین صالحی
اسلامشهر ۰۹۱۰XXXX۹۵ ۵۵۰۸۹۶۹۸۳۲۴ سرویس میوه خوری
۳۵
اسماعیل جعفری
پاکدشت ۰۹۳۷XXXX۱۱ ۳۳۰۰۴۲۷۵۶۳۲ سرویس میوه خوری
۳۶
فاطمه زهرا رسولی
کرج ۰۹۳۹XXXX۱۶ ۷۷۰۲۳۱۳۸۲۷۶ سرویس میوه خوری
۳۷
پریسا شکری
اندیشه ۰۹۱۹XXXX۴۸ ۴۴۰۴۷۳۴۸۰۳۵ سرویس میوه خوری
۳۸
عباس آزادی خواه
پاکدشت ۰۹۱۹XXXX۵۱ ۳۸۰۰۶۰۵۶۷۶۸ سرویس میوه خوری
۳۹
جواد شیرین زاده
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۳ ۴۴۰۴۶۸۰۲۱۱۴ سرویس میوه خوری
۴۰
محمدرضا فلاحتی
تهران ۰۹۱۹XXXX۵۰ ۷۷۰۲۶۹۶۰۹۳۶ سرویس میوه خوری
۴۱
حسین علیزاده
قرچک ۰۹۰۳XXXX۹۶ ۳۳۰۰۳۸۰۵۲۶۲ سرویس میوه خوری
۴۲
فاطمه فتحی
تهران ۰۹۱۹XXXX۴۵ ۹۹۰۹۸۶۸۲۳۹۸ سرویس میوه خوری
۴۳
امیرحسین باقری
تهران ۰۹۰۱XXXX۰۹ ۹۹۹۸۵۰۸۳۷۲ سرویس میوه خوری
۴۴
محمد اسحاقی
تهران ۰۹۱۰XXXX۴۳ ۳۳۰۰۴۰۱۲۲۳۹ سرویس میوه خوری
۴۵
صغری رحمان دوست
زاهدان ۰۹۱۵XXXX۲۶ ۳۳۰۰۳۳۰۱۹۰۱ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
۴۶
عبدالعزیز حسین بر
سراوان ۰۹۱۵XXXX۱۶ ۸۸۰۰۳۴۲۰۲۱۵ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
۴۷
اختر آبسته
ایرانشهر ۹۰۵۵XXXX۰ ۴۴۰۴۵۹۸۲۲۵۸ بلور و شیرجوش و آبمیوه گیری
۴۸
شهره سالاری
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۱۵ ۲۲۰۴۸۳۱۴۲۶۷ سرویس غذاخوری و فلاسک
برندگان دوره نود و دو از تاریخ 1400/09/01 تا تاریخ 1400/09/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
اصغر سالمی
رودبار ۰۹۱۳XXXX۹۴ ۵۵۰۸۸۹۰۴۳۰۰ غذاساز
۲
بیژن موسوی
مرودشت ۰۹۰۳XXXX۰۰ ۴۴۰۴۵۹۱۷۴۵۸ غذاساز
۳
راضیه امینی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۷۲ ۵۵۰۸۹۶۸۸۷۶۴ غذاساز
۴
سعید رضایی
خرم آباد ۰۹۹۱XXXX۳۳ ۴۴۰۴۶۹۰۱۸۶۲ غذاساز
۵
حسین اصغری
کردکوی ۰۹۳۵XXXX۱۱ ۹۹۰۰۵۵۸۶۶۶۵ بخاری برقی
۶
مصطفی مولایی
زنجان ۰۹۱۹XXXX۱۸ ۴۴۰۴۵۴۵۵۶۸۲ بخاری برقی
۷
علیرضا عاملی
کاشان ۰۹۱۳XXXX۴۲ ۴۴۰۴۴۳۴۶۳۸۷ بخاری برقی
۸
حسین باجلانی
اراک ۰۹۳۵XXXX۷۳ ۴۴۰۴۷۰۴۱۲۵۷ بخاری برقی
۹
امید شریفی
سبزوار ۰۹۳۶XXXX۰۱ ۳۳۰۰۳۵۸۸۴۹۰ بخاری برقی
۱۰
زهره طالبی
سریش آباد ۰۹۱۸XXXX۴۵ ۴۴۰۴۰۷۳۹۴۵۴ بخاری برقی
۱۱
جواد سلاجقه
کرمان ۰۹۱۳XXXX۰۳ ۵۵۰۸۸۳۱۲۹۳۰ پلوپز
۱۲
خداداد کنگرزاده
اهواز ۰۹۱۶XXXX۰۹ ۴۴۰۴۵۳۱۱۹۸۳ پلوپز
۱۳
فاطمه امینی
آباده ۰۹۱۷XXXX۵۸ ۲۲۰۴۸۴۷۰۰۸۳ پلوپز
۱۴
محمدرضا هراتی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۹۱ ۳۳۰۰۳۶۳۶۴۳۸ سرخ کن
۱۵
محمد عفتی
مشهد ۰۹۲۱XXXX۶۳ ۴۴۰۴۷۱۲۶۵۵۴ سرخ کن
۱۶
نادر باتمانی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۲۰ ۳۳۰۰۳۵۶۴۸۰۸ سرخ کن
۱۷
طیبه شفیعی
همدان ۰۹۱۸XXXX۲۹ ۲۲۰۴۹۱۴۱۸۴۶ اتو
۱۸
عباس قاسمی
قم ۰۹۱۰XXXX۹۹ ۴۴۰۴۰۷۰۴۸۱۲ اتو
۱۹
سودابه صالح بیگدلی
نورآباد ۰۹۱۷XXXX۳۴ ۵۵۰۸۸۹۰۰۸۱۱ اتو
۲۰
حمیدرضا محمدیان
مشهد ۰۹۳۵XXXX۲۹ ۳۳۰۰۴۰۷۴۳۰۵ اتو
۲۱
محسن فرد محمدی
سمنان ۰۹۰۵XXXX۷۱ ۴۴۰۴۵۸۴۷۹۰۷ اتو
۲۲
مهدی امینی
هرند ۰۹۳۰XXXX۴۰ ۲۲۰۴۸۴۴۰۹۴۲ اتو
۲۳
جمیله بیت الهی
بم ۰۹۱۱XXXX۹۴ ۳۳۰۰۴۱۴۲۱۸۴ اتو
۲۴
مالک رضایی
سمیرم ۰۹۹۰XXXX۰۱ ۵۵۰۸۹۱۶۴۵۲۰ آسیاب
۲۵
حوریه محمودی
تربت جام ۰۹۰۱XXXX۷۲ ۵۵۰۸۹۰۱۱۴۲۴ آسیاب
۲۶
محمد محمدی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۸۴ ۴۴۰۴۳۸۷۵۶۰۹ آسیاب
۲۷
رویا قربانی
قوچان ۰۹۲۱XXXX۵۷ ۴۴۰۴۱۴۳۳۹۳۶ آسیاب
۲۸
علی اسد عزتی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۷۶ ۵۵۰۸۸۹۲۶۹۴۶ آسیاب
۲۹
فرحناز نصیرنیا
کلیبر ۰۹۱۴XXXX۳۳ ۵۵۰۸۸۷۱۵۲۰۱ آسیاب
۳۰
رخساره امیدی
تهران ۰۹۳۵XXXX۹۴ ۳۳۰۰۳۵۴۴۰۲۳ سرویس میوه خوری
۳۱
آذر شکورزاده
تهران ۰۹۱۹XXXX۲۹ ۴۴۰۴۷۲۵۵۴۴۳ سرویس میوه خوری
۳۲
سمیه دانه پاشی
تهران ۰۹۱۹XXXX۵۳ ۴۴۰۴۷۰۸۹۶۶۲ سرویس میوه خوری
۳۳
سودابه حسین نژاد
تهران ۰۹۳۶XXXX۰۲ ۳۳۰۰۴۱۴۲۴۳۰ سرویس میوه خوری
۳۴
نیلوفر حقیقت ناصری
تهران ۰۹۲۱XXXX۴۵ ۲۲۰۴۸۷۱۳۶۴۶ سرویس میوه خوری
۳۵
حسین حیدری
پاکدشت ۰۹۱۲XXXX۱۵ ۴۴۰۴۷۱۴۲۰۴۵ سرویس میوه خوری
۳۶
فاطمه قرجه
شهریار ۰۹۳۸XXXX۴۵ ۵۵۰۸۹۱۱۰۳۰۴ سرویس میوه خوری
۳۷
محمدمهدی چراغی
اسلامشهر ۰۹۱۰XXXX۱۴ ۸۸۰۰۴۰۶۵۳۹۰ سرویس میوه خوری
۳۸
فاطمه عباسی
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۵ ۳۳۰۰۴۳۱۷۳۲۳ سرویس میوه خوری
۳۹
مهرسام احمدی
تهران ۰۹۳۰XXXX۲۰ ۷۷۰۲۶۰۲۳۹۴۷ سرویس میوه خوری
۴۰
فاطمه پاپی
تهران ۰۹۳۶XXXX۱۰ ۴۴۰۴۷۰۱۹۴۶۸ سرویس میوه خوری
۴۱
میترا حیدری
تهران ۰۹۱۹XXXX۱۵ ۸۸۰۰۶۱۵۳۹۰۴ سرویس میوه خوری
۴۲
بهمن خدابنده
تهران ۰۹۹۲XXXX۶ ۵۵۰۸۹۵۶۰۳۶۰ سرویس میوه خوری
۴۳
حسن خدامراد
تهران ۰۹۱۲XXXX۰۲ ۸۸۰۰۵۲۱۱۳۸۷ سرویس میوه خوری
۴۴
معصومه احمدی
تهران ۰۹۳۵XXXX۹۸ ۷۷۰۲۶۹۴۳۷۵۸ سرویس میوه خوری
۴۵
افسانه سنجری نیا
زاهدان ۰۹۰۳XXXX۰۴ ۹۹۰۹۸۲۸۵۰۹۸ بلور و شیرجوش
۴۶
نجبیب اله جمشید زهی
خاش ۰۹۱۵XXXX۴۸ ۵۵۰۸۸۳۸۱۸۵۱ بلور و شیرجوش
۴۷
عبداله پورمرادی
زاهدان ۰۹۹۰XXXX۴۲ ۴۴۰۴۶۱۴۵۰۴۵ بلور و شیرجوش
۴۸
مرتضی وطن شناس
زابل ۰۹۱۵XXXX۸۸ ۲۲۰۴۶۵۴۷۰۰۳ بلور و شیرجوش
۴۹
عرفان بهارزهی
سراوان ۰۹۱۵XXXX۵۹ ۴۴۰۴۰۸۳۹۰۷۴ بلور و شیرجوش
۵۰
جاسم احمدی
بستک ۰۹۳۰XXXX۷۶ ۴۴۰۴۱۶۰۶۲۹۴ سرویس غذاخوری و فلاسک
۵۱
ابراهیم سالاری
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۶۴ ۲۲۰۴۸۵۱۳۳۵۰ سرویس غذاخوری و فلاسک
۵۲
محبوبه سالاری
بندر عباس ۰۹۳۶XXXX۳۰ ۲۲۰۴۸۵۱۴۲۷۸ سرویس غذاخوری و فلاسک
برندگان دوره نود و یک از تاریخ 1400/08/16 تا تاریخ 1400/08/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
سعید انتظاری
یزد ۰۹۱۳XXXX۶۳ ۴۴۰۴۴۷۱۵۹۳۶ غذاساز
۲
یوسف ناوکی
رودبار ۰۹۱۰XXXX۴۴ ۴۴۰۴۴۲۳۷۲۳۷ غذاساز
۳
آرش احمدی
باغ ملک ۰۹۱۶XXXX۸ ۳۲۲۴۸۳۵۸۹۳۲ غذاساز
۴
مریم سرلک
الیگودرز ۰۹۱۶XXXX۲۸ ۳۳۰۰۳۶۸۰۰۸۴ بخاری برقی
۵
حسین نجات الهی
زنجان ۰۹۳۶XXXX۳۵ ۲۲۰۴۹۵۰۱۱۳۶ بخاری برقی
۶
محمودرضا صراف
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۴۹ ۴۴۰۳۹۴۲۵۴۹۶ بخاری برقی
۷
محمد حصیری
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۰۴ ۴۴۰۴۴۹۵۱۷۳۹ بخاری برقی
۸
سیدمحسن مویدی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۴۳ ۴۴۰۴۷۲۵۴۵۱۴ بخاری برقی
۹
ژیلا طلوعی
اردبیل ۰۹۱۴XXXX۲۹ ۳۳۰۰۳۲۰۴۵۳۶ بخاری برقی
۱۰
صمد شادانی
استهبان ۰۹۱۷XXXX۱۲ ۳۳۰۰۴۱۳۵۸۹۸ پلوپز
۱۱
مهدی فضل آبادی
بم ۰۹۳۶XXXX۹۷ ۴۴۰۴۳۹۶۹۸۴۷ پلوپز
۱۲
عسگر مرادی
پارس آباد ۰۹۱۴XXXX۰۱ ۵۵۰۸۸۶۶۲۴۸۵ سرخ کن
۱۳
سیدابوالفضل هاشمی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۷۲ ۵۵۰۸۸۱۵۹۶۷۳ سرخ کن
۱۴
محمود صفری
دزفول ۰۹۱۶XXXX۶۴ ۴۴۰۴۵۲۰۶۶۲۵ سرخ کن
۱۵
مهسا فرهادی
خرم آباد ۰۹۹۳XXXX۳۳ ۲۲۰۴۸۸۴۰۷۵۴ اتو
۱۶
سودابه طاهرخانی
تاکستان ۰۹۰۱XXXX۰۰ ۶۶۰۰۱۵۵۵۶۶۶ اتو
۱۷
اسما نیازی
تربت حیدریه ۰۹۰۴XXXX۹۳ ۲۲۰۴۶۹۳۳۳۵۵ اتو
۱۸
علی فلاح
رفسنجان ۰۹۱۰XXXX۰۰ ۹۹۰۹۸۲۳۹۹۰۱ اتو
۱۹
مریم سادات حسینی
سنقر ۰۹۹۰XXXX۴۰ ۴۴۰۴۵۷۲۹۴۹۴ اتو
۲۰
محمد افروز
اهواز ۰۹۳۷XXXX۶۹ ۲۲۰۴۸۸۲۵۱۵۱ آسیاب
۲۱
رهام فرح پور
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۴۷ ۹۹۰۹۷۶۱۸۱۴۳ آسیاب
۲۲
محمدمتین صنعتی
ساوه ۰۹۰۳XXXX۷۶ ۴۴۰۴۵۷۱۵۷۳۲ آسیاب
۲۳
محمدامین فرهاد منفرد
شادگان ۰۹۳۶XXXX۶۲ ۴۴۰۴۳۹۴۰۱۶۱ آسیاب
۲۴
قاسم موسوی
اهواز ۰۹۳۳XXXX۳۹ ۲۲۰۴۸۵۹۴۶۶۱ آسیاب
۲۵
جمال بازیار
رشت ۰۹۱۱XXXX۵۵ ۷۷۰۲۵۶۵۹۶۵۷ آسیاب
۲۶
فاطمه پاویر
تهران ۰۹۳۶XXXX۲۲ ۴۴۰۴۳۸۸۲۹۲۴ سرویس میوه خوری
۲۷
خدیجه محبی
شهریار ۰۹۳۷XXXX۱۰ ۳۳۰۰۳۸۱۸۳۸۳ سرویس میوه خوری
۲۸
زهرا صادقی
تهران ۰۹۳۹XXXX۹۵ ۴۴۰۴۴۰۰۳۷۲۸ سرویس میوه خوری
۲۹
سمیرا مبشر
کرج ۰۹۹۰XXXX۷۷ ۶۸۰۰۵۳۷۶۱۵۰ سرویس میوه خوری
۳۰
شهرام امیری
پاکدشت ۰۹۲۱XXXX۱۵ ۳۳۰۰۴۱۷۴۱۹۰ سرویس میوه خوری
۳۱
فاطمه صدیقی
کرج ۰۹۱۴XXXX۸۹ ۲۲۰۴۸۰۹۷۳۷۸ سرویس میوه خوری
۳۲
زهره الهی
تهران ۰۹۳۵XXXX۰۸ ۸۸۰۵۳۳۶۸۱۴ سرویس میوه خوری
۳۳
سکینه حاجی وند
رباط کریم ۰۹۳۸XXXX۴۰ ۳۳۰۰۴۰۰۶۷۹۹ سرویس میوه خوری
۳۴
علیرضا دین محمد
شهریار ۰۹۳۵XXXX۶۵ ۴۴۰۴۶۴۷۲۳۶۱ سرویس میوه خوری
۳۵
محمد آقانسب
اسلامشهر ۰۹۰۳XXXX۶۱ ۳۳۰۰۳۸۳۳۴۱۳ سرویس میوه خوری
۳۶
ارسلان مرادپور
تهران ۰۹۱۱XXXX۴۴ ۳۳۰۰۳۳۵۹۳۳۷ سرویس میوه خوری
۳۷
کلثوم علیپور
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۵ ۸۸۰۰۴۳۶۵۸۸۹ سرویس میوه خوری
۳۸
مهدی رجبیان
تهران ۰۹۱۲XXXX۴۰ ۴۴۰۴۶۳۱۱۷۲۲ سرویس میوه خوری
۳۹
میثم نصرالهی
تهران ۰۹۱۰XXXX۴۳ ۷۷۰۲۶۳۸۶۱۱۹ سرویس میوه خوری
۴۰
فاطمه فراهانی
کرج ۰۹۱۲XXXX۹۳ ۸۸۰۰۶۱۰۹۴۶۳ سرویس میوه خوری
۴۱
احمد قنبری
تهران ۰۹۱۹XXXX۱۱ ۳۳۰۰۳۷۴۰۸۰۵ سرویس میوه خوری
۴۲
وحید سالارزهی
زاهدان ۰۹۱۹XXXX۶۵ ۵۵۰۸۸۸۲۷۲۱۷۹ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۴۳
علیرضا ناروئی
زاهدان ۰۹۱۱XXXX۳۶ ۳۳۰۰۳۲۴۹۳۹۷ سرویس میوه خوری و ماهی تابه
۴۴
شهربانو یعقوبی
زاهدان ۰۹۹۳XXXX۷۸ ۴۴۰۴۵۵۸۱۱۷۰ سرویس میوه خوری و ماهی تابه
۴۵
برکت علی فرهادی پور
سراوان ۰۹۳۳XXXX۴۶ ۴۴۰۴۶۴۴۵۴۱۷ سرویس میوه خوری و ماهی تابه
۴۶
اسامه عیسی پور
زاهدان ۰۹۱۵XXXX۰۵ ۳۳۰۰۳۸۲۵۸۰۴ سرویس میوه خوری و بلور
برندگان دوره نود از تاریخ 1400/08/01 تا تاریخ 1400/08/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
زهرا نصیری
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۰۸ ۳۳۰۰۳۹۹۴۵۶۳ غذاساز
۲
حامد لیاقت تبار
اهواز ۰۹۳۷XXXX۹۸ ۲۲۰۴۸۳۴۴۷۳۷ غذاساز
۳
فاطمه عیسی پور
شیروان ۰۹۳۶XXXX۰۳ ۸۸۰۰۰۴۷۶۵۴۹ غذاساز
۴
مرضیه طاهری
کاشمر ۰۹۱۵XXXX۲۵ ۹۹۰۰۰۰۶۲۰۹۰ غذاساز
۵
عادل حسین پور
مسجدسلیمان ۰۹۱۶XXXX۰۵ ۴۴۰۴۵۲۴۱۲۰۱ غذاساز
۶
صفر قویدل
سراب ۰۹۳۷XXXX۲۱ ۴۴۰۴۴۷۲۷۸۶۷ بخاری برقی
۷
فاطمه نخعی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۲۴ ۷۷۰۲۵۱۱۸۵۸۴ بخاری برقی
۸
رقیه صالحی
سروستان ۰۹۱۷XXXX۶۰ ۴۴۰۴۴۴۴۱۶۳۰ بخاری برقی
۹
محمدجواد پارسا
همدان ۰۹۱۸XXXX۳۸ ۳۳۰۰۳۳۹۹۲۶۷ بخاری برقی
۱۰
مهدی اقدامی
بم ۰۹۱۳XXXX۹۵ ۴۴۰۴۴۱۰۰۴۴۵ بخاری برقی
۱۱
بهروز فرزین
مشهد ۰۹۱۵XXXX۱۴ ۵۵۰۸۸۰۲۴۰۵۴ پلوپز
۱۲
کدخدا حسن آبادی
کرمان ۰۹۳۵XXXX۷۴ ۲۲۰۴۷۴۰۴۷۲۱ پلوپز
۱۳
عادل طریسی
رامهرمز ۰۹۳۳XXXX۷۱ ۲۲۰۴۸۴۴۵۳۶۳ سرخ کن
۱۴
امیر حسین گوهری
شیروان ۰۹۱۵XXXX۷۰ ۵۵۰۸۸۵۲۳۵۱۱ سرخ کن
۱۵
محمدعلی معصومی نژاد
شیراز ۰۹۳۹XXXX۰۵ ۴۴۰۴۱۸۶۰۳۲۳ سرخ کن
۱۶
محمد فاروق خونیکی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۸۸ ۴۴۰۴۶۳۲۵۹۷۷ اتو
۱۷
محسن رعیتی
کاشان ۰۹۱۷XXXX۷۴ ۹۹۰۹۸۱۳۳۱۱۰ اتو
۱۸
احسان جروانی
ساوه ۰۹۳۵XXXX۶۷ ۴۴۰۴۵۵۷۳۴۵۰ اتو
۱۹
جمیله طریفی
رامهرمز ۰۹۳۷XXXX۸۷ ۸۸۰۰۵۱۷۴۶۲ اتو
۲۰
سعیده نقاشیان
زنجان ۰۹۰۳XXXX۶۵ ۳۳۰۰۳۷۶۲۳۵۵ اتو
۲۱
محمدرضا کیانی فر
همدان ۰۹۱۸XXXX۳۲ ۲۲۰۱۷۱۹۰۸۸۰ آسیاب
۲۲
اصغر انصاری
محلات ۰۹۱۸XXXX۹۱ ۹۹۰۹۸۶۲۲۵۸ آسیاب
۲۳
علی محمدی
آبدانان ۰۹۹۲XXXX۲۱ ۴۴۰۴۵۶۳۰۲۴۱ آسیاب
۲۴
علی اکبر مرادی
کازرون ۰۹۱۶XXXX۱۸ ۳۳۰۰۳۷۱۱۴۲۸ آسیاب
۲۵
فرشته خدمتی
لار ۰۹۱۷XXXX۵۶ ۴۴۰۴۲۹۰۳۸۱ آسیاب
۲۶
امین قاسمی
برازجان ۰۹۳۰XXXX۷۳ ۴۴۰۴۱۶۰۹۰۸۱ آسیاب
۲۷
علیرضا دریایی
تهران ۰۹۱۰XXXX۵۳ ۳۳۰۰۴۲۲۲۳۸۴ سرویس میوه خوری
۲۸
آمنه داوودی
تهران ۰۹۹۱XXXX۹۹ ۸۸۰۰۳۵۱۱۷۸۰ سرویس میوه خوری
۲۹
فائزه گلدوست
کرج ۰۹۳۳XXXX۹۴ ۲۲۰۴۹۰۰۶۲۳۵ سرویس میوه خوری
۳۰
ایمان تاکری
پاکدشت ۰۹۲۱XXXX۱۹ ۸۸۰۰۳۱۰۶۱۳۶ سرویس میوه خوری
۳۱
ابوالفضل مقدم کوهی
کرج ۰۹۳۰XXXX۷۶ ۴۴۰۴۴۱۵۰۶۹۰ سرویس میوه خوری
۳۲
مژده غلامی
تهران ۰۹۹۱XXXX۷۱ ۸۸۰۰۱۶۲۹۰۶۰ سرویس میوه خوری
۳۳
فاطمه میناخانی
تهران ۰۹۱۹XXXX۸۳ ۴۴۰۴۴۹۰۷۵۷۲ سرویس میوه خوری
۳۴
علیرضا تقوای معصومی
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۰ ۸۸۰۰۴۸۴۰۴۰۶۷ سرویس میوه خوری
۳۵
معظم رزم جو
نسیم شهر ۰۹۳۵XXXX۹۸ ۴۴۰۴۵۶۶۹۰۲۵ سرویس میوه خوری
۳۶
آرزو حنیفی
تهران ۰۹۳۵XXXX۸۶ ۲۲۰۴۸۰۸۶۴۱ سرویس میوه خوری
۳۷
معصومه فتحی
کرج ۰۹۱۰XXXX۲۳ ۴۴۰۴۶۳۲۹۹۱۴ سرویس میوه خوری
۳۸
حمیدرضا عبدی
رباط کریم ۰۹۹۰XXXX۵۶ ۴۴۰۴۵۷۲۸۲۷۴ سرویس میوه خوری
۳۹
رضا ایوب وند
تهران ۰۹۱۲XXXX۰۳ ۳۳۰۰۴۲۰۲۱۵۱ سرویس میوه خوری
۴۰
سعید عبدلی
پاکدشت ۰۹۳۷XXXX۳۵ ۲۲۰۴۶۹۹۶۲۲۵۳ سرویس میوه خوری
۴۱
محمدعلی عباسی
تهران ۰۹۱۲XXXX۲۰ ۳۳۰۰۴۱۹۱۰۴۸ سرویس میوه خوری
۴۲
سیدجواد حسینی
تهران ۰۹۰۲XXXX۸۶ ۳۳۰۰۴۱۳۸۵۶۰ سرویس میوه خوری
۴۳
رضا بهروزی نسب
ورامین ۰۹۳۰XXXX۰۵ ۳۳۰۰۴۲۴۰۳۳۴ سرویس میوه خوری
۴۴
مینا بهروزی
پیشوا ۰۹۹۰XXXX۴۳ ۹۹۰۹۷۷۹۸۶۱۸ سرویس میوه خوری
۴۵
فاطمه دهانی
سوران ۰۹۹۱XXXX۹۶ ۳۳۰۰۳۵۹۲۸۷۹ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۴۶
فرزانه نظم خواه
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۸۹ ۸۸۰۰۰۹۲۱۳۶۲ سرویس غذاخوری و فلاسک
برندگان دوره هشتاد و نه از تاریخ 1400/07/16 تا تاریخ 1400/07/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
داخل سعیدی
اهواز ۰۹۰۲XXXX۵۱ ۴۴۰۴۴۵۸۹۱۶۱ غذاساز
۲
حسین حبیبی
همدان ۰۹۱۸XXXX۸۱ ۷۷۰۲۵۶۰۸۸۵۱ غذاساز
۳
محمدرضا ایوبی زاده
شیراز ۰۹۱۷XXXX۳۴ ۴۴۰۴۲۳۴۰۸۴۸ غذاساز
۴
بهاره هاشمی
بهار ۰۹۱۸XXXX۲۷ ۴۴۰۴۳۶۶۲۶۴۱ بخاری برقی
۵
اسماعیل غلامی
جهرم ۰۹۱۷XXXX۴۴ ۴۴۰۴۲۹۵۰۴۱۲ بخاری برقی
۶
ناصر سعیدی
نجف آباد ۰۹۱۳XXXX۹۸ ۴۴۰۴۴۸۳۷۹۶۰ بخاری برقی
۷
مهسا کچرانلوئی
بجنورد ۰۹۰۵XXXX۶۷ ۳۳۰۰۳۲۱۱۱۹۳ بخاری برقی
۸
رویا قربانی
قوچان ۰۹۳۸XXXX۲۷ ۴۴۰۴۳۶۷۳۸۱۹ پنکه
۹
احسان کبودی
سنندج ۰۹۱۸XXXX۵۲ ۹۹۰۹۸۳۸۰۷۷ سرخ کن
۱۰
فاطمه محمدی گودیزی
کرمان ۰۹۹۲XXXX۲۷ ۳۳۰۰۳۸۲۰۳۰۰ پلوپز
۱۱
حمید محمودی
زنجان ۰۹۱۹XXXX۳۲ ۴۴۰۴۵۲۷۴۴۷۶ بخاری برقی
۱۲
فریده شجاع دینی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۰۴ ۴۴۰۴۳۶۶۲۵۶۵ پلوپز
۱۳
رحمان عابدی
دالکی ۰۹۱۷XXXX۵۲ ۶۶۰۲۲۰۱۵۶۹۸ پلوپز
۱۴
سهیل سرخه
شوش ۰۹۰۲XXXX۸۵ ۴۴۰۳۹۲۲۸۶۰۹ پلوپز
۱۵
سید ابراهیم خدادادی
زیرآب ۰۹۳۹XXXX۳۲ ۵۵۰۸۸۶۶۲۶۸۰ اتو
۱۶
نازنین موسوی
مرودشت ۰۹۰۲XXXX۶۷ ۴۴۰۴۰۷۳۷۰۹۱ اتو
۱۷
علی کرمی
بندر دیر ۰۹۱۶XXXX۹۹ ۴۴۰۴۴۹۹۰۰۰۹ اتو
۱۸
رقیه اسیم
میاندوآب ۰۹۲۲XXXX۹۷ ۴۴۰۴۵۰۱۵۴۵۸ اتو
۱۹
فرزانه پرندوار
تربت حیدریه ۰۹۱۵XXXX۱۹ ۴۴۰۴۴۲۸۲۱۳۵ اتو
۲۰
علی مجرد
شیروان ۰۹۱۵XXXX۵۲ ۵۵۰۸۸۳۸۱۳۷۲ اتو
۲۱
سپیده اسحاقی
شاهین شهر ۰۹۱۳XXXX۹۶ ۵۵۰۸۷۶۷۴۹۰۶ آسیاب
۲۲
محمد دهقانی
بم ۰۹۳۹XXXX۷۲ ۴۴۰۴۴۰۴۹۲۷۹ آسیاب
۲۳
الهامه ایزدی
اردبیل ۰۹۱۴XXXX۰۲ ۳۳۰۰۳۸۳۲۱۳۸ آسیاب
۲۴
الهه طلوعی
قائم شهر ۰۹۱۱XXXX۰۹ ۳۳۰۰۳۵۲۷۴۳۳ آسیاب
۲۵
محسن یعقوبی
زنجان ۰۹۳۶XXXX۶۹ ۴۴۰۴۴۶۹۷۱۷۹ آسیاب
۲۶
سحر نجفونددریکوند
خرم آباد ۰۹۱۶XXXX۲۱ ۸۸۰۰۴۰۶۶۲۱۰ آسیاب
۲۷
محمد آقابابایی
شهرکرد ۰۹۱۲XXXX۹۵ ۵۵۰۸۸۲۶۸۹۱۲ آب مرکبات گیری
۲۸
شهلا اسدی
ورامین ۰۹۹۲XXXX۵۳ ۸۸۰۰۶۰۶۶۵۵ سرویس میوه خوری
۲۹
سوگل تاجیک
ورامین ۰۹۳۶XXXX۴۲ ۹۹۰۹۸۳۰۲۶۰۸ سرویس میوه خوری
۳۰
سارا سورانی
قرچک ۰۹۹۳XXXX۳۷ ۳۳۰۰۳۲۸۷۵۸۴ سرویس میوه خوری
۳۱
علیرضا گرم رودی
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۳ ۳۳۰۰۴۱۳۱۸۹۵ سرویس میوه خوری
۳۲
مهری گلریز
شهریار ۰۹۳۹XXXX۶۶ ۳۳۰۰۴۰۱۵۳۵۲ سرویس میوه خوری
۳۳
میلاد شعبانی
تهران ۰۹۹۲XXXX۲۸ ۲۳۰۰۴۰۹۵۲۷۰ سرویس میوه خوری
۳۴
ارسلان قاسمی
اسلامشهر ۰۹۱۲XXXX۷۰ ۴۴۰۴۵۱۷۳۹۳۹ سرویس میوه خوری
۳۵
زهرا قهرمانی
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۷ ۳۳۰۰۴۰۱۴۰۲۴ سرویس میوه خوری
۳۶
فاطمه صدیقی
ملارد ۰۹۱۹XXXX۴۷ ۲۲۰۴۸۰۹۸۴۷۴ سرویس میوه خوری
۳۷
مهدی داداشی
تهران ۰۹۱۲XXXX۰۶ ۳۳۰۰۴۱۳۵۹۵۰ سرویس میوه خوری
۳۸
امیر درویش
تهران ۰۹۰۲XXXX۱۴ ۳۳۰۰۳۶۵۵۵۷۹ سرویس میوه خوری
۳۹
سعیده استادی
تهران ۰۹۳۳XXXX۹۹ ۳۳۰۰۴۰۷۹۴۲۴ سرویس میوه خوری
۴۰
محمدقاسم هاشمی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۹ ۵۵۰۸۹۰۱۷۸۰۳ سرویس میوه خوری
۴۱
شهرزاد سهرابی
کرج ۰۹۳۵XXXX۹۶ ۸۸۰۰۹۰۰۳۰۶۹۶ سرویس میوه خوری
۴۲
حمیدرضا ابوالقاسمی
تهران ۰۹۲۱XXXX۴۹ ۲۲۰۴۵۱۳۶۸۶۹ سرویس میوه خوری
۴۳
فرزاد گل افزون
تهران ۰۹۳۸XXXX۰۹ ۶۸۰۰۴۸۶۱۷۹۶ سرویس میوه خوری
۴۴
رضا شعبانی
تهران ۰۹۳۵XXXX۸۷ ۳۳۰۰۴۰۹۵۲۸۳ سرویس میوه خوری
۴۵
ایمان قلندرزهی
ایرانشهر ۰۹۳۵XXXX۶۹ ۴۴۰۴۳۳۴۶۳۵۹ سرویس چایخوری و میوه خوری
۴۶
هاجر درازهی
سراوان ۰۹۱۵XXXX۲۷ ۷۷۰۲۵۶۰۷۲۴۰ سرویس میوه خوری و ماهی تابه
۴۷
مرتضی خالق پور
زاهدان ۰۹۱۵XXXX۷۱ ۹۹۰۹۸۲۲۸۴۰۲ سرویس میوه خوری و ماهی تابه
۴۸
رضا بامری
ایرانشهر ۰۹۰۱XXXX۰۳ ۵۵۰۸۸۲۷۱۹۸۰ سرویس میوه خوری و ماهی تابه
۴۹
معصومه حسینی
میناب ۰۹۳۶XXXX۵۳ ۴۴۰۴۲۳۸۵۳۷۱ سرویس چایخوری و غذاخوری
برندگان دوره هشتاد و هشت از تاریخ 1400/07/01 تا تاریخ 1400/07/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مصطفی رجبی
نورآباد ۰۹۰۵XXXX۱۸ ۴۴۰۴۴۶۷۶۶۹۰ جاروبرقی
۲
محمدطاها آتشی
یزد ۰۹۹۴XXXX۴۸ ۴۴۰۴۲۴۴۸۸۹۶ جاروبرقی
۳
روح اله خلیلی
گلپایگان ۰۹۱۳XXXX۱۵ ۳۳۰۰۴۱۷۶۱۱۷ جاروبرقی
۴
مهدی کشاورزی
مرودشت ۰۹۱۷XXXX۶۸ ۹۹۰۰۹۵۸۶۷۳۹ جاروبرقی
۵
نسرین سروری
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۵۳ ۵۵۰۸۷۴۹۳۳۷۹ سرخ کن
۶
خدیجه افشاری پور
اصفهان ۰۹۹۴XXXX۴۳ ۸۸۰۴۷۱۸۰۹۹۲ سرخ کن
۷
روح اله رستمی
رودبار ۰۹۱۷XXXX۶۵ ۴۴۰۴۳۸۵۳۳۱۷ سرخ کن
۸
حمید براتی
قوچان ۰۹۳۹XXXX۹۸ ۴۴۰۴۰۱۵۲۸۹۲ سرخ کن
۹
سکینه نصیرزاده
ارومیه ۰۹۰۱XXXX۴۰ ۴۴۰۴۴۱۸۸۲۹۰ سرخ کن
۱۰
طاهره امیری
یاسوج ۰۹۹۳XXXX۶۷ ۹۹۰۹۸۲۳۱۷۷۶ پنکه
۱۱
اکرم فرجی
ششده ۰۹۱۶XXXX۷۳ ۴۴۰۴۳۱۶۴۰۵۶ پنکه
۱۲
نسرین لنگری زاده
کرمان ۰۹۹۰XXXX۶۵ ۷۷۰۲۵۰۳۲۵۳۹ پنکه
۱۳
علی با نژاد
فاروج ۰۹۰۲XXXX۷۰ ۳۳۰۰۳۳۰۴۷۱۶ پنکه
۱۴
ریحانه نواده
کرمان ۰۹۱۶XXXX۰۲ ۳۳۰۰۳۸۵۶۲۸۷ آسیاب
۱۵
عاطفه مهرپرور
مشهد ۰۹۱۵XXXX۶۳ ۸۸۰۰۳۷۷۳۹۷۷ آسیاب
۱۶
زهرا عباسی
زنجان ۰۹۱۹XXXX۷۳ ۴۴۰۴۲۵۶۹۱۶۵ آسیاب
۱۷
رضا کاظمی
ساری ۰۹۱۱XXXX۵۰ ۹۹۰۹۸۰۸۳۸۷۴ آسیاب
۱۸
ندا جعفری
کرمان ۰۹۳۰XXXX۲۹ ۴۴۰۴۴۳۴۲۲۸۱ آسیاب
۱۹
مجید احمدپور
مشهد ۰۹۳۵XXXX۴۶ ۵۵۰۸۸۱۰۰۵۱ آب مرکبات گیری
۲۰
منیژه طریفی
رامهرمز ۰۹۰۵XXXX۶۲ ۲۲۰۴۹۰۹۷۹۷۸ آب مرکبات گیری
۲۱
فاطمه مصیبی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۰۷ ۳۳۰۰۳۱۲۸۹۱۱ آب مرکبات گیری
۲۲
احدعلی رمضانلو
قروه ۰۹۳۶XXXX۲۷ ۳۳۰۰۴۰۲۷۷۰۵ آب مرکبات گیری
۲۳
امیرحسین شادمند
قم ۰۹۱۰XXXX۹۰ ۴۴۰۴۴۲۶۱۰۶۸ آب مرکبات گیری
۲۴
داود احمدی
قوچان ۰۹۹۴XXXX۶۲ ۴۴۰۴۱۴۱۵۳۵۵ آب مرکبات گیری
۲۵
معصومه ببرپور
تهران ۰۹۱۴XXXX۸۰ ۵۵۰۸۸۰۰۰۳۶۴ سرویس میوه خوری و بلور
۲۶
محمد چراغلو
کرج ۰۹۱۲XXXX۵۳ ۵۵۰۸۸۸۵۵۹۶۴ سرویس میوه خوری و بلور
۲۷
ناصر روحانی
نظرآباد ۰۹۱۰XXXX۵۱ ۲۲۰۴۸۰۴۰۹۱ سرویس میوه خوری و بلور
۲۸
انسیه کاظمی
تهران ۰۹۱۲XXXX۸۱ ۴۴۰۴۵۵۱۷۲۳۲ سرویس میوه خوری و بلور
۲۹
مبینا احمدی
تهران ۰۹۲۱XXXX۵۴ ۸۸۰۰۴۱۸۶۵۲۴ سرویس میوه خوری و بلور
۳۰
مریم طاهری
ملارد ۰۹۳۰XXXX۳۱ ۹۹۰۹۸۳۱۹۶۳۳ سرویس میوه خوری
۳۱
حیدر کوپال
تهران ۰۹۹۱XXXX۴۲ ۴۴۰۴۱۹۹۹۷۷۰ سرویس میوه خوری
۳۲
علی نریمانی
پاکدشت ۰۹۳۵XXXX۷۷ ۴۴۰۳۹۶۱۲۴۷۰ سرویس میوه خوری
۳۳
عباس مجتبی
پاکدشت ۰۹۱۷XXXX۰۵ ۳۳۰۰۴۰۳۳۰۹۳ سرویس میوه خوری
۳۴
اصغر کوهنسال
کرج ۰۹۱۰XXXX۱۹ ۵۵۰۸۹۱۳۸۰۶۲ سرویس میوه خوری
۳۵
زبیده براهویی
زابل ۰۹۰۱XXXX۲۹ ۵۵۰۸۸۵۸۴۲۸۷ سرویس میوه خوری و آبمیوه گیری
۳۶
عمر دیز براهویی
سفید شهر ۰۹۰۵XXXX۸۴ ۴۴۰۴۴۶۹۷۴۰۵ سرویس میوه خوری و آبمیوه گیری
۳۷
مریم حسن زهی
زاهدان ۰۹۱۵XXXX۶۰ ۷۷۰۲۶۵۴۴۰۱۰ سرویس میوه خوری و آبمیوه گیری
۳۸
امان اله پلنگی
ایرانشهر ۰۹۱۵XXXX۷۴ ۵۵۰۸۷۸۶۶۲۳۳ سرویس میوه خوری و آبمیوه گیری
۳۹
سعید یار محمدی
زاهدان ۰۹۱۵XXXX۵۲ ۴۴۰۴۴۶۵۸۲۷۱ سرویس میوه خوری و آبمیوه گیری
۴۰
صالحه هونکزهی
سوران ۰۹۳۷XXXX۷۸ ۳۳۰۰۳۲۸۹۴۱۰ سرویس میوه خوری و آبمیوه گیری
۴۱
اسماعیل ترکی زاده
هرمز ۰۹۱۷XXXX۰۵ ۴۴۰۴۴۸۰۷۹۹ سرویس 18 پارچه
برندگان دوره هشتاد و هفت از تاریخ 1400/06/01 تا تاریخ 1400/06/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
طاها آدینه
قوچان ۰۹۰۵XXXX۵۵ ۵۵۰۸۴۳۶۶۹۹۵ جاروبرقی
۲
زهرا صادقی
اصفهان ۰۹۹۰XXXX۸۰ ۳۳۰۰۳۹۸۴۱۸۹ جاروبرقی
۳
موسی پیراسته
گنبد کاووس ۰۹۳۵XXXX۱۵ ۵۵۰۸۷۰۹۱۳۹ جاروبرقی
۴
مسلم نورد نژاد
دزفول ۰۹۱۶XXXX۷۱ ۴۴۰۴۳۱۱۷۷۵۸ جاروبرقی
۵
مجتبی قاسم پور
کرمان ۰۹۱۳XXXX۶۷ ۴۴۰۴۱۱۷۳۹۵۸ پنکه
۶
علی همت امیری
الشتر ۰۹۱۶XXXX۰۸ ۴۴۰۴۲۲۷۵۶۴۷ پنکه
۷
طاهره طاهری بهار
رزن ۰۹۱۸XXXX۳۵ ۴۴۰۴۳۸۲۶۹۹۸ پنکه
۸
محمد مسجدی فریمانی
فریمان ۰۹۹۳XXXX۰۷ ۴۴۰۴۲۷۲۲۹۱۵ پنکه
۹
عباس زندی
کرمان ۰۹۳۰XXXX۱۴ ۵۵۰۸۸۰۶۹۵۴۱ پنکه
۱۰
یاسین بحرالماه
دزفول ۰۹۱۶XXXX۶۱ ۲۲۰۴۵۲۲۱۵۵۶ پنکه
۱۱
غلامعلی تشیعی
گلپایگان ۰۹۱۰XXXX۴۳ ۴۴۵۴۲۳۷۳۲۰۱ پنکه
۱۲
طاهره حسینی
قزوین ۰۹۳۷XXXX۵۹ ۸۸۰۰۴۰۶۲۰۰۱ پنکه
۱۳
سمیه بیژنی پور
شیراز ۰۹۱۷XXXX۴۶ ۴۴۰۴۴۲۸۵۵۱۱ پنکه
۱۴
مهرداد رئیسی
فاریاب ۰۹۳۳XXXX۰۸ ۴۴۰۴۱۳۶۲۱۰۶ پنکه
۱۵
سید مهدی موسوی زاده
بم ۰۹۳۶XXXX۶۳ ۵۵۰۸۶۹۱۷۰۱۵ ظروف تزئینی
۱۶
فاطمه محمدی
بیرجند ۰۹۰۲XXXX۹۹ ۴۴۰۴۳۳۹۹۴۱۸ آسیاب
۱۷
حامد تقوی
رزن ۰۹۳۸XXXX۷۶ ۴۴۰۴۳۸۰۵۵۱۵ آسیاب
۱۸
زینب محمدی
مهاباد ۰۹۱۴XXXX۲۱ ۵۵۰۸۷۹۰۷۲۶۱ آسیاب
۱۹
آیدا عبدالهی
شیراز ۰۹۹۱XXXX۱۱ ۸۸۰۰۴۳۵۰۳۲۷ آسیاب
۲۰
مظفر میرزاوند
اندیمشک ۰۹۱۶XXXX۷۳ ۵۵۰۸۸۳۵۹۹۷۲ آسیاب
۲۱
معصومه مظفری
خرامه ۰۹۲۱XXXX۲۹ ۳۳۰۰۳۴۰۰۶۳۶ آسیاب
۲۲
مهدی ناصریان
طبس ۰۹۱۳XXXX۱۷ ۴۴۰۴۰۴۱۰۹۹۱ آب مرکبات گیری
۲۳
حسین خلیلی
چادگان ۰۹۹۰XXXX۹۸ ۴۴۰۴۴۶۵۸۸۶۶ آب مرکبات گیری
۲۴
اعظم حسین پور
مهریز ۰۹۱۰XXXX۶۶ ۹۹۰۹۸۰۱۳۲۵۳ آب مرکبات گیری
۲۵
امیر گودرزی
بروجرد ۰۹۳۷XXXX۱۱ ۸۸۰۰۲۸۲۳۵۷۹ آب مرکبات گیری
۲۶
مهدی سیاحیان
اهواز ۰۹۱۶XXXX۰۸ ۸۸۰۰۴۵۷۳۲۷۰ آب مرکبات گیری
۲۷
وحید زینالی
تهران ۰۹۱۹XXXX۷۸ ۳۳۰۰۳۳۸۵۷۴۵ سرویس میوه خوری و بلور
۲۸
حمیدرضا ابوالقاسمی
تهران ۰۹۳۵XXXX۷۸ ۷۷۰۲۶۲۶۴۶۹۱ سرویس میوه خوری و بلور
۲۹
فاطمه سارمی
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۸ ۸۸۰۰۳۷۰۰۷۰۵ سرویس میوه خوری و بلور
۳۰
علی نوروزی
تهران ۰۹۳۷XXXX۱۶ ۴۴۰۴۴۴۱۱۶۷۶ سرویس میوه خوری و بلور
۳۱
حسین میرزایی
تهران ۰۹۱۹XXXX۲۷ ۳۳۰۰۳۷۹۶۱۰۴ سرویس میوه خوری و بلور
۳۲
علی حسین احمدیان
تهران ۰۹۳۵XXXX۴۰ ۶۶۰۰۰۲۱۰۷۰۴ سرویس میوه خوری و بلور
۳۳
فاطمه مقنی راد
تهران ۰۹۳۸XXXX۸۲ ۳۳۰۰۴۰۲۲۰۱۸ سرویس میوه خوری و بلور
۳۴
پیمانه حبیبی
کرج ۰۹۱۰XXXX۵۲ ۲۲۰۴۷۲۱۲۷۰۱ سرویس میوه خوری و بلور
۳۵
عباس امینی
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۶ ۳۳۰۰۳۸۲۶۹۶۶ سرویس میوه خوری و بلور
۳۶
بهروز عالی نژاد
خاش ۰۹۱۵XXXX۱۳ ۵۵۰۸۸۳۴۷۲۴۷ سرویس غذاخوری و چایخوری
۳۷
شیرزاد شیرزایی
زابل ۰۹۰۱XXXX۰۱ ۳۳۰۰۳۶۲۵۳۷۹ سرویس غذاخوری و چایخوری
۳۸
عیسی منتظرالمهدی
میناب ۰۹۰۳XXXX۳۸ ۴۴۰۳۹۹۵۵۹۵۰ سرویس غذاخوری و فلاسک
۳۹
سلیمه فرخان
بندر عباس ۰۹۱۱XXXX۶۲ ۴۴۰۴۴۹۴۷۰۹۵ سرویس غذاخوری و فلاسک
۴۰
حمیدرضا شعبانی
هرمز ۰۹۰۱XXXX۸۶ ۴۴۰۴۴۲۹۴۷۱۱ سرویس غذاخوری و فلاسک
۴۱
وحیده رضایی
یزد ۰۹۳۳XXXX۲۵ ۴۴۰۴۴۴۴۷۹۲۱۳ آب مرکبات گیری
برندگان دوره هشتاد و شش از تاریخ 1400/05/16 تا تاریخ 1400/05/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
جواد فیضیان
مشهد ۰۹۳۳XXXX۳۱ ۳۳۰۰۳۶۲۵۳۸۶ جاروبرقی
۲
احمدرضا حاج کرمی
خمینی شهر ۰۹۱۳XXXX۷۴ ۴۴۰۴۱۸۰۱۴۹۰ جاروبرقی
۳
فرناز رجبی
دزفول ۰۹۳۶XXXX۲۲ ۹۹۰۹۸۰۶۱۰۱۹ جاروبرقی
۴
صاحب هاشم زاده
بهبهان ۰۹۱۶XXXX۴۷ ۴۴۰۴۴۴۹۵۵۱۵ جاروبرقی
۵
محمد رفیعی
باغ ملک ۰۹۰۳XXXX۶۱ ۲۲۰۴۶۸۹۰۴۷۷ پنکه
۶
مهدیه منصوری
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۹۸ ۲۳۰۴۶۵۰۶۴۳۱ پنکه
۷
داود بابازاده
اردبیل ۰۹۳۳XXXX۳۲ ۲۲۰۴۵۱۶۵۹۲۶ پنکه
۸
سید محمد موسوی
اهواز ۰۹۳۶XXXX۹۶ ۴۴۰۳۲۳۷۶۳۷۵ پنکه
۹
غلامرضا قلی زاده
یزد ۰۹۱۳XXXX۱۹ ۷۷۰۲۵۱۴۹۳۶۹ پنکه
۱۰
مریم فاتحی
اصفهان ۰۹۰۵XXXX۰۸ ۴۴۰۴۲۹۹۳۳۲۷۱ پنکه
۱۱
علی جهان فر
گنبد کاووس ۰۹۳۵XXXX۷۹ ۹۹۰۹۷۵۶۱۷۹ پنکه
۱۲
اکبر نوروزی
تویسرکان ۰۹۱۹XXXX۷۹ ۳۳۰۰۳۳۰۸۸۱۹ پنکه
۱۳
پوریا افشار
بویین زهرا ۰۹۳۷XXXX۱۰ ۴۴۰۴۳۷۴۳۷۶۴ پنکه
۱۴
محمد حیدری
خرم آباد ۰۹۱۶XXXX۵۱ ۴۴۰۴۲۵۱۱۰۳۴ پنکه
۱۵
حدیث احمدی
مشهد ۰۹۹۰XXXX۱۰ ۸۶۵۴۴۰۴۰۳۵۵ پنکه
۱۶
زهرا موسوی
فریمان ۰۹۳۷XXXX۲۲ ۲۲۰۴۶۳۹۰۴۲۱ پنکه
۱۷
سعید کشاورز
تاکستان ۰۹۳۰XXXX۱۸ ۵۵۰۸۷۴۸۸۵۹۲ آسیاب
۱۸
لیلا کاظم زاده
سراب ۰۹۲۱XXXX۴۷ ۹۹۰۹۷۹۶۹۱۳۹ آسیاب
۱۹
مرضیه افشاری
فردوس ۰۹۹۰XXXX۲۰ ۸۸۰۰۰۶۲۹۴۹۱ آسیاب
۲۰
سعید قنبرزاده
بابل ۰۹۲۱XXXX۸۴ ۴۴۰۴۲۴۱۲۶۱۳ آسیاب
۲۱
سجاد اکبری
اصفهان ۰۹۹۲XXXX۴۷ ۳۳۰۰۳۳۹۲۱۹۵ آسیاب
۲۲
مریم تولیده
اهواز ۰۹۱۶XXXX۵۸ ۲۲۰۴۴۳۸۹۷۷۷ آسیاب
۲۳
راضیه محمود جانلو
بهشهر ۰۹۳۵XXXX۳۲ ۲۲۰۴۷۹۶۱۱۱ آب مرکبات گیری
۲۴
سیده فاطمه کاظمی
شهرکرد ۰۹۹۲XXXX۰۴ ۴۴۰۴۳۰۰۳۷۲۰ آب مرکبات گیری
۲۵
عزیز ریسمانی
شیروان ۰۹۹۳XXXX۴۲ ۴۴۰۴۱۲۵۱۶۳۰ آب مرکبات گیری
۲۶
علی اصغر پیرایش
بجنورد ۰۹۱۰XXXX۵۶ ۵۵۰۸۵۲۹۸۰۹۹ آب مرکبات گیری
۲۷
سجاد بادران
اراک ۰۹۱۰XXXX۷۲ ۴۴۰۴۲۳۸۴۵۲۰ آب مرکبات گیری
۲۸
میمنت بابایی
تهران ۰۹۰۳XXXX۰۳ ۴۴۰۴۳۴۳۳۷۲۷ سرویس میوه خوری و بلور
۲۹
یحیی قنبرزاده
تهران ۰۹۱۲XXXX۰۰ ۸۸۰۴۷۱۷۴۴۷۰ سرویس میوه خوری و بلور
۳۰
پروین طاهری
تهران ۰۹۱۲XXXX۷۳ ۵۵۰۸۷۶۴۰۷۴۱ سرویس میوه خوری و بلور
۳۱
نیما جعفری
پاکدشت ۰۹۱۳XXXX۱۷ ۲۲۰۴۷۸۳۹۵۸۳ سرویس میوه خوری و بلور
۳۲
کریم رحیم زاده
تهران ۰۹۱۰XXXX۵۹ ۴۴۰۴۳۴۳۳۶۹۰ سرویس میوه خوری و بلور
۳۳
خاتمه روحی
تهران ۰۹۰۵XXXX۱۴ ۳۳۰۰۳۶۵۶۴۸۰ سرویس میوه خوری و بلور
۳۴
حسن اکبری
تهران ۰۹۱۹XXXX۴۷ ۵۵۰۸۵۳۰۰۶۴۲ سرویس میوه خوری و بلور
۳۵
نیک بخت حسینی
تهران ۰۹۳۶XXXX۵۴ ۳۳۰۰۳۸۴۱۹۶۱ سرویس میوه خوری و بلور
۳۶
مرضیه حسن زاده
تهران ۰۹۳۶XXXX۰۷ ۲۲۰۴۶۴۵۱۶۵۸ سرویس میوه خوری و بلور
۳۷
سمیرا شمشیری
تهران ۰۹۱۰XXXX۹۰ ۴۴۰۴۳۶۶۱۳۹۹ سرویس میوه خوری و بلور
۳۸
ماریه شمو زهی
خاش ۰۹۹۰XXXX۸۴ ۵۵۰۸۶۶۶۲۹۶۱ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۳۹
شمس خاتون ترشاب
خاش ۰۹۱۵XXXX۰۸ ۳۳۰۰۳۳۰۸۷۳۵ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۴۰
مهدی ده مرده
زابل ۰۹۱۵XXXX۳۳ ۴۴۰۴۰۹۷۵۷۷۴ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۴۱
امیر حسین زراعتی
هرمز ۰۹۳۳XXXX۲۲ ۸۸۰۰۲۴۳۷۶۶۱ سرویس غذاخوری و بلور
۴۲
محمد حسین زاده
سیریک ۰۹۱۷XXXX۴۵ ۴۴۰۳۹۸۸۱۵۱۷ سرویس غذاخوری و بلور
برندگان دوره هشتاد و پنج از تاریخ 1400/05/01 تا تاریخ 1400/05/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
محمد دهشیبی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۱۸ ۴۴۰۴۱۰۱۴۲۳۸ جاروبرقی
۲
نرگس جدیدی
اهواز ۰۹۱۶XXXX۱۰ ۹۹۰۰۹۶۹۹۵۶۲ جاروبرقی
۳
عبدالرسول رضایی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۶۷ ۴۴۰۴۲۰۶۹۱۹۶ جاروبرقی
۴
رضا هاشمی
رفسنجان ۰۹۱۳XXXX۱۳ ۴۴۰۴۲۷۹۰۶۶۶ جاروبرقی
۵
سعیده حبیبی
کرمانشاه ۰۹۲۱XXXX۵۹ ۴۴۰۴۳۷۷۴۱۸۷ پنکه
۶
محمدرضا مقصود لو زاده
گرگان ۰۹۱۱XXXX۹۱ ۴۴۰۴۱۹۴۱۰۷۹ پنکه
۷
آرمان احمدی
شیراز ۰۹۰۳XXXX۴۶ ۴۴۰۴۲۶۲۹۵۸۵ پنکه
۸
رحمان محمدی
تربت جام ۰۹۱۵XXXX۴۷ ۴۴۰۴۳۰۴۲۱۲۵ پنکه
۹
شیرین طریفی
رامهرمز ۰۹۳۶XXXX۴۶ ۲۲۰۴۴۵۲۵۴۳۴ پنکه
۱۰
محمد رعیت
بروجرد ۰۹۱۶XXXX۳۹ ۴۴۰۴۳۷۳۰۱۹۳ پنکه
۱۱
پویا تاوسه
تاکستان ۰۹۱۹XXXX۹۵ ۴۴۰۴۲۴۹۲۰۳۸ پنکه
۱۲
کبری بهداروندی
شوشتر ۰۹۱۶XXXX۶۰ ۴۴۰۴۲۶۲۰۲۹۳ پنکه
۱۳
سمانه رودری
کرمان ۰۹۱۳XXXX۱۰ ۳۳۰۰۳۳۲۱۶۴۵ پنکه
۱۴
سکینه حسن زاده
--- ۰۹۱۶XXXX۷۹ ۴۴۰۴۲۰۳۵۵۹۴ پنکه
۱۵
اسماعیل کلانتری
نجف آباد ۰۹۱۳XXXX۸۸ ۴۴۰۴۲۴۵۲۶۶۰ پنکه
۱۶
داود احمدوند
تویسرکان ۰۹۱۸XXXX۳۲ ۲۲۰۴۳۴۴۰۹۳۱۰ پنکه
۱۷
حسین فرزانه
وزوان ۰۹۳۸XXXX۸۶ ۳۳۰۰۳۳۶۶۹۱۰ آسیاب
۱۸
فرخنده زهیری
قزوین ۰۹۹۳XXXX۷۹ ۴۴۰۴۱۷۳۱۶۸۸ آسیاب
۱۹
رضا جامعی
قزوین ۰۹۹۲XXXX۱۷ ۲۲۰۴۶۹۲۱۳۴۴ آسیاب
۲۰
مهدی اسدی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۰۱ ۹۹۰۹۸۰۶۴۸۵۵ آسیاب
۲۱
معصومه بیگدلی
زنجان ۰۹۹۲XXXX۵۱ ۴۴۰۳۷۷۶۷۶۲۳ آسیاب
۲۲
جلیل عباس زاده جلگه
مهریز ۰۹۱۳XXXX۶۶ ۳۳۰۰۳۰۶۴۶۶۷ آسیاب
۲۳
محمد جعفری نژاد
یزد ۰۹۱۳XXXX۳۰ ۹۹۰۹۷۷۳۵۸۱۸ آب مرکبات گیری
۲۴
محمد کشته گر
درگز ۰۹۱۵XXXX۹۵ ۴۴۰۴۳۰۴۱۶۳۲ آب مرکبات گیری
۲۵
گلشن عباسی
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۸۸ ۹۹۰۰۹۷۳۱۱۵۵ آب مرکبات گیری
۲۶
محسن رستمی
شیروان ۰۹۱۵XXXX۸۹ ۳۳۰۰۳۰۶۵۸۸۳ آب مرکبات گیری
۲۷
وحید خسروی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۷۸ ۴۴۰۴۲۸۴۹۸۷۶ آب مرکبات گیری
۲۸
حسین جافر
گرگان ۰۹۱۱XXXX۴۱ ۴۴۰۴۳۳۸۸۸۰۴ ست چرم دو تیکه
۲۹
سید هاشم پیامی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۱۱ ۵۵۰۸۸۱۲۳۲۲۴ ست چرم دو تیکه
۳۰
خدیجه فلورد
ساری ۰۹۹۰XXXX۴۴ ۴۴۰۸۵۶۷۲۳۰۰ ست چرم دو تیکه
۳۱
غلامرضا ملکی
تهران ۰۹۱۹XXXX۶۱ ۷۷۰۲۶۱۶۴۸۵۴ سرویس چایخوری و میوه خوری
۳۲
مصطفی اردستانی
قرچک ۰۹۳۵XXXX۲۵ ۳۳۰۰۳۰۶۵۱۵۴ سرویس چایخوری و میوه خوری
۳۳
فاطمه فاتحی پور
ملارد ۰۹۱۴XXXX۷۴ ۹۹۰۹۷۶۳۸۶۴۲ سرویس چایخوری و میوه خوری
۳۴
طاها مهدی پور
کرج ۰۹۳۶XXXX۸۸ ۲۲۰۴۷۶۳۵۳۴۸ سرویس میوه خوری و بلور
۳۵
فریبا امیرزاده
تهران ۰۹۱۹XXXX۶۵ ۹۹۰۹۸۲۷۹۱۱۷ سرویس میوه خوری و بلور
۳۶
امیر عباس دره تی
تهران ۰۹۹۱XXXX۳۵ ۳۳۰۰۳۵۴۱۹۸۶ سرویس میوه خوری و بلور
۳۷
لیلا گراوند
تهران ۰۹۹۲XXXX۵۳ ۵۵۰۸۸۰۶۸۵۰۱ سرویس میوه خوری و بلور
۳۸
الهه علیخان
تهران ۰۹۱۰XXXX۱۹ ۴۴۰۴۲۵۸۷۰۵۲ سرویس میوه خوری و بلور
۳۹
مهین خان محمدی
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۴ ۵۵۰۸۶۷۷۵۲۹۷ سرویس میوه خوری و بلور
۴۰
سهیلا فرامرزی
تهران ۰۹۳۵XXXX۲۷ ۴۴۰۴۳۱۸۴۵۳۳ سرویس میوه خوری و بلور
۴۱
معصومه فراهانی
پاکدشت ۰۹۹۰XXXX۶۸ ۴۴۰۴۳۱۸۴۹۹۰ سرویس میوه خوری و بلور
۴۲
سهیل سلامت
کرج ۰۹۳۶XXXX۲۷ ۸۸۰۰۳۶۳۳۹۳۹ سرویس میوه خوری و بلور
۴۳
محمد قاسمی
تهران ۰۹۱۹XXXX۷۸ ۴۴۰۴۳۰۵۰۱۳۷ سرویس میوه خوری و بلور
۴۴
مهران هرمز زهی
سراوان ۰۹۱۵XXXX۲۲ ۲۲۰۴۶۳۷۷۳۳۱ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۴۵
گلسوم عبدالهی
سراوان ۰۹۱۵XXXX۳۳ ۳۳۰۰۳۲۲۲۸۴۴ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۴۶
مینا ذاکری
میناب ۰۹۰۲XXXX۸۴ ۴۴۰۳۹۹۵۵۹۴۴ سرویس غذاخوری و بلور
برندگان دوره هشتاد و چهارم از تاریخ 1400/04/16 تا تاریخ 1400/04/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مریم کریمی
ورامین ۰۹۱۰XXXX۶۸ ۳۳۰۰۳۷۱۳۸۱۳ سرویس چایخوری و میوه خوری
۲
حمیدرضا فرضی
تهران ۰۹۳۷XXXX۹۵ ۸۸۰۰۳۵۴۰۲۹ سرویس چایخوری و میوه خوری
۳
حمیدرا فرضی
تهران ۰۹۳۷XXXX۹۵ ۸۸۰۰۳۵۴۰۲۹ سرویس چایخوری و میوه خوری
۴
فرشید جلیلیان
اسلام آباد ۰۹۱۰XXXX۲۱ ۶۶۰۰۰۲۹۴۳۱۸ پنکه
۵
اعظم دلیجانی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۹۹ ۴۴۰۴۳۴۰۴۶۱۲ پنکه
۶
مریم رشید
سبزوار ۰۹۱۵XXXX۴۶ ۸۸۰۰۳۳۰۵۰۴۹ پنکه
۷
علی شفیعی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۳۲ ۴۴۰۴۲۳۳۲۰۳۹ جاروبرقی
۸
بهنام نوری
بهار ۰۹۱۸XXXX۲۳ ۴۴۰۴۱۸۶۶۲۷۳ جاروبرقی
۹
مریم عمرانی
تربت حیدریه ۰۹۹۲XXXX۶۴ ۷۴۲۷۹۷۳۰۷۴۲ جاروبرقی
۱۰
حبیب افروز
اهواز ۰۹۱۶XXXX۵۷ ۲۲۰۴۴۳۸۲۰۲۰ جاروبرقی
۱۱
فیروزه خدمتی
شیراز ۰۹۱۶XXXX۵۳ ۴۴۰۳۸۶۲۲۳۶۱ پنکه
۱۲
ناصر حسینی
مهریز ۰۹۰۳XXXX۵۷ ۴۴۰۴۲۳۰۹۱۳۷ پنکه
۱۳
درنا کریمی
شیراز ۰۹۰۲XXXX۸۳ ۴۴۰۴۰۱۴۶۵۵۴ پنکه
۱۴
محمد خلج
بویین زهرا ۰۹۱۲XXXX۴۲ ۴۴۰۴۳۰۵۵۷۸۵ پنکه
۱۵
علیرضا خزایی
نهاوند ۰۹۳۷XXXX۹۴ ۵۵۰۸۶۱۹۰۰۷۱ پنکه
۱۶
زیبا منصوری
پیش قلعه ۰۹۰۲XXXX۹۲ ۵۵۰۸۵۳۲۲۰۳۰ پنکه
۱۷
زهرا اکبری
فاروج ۰۹۳۹XXXX۸۹ ۴۴۰۳۹۵۶۹۷۶۴ پنکه
۱۸
علی وفایی
مشهد ۰۹۳۶XXXX۱۵ ۸۸۰۰۳۵۱۳۹۸۹ پنکه
۱۹
یونس محمدپور
نورآباد ۰۹۱۶XXXX۱۱ ۶۶۰۰۱۵۷۵۰۱۲ پنکه
۲۰
میترا زردوئی
کرمانشاه ۰۹۳۰XXXX۷۳ ۴۴۰۴۱۸۷۵۰۶۲ آسیاب
۲۱
مسعود چوپان پور
گرگان ۰۹۱۱XXXX۶۲ ۴۴۰۴۱۶۶۰۳۵۹ آسیاب
۲۲
علی اصغر رمضانی
فریمان ۰۹۱۵XXXX۶۸ ۴۴۶۴۱۴۱۱۵۷۱ آسیاب
۲۳
سید علی اکبر حسینی
بابل ۰۹۱۱XXXX۵۳ ۹۹۰۹۷۹۰۱۰۲۹ آسیاب
۲۴
اعظم رزمی
بیرجند ۰۹۹۲XXXX۱۰ ۴۴۰۳۹۳۵۶۴۱۸ آسیاب
۲۵
پریسا سعادتی
زنجان ۰۹۱۰XXXX۵۹ ۹۹۰۹۸۳۷۱۴۱۳ آسیاب
۲۶
آرش مرادپور
کرمانشاه ۰۹۳۷XXXX۶۲ ۸۸۰۰۲۰۷۷۴۰۰ آب مرکبات گیری
۲۷
یوسف حقانی
کرمانشاه ۰۹۰۲XXXX۳۴ ۵۵۰۸۷۵۲۰۰۷۹ آب مرکبات گیری
۲۸
جواد حسنی دارستانی
بم ۰۹۱۳XXXX۷۵ ۴۴۰۳۸۳۱۹۳۶۶ آب مرکبات گیری
۲۹
علیرضا محمودی
یزد ۰۹۱۳XXXX۰۳ ۵۵۰۸۶۸۰۴۵۲۲ آب مرکبات گیری
۳۰
صادق رشیدی
مشهد ۰۹۹۳XXXX۹۲ ۴۴۰۴۱۲۴۹۶۸۲ آب مرکبات گیری
۳۱
حسن کلاته
تهران ۰۹۳۵XXXX۸۹ ۳۳۰۰۳۵۹۴۵۱۰ سرویس چایخوری و میوه خوری
۳۲
فاطمه مولایی
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۷ ۵۵۰۸۷۶۶۷۸۴۷ سرویس چایخوری و میوه خوری
۳۳
محمود شمشیری
تهران ۰۹۳۵XXXX۳۲ ۴۴۰۴۰۰۴۷۷۲۵ سرویس چایخوری و میوه خوری
۳۴
مریم بشر دوست
تهران ۰۹۱۹XXXX۶۷ ۴۴۰۴۳۳۹۲۶۰۷ سرویس چایخوری و میوه خوری
۳۵
بهنام افشار
تهران ۰۹۱۲XXXX۴۸ ۳۳۰۰۳۷۴۹۳۶۴ سرویس چایخوری و میوه خوری
۳۶
مهدی فتح آبادی
تهران ۰۹۰۳XXXX۸۸ ۳۳۰۰۳۵۵۱۳۴۹ سرویس چایخوری و میوه خوری
۳۷
مریم قاسمی
تهران ۰۹۳۵XXXX۳۷ ۵۵۰۰۶۷۷۸۰۰۳ سرویس چایخوری و میوه خوری
۳۸
رحیم احمدزاده
کرج ۰۹۹۳XXXX۱۵ ۴۴۰۸۹۷۸۶۷۴ سرویس میوه خوری و بلور
۳۹
فاطمه کرمی
تهران ۰۹۹۱XXXX۰۱ ۴۴۰۴۳۰۴۷۵۹۶ سرویس چایخوری و میوه خوری
۴۰
فاطمه بهشتی
تهران ۰۹۰۳XXXX۳۴ ۴۴۰۴۲۸۹۳۶۶۰ سرویس چایخوری و میوه خوری
۴۱
مهدی نیک چی
تهران ۰۹۱۲XXXX۴۵ ۵۵۰۸۸۰۰۵۵۰۴ سرویس چایخوری و میوه خوری
۴۲
مریم بختیاری
کرج ۰۹۱۹XXXX۸۹ ۳۳۰۰۳۳۷۱۵۷۲ سرویس چایخوری و میوه خوری
۴۳
احمد عزیزی
تهران ۰۹۹۱XXXX۸۵ ۳۳۰۰۲۹۳۱۹۰۳ سرویس چایخوری و میوه خوری
۴۴
حسن ریحانی
تهران ۰۹۱۹XXXX۱۵ ۹۹۰۰۰۱۱۴۷۰۸ سرویس چایخوری و میوه خوری
۴۵
زهرا نورمحمدی
تهران ۰۹۱۹XXXX۴۷ ۸۸۰۰۱۶۳۹۶۰۶ سرویس چایخوری و میوه خوری
۴۶
هانیه نصرالهی
تهران ۰۹۳۷XXXX۴۸ ۳۳۰۰۳۳۹۲۴۳۳ سرویس چایخوری و میوه خوری
۴۷
به آئین فرج الهی
تهران ۰۹۳۶XXXX۹۹ ۴۴۰۴۰۴۸۱۲۹۹ سرویس چایخوری
۴۸
اسماعیل ریسمانی
شیروان ۰۹۱۵XXXX۳۸ ۳۳۰۰۳۳۱۶۷۴ ست چرم دو تیکه
۴۹
ابراهیم شامی
درگز ۰۹۳۷XXXX۵۸ ۴۴۰۴۰۷۱۵۰۶۴ ست چرم دو تیکه
۵۰
مجید سلطانی
شاهدیه ۰۹۱۳XXXX۳۷ ۶۸۰۰۱۲۶۰۴۸۴ ست چرم دو تیکه
۵۱
محمدرضا رحمانی
تاکستان ۰۹۹۰XXXX۳۹ ۴۴۰۴۲۴۹۲۰۲۲ ست چرم دو تیکه
۵۲
زهرا احمدی
--- ۰۹۹۳XXXX۱۹ ۴۴۰۴۲۹۵۱۱۱۸ ست چرم دو تیکه
۵۳
امیر احمدی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۹۳ ۳۳۰۰۳۱۶۴۴۷۴ ست چرم دو تیکه
۵۴
محمدرضا رنجبر
یزد ۰۹۰۴XXXX۴۷ ۸۸۰۰۲۰۷۱۳۶۳ ست چرم دو تیکه
۵۵
عبدالمجید سیدزاده
سراوان ۰۹۱۵XXXX۰۹ ۳۳۰۰۳۲۸۹۶۲۸ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۵۶
صغری پودینه
زابل ۰۹۱۵XXXX۴۶ ۹۹۰۹۸۰۶۹۰۹۷ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۵۷
علی خیرخواه
سیریک ۰۹۱۷XXXX۴۲ ۳۳۰۰۲۹۸۲۲۰۰ سرویس غذاخوری و بلور
۵۸
امیرعلی راژ
--- ۰۹۱۷XXXX۶۸ ۹۹۰۹۷۷۵۰۴۱۴ سرویس غذاخوری و بلور
برندگان دوره هشتاد و سه از تاریخ 1400/04/01 تا تاریخ 1400/04/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
امیرحسین ندری
الشتر ۰۹۹۲XXXX۴۹ ۴۴۰۳۶۱۳۳۵۵۲ جاروبرقی
۲
هدایت رزم جو
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۹۰ ۶۶۰۲۴۶۰۴۵۸۸ جاروبرقی
۳
حسن رمضانی
قم ۰۹۳۸XXXX۳۲ ۵۵۰۸۷۹۹۸۷۸۰ پنکه
۴
محمدرضا شاهی صدرآبادی
یزد ۰۹۳۰XXXX۲۳ ۵۵۰۸۶۹۹۷۳۵۳ پنکه
۵
سعید سلطانی
گنبد کاووس ۰۹۱۱XXXX۵۳ ۲۲۰۴۴۳۲۵۳۲۴ پنکه
۶
فرشته صباغ کردی
ملایر ۰۹۹۳XXXX۱۷ ۴۴۰۳۹۸۲۸۳۱۷ پنکه
۷
رقیه جعفر پور
خورموج ۰۹۳۹XXXX۹۵ ۸۸۰۰۰۶۵۲۶۷۰ پنکه
۸
مریم کریمی
زنجان ۰۹۳۳XXXX۶۴ ۲۲۰۴۴۴۶۱۹۸۲ پنکه
۹
فاطمه امینی
کوهپایه ۰۹۹۱XXXX۸۰ ۴۴۰۴۲۱۹۵۵۵۷ پنکه
۱۰
ملیحه سالاری
تربت حیدریه ۰۹۱۵XXXX۹۵ ۴۴۰۴۰۸۱۶۳۰۷ پنکه
۱۱
فاطمه حسینی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۲۸ ۴۴۰۴۲۴۲۹۵۰۱ پنکه
۱۲
امیر انبائی فریمانی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۶۲ ۴۴۰۴۶۸۹۲۱۸۳ پنکه
۱۳
ستاره قاصد یوسف
--- ۰۹۳۳XXXX۹۹ ۵۵۰۸۷۷۱۳۳۸۵ پنکه
۱۴
.....
--- ۰۹۳۶XXXX۴۶ ۴۴۰۴۲۳۰۹۳۸۶ پنکه
۱۵
سجاد دارایی
فیروزان ۰۹۱۸XXXX۴۵ ۵۵۰۸۶۱۸۷۰۰۶ سرویس 18پارچه
۱۶
علی ملکان
آبیک ۰۹۳۶XXXX۶۷ ۴۴۰۴۱۴۷۳۰۱۰ آسیاب
۱۷
علی اکبر نظری
مشهد ۰۹۳۹XXXX۷۲ ۳۳۰۰۳۳۴۱۳۸۳ آسیاب
۱۸
سید علی موسوی
--- ۰۹۱۵XXXX۹۳ ۴۴۰۳۹۰۴۳۱۹۹ آسیاب
۱۹
مرضیه سیفی
همدان ۰۹۱۸XXXX۹۶ ۳۳۰۰۳۳۱۷۵۶۵ آسیاب
۲۰
حجت سلطانی
شاهدیه ۰۹۱۳XXXX۷۸ ۸۸۰۰۲۱۳۷۱۷ آسیاب
۲۱
ویس مراد قدمی
قصرشیرین ۰۹۱۸XXXX۲۷ ۴۴۰۴۲۳۱۹۸۰۹ آب مرکبات گیری
۲۲
فاطمه امامی
یزد ۰۹۳۳XXXX۲۳ ۵۵۰۸۶۷۹۷۲۹۷ آب مرکبات گیری
۲۳
مرضیه ایزانلو
مشهد ۰۹۰۵XXXX۷۲ ۲۲۰۴۵۱۹۱۸۴۸ آب مرکبات گیری
۲۴
حسن دره زرشکی
یزد ۰۹۱۴XXXX۴۵ ۲۲۰۴۵۵۴۶۸۶۸ آب مرکبات گیری
۲۵
امین شیر افکن
شیروان ۰۹۳۶XXXX۷۸ ۳۳۰۰۲۹۹۱۲۱۸ آب مرکبات گیری
۲۶
محمدعسکری
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۰ ۸۸۰۰۲۶۶۵۴۱۳ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۲۷
لیلا غیور
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۴ ۳۳۰۰۳۱۴۰۳۲۳ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۲۸
رویا رفیعی
اسلامشهر ۰۹۱۱XXXX۴۸ ۳۳۰۰۳۴۶۹۸۹۱ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۲۹
محمدرضا نریمانی
کرج ۰۹۳۶XXXX۴۰ ۲۲۰۴۶۲۵۳۳۸۵ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۰
سعید گودرزی
تهران ۰۹۱۹XXXX۷۵ ۵۵۰۸۳۴۱۲۵۴۷ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۱
فاطمه کوپال
تهران ۰۹۰۵XXXX۴۸ ۴۴۰۴۱۹۵۶۷۸۸ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۲
محمد نیک آئین
تهران ۰۹۱۲XXXX۲۲ ۳۳۰۰۳۳۵۸۶۹۶ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۳
زهره ورزنده
--- ۰۹۳۵XXXX۳۳ ۴۴۰۴۳۰۴۴۷۷۹ ست چرمی دو تیکه
۳۴
کوثر افروز
اهواز ۰۹۰۳XXXX۹۶ ۲۲۰۴۴۴۶۴۴۴۴ ست چرمی دو تیکه
۳۵
امیرمحمد آقاخانی
پلدختر ۰۹۱۶XXXX۵۹ ۹۹۰۰۹۴۴۵۷۱۵ ست چرمی دو تیکه
۳۶
نجمه دهقان
یزد ۰۹۱۳XXXX۹۰ ۸۸۰۰۲۱۳۲۷۷۳ ست چرمی دو تیکه
۳۷
عباس سیاهی
هویزه ۰۹۱۶XXXX۳۹ ۲۲۰۴۴۳۶۸۱۰۳ ست چرمی دو تیکه
۳۸
رحمان رهجو
کوهبنان ۰۹۱۳XXXX۳۶ ۴۴۰۴۰۷۴۶۸۵۴ ست چرمی دو تیکه
۳۹
محمدشاه ملکی
سنقر ۰۹۹۳XXXX۰۸ ۳۳۰۰۳۲۶۵۲۶ ست چرمی دو تیکه
۴۰
فرشید غفاری
خرمدره ۰۹۱۹XXXX۲۵ ۳۳۰۰۳۲۶۱۱۱۵ ست چرمی دو تیکه
۴۱
الهه سهمناک
مشهد ۰۹۳۶XXXX۹۱ ۴۴۰۴۲۸۸۰۱۴۷ ست چرمی دو تیکه
۴۲
شعیب ارشادی
کرمانشاه ۰۹۹۴XXXX۹۵ ۴۴۰۴۲۶۶۰۲۱۱ ست چرمی دو تیکه
۴۳
کریم تاری نصب
اصفهان ۰۹۹۱XXXX۱۸ ۹۹۰۹۸۰۷۷۹۷۶ ست چرمی دو تیکه
۴۴
محمدحسین باخدای
یزد ۰۹۲۲XXXX۶۴ ۵۵۰۸۷۰۸۵۰۴۴ ست چرمی دو تیکه
۴۵
خدیجه تربتی
سرخس ۰۹۰۳XXXX۹۴ ۴۴۰۴۰۸۰۸۶۱۴ ست چرمی دو تیکه
۴۶
نجفعلی مولایی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۶۳ ۴۴۰۴۰۲۵۹۹۶۱ ست چرمی دو تیکه
۴۷
ابوالحسن بهرام زهی
سراوان ۰۹۱۵XXXX۷۶ ۴۴۰۴۰۸۲۴۹۱۰ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۴۸
شاکر دهواری
سراوان ۰۹۱۵XXXX۱۷ ۴۴۰۴۱۰۳۱۵۴۴ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۴۹
فاطمه جهاندیده
سراوان ۰۹۱۵XXXX۸۹ ۴۴۰۴۷۹۹۸۵۰ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۵۰
سیدفخر الدین موسوی
بندرلنگه ۰۹۱۷XXXX۲۷ ۲۲۰۴۳۹۹۳۶۴۵ سرویس 18پارچه
۵۱
مهدیه صیادی
بندر عباس ۰۹۳۰XXXX۰۶ ۲۲۰۴۴۲۳۲۵۰۷ هیتر
۵۲
محسن قاسمی
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۹۲ ۹۹۰۹۷۸۰۹۳۵۷ هیتر
۵۳
مهدی جمعه پور
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۵۰ ۸۸۰۰۲۵۱۹۲۱۶ سرویس غذاخوری و بلور
برندگان دوره هشتاد و دو از تاریخ 1400/03/16 تا تاریخ 1400/03/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
00000
--- ۰۹۱۸XXXX۰۳ ۲۲۰۴۵۹۶۵۳۶۲ جاروبرقی
۲
ثریا حاتمی
--- ۰۹۱۸XXXX۲۷ ۴۴۰۴۲۲۸۷۷۵۰ جاروبرقی
۳
مرتضی بغلائی
--- ۰۹۱۶XXXX۳۹ ۴۴۰۳۹۹۱۴۰۸۹ پنکه
۴
لیلا یوسفی
بروجرد ۰۹۰۲XXXX۳۲ ۴۴۰۴۲۲۶۳۹۰۰ پنکه
۵
مصطفی خمسه
الوند ۰۹۱۹XXXX۲۵ ۴۴۰۴۲۱۰۵۷۴۰ پنکه
۶
طاهره روز بخش
فردوس ۰۹۳۵XXXX۳۶ ۴۴۰۴۰۱۰۷۸۸۲ پنکه
۷
زهره صداقتی
تیتکانلو ۰۹۰۲XXXX۵۷ ۳۳۰۰۲۷۵۹۳۶۵ پنکه
۸
مسعود شاکری
گرگان ۰۹۲۲XXXX۲۴ ۴۴۰۴۲۵۲۳۲۸۴ پنکه
۹
عرشیا گودرزی
بروجرد ۰۹۳۸XXXX۳۹ ۴۴۰۴۲۲۲۴۳۸۲ پنکه
۱۰
معصومه اسکندری
اراک ۰۹۹۲XXXX۵۴ ۴۴۰۴۰۹۰۶۰۰۴ پنکه
۱۱
نصراله سهیلی
گراش ۰۹۱۷XXXX۰۹ ۴۴۰۴۱۹۱۴۵۲۷ پنکه
۱۲
امیرحسین عبدالهی
فریمان ۰۹۱۵XXXX۵۱ ۴۴۰۴۰۸۹۱۷۷۵ پنکه
۱۳
بهروز حبیبی
کرمان ۰۹۱۹XXXX۹۹ ۴۴۰۴۰۹۵۱۸۱۴ پنکه
۱۴
میثم اعیان
یزد ۰۹۱۳XXXX۹۰ ۴۴۰۴۰۸۵۳۷۳۱ پنکه
۱۵
مصطفی احمدیان
بم ۰۹۱۳XXXX۴۱ ۳۳۰۰۳۲۹۹۴۱۱ ست ظروف میناکاری
۱۶
محمد آل رضا
مشهد ۰۹۱۵XXXX۶۵ ۳۳۰۰۳۱۹۲۶۶۹۳ ست ظروف میناکاری
۱۷
محمد بیکی خبری
یزد ۰۹۲۱XXXX۶۴ ۲۲۰۴۵۰۳۸۳۱۶ آسیاب
۱۸
فرامرز جامعی
شاهرود ۰۹۳۹XXXX۸۳ ۶۶۰۰۱۵۸۲۱۰۴ آسیاب
۱۹
ناصر حبیب الهی
نجف آباد ۰۹۱۳XXXX۵۸ ۴۴۰۳۸۲۸۸۰۰ آسیاب
۲۰
زهرا شیخ ویسی
گرگان ۰۹۱۱XXXX۳۸ ۲۲۰۴۴۳۱۱۲۸۳ آسیاب
۲۱
علی افروز
اهواز ۰۹۰۲XXXX۲۲ ۲۲۰۴۴۹۹۵۲۹۶ آب مرکبات گیری
۲۲
محبوبه پور ابراهیمی
یزد ۰۹۱۳XXXX۹۰ ۴۴۰۴۶۸۶۷۰۱۸ آب مرکبات گیری
۲۳
محسن غلامی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۸۱ ۴۴۰۴۶۸۹۶۲۵۰ آب مرکبات گیری
۲۴
زهرا گللی زاده
خورموج ۰۹۱۷XXXX۷۴ ۲۲۰۴۳۸۸۸۶۱۹ آب مرکبات گیری
۲۵
نعمت اله رضایی
زنجان ۰۹۱۹XXXX۴۳ ۵۵۰۸۵۵۷۰۹۰۱ ست چرمی سه تیکه
۲۶
اکبر دولتی
قم ۰۹۱۲XXXX۵۳ ۴۴۰۴۰۷۲۴۸۸۹ هیتر
۲۷
امید طاهرخانی
قزوین ۰۹۱۹XXXX۰۴ ۴۴۰۴۱۹۳۷۹۳۰ واسو
۲۸
مرتضی زوری
تهران ۰۹۳۸XXXX۱۸ ۳۳۰۰۳۴۶۴۶۳۲ سرویس چایخوری و فلاسک
۲۹
زهرا نوروزی
پاکدشت ۰۹۰۲XXXX۸۳ ۳۳۰۰۳۵۴۹۲۸۲ سرویس چایخوری و فلاسک
۳۰
مصطفی محمودی
تهران ۰۹۳۸XXXX۴۷ ۸۸۰۰۲۳۹۳۱۱۳ سرویس چایخوری و فلاسک
۳۱
محمدباقر عزتی
تهران ۰۹۳۷XXXX۷۵ ۴۴۰۴۰۲۲۱۴۳۲ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۲
ربابه دهقان
تهران ۰۹۹۰XXXX۸۵ ۵۵۰۸۶۹۶۶۹۴۰ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۳
لیلا مولایی
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۴ ۸۸۰۰۲۹۸۴۸۰۷ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۴
مینا برزویی
تهران ۰۹۳۷XXXX۳۰ ۸۸۰۰۲۸۳۰۵۶۴ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۵
میلاد کاظمی
تهران ۰۹۱۳XXXX۵۵ ۴۴۰۴۲۰۳۹۰۶۸ سرویس چایخوری و سرویس میوه خوری
۳۶
سامان زارع
شیراز ۰۹۱۰XXXX۳۶ ۳۳۰۰۲۹۴۶۴۲۸ سرویس چایخوری و بلور
۳۷
امیرحسین زمانی
فیروزآباد ۰۹۰۳XXXX۵۲ ۴۴۰۴۰۳۳۳۹۶۶۵ ست چرمی دو تیکه
۳۸
عزیز هاشمی
اهواز ۰۹۰۱XXXX۶۵ ۵۵۰۸۷۷۵۵۳۴۵ ست چرمی دو تیکه
۳۹
مهناز اکبری
ارومیه ۰۹۱۴XXXX۰۴ ۴۴۰۴۱۶۲۳۰۷۸ ست چرمی دو تیکه
۴۰
پریسا پاهنگ
--- ۰۹۱۵XXXX۱۵ ۴۴۰۴۰۷۸۰۹۷۸ سرویس 18پارچه
۴۱
امید سرگلزایی
زاهدان ۰۹۱۵XXXX۵۵ ۴۴۰۴۰۷۸۲۳۱۴ سرویس غذاخوری و میوه خوری
۴۲
عبدالکریم بلوچ زهی
سراوان ۰۹۱۵XXXX۸۰ ۴۴۰۴۱۱۶۰۱۵۹ سرویس غذاخوری و بلور
۴۳
رضا آگاهی
--- ۰۹۱۵XXXX۷۶ ۴۴۰۴۰۷۷۹۸۹۳ سرویس غذاخوری و بلور
۴۴
علی جهانی
میناب ۰۹۱۷XXXX۵۱ ۹۹۰۰۹۵۲۲۳۰۷ سرویس غذاخوری و بلور
۴۵
فرزانه محمدی
اصفهان ۰۹۱۶XXXX۸۴ ۳۳۰۰۳۳۷۹۹۴۷ ست چرمی دو تیکه
۴۶
مژگان بیکی
یزد ۰۹۲۲XXXX۰۸ ۴۴۰۳۸۰۲۹۱۱۸ ست چرمی دو تیکه
۴۷
نازنین فیوج
--- ۰۹۹۲XXXX۴۹ ۳۳۰۰۳۳۱۳۶۶۳ سرویس 18پارچه
برندگان دوره هشتاد و یک از تاریخ 1400/03/01 تا تاریخ 1400/03/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
امین سیفی زاده
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۵۷ ۷۷۰۲۵۴۶۰۶۸۳ جاروبرقی
۲
کاظم خسروی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۷۲ ۴۴۰۴۰۷۳۹۰۲۷ جاروبرقی
۳
کامران رضئی گلوشجردی
ملایر ۰۹۱۸XXXX۱۶ ۷۷۰۰۰۰۳۱۰۷۷ پنکه
۴
الهام شریفی
تبریز ۰۹۱۴XXXX۰۰ ۸۸۰۰۲۷۴۸۱۹۹ پنکه
۵
ولی اله هاتفی
همدان ۰۹۱۸XXXX۸۵ ۶۶۰۰۱۲۹۸۹۶۱ پنکه
۶
عباس حدادی
اهواز ۰۹۱۶XXXX۶۲ ۵۵۰۸۶۷۷۹۶۰۱ پنکه
۷
میلاد بهمنی میانکوهی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۷۱ ۴۴۰۳۹۹۳۶۷۵۰ پنکه
۸
هاله هادی زاده
یزد ۰۹۱۳XXXX۰۱ ۴۴۰۳۸۰۱۷۵۹۸ پنکه
۹
مسلم نورزهی
کرمان ۰۹۲۱XXXX۰۲ ۵۵۰۸۶۶۸۵۷۱۱ سرخ کن
۱۰
حسن پریدار
کاکی ۰۹۱۷XXXX۲۵ ۳۳۰۰۳۲۰۰۵۴۷ سرخ کن
۱۱
نرگس شیبانی
یزد ۰۹۳۰XXXX۹۲ ۵۵۰۸۶۱۲۶۵۷۴ سرخ کن
۱۲
عبدالرضا وسین
شیراز ۰۹۹۰XXXX۹۰ ۴۴۰۳۷۵۰۹۵۰۲ سرخ کن
۱۳
فاطمه جعفرپور
خورموج ۰۹۱۷XXXX۹۵ ۲۲۰۴۴۳۱۰۸۷۹ سرخ کن
۱۴
فاطمه سلمانی
--- ۰۹۱۷XXXX۶۳ ۹۹۰۰۹۶۴۷۹۵۶ سرخ کن
۱۵
سید نیما میره بیگی
کرمانشاه ۰۹۳۸XXXX۰۵ ۳۳۰۰۳۳۱۱۴۶۱ سرویس 18پارچه
۱۶
زهرا اله یاری کشمرزی
قزوین ۰۹۱۹XXXX۰۶ ۴۴۰۴۱۴۷۸۶۸۹ سرویس 18پارچه
۱۷
عصمت ابوطالبی
زنجان ۰۹۱۹XXXX۹۱ ۲۲۰۴۵۱۸۸۳۳۴ سرویس 18پارچه
۱۸
سودابه صالح بیگدلی
نورآباد ۰۹۱۷XXXX۳۴ ۴۴۰۴۱۷۴۰۰۴۵ سرویس 18پارچه
۱۹
عباس داوری
دولت آباد ۰۹۱۳XXXX۷۲ ۵۵۰۸۶۷۹۵۳۲۲ سرویس 18پارچه
۲۰
سیما نجفی
اهواز ۰۹۱۶XXXX۰۱ ۲۲۰۴۵۰۵۱۸۸۳ سرویس 18پارچه
۲۱
افشین پاراج
اصفهان ۰۹۱۴XXXX۲۰ ۴۴۰۳۸۴۱۸۲۲۰ آسیاب
۲۲
آتنا زنگنه
کنگاور ۰۹۱۹XXXX۵۰ ۳۵۰۸۶۶۹۸۹۰۴ آسیاب
۲۳
امید قایمی
تربت حیدریه ۰۹۳۷XXXX۵۷ ۴۴۰۴۰۷۶۳۷۲۹ آسیاب
۲۴
میثم
بروجن ۰۹۱۳XXXX۱۷ ۴۴۰۳۴۳۸۸۸۸۳ مخلوط کن
۲۵
رستم سراج
لالی ۰۹۱۹XXXX۸۴ ۸۹۸۵۰۰۰۰۰۰ آسیاب
۲۶
زینب مرادی
قوچان ۹۹۳۰XXXX۱ ۳۳۰۰۲۹۹۵۸۵۰ آسیاب
۲۷
احمد حاجی قاسم خان
تهران ۰۹۹۱XXXX۵۱ ۲۲۰۴۵۶۱۲۴۶۸ سرویس غذاخوری و بلور
۲۸
زینب پور جعفر
تهران ۰۹۱۹XXXX۵۵ ۳۳۰۰۳۵۵۲۰۶۹ سرویس غذاخوری و بلور
۲۹
لیلا حسنی
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۱ ۹۹۰۰۹۴۲۲۸۸۹ سرویس غذاخوری و بلور
۳۰
علیرضا کرمی
تهران ۰۹۳۸XXXX۰۱ ۵۵۰۸۵۹۳۱۵۲۶ سرویس غذاخوری و بلور
۳۱
مهدی شمشیری
تهران ۰۹۳۸XXXX۳۹ ۵۵۰۸۵۹۲۱۱۳۰ سرویس غذاخوری و بلور
۳۲
حمیدرضا ابوالقاسمی
تهران ۰۹۲۱XXXX۴۹ ۲۲۰۴۵۸۹۹۶۰۹ سرویس غذاخوری و بلور
۳۳
صدیقه حقی
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۶ ۴۴۰۴۲۳۸۹۶۷۲ سرویس میوه خوری و بلور
۳۴
سهیلا مولایی
تهران ۰۹۹۰XXXX۷۲ ۴۴۰۴۱۶۶۰۶۲۸ سرویس میوه خوری و بلور
۳۵
مرتضی استوار
تهران ۰۹۱۳XXXX۵۵ ۳۳۰۰۳۴۲۵۱۶۷ سرویس میوه خوری و بلور
۳۶
رقیه صفرخانی
تاکستان ۰۹۹۳XXXX۷۳ ۵۵۰۸۷۱۱۰۰۵۰ واسو
۳۷
زهرا نظری
دهلران ۰۹۹۰XXXX۳۲ ۴۴۰۳۹۰۰۴۵۰۱ واسو
۳۸
رضا خیرمندی
تهران ۰۹۱۲XXXX۴۴ ۸۸۰۰۲۴۷۹۰۲۵ سرویس چایخوری و بلور
۳۹